Автоматизація розрахунків та аналізу даних за допомогою Microsoft Excel

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Февраля 2013 в 19:23, лабораторная работа

Описание работы

Щоб створити дану таблицю, я ввела в комірку А1 текст «Зараз». Установила маркер на комірку В1 та викликала майстер функцій за допомогою кнопки fx на панелі інструментів. Розпочався діалог майстра функцій. У лівому вікні я обрала категорію « Дата и время», а у правому – функцію «ТДАТА».Натиснула кнопку ОК. Ознайомившись з властивостями цієї функції натиснула кнопку «ОК». Тепер у комірці В1 є формула « = ТДАТА()» і я бачу поточну дату та час. Перенесла копію цієї формули у комірки В2 та С2. Змінила формат комірки В2 (за допомогою опції Формат ячеек), щоб було видно тільки місяць та рік, а С2 – тільки години,хвилини та секунди. Потім натиснула клавішу F9 для пере обчислення формул, поточний час у комірках змінився.

Работа содержит 1 файл

Лабораторна робота 3.docx

— 611.62 Кб (Скачать)

ФК - 320  Донцова Оксана

Лабораторна робота № 3

Тема: Автоматизація розрахунків та аналізу даних за допомогою Microsoft Excel.

Мета: Навчитися налагоджувати та використовувати MS EXCEL при розв’язанні задач та розробляти системи для обробки даних.

Хід роботи

    1. Почала роботу з виклику MS EXCEL.

Я розпочала нову книгу  і запам’ятала її у каталозі D/KT22/ під назвою LAB_10. XLS. Назвала перший лист « Функції, Математичні функції, Зведені таблиці» 
           1.2 Ознайомилась з можливостями функцій категорії «Дата и время». Для цього створила таблицю, у комірках якої автоматично відбивається поточна дата та час і підраховується інтервал часу, що вже пройшов від вказаного моменту або залишився до нього.

Приклад такої таблиці  я навела у рис 1.

Щоб створити дану таблицю, я ввела в комірку А1 текст «Зараз». Установила маркер на комірку В1 та викликала майстер функцій за допомогою кнопки fx на панелі інструментів. Розпочався діалог майстра функцій. У лівому вікні я обрала категорію « Дата и время», а у правому – функцію «ТДАТА».Натиснула кнопку ОК. Ознайомившись з властивостями цієї функції натиснула кнопку «ОК». Тепер у комірці В1 є формула « = ТДАТА()» і я бачу поточну дату та час. Перенесла копію цієї формули у комірки В2 та С2. Змінила формат комірки В2 (за допомогою опції Формат ячеек), щоб було видно тільки місяць та рік, а С2 – тільки години,хвилини та секунди. Потім натиснула клавішу F9 для пере обчислення формул, поточний час у комірках змінився.

У комірку А3 ввела назву « Пройшло з початку 2011 року» , у комірку В3 – формулу «=ТДАТА()-ДАТА(2011;1;1)».Змінила формат комірки В3 на « Числовий». У ній відобразились кількість діб, що пройшли з початку 2011 року.

Тим же шляхом отримала у комірці С3 кількість діб, що залишилися до кінця поточного року.

Ввела у комірку В4 формулу, що показує номер сьогоднішнього дня у поточному місяці, а у С4 – у поточному тижні.

    1. Ознайомилась з можливостями функцій категорії «Математические». Для цього створила таблицю з назвами стовпчиків «Угол в градусах», «Угол в радианах», «Синус угла».

Заповнила перший стовпчик значеннями кута від 0 до 360 градусів з  кроком в 5 градусів. За допомогою майстра  функцій ввела відповідні формули  у другий, третій та четвертий стовпчики.

Знайшла у майстра функцій формулу СУММКВРАЗН та за її допомогою розрахувала у комірці А1 суму квадратів різниць синусів та косинусів відповідних кутів у діапазоні 0/360 градусів.

Побудувала графік для  синусу і для косинусу.

    1. Застосування зведених таблиць. Для знайомства з технікою використання створила таблицю для аналізу пропозиції товарів на ринку.

 

Занесла у таблицю дані по 3 фірмам, що постачають 2 найменування товарів, у хронологічному порядку.

Для кожного виду товару за весь термін підрахувала кількість  пропозицій, загальний обсяг , та обчислила  середню ціну. Для цього викликала  майстер зведених таблиць ( «Данные – Свободная таблица»). Пропустила перший крок. На другому крокові обрала область даних для обробки.

На третьому крокові перетягнула  належні кнопки до відповідних областей, як це зображено на рис. 4: здійснила  групування по видам розмістила «Название  товара» у полі «Строка»; здійснила  задані розрахунки – перетягнула  кнопки «Название товара», «Размер  партии», «Цена единицы» до поля «Данные». При цьому назви кнопок самі змінилися на назви операцій.

На четвертому крокові  вказала, які підсумки робитимуться системою і де треба розташувати  результати. Відімкнула всі пропозиції на створення загальних підсумків  і погодилась на розташування таблиці  на новому листі. Натиснула кнопку «Готово». З’явилася така таблиця.

 

1.5 Створила список із  таблиці , яка зображена в завданні 1.4.

Висновок: Я навчилася  налагоджувати та використовувати MS EXCEL при розв’язанні задач та розробляти системи для обробки даних.


Информация о работе Автоматизація розрахунків та аналізу даних за допомогою Microsoft Excel