Ґійом Левассер де Боплан

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Марта 2013 в 17:43, реферат

Описание работы

Ґійом Левассер де Боплан, був родом з північної провінції Франції — Нормандії. Левассери складали досить поширену у Франції родину, що розділилася на багато гілок, кожна з яких носила особливу назву, згідно з ім'ям обладаємого нею маєтка. Один з Левассеров, ймовірно, отець Ґійома, придбав від дворян Вінефей (Vinefay) маєток Боплан (Beauplan), чим і поклав початок утворенню нової дворянської лінії Левассер де Боплан (Levasseur de Beauplan). Час народження Ґійома з точністю не відомий. Приблизно, що він народився в кінці XVI стіл., у м. Руане або ж поблизу останнього.

Работа содержит 1 файл

википедія.doc

— 61.50 Кб (Скачать)

 • Біографія

Ґійом Левассер де Боплан, був родом з  північної провінції Франції  — Нормандії. Левассери складали досить поширену у Франції родину, що розділилася на багато гілок, кожна  з яких носила особливу назву, згідно з ім'ям обладаємого нею маєтка. Один з Левассеров, ймовірно, отець Ґійома, придбав від дворян Вінефей (Vinefay) маєток Боплан (Beauplan), чим і поклав початок утворенню нової дворянської лінії Левассер де Боплан (Levasseur de Beauplan). Час народження Ґійома з точністю не відомий. Приблизно, що він народився в кінці XVI стіл., у м. Руане або ж поблизу останнього. Поступивши в молодості у військову службу, Ґійом де Боплан незабаром отримує довіру всесильного у той час маршала д'Анкр, який в 1616 році призначив Боплана комендантом фортеці Пон-д'арш в Нормандії. Відомостей про подальший хід військової служби Левассера де Боплан у французьких військах не зберіглося. Можна вважати, проте, що він залишався у Франції до падіння свого покровителя, маршала д'Анкр, тобто до 1624 року. Ці обставини, ймовірно, вимусили Боплана шукати служби в інших країнах (До цього часу, ймовірно, відноситься перебування Боплана в Індії і на острові Мадагаскар). В кінці 20-х — початку 30-х років XVII століття. Ґійом де Боплан був запрошений польським королем Сигизмундом III на службу до Польщі як старший капітан артилерії і військовий інженер.

Поява і досить тривале перебування  Ґійома де Боплана в межах Південної  Русі була тісно пов'язана з тими планами і заходами, які приймала тоді польська держава для захисту  від ворогів своїх південних і південно-східних околиць. Зростаюча могутність сусідів, особливо Турецької держави, що з кожним роком просувала свої кордони все далі і далі, як і безупинні набіги кримських татар і козаків, сильно турбували польський уряд. Держава, усвідомлюючи всю небезпеку відкритого і незахищеного положення своїх південних меж польської держави, прагнула по можливості забезпечити їх і прікрити рядом фортець слабкі пункти. З виконанням плану на степовому прикордон'ї України виникає ціла мережа укріплень. Боплан був ревним виконавцем цього плану польського уряду. Протягом 16 або 17 років він мандрував з одного краю України до іншого, зводячи або ж намічавши до зведення фортеці і різного роду перешкоди для затримання ворога. Особливо багато потрудився Боплан над зведенням укріплень в прикордонній із степом смузі дніпровського правобережжя, що прикривала собою з півдня польські землі. Окрім правої сторони Дніпра, Боплан часто бував і на лівій стороні цієї річки — все з тією ж самою метою.

Підшукуючи  зручні для укріплень місця, Боплан чудово познайомився з топографією, етнографією, побутом і положенням України і найближчих до неї місцевостей і склав про це цікаві замітки. Kpім того, за дорученням польського короля Владислава IV і коронного гетьмана Конецпольського, Боплан займався складанням докладної карти південної Русі. При початку повстання в південній Русі під начальством Богдана Хмельницького, Боплан залишає польську службу і повертається на батьківщину, до Руану. Справжні причини залишення Бопланомом Польщі залишаються невідомими. Найбільш ймовірними причинами були тяжке положення польської держави в половині XVII століття унаслідок анархії у сфері адміністрації, суду, фінансів і військової справи і зневажливе відношення нового польського короля, Яна-Казимира, до справи Боплана.

Повернувшись  додому, Боплан зайнявся обробкою того матеріалу, який був їм зібраний в  Південній Русі, і складанням спогадів про край, де він провів багато часу. Результатом цих праць були: твір про Україну, під заголовком «Description d'Ukranie» і докладні карти України і Польщі.

 • [ред.] Інженерні досягнення

 • На  території сучасної України будував  численні замки (наприклад, за однією з версій саме за його проектом у 1635—1640-х рр. збудовано Підгорецький замок) й фортеці (такі як Бар, Броди,Кременчук), у 1639 відбудовував знищений козаками Кодак.

 • [ред.] Картографічні праці

 •  

   

  Генеральна  карта України Боплана, 1648

  Один  із найвидатніших картографів XVII ст. Боплан створив перший варіант генеральної карти України 1639. Ця рукописна карта Tabula Geographica Ukrainska (Українська географічна карта, 44,5×62,5 см, масштабу 1:1500000) міститься в рукописному атласі Ф. Ґетканта і на ній відображено 275 назв населених пунктів, 80 назв річок, 4 острови, 13 порогів, 4 лісів, 2 назви морів. Нині зберігається у Військовому архіві у Стокгольмі.

  Перше видання генеральної карти України Delineatio Generalis Camporum Desertorum vulgo Ukraina. Cum adjacentibus Provinciis («Загальний план Диких полів, простіше кажучи України», південна орієнтація, 42×54,5 см, масштаб 1:1800000) було виконане славетним голландським гравером Гондіусом (В.Гондом) і надруковане у Данціґу 1648 року.

  На  карті відображено 1293 об'єкти, у тому числі 993 назви населених пунктів  та 153 назви річок.

  Відомо  декілька варіантів генеральної  карти. Так, видання 1660 року Carte d'Ukranie Contenant plusiers Prouinces comprises entre les Confins de Moscouie et les Limites de Transiluanie, ґравійоване Ж.Тутеном у Руані як додаток до другого видання «Опису України» доповнена зображеннямКримського півострова. Дослідники виділяють 5 варіантів генеральної карти України 1648 і 6 варіантів карти 1660 року.

   

   

  Фрагмент  Спеціальної карти України Боплана, 1650

  Основна картографічна праця Боплана Delineatio specialis et accurata Ukrainae. Cum suis Palatinatibus ac Distictibq, Provincycq adiacentibus (Спеціальний і докладний план України разом з належними до неї воєводствами, округами та провінціями, складається з 8 аркушів розміром 41,5×45 см кожен, загальний розмір 83х216 см, мастаб 1:450000). Спеціальна карта України виґравійована і надрукована 1650 у Данціґу В.Гондіусом. Це одна з перших середньомасштабних топографічних карт великої території в Європі. Відомо декілька примірників, що відрізняються між собою численними змінами та доповненнями.

  1639 року Боплан проводив топографічну зйомку течії Дніпра і смуги прилеглої території. Уперше карти Дніпра Tractus Borysthenis були опубліковані 1662 року анонімно в Амстердамі на 3 аркушах у 2-му томі латинського видання атласу голландського картографа Й.Блау «Atlas Maior». Кожен аркуш ділиться на дві смуги; на шести смугах зображена течія Дніпра від Києва доЧорного моря. Перші два аркуші мали масштаб 1:232000, третій — 1:463000. Ці карти багато разів перевидавались у подальших виданнях атласу Й. Блау та атласах Я.Янсона і його наступників.

  Існують ще менш відомі картографічні роботи Боплана. Наприклад, невелика карта Польщі з територіальним охватом від Одера до гирла Дону й від Ладоги до Криму, виявлена 1933 року К.Бучеком у краківській бібліотеці Чарторийських та 11 гравюр незакінчених карт до «Опису України», розміру 11×19 см, виявлені С.Гербстом у 1952 р.

  Упродовж XVII і в першій половині XVIII ст. карти Боплана широко використовувалися в європейській картографії для відображення українських земель. Хоча назва «Україна»зустрічається на європейських картах і раніше, саме роботи Боплана сприяли її утвердженню в картографічній практиці.

 • [ред.] «Опис України»

 •  

   

  Титульна  сторінка другого видання Опису  України

  В європейських країнах широко став відомий  «Опис України» (1-е видання: «Description des contrées du Royaume de Pologne, contenues depuis les confins de la Moscowie, insques aux limites de la Transilvanie. Par le Sieur de Beauplan», 1651; 2-е доповнене видання: «Description d'Ukranie, qui sont plusieurs provinces du Royaume de Pologne. Contenues depuis les confins de la Moscovie, insques aux limites de la Transilvanie», Руан, 1660) де автор подає відомості географічні й економічні, змальовує побут українського селянства та інших станів, докладно описує дніпрові пороги та ін.

  «Опис», що вперше відкривав Україну для  західного читача, викликав велике зацікавлення вЄвропі: перекладений англійською (1704), німецькою (1780), польською (1822), російською(1832) мовами.

  Праця Боплана була одним з джерел для  відомої історичної праці П.Шевальє.

  Перший  український переклад Я.Кравця з'явився 1981 року.

 • [ред.] Див. також

  • Франція й Україна

  [ред.] Праці Боплана

  • Спеціальна карта України Боплана
  • Генеральна карта України Боплана (>4М) (TIFF-варіант >110М)
  • Гійом Левассер де Боплан. Опис України. Руан, 1660. (переклад Я.І.Кравця, З.П.Борисюк).
  • Guillaume Le Vasseur de Beauplan. Description d'Ukranie. Rouen, 1660.

  [ред.] Додаткові джерела

  • Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси, под ред. В.Антоновича, П. К., 1896
  • Ляскоронский В. Г. Л. де Боплан и его историко-географические труды относительно южной России. К., 1901
  • Барвінський Б. «Україна» Боплана // Стара Україна. — 1924, № 1, С. 14
  • Borschak E. L'Ukraine dans la litérature de l'Europe occidentale. Paris, 1935
  • Essar D.F., Pernal A.B. Beauplan's Description d'Ukranie: A. Bibliography of Editions and Translations // HUS. 1982, Vol. 6, № 4, P. 488—489
  • Боплан і Україна. Зб. наук. праць, Львів, 1998
  • Сосса Р.І. Історія картографування території України. К., 2000

  Информация о работе Ґійом Левассер де Боплан