Інтернет

Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2011 в 22:03, курсовая работа

Описание работы

Мета курсової роботи – охарактеризувати поняття «електронна пошта» та визначити структуру роботи користувача з електронною поштою.
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі завдання:
• визначити технологію передачі даних;
• розглянути відмінність між e-mail і web-mail;
• встановити переваги та недоліки електронної пошти.
Об’єктом дослідження є електронна пошта як широковідома послуга мережі «Інтернет».
Предметом дослідження є робота користувача з електронною поштою.
Ключові терміни, що використовуються у роботі: Інтернет, електронна пошта, e-mail, web-mail.
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, кожен з яких повною мірою розкриває тему дослідження, а також висновків та списку використаних джерел.

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………….1
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ………………….3
Структура системи «Інтернет» як джерело
найрізноманітнішої інформації та її функції………………………………3
1.2. Проблеми і перспективи розвитку системи Інтернет
Висновки до першого розділу………………………………………..19
РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРОННА ПОШТА ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ
ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ……………………………………......................20
2.1. Історія створення електронної пошти…………………………..20
2.2. Технологія передачі даних………………………………………23
2.3. Робота з електронною поштою………………………………….27
2.4. Переваги та недоліки електронної пошти………………………34
Висновки до другого розділу………………………………………...38
ВИСНОВКИ………………………………………………………………….39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………....41

Работа содержит 1 файл

Курсова ІТ.doc

— 245.00 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

ВИЩОГО  НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

«УКРАЇНА» 
 
 
 

Економічний факультет 
 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА

на тему: 

ІНТЕРНЕТ (ЕЛЕКТРОННА ПОШТА, РОБОТА КОРИСТУВАЧА) 
 
 

Напрям підготовки: 0201 – культура

Спеціальність: 6.020100 – документознавство та інформаційна діяльність 
 

                                    Виконала: студентка  ІІ курсу групи ДД-21

                                    Степаненко  Ірина 
 

                                    Науковий керівник:

                                    ст. вик.

                                    Кабиш В.В. _________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Біла  Церква - 2010 

З М І  С Т 

ВСТУП……………………………………………………………………….1

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ………………….3

  1. Структура системи «Інтернет» як джерело

найрізноманітнішої  інформації та її функції………………………………3

  1.2. Проблеми і перспективи розвитку системи Інтернет

  Висновки  до першого розділу………………………………………..19

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРОННА ПОШТА ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ 

ПЕРЕДАЧІ  ІНФОРМАЦІЇ……………………………………......................20

   2.1. Історія створення електронної  пошти…………………………..20

  2.2. Технологія передачі даних………………………………………23

  2.3. Робота  з електронною поштою………………………………….27

  2.4. Переваги  та недоліки електронної пошти………………………34

  Висновки  до другого розділу………………………………………...38

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….39

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………....41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП

      Актуальність  теми. На початку 90-х про “Інтернет” говорили досить мало, особливо у нашій країні. Сьогодні ж практично не обходиться без постійного згадування про це наукове відкриття останньої чверті XX століття в таких засобах масової інформації як газети, радіо і телебачення.

      “Інтернет” - глобальна комп'ютерна мережа, що охоплює  увесь світ. Сьогодні вона, має близько 15 мільйонів абонентів у більш  ніж 150 країнах світу. Щомісяця розмір мережі збільшується на 7-10%. “Iнтернет” утворив як би ядро, що забезпечує зв'язок різних інформаційних мереж, що належать різним установам в усьому  світі, одна з одною.

      “Інтернет”, що служив колись винятково дослідницьким  і навчальним групам, чиї інтереси простиралися лише до доступу до суперкомп'ютерів, стає усе більш популярним у світі, особливо у світі інформації.

      Електронна  пошта — популярний сервіс в мережі «Інтернет», що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-відео файли, архіви, програми). Електронною поштою можна надсилати не лише текстові повідомлення, але й документи, графіку, аудіо-, відеофайли, програми тощо. Електронна пошта дуже корисна, якщо немає повноцінного доступу (on-line) до Інтернету. Через електронну пошту можна отримати послуги інших сервісів мережі.

      Електронна  пошта — типовий сервіс відкладеного зчитування (off-line). Після відправлення повідомлення, як правило, у вигляді  звичайного тексту, адресат отримує  його на свій комп'ютер через деякий період часу, і знайомиться з ним, коли йому буде зручно.

      Електронна  пошта схожа на звичайну пошту, маючи  ті ж самі переваги і недоліки. Звичайний  лист складається із конверта, на якому  зазначена адреса отримувача і стоять штампи поштових відділень шляху  слідування, та вмісту — власне листа. Електронний лист складається із заголовків, які містять службову інформацію (про автора листа, отримувача, шляху проходження листа), які служать, умовно кажучи, конвертом, та власне вміст самого листа. По аналогії зі звичайним листом, відповідним методом можна внести в електронний лист інформацію якого-небудь іншого роду, наприклад, фотографію тощо. Як і звичайному листі можна поставити свій підпис. Звичайний лист може не дійти до адресата або дійти з запізненням, — аналогічно і електронний лист. Звичайний лист доволі дешевий, а електронна пошта — найдешевший вид зв'язку.

      Мета  курсової роботи – охарактеризувати поняття «електронна пошта» та визначити структуру роботи користувача з електронною поштою.

      Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі завдання:

  • визначити технологію передачі даних;
  • розглянути відмінність між e-mail і web-mail;
 • встановити переваги та недоліки електронної пошти.

      Об’єктом  дослідження є електронна пошта як широковідома послуга мережі «Інтернет».

      Предметом дослідження є робота користувача з електронною поштою.

      Ключові терміни, що використовуються у роботі: Інтернет, електронна пошта, e-mail, web-mail.

      Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, кожен з яких повною мірою розкриває тему дослідження, а також висновків та списку використаних джерел. 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД  МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

      1.1 Структура системи «Інтернет» як джерело найрізноманітнішої інформації та її функції

      На  сьогоднішній день “Інтернет” включає  і відображає майже всі сфери  життя суспільства. Він значною мірою впливає на економічне, політичне і культурне життя як однієї країни, так і світу вцілому.

     Систему “Інтернет” порівнюють із павутинним монстром. Уявімо собі, наприклад, кімнату  з багатьма павуками, де кожен з  них плете свою павутину. Павутиння сполучене одне з одним так, що павуки можуть вільно повзати по всьому цьому плетиві. Тепер ви маєте спрощене уявлення про “Інтернет” - сполучення багатьох різних комп’ютерів та комп’ютерних мереж по цілому світі. Подібно як по телефоні ви можете розмовляти з кимось на іншому боці Землі, через “Інтернет” можна за допомогою комп’ютера обмінюватися інформацією з іншими комп’ютерами та користувачами комп’ютерів у будь-якій частині світу.

     Дехто називає “Інтернет” інформаційною  супермагістраллю. Подібно як дорога дозволяє мандрувати через різні місцевості країни, так само й “Інтернет” дозволяє інформації проходити через багато різних сполучених комп’ютерних мереж. Повідомлення переходять з однієї мережі на іншу, і кожна з них містить інформацію, що допомагає під’єднатися до суміжної мережі. Кінцеве місце призначення інформації може бути в іншому місті чи навіть в іншій країні.

     Кожна мережа може “розмовляти” із сусідньою  мережею за допомогою загальних  правил, створених конструкторами “Інтернету”. Скільки мереж по цілому світі сполучені таким чином? Згідно з деякими оцінками - понад 30 тис.. Недавні опитування виявили, що ці мережі об’єднують більше 10 млн. комп’ютерів і понад 30 млн. користувачів по цілому світі. Вважається, що кожного року кількість під’єднаних комп’ютерів подвоюється. [13]

     Що  можна знайти в “Інтернеті”? Він  пропонує дедалі більше інформації на різні теми - від медицини до науки  й техніки. Поміщається також  багато матеріалу про мистецтво, інформація для студентів, повідомлення про розваги, спорт, нові товари і робочі місця. “Інтернет” дає доступ до щорічників, словників, енциклопедій та карт.

     Широковідомою послугою “Інтернету” є всесвітня  система посилання й отримування  електронної пошти, яку називають  “E-mail”. По суті, електронна пошта є головною частиною потоку інформації на “Інтернеті”, і багато людей користуються лише цією послугою “Інтернету”.

     Електронна  пошта побудована на зразок звичайної. Написавши на комп’ютері свій лист, ви мусите вказати електронну адресу свого адресанта. Коли ви надсилаєте цей електронний лист, він починає подорож від вашого комп’ютера, за допомогою пристрою, що називається модем, який через телефонну мережу під’єднує ваш комп’ютер до “Інтернету”. Тепер лист іде до різних комп’ютерів, що служать, як регіональні та державні поштові відділення. Вони мають достатньо інформації, щоб доставити ваш лист до комп’ютера призначення, де його прийме ваш адресант.

     На  відміну від звичайної пошти, електронна пошта передасть лист у місце призначення - навіть на інший континент - всього за кілька хвилин, а то й менше, хіба що якась частина мережі перевантажена або тимчасово не працює. Коли ваш адресант перевірятиме свою електронну поштову скриньку, він знайде ваш лист. Швидкість електронної пошти і легкість, з якою повідомлення можна відправляти навіть багатьом адресатам по цілому світі, роблять її популярною формою зв’язку.

     Але, незважаючи на наявні переваги, електронна пошта поки не може замінити телефон. По електронній пошті неможливо  вести дискусії, що вимагають негайного ухвалення рішення, важко також викликати швидку допомогу чи пожежну команду. Незважаючи на високу швидкість доставки кореспонденції, оперативність телефону значно вище.

     Але “Інтернет” не збирається поступатися  завойованими позиціями. Зараз активно  розробляються технології передачі звуку і зображення по мережі в реальному часі. Уже зараз можливо подзвонити комусь, використовуючи “Інтернет”, якість зв’язку при цьому ні в чому не поступається телефонній, а ціна на кілька порядків нижче.

     Люди  швидко оцінили переваги електронного зв’язку, і все частіше й частіше на візитних картках крім звичайних телефонів і факсів стали з’являтися адреси електронної пошти.

     В міру поширення “Інтернет” виявилося, що зручно поміщати інформацію про  себе на її сторінках. Зайшовши на чиюсь домашню сторінку, можна багато чого взнати про її хазяїна: над чим він працює, його захоплення, хобі, контактну інформацію і багато чого іншого, що він порахував необхідним повідомити про себе. Незабаром адреси домашніх сторінок /http:// займуть своє місце на візитних картках, трохи потіснивши адреси електронної пошти.

     Ще  одною популярною послугою «Інтернет»у  є Internet Relay Chat (трансляція повідомлень по “Інтернету”), або просто Сhаt (з англ. “балачка”). Сhаt дозволяє групі людей, використовуючи псевдоніми, швидко надсилати одне одному повідомлення. Хоча їм користуються люди різного віку, особливо його любить молодь. Під’єднавшись, користувач вступає в контакт з великим числом інших користувачів по цілому світі. [13]

     Створюються так звані chat-кімнати або chat-канали, у яких обговорюється якась конкретна тема, наприклад, наукова фантастика, кіно, спорт чи любовні історії. Усі повідомлення, надруковані в таких chat-кімнатах, майже одночасно з’являються на екранах комп’ютерів усіх учасників обговорення. Сhat-кімнати працюють, як правило, 24 години на добу.

     Також досить популярною послугою є так  званий Usenet. Він дозволяє групі новин  вести обговорення на конкретні  теми. Деякі групи новин зосереджуються на

купівлі-продажу  різних товарів широкого вжитку. Існують тисячі груп новин, і, коли користувач отримав доступ до Usenet, він може підключитися до них безкоштовно.

     Уявімо  собі, що хтось підключився до групи  новин філателістів. Коли інші учасники надсилають нові повідомлення про це хобі, їх отримує також новачок. Він може не тільки переглядати інформацію, яку хтось надіслав, але й відгуки інших осіб на неї. Якщо хтось, наприклад, робить запит про конкретну серію марок, невдовзі він може отримати багато відповідей з цілого світу, у яких пропонуватиметься інформація, доступна всім членам групи одночасно.

     Іншим підвидом цього задуму є електронна дошка оголошень (ВВС). Електронні дошки  оголошень подібні до Usenet, за винятком того, що всі файли зберігаються в одному комп’ютері, який обслуговується, як правило, однією особою або групою осіб. Теми, обговорювані групою, відображають різні інтереси, погляди й моральні цінності її членів, тому слід виявляти обачність. [13]

Информация о работе Інтернет