Аналіз діяльності страхової компанії

Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Марта 2013 в 15:08, контрольная работа

Описание работы

ЗАТ “Страхова компанія “ТАС” – одна з провідних та найбільш авторитетних страхових компаній в Україні, яка пропонує своїм клієнтам широкий спектр сучасних програм убезпечення життя разом з якісним професійним обслуговуванням.
Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "ТАС" - правонаступник Страхової компанії "ПриватПоліс", що була зареєстрована 6 травня 2000 року, і отримала Ліцензію Міністерства фінансів України № 4 від 20.07.2000 року на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування життя.

Работа содержит 1 файл

реферат.doc

— 212.50 Кб (Скачать)

 

1. Загальна  характеристика СК «ТАС»  
ЗАТ “Страхова компанія “ТАС” – одна з провідних та найбільш авторитетних страхових компаній в Україні, яка пропонує своїм клієнтам широкий спектр сучасних програм убезпечення життя разом з якісним професійним обслуговуванням.

Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "ТАС" - правонаступник Страхової компанії "ПриватПоліс", що була зареєстрована 6 травня 2000 року, і отримала Ліцензію Міністерства фінансів України № 4 від 20.07.2000 року на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування життя.

24 квітня 2001 року компанія  була перереєстрована з новою  назвою - Страхова компанія "ТАС", та 29 травня 2001 року отримала нову  Ліцензію Міністерства Фінансів  України серія АА № 011429 на  здійснення страхової діяльності в формі добровільного страхування життя.

18 липня 2003 року ЗАТ  «Страхова компанія «ТАС» отримала  в Державній комісії з регулювання  ринків фінансових послуг (ДКРРФП) Ліцензію серії АА № 520052 на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування життя на необмежений термін. Ліцензія видана у відповідності зі статтею 38 Закону України «Про страхування». Дія нової ліцензії почалася 19.07.2003 року.

З 2001 року Страхова компанія “ТАС” входить до складу Фінансової групи “ТАС” разом з Страховою групою “ТАС”, Страховою компанією “ТАС-Капітал”, АКБ “ТАС-Комерцбанк” та ЗАТ “ТАС-Інвестбанк”.

З червня 2001 року Страхова компанія “ТАС” є членом Ліги страхових організацій України.

Стратегічним партнером  СК “ТАС” з перестрахування є  лідер світового ринку перестрахування – Мюнхенське перестрахове товариство.

Закрите акціонерне товариство «Страхова компанія «ТАС» працює з 2001 року як правонаступник ЗАТ «Страхова  компанія «ПриватПоліс», заснованої у 2000 році. СК «ТАС» стала першою вітчизняною компанією зі страхування життя. Сьогодні компанія є однією з провідних та найбільш авторитетних страхових компаній в Україні, яка пропонує своїм клієнтам широкий спектр сучасних програм індивідуального та корпоративного убезпечення життя разом з якісним професійним обслуговуванням. Страхова компанія «ТАС» входить до складу фінансово – інвестиційної групи, основним кінцевим акціонером якої є Сергій Тігіпко.  

Місія компанії

Протягом своєї діяльності пропонувати своїм клієнтам широкий  спектр сучасних програм індивідуального та корпоративного убезпечення життя разом з якісним професійним обслуговуванням; забезпечувати клієнтам надійний захист, впевненість і спокій.  

Мета

Для кожного клієнта  компанії на протязі багатьох років  залишатись висококваліфікованим радником з фінансового планування і надійним партнером з убезпечення життя.

Принципи діяльності

У своїй роботі ЗАТ  «Страхова компанія «ТАС» керується  принципами:

• Партнерства:

кожний клієнт компанії є її рівноправним партнером, задоволення  потреб і побажань якого є першочерговим завданням компанії;

• Послідовності:

компанія послідовна у своїх рішеннях і діях та прагне створювати довгострокові відносини  з клієнтами, співробітниками та діловими партнерами;

• Побудови міцної команди:

компанія надає кожному  співробітнику можливість реалізувати особистий потенціал, сприяє розвитку професійних знань і вмінь, натомість очікує від співробітників постійного самовдосконалення і готовності зробити свій внесок у розвиток бізнесу убезпечення життя;

• Надійності:

компанія відповідально ставиться до своїх завдань і прийнятих рішень, виконуючи домовленості і зобов’язання якісно і вчасно;

• Інновацій:

для досягнення максимального  результату у своїй діяльності компанія творчо використовує набуті знання та практичний досвід, постійно впроваджує новітні технології і завжди готова до змін. 

Ліцензії

Свою діяльність Компанія здійснює за безстроковою ліцензією  Державної комісії з регулювання  ринків фінансових послуг України серії  АА № 520052 від 19.07.2003 року на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування життя. 

Членство в організаціях

2001 рік. Страхова компанія «ТАС» однією з перших страхових компаній України уклала договір про перестрахування з Мюнхенським Перестрахувальним Товариством (Munich Re) – визнаним світовим лідером з перестрахування великих ризиків.

2001 рік. СК «ТАС» отримала членство у Лізі страхових організацій України.

2006 рік. СК «ТАС» стала членом найбільш авторитетної всесвітньої консалтингової організації у сфері страхування життя LIMRA (Life Insurance Marketing Research Association), яка надає дослідницькі, навчальні, проектні та інформаційні послуги та налічує більше, ніж 800 компаній – членів асоціації у всьому світі.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Стан страхового  ринку України 

 

Страховий ринок —  це сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові послуги і здійснюється акт їх купівлі-продажу. Поняття «страховий ринок» у пострадянській економіці склалося на початку 90-х років. Саме на цей період припадає створення поряд з Держстрахом перших альтернативних страхових організацій.

Зародження і розвиток страхового ринку України — процес, що має багато спільного з аналогічними процесами в інших постсоціалістичних країнах. Проте водночас нашій країні притаманні деякі специфічні риси.

Починаючи з 1994 року спостерігається стабільне зростання валових показників діяльності страхового ринку. Рівень надходжень у 1995 році становив 170 % щодо 1994 року (з урахуванням темпів інфляції) і був близьким до 130 % у 1996 році порівняно з 1995 роком. У 1997 році фактично в абсолютному значенні були досягнуті такі самі темпи зростання, як і в 1996 році. Але враховуючи, що рівень інфляції був значно нижчим, можна вважати, що реальні темпи зростання були вищими. Отже, обсяги страхового ринку України на противагу економіці в цілому досить швидко зростають.

Найбільших темпів набуло добровільне майнове страхування та страхування відповідальності. Найближчими роками ситуація істотно не зміниться. Недержавне обов'язкове страхування розвиватиметься високими темпами, оскільки з 1997 року запроваджено страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Розвиток медичного страхування та страхування від нещасних випадків сприятиме зростанню особистого страхування в цілому.

Отже, у період становлення ринкової економіки в Україні значною мірою зросли обсяги страхового ринку, і він набув якісного розвитку. Особливо слід зазначити те, що ряд заходів як на законодавчому рівні, так і на рівні застосування чинників управління й організації страхового ринку зумовили постійне зростання розмірів страхових резервів. А це означає посилення фінансової надійності страховиків, рівня гарантійності виконання взятих ними зобов'язань.

Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим  серед

інших небанківських  фінансових ринків. Загальна кількість  страхових компаній

станом на 30.09.2011 становила 445.

У порівнянні з  2010 роком на 995,6 млн. грн. (6,5%) збільшився

обсяг надходжень валових  страхових премій, обсяг чистих страхових  премій збільшився на 3 442,2 млн. грн. (37,4%). Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за  2011 рік становила 76,9%, що на 17,3 в.п. більше в порівнянні з відповідним періодом 2010 року.

За 9 місяців 2011 року відстежується  тенденція зростання деяких

показників страхової  діяльності. Так, при зростанні на  37,4%  обсягів чистих страхових премій, на 10,7% зросли обсяги сформованих страхових резервів. На 6,6% зріс обсяг активів, визначених законодавством для представлення коштів страхових резервів.

У порівнянні з  9 місяцями 2010 року  на  11,9%  зменшилися валові

страхові виплати/відшкодування, обсяг чистих страхових виплат зменшився  на 10,4%. На зменшення чистих страхових виплат, в першу чергу, вплинули  такі зміни:  на 345,3 млн. грн. (34,9%) зменшилися виплати зі страхування фінансових ризиків;  на   156,8 млн. грн. (8,4%) зменшилися чисті страхові виплати з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка"); на 67,2 млн. грн. (82,9%) зменшилися виплати зі страхування кредитів. Український страховий ринок приваблює іноземні страхові компанії своїм високим потенціалом розвитку. Сегмент страхування життя взагалі зростає на 50-60 % щороку. Про високий потенціал зростання свідчить і частка страхування у ВВП – 2,5 %  в Україні та 15 %  у західних країнах.  Інша причина експансії закордонних компаній на український ринок –  висока дохідність страхової справи в Україні.  Вітчизняні страховики хоча й скаржаться на низький рівень прибутковості бізнесу,  однак цифри

свідчать про протилежне.

Важливою складовою страхового ринку є сегмент страхування життя,

який займає інституціональне значення в розвитку економіки.  Виконуючи

функцію нагромадження  грошових коштів,  страхування життя  акумулює

внутрішні інвестиційні ресурси суспільства, і сприяє поліпшенню економіч-

ного стану країни. Рівень розвитку національного ринку  страхування життя є

індикатором рівня розвитку суспільства, ефективності проведення економіч-

них програм, спрямованих  на зміну економічних відносин у  суспільстві. Та-

кож страхування життя  є одним з основних інструментів системи соціального

захисту та соціального  забезпечення населення.

До основних проблем, які, на наш погляд, стримують розвиток страхування життя в Україні  належать: негативна історія страхування  життя в Україні в пострадянський період;  нестабільність політичної ситуації;  відсутність надійних інвестиційних інструментів, а також відсутність гарантій збереження вкладених коштів; зміни в соціальній сфері, що у силу своєї невизначеності у цей час стримують розвиток страхування життя; інфляція, нестійкість національної валюти;  відсутність вільних коштів у підприємств і населення; низька страхова культура населення, страхових посередників і деяких страховиків; суперечливе страхове законодавство; несприятливе податкове законодавство; недостатня місткість страхового ринку.

На сьогодні діяльність з перестрахування в Україні  також є повноцінним сегментом  страхового ринку. Постійне зростання  частки страхової премії, переданої  перестраховикам у загальному обсязі страхової премії, зібраної страховиками за досліджувані роки, зумовлене тим, що в портфелях українських страховиків стало більше великих ризиків,  які потребують перестрахувального захисту. Найбільше українські страховики застосовують перестрахувальні операції в майновому страхуванні та страхуванні відповідальності,  що загалом відображає загальні тенденції страхового ринку.

Здійснене дослідження  українського страхового ринку засвідчило як здебільшого позитивні, так і  окремі негативні тенденції його розвитку. Це зумовлено низкою специфічних особливостей страхування, яке належить до фінансових інститутів національної економіки,  що найдинамічніше розвиваються. Під впливом розвитку ринкових відносин змінюється характер страхової діяльності, що проявляється в появі нових і розвитку різних видів страхування,  збільшенні кількості стабільно функціонуючих страхових компаній;  існує тенденція до прискореного процесу самоорганізації вітчизняного страхового бізнесу. Водночас нинішній рівень розвитку страхування є неприпустимо низьким для ринкових умов господарювання; триває тенденція концентрації страхового капіталу і поділу ринку страхових послуг; вітчизняні страхові компанії характеризуються досі ще низькою фінансовою місткістю; інституціональному середовищу вітчизняного страхового ринку притаманна нерозвиненість традицій.

Усунення негативних чинників розвитку страхового ринку  пришвидшить соціально-економічні реформи та забезпечить стабільний розвиток національної економіки, сприятиме  інтеграції України до регіональних та світових страхових ринків.

 

3. Основні конкуренти страхової компанії “ТАС”

Основними конкурентами СК “ТАС” являються:

  • Страхова компанія «УНІКА»

Страхова компанія «УНІКА» заснована 10 лютого 1994 року (до квітня 2010 року – ЗАТ «Страхова компанія «Кредо-Класик»), з 2006 року входить до складу австрійської групи UNIQА.

У 2006-2010 роках Компанія здійснила низку докорінних змін, стрімко розвиваючись за всіма напрямами  своєї діяльності. У результаті здійснених інновацій були розроблені нові страхові продукти та послуги, що відповідають сучасним європейським стандартам страхування, вдосконалена система управління якістю обслуговування клієнтів та врегулювання страхових випадків, значно розширена мережа відділень компанії в усіх регіонах України.

Станом на сьогодні Страхова компанія «УНІКА» має понад 17 років досвіду успішної роботи та входить у ТОП-5 найбільших страховиків України.

- СК «Українська страхова група»

СК «Українська страхова група» – сучасна та динамічна страхова компанія національного масштабу зі 100% іноземним капіталом. За основними фінансовими показниками вона входить до першої 10-ки страховиків України. За підсумками 2011 року СК «УСГ» є Лідером страхування АВТОКАСКО в корпоративному сегменті.

З лютого 2008 року СК «Українська  страхова група» є повноправним членом родини всесвітньовідомої Vienna Insurance Group – лідера страхового ринку Центральної та Східної Європи. Це зробило компанію ще більш міцною, надійною та зручною для Вас. Використовуючи досвід потужної міжнародної групи, що працює у 25 країнах світу, ми формуємо для Вас послуги найвищого рівня.

Місія компанії полягає у забезпеченні кожного громадянина повними, якісними, доступними та першокласними послугами у сфері страхування, виправдовуючи та перевершуючи очікування клієнтів та залишаючись при цьому стійким лідером по всій Україні.

- Національна  Акціонерна Страхова Компанія  «Оранта»

Національна Акціонерна Страхова Компанія «Оранта» була заснована 25 листопада 1921 року. Відтоді і до 1993 року Компанія носила назву «Укрдержстрах». Ця організація за будь-яких часів відігравала безперечно вагому роль у житті суспільства, займаючись задоволенням соціально-економічних потреб самих широких мас населення. За довгі роки своєї історії Компанія набула високого авторитету та особливої довіри з боку клієнтів. Вже в декількох поколінь назва Компанії асоціюється із гарантованим захистом та чесністю. 

Информация о работе Аналіз діяльності страхової компанії