Адміністрування комп’ютерної мереж

Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2011 в 21:33, лекция

Описание работы

"У сімох няньок дитя без ока". Ця стародавня приказка визначає й основне правило адміністрування комп'ютерної мережі. Управляти мережею повинен один адміністратор. Звичайно, можуть бути помічники, яким дані права управління окремими задачами або адміністрування мережі, але за усіх несе відповідальність Адміністратор. Адміністратор вправі додати будь-яке число користувачів із правами адміністратора, але цього робити не слід.

Содержание

Вступ
Щоденник адміністратора
Інструменти адміністратора
Інші засоби адміністрування
Пряме кабельне з'єднання
Правила адміністратора

Работа содержит 1 файл

Лекція 1 (1 сем).doc

— 222.00 Кб (Скачать)

    Лекція  №6 

    Тема: "Адміністрування комп’ютерної мережі"  

     

    Література

 1. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ”Академвидав”, 2002. – 320с. С.265-293.
 2. В.В. Браткевич та ін. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. О.І.Пушкаря. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 704с. С. 595-643.
 3. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник/ За заг. ред. О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с. С. 90-113.
 4. Глинський Я.М. Інформатика: Навч. посібник для учнів 8-11 кл. середн. шк.: У 2-х кн. – Кн. 2. Інформаційні технології. – Львів: «Деол», 2001. С. 184-189, 192-197.
 5. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навч. посібник. 5-е вид. – Львів: Деол, 2002. С. 193-201.
 

    План

  1. Вступ
  2. Щоденник адміністратора
  3. Інструменти адміністратора
  4. Інші засоби адміністрування
  5. Пряме кабельне з'єднання
  6. Правила адміністратора

 

    1. Вступ

   "У  сімох няньок дитя без ока". Ця стародавня приказка визначає й основне правило адміністрування комп'ютерної мережі. Управляти мережею повинен один адміністратор. Звичайно, можуть бути помічники, яким дані права управління окремими задачами або адміністрування мережі, але за усіх несе відповідальність Адміністратор. Адміністратор вправі додати будь-яке число користувачів із правами адміністратора, але цього робити не слід.

    Наслідки  колективного адміністрування можуть бути досить жалюгідними, оскільки навіть при високій кваліфікації численних  адміністраторів їхні дії можуть бути не погоджені і суперечити одне іншому. А помилки, від яких ніхто не застрахований, можуть привести до непоправних ситуацій. Якщо мережа росте, і в домені з'являються кілька підмереж, то в кожній підмережі повинен бути свій адміністратор. Адміністратор домену координує свої дії з підпорядкованими адміністраторами. Поки у вас один домен і одна невелика мережа, ви повинні бути єдиним адміністратором вашої мережі. У залежності від задач, що вирішуються у вашій мережі, роботи з її обслуговування можуть бути більш-менш періодичними.

    Технічне  обслуговування комп'ютерів мережі, архівування важливих даних, які вимагають збереження, обслуговування бази даних (якщо застосовується), видалення і додавання облікових записів користувачів і комп'ютерів мережі та інші роботи з обслуговування мережі бажано протоколювати. Проблеми, що зненацька виникли в якийсь момент у мережі, можна вирішити оперативно, якщо швидко знайдене джерело проблеми, а в цьому можуть допомогти записи про всі проведені зміни. Наприклад, заміна мережної карти на клієнтському комп'ютері іноді приводить до порушення роботи бази даних MS Access. Якщо у вас у хронологічному порядку реєструються зміни, зроблені в мережі, то причина збою в роботі може бути виявлена при аналізі цих записів. Усі зміни, що вносять користувачі на своїх комп'ютерах (якщо їм це дозволено), повинні бути погоджені з адміністратором.

    Зручніше  за усе вести записи в спеціально відведеному журналі. Не слід покладатися на електронні записи у файлі щоденника. Проблеми можуть бути настільки серйозними, що у вас не буде доступу до електронних записів. Паперовий щоденник завжди доступний.

    2. Щоденник адміністратора

    Форма щоденника може бути довільною. Але повинні бути передбачені розділи за видами робіт, а також довідковий розділ з описом клієнтських робочих станцій, апаратного і програмного забезпечення мережі, схемою мережі з вказівкою особливостей кабельної системи на різних ділянках. Витрати часу на ведення такого щоденника виправдають себе при усуненні мережних неполадок, особливо якщо займатися цим доведеться новому адміністраторові. А зміна управління мережі, як і зміна будь-якого іншого управління, цілком можлива.

    Опишемо варіант щоденника, що може застосовуватися  в невеликій мережі.

    Склад щоденника

    Щоденник  може містити наступні розділи:

    1. Роботи з обслуговування сервера  (програмне забезпечення й апаратна модифікація, зміни дозволів) (табл. 9.3).

    2. Роботи з обслуговування програмного  комплексу, що застосовується (табл. 9.4).

    3. Роботи з обслуговування мережі (кабельна система й обладнання) (табл. 9.5).

    4. Користувачі (закріплення користувачів  за комп'ютерами) (табл. 9.6).

    5. Комп'ютери мережі (коротка характеристика  і відомості про модифікацію) (табл. 9.7).

    6. Схема мережі (рис. 9. 21.).

    Таблиця 9.3. Роботи з обслуговування сервера

Дата Час Проблеми Зроблено Результат
19.06.2004 1253 Невикористовувані облікові записи Вилучено користувачів User1, User2, User3 +
19.06.2004 1600 - 1630 Збій при  настроюванні нового програмного забезпечення Перезавантаження +
20.06.2004 2100 Права користувачів Установлено права  на DIR для User25 і User15 +
21.06.2004 2215 - 2350 Позапланове відключення  в зв'язку з перебоями електропостачання Сервер запущений +
21.06.2004 2300 Модифікація Заміна CD-ROM (тип) +
 
 

  

    Перший  розділ містить записи про всі зміни, зроблені на сервері. У хронологічному порядку поміщені відомості про усе, що вами або з вашого ведення робилося на сервері.
    Другий  розділ містить записи про встановлення і модифікацію прикладного програмного забезпечення.
 
    

    Таблиця 9.4. Роботи з обслуговування програмного комплексу 

Дата  Час Проблеми  Зроблено  Результат
15.06.2004 9-15 Заміна програмних модулів  Замінені М1 і М2 на версії від 10.06.2003 +
19.06.2004 15-00 Не працює М1 у режимі А Настроювання  - (збій сервера) 
19.06.2004 16-35 Не працює М1 у режимі А  Настроювання  +
 
    

    Третій  розділ містить записи про обслуговування мережі

    Таблиця 9.5. Роботи з обслуговування мережі

Дата  Час Проблеми  Зроблено  Результат
12.06.2004 10-15 Не забезпечується 100 Мбіт для User13 Заміна застарілих (кЗ) кабелю на (до5) 25 м  +
19.06.2004 15-00 Додавання робочої  станції Котр18 Підключення +
 
    

    У четвертому розділі — відомості  про користувачів і комп'ютери 

    Таблиця 9.6. Користувачі і комп'ютери

Дата Комп'ютер Користувач
01.03.2004 DEN (у  відділі N) Іванов  Іван Іванович (User17)
  GSM (у  відділі L) Петров  Петро Петрович (User14)
 
    
 

  

    П'ятий розділ зручно помістити на окремих  аркушах (картках) як додаток до щоденника.

    Таблиця 9.7. Комп'ютери мережі

Дата  Комп'ютер Система
Підключений 01.03.2004 Computer System Win98SE
 
    
 

  Відомості:  Ідентифікація — Komp1, Мережна  карта — (тип), Office2000, IE6, IP статичний  192.168.0.109

    Модифікації

    15.05.2004     Відновлення Office
    20.06.2004     Заміна  мережної карти (тип 1 на тип 2)
 
    

    Шостий  розділ — схема мережі. На схемі  зображена структура мережі і  відзначені деякі особливості, наприклад, категорія кабелю на ділянці.

    У будь-який момент часу, маючи такий  щоденник, ви зможете оцінити ситуацію й оперативно розібратися в причинах неполадок, якщо вони викликані вашими діями або погодженими з вами діями користувачів. Форма щоденника може відрізнятися від приведеної, можуть бути додані які-небудь розділи, якщо це необхідно.  

     

    

    рис. 9.21.

    3. Інструменти адміністратора

    Розмова піде не про слюсарні й електромонтажні  інструменти, наявність яких часто  теж необхідна, а про програми й утиліти, що допоможуть вам стежити за здоров'ям мережі.

    Деякі інструменти, які застосовуються в  одноранговій мережі, уже були розглянуті вище. Але перелік інструментів адміністратора може розширюватися в міру розвитку вашої мережі практично необмежено. Багато чого вже є в самій операційній системі, інші інструменти розроблені різними програмістами. Які конкретно засоби будете застосовувати ви — це ваша справа, розглянемо тільки засоби, що, на наш погляд, можуть бути корисні більшості адміністраторів.

Информация о работе Адміністрування комп’ютерної мереж