Аналіз показників фінансово-господарської діяльності страхових організацій на прикладі ВАТ Страхове

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Мая 2012 в 17:55, курсовая работа

Описание работы

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел, додатків.
У першому розділі розглядаються основні теоретичні аспекти страхової діяльності, методологія проведення аналізу показників фінансово-господарської діяльності страхових організацій.
У другому розділі аналізуються фінансові результати діяльності підприємства ВАТ «Страхове товариство« Талісман », а також проводиться аналіз формування прибутку від двох видів діяльності.

Содержание

Введення
1 Економічна сутність страхування
1.1 Сутність страхування та його роль в економіці
1.2 Сутність аналізу фінансово-господарської діяльності страхових організацій
1.3 Методологія аналізу показників фінансово-господарської діяльності страхових організацій
2 Аналіз показників фінансово-господарської діяльності підприємства ВАТ «Страхове товариство« Талісман »
2.1 Коротка характеристика підприємства
2.2 Факторний аналіз фінансового результату діяльності страхової організації
2.3 Аналіз формування показника рентабельності і прибутку від видів діяльності
3 Основні напрямки вдосконалення страхової діяльності
3.1 Шляхи покращення фінансових результатів страхової діяльності
3.2 Шляхи вдосконалення страхової діяльності
Висновок
Список використаних джерел та літератури

Работа содержит 1 файл

Аналіз показників фінансово-господарської діяльності страхових організацій на прикладі ВАТ Страхове.doc

— 303.13 Кб (Скачать)


Зміст
 
Введення
1 Економічна сутність страхування
1.1 Сутність страхування та його роль в економіці
1.2 Сутність аналізу фінансово-господарської діяльності страхових організацій
1.3 Методологія аналізу показників фінансово-господарської діяльності страхових організацій
2 Аналіз показників фінансово-господарської діяльності підприємства ВАТ «Страхове товариство« Талісман »
2.1 Коротка характеристика підприємства
2.2 Факторний аналіз фінансового результату діяльності страхової організації
2.3 Аналіз формування показника рентабельності і прибутку від видів діяльності
3 Основні напрямки вдосконалення страхової діяльності
3.1 Шляхи покращення фінансових результатів страхової діяльності
3.2 Шляхи вдосконалення страхової діяльності
Висновок
Список використаних джерел та літератури

Введення
У 2009 рік російські компанії і підприємства увійшли не в кращій соціально-економічній обстановці. Падіння рівня світового виробництва і споживання, обвал фондових ринків і банкрутство найбільших корпорацій це далеко не всі наслідки кризи, що вибухнула в 2008 році світової фінансової кризи.
В умовах кризи зростає як ніколи необхідність рішучих і невідкладно заходи щодо забезпечення захисту майнових інтересів від різноманітних ризиків. Такий захист покликане забезпечувати страхування.
В даний час страхування належить до числа найбільш динамічно розвиваються фінансових інститутів економіки.
Перспективи розвитку вітчизняного страхування і його зростаючий вплив на економіку очевидні: в даний час це один із стратегічних чинників ефективного функціонування та успішного розвитку фінансово-господарських відносин у нашій країні. Діяльність кожного господарюючого суб'єкта в умовах ринку схильна до безлічі різноманітних ризиків, які потребують страхового захисту, для організації та проведення якої необхідне знання основ страхової діяльності.
Страхування - необхідний елемент виробничих відносин. Воно пов'язане з відшкодуванням матеріальних втрат у процесі суспільного виробництва. Ризиковий характер суспільного виробництва, породжує відносини між людьми з попередження, подолання, локалізації та щодо безумовного відшкодування завданих збитків.
Багатовіковий досвід та історія страхування переконливо довели, що воно є потужним фактором позитивного впливу на економіку. Однак на шляху розвитку страхування в Росії є різноманітні проблеми, які можуть бути вирішені лише за наявності відповідних умов. Однією з таких проблем є те, що, на жаль, у більшості населення нашої країни до цих пір збереглося стереотипне уявлення про роль, місце і принципах страхування, що склалося до його демонополізації. Багато хто вважає, що держава все ще несе відповідальність за діяльність страхових компаній, регулює її, визначає правила і умови страхування. У результаті багато справжні або потенційні споживачі страхових послуг часто виявляються недостатньо підготовленими до того якій страховій компанії віддати перевагу. Тому в даних умовах найбільш актуальні аналіз фінансового стану страхових організацій, оцінка їх надійності та платоспроможності. Результати цих заходів представляють інтерес не тільки для внутрішніх користувачів для прийняття управлінських рішень, але і для зовнішніх, взаємодіючих з конкретною страховою компанією.
Аналіз фінансово-господарської діяльності страхової організації допомагає виробити стратегію і тактику розвитку підприємства, обгрунтувати намічені плани й управлінські рішення, здійснити контроль за виконанням цих рішень, виявити резерви підвищення ефективності виробництва, оцінити результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.
Вищевикладене відбиває актуальність обраної теми.
Обгрунтуванню методології оцінки результатів фінансово-господарської діяльності страхових організацій значну увагу приділили відомі закордонні та вітчизняні економісти, до яких відносяться Александрова Т. Г. «Страхування», Ковальов В. В. Крилов Е. І. «Методологія аналізу показників фінансової діяльності страхових організацій» , Орланук-Малицька Л. А., Щіборщ К. В. «Аналіз господарської діяльності страхових організацій».
Об'єктом дослідження виступає фінансово-господарська діяльність ВАТ «Страхове товариство« Талісман ».
Предметом дослідження даної дипломної роботи є показники фінансово-господарської діяльності страхових організацій.
Метою даної дипломної роботи є оцінка факторів, що впливають на зміну показників фінансово-господарської діяльності страхових організацій.
Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання:
- Розкрити основні теоретичні аспекти особливостей проведення аналізу фінансово-господарської діяльності страхових організацій;
- Обгрунтувати методологію оцінки фінансових результатів діяльності страхових компаній;
- Провести оцінку факторів, що впливають на формування і використання прибутку двох видів страхування;
- Обгрунтувати основні шляхи вдосконалення страхової діяльності та розкрити основні шляхи поліпшення її ефективності.
При виконанні дослідницької роботи були застосовані загальновідомі методи аналізу, такі як наукова абстракція, узагальнення, порівняння, способи ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць та інші.
Основними теоретичними, інформаційними джерелами забезпечення з'явилися праці відомих економістів теоретиків і практиків, як: Савицька Г. В. «Аналіз господарської діяльності підприємства», Щербаков В. А., Костяева Є. В. «Страхування», Куликов С. В. «Фінансовий аналіз страхових організацій », Ковальов В. В.« Фінанси »та інші, а також звітні дані по фінансових результатах за 2007-2009 роки.
Практична значимість роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути застосовані в ході розробки та складання планів діяльності підприємства на майбутні періоди, а також під час викладання економічних дисциплін у середньоспеціальних та вищих навчальних закладах.
Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел, додатків.
У першому розділі розглядаються основні теоретичні аспекти страхової діяльності, методологія проведення аналізу показників фінансово-господарської діяльності страхових організацій.
У другому розділі аналізуються фінансові результати діяльності підприємства ВАТ «Страхове товариство« Талісман », а також проводиться аналіз формування прибутку від двох видів діяльності.
У третьому розділі розглянуто основні шляхи вдосконалення страхової діяльності в цілому, а також шляхи поліпшення результатів діяльності страхових організацій.

1 Економічна сутність страхування
 
1.1 Страхування та його роль в економіці
 
У сучасних умовах фінансово-економічної кризи важливу роль у розвитку економіки відіграє одна з найбільш динамічно розвиваються сфер бізнесу - страхування. Воно задовольняє об'єктивну потребу суспільства в надійної та ефективної страховому захисті. У зв'язку з цим розглянемо більш детально даний вид діяльності та його роль в економіці.

Згідно з Федеральним законом «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» страхування - це відносини із захисту інтересів фізичних і юридичних осіб, Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень при настанні певних страхових випадків за рахунок грошових фондів, що формуються страховиками із сплачених страхових премій ( страхових внесків), а також за рахунок інших коштів страховиків. [1, с. 236]

В даний час страхування один із стратегічних чинників ефективного функціонування та успішного розвитку фінансово-господарських відносин в країні. Діяльність кожного господарюючого суб'єкта в умовах ринку схильна до безлічі різноманітних ризиків, які потребують страхового захисту, для організації та проведення якої економістам, фінансистам, бухгалтерам та іншим фахівцям необхідно знання сутності та основ страхової діяльності. [3, с. 417]
Згідно зі ст. 2 ФЗ «Про організацію страхової справи до» страхова діяльність - сфера діяльності страховиків із страхування, перестрахування, взаємному страхуванню, а також страхових брокерів, страхових актуаріїв з надання послуг, пов'язаних зі страхуванням, з перестрахуванням. [25]
Страхування відіграє провідну роль у компенсації збитків, і потреба в ньому зростає разом з розвитком економіки та цивілізації суспільних відносин. Страхування гарантує від випадкових ризиків майнові інтереси громадян і підприємств, забезпечує безперервність суспільного відтворення. На рівні індивідуального відтворення через страхування фінансові наслідки певних ризиків перекладають на страхові компанії, що проявляється в основній - ризикової функції страхування.
Професійна діяльність страхових компаній дозволяє їм проводити широку систему заходів попереджувального характеру, контролювати і регулювати рівень ризику в найважливіших сферах господарської та приватного життя, що реалізується в рамках попереджувальної (превентивної) функції страхування.
На макроекономічному рівні страхування забезпечує відновлення зруйнованого сектора суспільного виробництва і, в цілому, безперервність усього відтворювального процесу.
Розвинена система страхування звільняє державу від додаткових фінансових витрат, викликаних відбулися несприятливими подіями, необхідність компенсації яких в іншому випадку лягла б на державу.
Страхування виконує інноваційну функцію, сприяючи розвитку технічного прогресу і впровадження нових технологій шляхом компенсації пов'язаних із цим ризиків.
Концентруючи величезні фінансові ресурси, страхування є одним з найбільш значних джерел інвестиційних вкладень, що сприяє, у свою чергу, розвитку виробництва та економіки.
Функція соціального захисту населення реалізується шляхом створення та функціонування спеціальних страхових фондів, що формуються на рівні держави. [3, с. 114]
Страховому справі як економічної категорії притаманна специфічна термінологія, яка використовується для визначення ключових понять і позначень. Розглянемо основні з них, спираючись на ФЗ «Про організацію страхової справи Російської Федерації».
Відповідно до ст.6 цього закону, страховик - це юридичні особи, створені відповідно до законодавства Російської Федерації для здійснення страхування, перестрахування, взаємного страхування і отримали ліцензії у встановленому цим Законом порядку.
Страхувальник, згідно з п. 1 ст. 5 Закону, юридичні особи та дієздатні фізичні особи, що уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками в силу закону.
Об'єктами страхування, згідно з п. 4 Закону, вважаються не суперечать законодавству РФ майнові інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням страхувальника; з володінням, користуванням та розпорядженням майном; з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або майну фізичних осіб, а також шкоди, заподіяної майну юридичної особи. [25]
Страхова вартість - дійсна вартість застрахованого майна. Якщо страхова сума дорівнює страховій вартості, то майно застраховане повністю, якщо менше - то частина відповідальності залишається на власному ризику страхувальника. [4, с. 302]
Страхова сума - грошова сума, на яку страхувальник страхує об'єкт страхування, тобто сума, адекватна страховому інтересу і страховий ризик.
Страхова виплата - грошова сума, встановлена ​​федеральним законом і (або) договором страхування і виплачується страховиком страхувальнику, застрахованій особі, вигодонабувачеві при настанні страхового випадку.
Страховий тариф - ставка страхового внеску (платежу) з одиниці страхової суми або з об'єкту страхування. Що ж до обов'язкових видів страхування тариф встановлюється законодавчо, по добровільним - страховиком.
У ст. 927 ГК РФ і ст. 3 ФЗ «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» закріплено дві організаційно-правові форми страхування - обов'язкова і добровільна.
Обов'язкове страхування відображає суспільну (загальнодержавну) потреба у страхуванні. Це може бути потреба в наданні повної і своєчасної матеріальної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах, потерпілим при ліквідації наслідків аварії на ядерному об'єкті, при стихійному лихові та т.п. Для цих цілей держава в законодавчому порядку встановлює обов'язковість страхування (наприклад, відповідальність підприємств - джерел підвищеної небезпеки за шкоду, заподіяну третім особам, а також навколишньому природному середовищу). Результатом цього стає прийняття відповідного закону про обов'язкове страхування. Таким чином, обов'язкове страхування - це страхування в силу закону.
Головна особливість обов'язкового страхування полягає в тому, що воно не вимагає попередньої угоди між страховиком і страхувальником. Тут принцип зобов'язання в рівній мірі поширюється на обох (за винятком особистого страхування громадян).
Добровільне страхування здійснюється на основі договору між страховиком і страхувальником у рамках Закону «Про організацію страхової справи в Російській Федерації», законодавчих та підзаконних актів, а також нормативних правових документів, що розробляються Урядом РФ і федеральним органом виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю. На відміну від обов'язкової форми при добровільній формі страхування проводиться тільки на основі угоди страхувальника і страховика.
Правила добровільного страхування, що визначають загальні умови і порядок його проведення, встановлюються страховиком самостійно відповідно до положень Закону «Про організацію страхової справи в Російській Федерації». Конкретно вони визначаються при укладенні договору страхування і є невід'ємною його частиною. Тому, перш ніж підписати договір, страхувальник повинен самим ретельним чином вивчити умови страхування. Факт укладення договору страхування підтверджується видачею страховиком страхувальникові страхового полісу. [17]
Згідно з Федеральним Законом «Про організацію страхової справи в Російській Федерації», страховим ризиком є ​​певна подія, на випадок настання якого і здійснюється страхування. Подія, що розглядається в якості страхового ризику, повинно мати ознаки ймовірності та випадковості настання. [25]
Сучасні соціально-економічні умови вимагають створення цілісної наукової системи, що забезпечує подальший розвиток страхування з урахуванням вимог міжнародних стандартів регулювання страхового ринку. Страхова наука покликана охопити широке коло питань, без вирішення яких неможливо говорити про стабільне соціально-економічному розвитку Росії.
Однією з основних завдань сучасного розвитку ринку страхових послуг є формування адекватної міжнародним вимогам нормативної правової бази російського ринку страхування. Поетапна інтеграція національної системи страхування міжнародний страховий ринок потребує формування законодавчої бази ринку страхових послуг і створення ефективного механізму регулювання страхування. Посилення наукової обгрунтованості законодавства передбачає коригування наявних законодавчих документів, що відповідає вимогам загального страхового законодавства, ДК РФ та інших законів, що регулюють страхову діяльність. [14, с. 204]
Економічні перетворення, що відбуваються в Росії, відкривають широкі можливості для наукового дослідження страхування зовнішньоекономічної діяльності підприємств усіх форм власності. Особливість страхування зовнішньоекономічної діяльності полягає в тому, що воно зачіпає сферу міжнародних фінансових відносин, включаючи міжнародний менеджмент, і надає гарантії відновлення порушених майнових інтересів всіх його учасників. Розвиток страхування зовнішньоекономічної діяльності та забезпечення науково-обгрунтованого підходу до даної проблеми з урахуванням міжнародної практики страхових відносин сприятиме створенню ефективної системи страхового захисту майнових інтересів учасників зовнішньоекономічної діяльності. [4, с. 96]

- Законодавче забезпечення можливості страхувальників включати витрати на послуги оцінювачів, сюрвейєрів і аварійних комісарів до складу витрат на страхування;
- Забезпечення незалежності сюрвейєрів та аварійних комісарів; Залежність цієї категорії фахівців від постачальників страхових послуг являє собою серйозну проблему, стимулюючу недовіру споживачів до страховиків і гальмує розвиток вітчизняного страхування. Рівний і вільний доступ страхувальників і страховиків до послуг аварійних комісарів буде сприяти і вирішення проблеми незалежності судження аварійних комісарів про характер, причини та розмір збитків. Тут має більш активно використовуватися потенціал товариств по захисту прав споживачів, а також реалізовуватися законодавчі ініціативи, безпосередньо спрямовані на формування незалежного статусу цих категорій фахівців;
- Забезпечення необхідного рівня кваліфікації сюрвейєрів та аварійних комісарів;
- Подолання олігополістичних тенденцій на ринку послуг оцінювачів, сюрвейєрів і аварійних комісарів. Слід законодавчо заборонити такі форми олигополизации ринку, як акредитацію оцінювачів, сюрвейєрів, аварійних комісарів при різних структурах, що буде підтримувати здорову конкуренцію і відображатися на якості надаваних ними послуг.
Видається, що це питання потрібно вирішувати на основі застосування чинного антимонопольного законодавства, активізуючи діяльність антимонопольних органів.
Необхідність удосконалення діяльності страхових актуаріїв. На сучасному етапі розвитку вітчизняного страхування повинні бути точно визначено місце і роль страхових актуаріїв у справі зміцнення довіри на страховому ринку і розширення клієнтської бази страхових організацій. Сучасному ринку потрібні не тільки незалежні, «відповідальні», актуарії, здатні дати об'єктивну оцінку фінансової стійкості постачальників страхових послуг. Сьогодні гостро проявляється і на необхідності постійного моніторингу, аналізу та перегляду меж страхованих ризиків. Це, у свою чергу, формує ринкову потребу і в «активних» актуаріях, здатних дати адекватну відповідь на запити ринку в умовах наростання необхідності забезпечення індивідуального підходу в процесі взаємодії між страховиками та споживачами страхових послуг. [35, с. 34]
Першочерговими заходами щодо розвитку діяльності страхових актуаріїв є:
- Розробка загальновизнаних кваліфікаційних вимог, стандартів навчання, навчальних планів і програм, а також програм підвищення кваліфікації страхових актуаріїв, включення професії «актуарій» у загальноросійський класифікатор;
- Активізація діяльності професійних об'єднань актуаріїв; об'єднання актуаріїв дуже важливі для підвищення ролі актуаріїв у розвитку страхування. Асоціації повинні визначати кваліфікаційні та професійні стандарти для своїх членів і забезпечувати їх дотримання;
- Впровадження в практику російського страхового ринку системи «призначеного» («відповідального») актуарія.
Необхідність активізації діяльності щодо захисту прав та інтересів страхувальників, вигодонабувачів та застрахованих осіб. У реальних умовах сучасного російського страхового ринку найбільш ефективні шляхи захисту інтересів споживачів страхових послуг пов'язані з активізацією діяльності страхових посередників і держави. Певні можливості для захисту прав та інтересів споживачів на страховому ринку мають вже діючі товариства захисту прав споживачів. У той же час, зарубіжний досвід показує, що, за певних умов, корисним інструментом захисту прав та інтересів страхувальників, вигодонабувачів та застрахованих осіб можуть стати спеціалізовані суспільства щодо захисту їх прав.
Підтримка інформаційних технологій в просуванні страхових послуг. В даний час інформаційні технології не відіграють помітної ролі у страховому обслуговуванні споживачів у Росії. Автоматизація різних бізнес-процесів страхових компаній може сприяти залученню нових страхувальників через підвищення якості обслуговування, забезпечення «інформаційної прозорості» бізнесу і «симетричності» інформації для споживачів, максимальну персоніфікацію відносин зі страхувальниками і зниження вартості послуг за рахунок зменшення аквізиційна витрат і витрат на обробку звернення .
Шляхи активізації використання інформаційних технологій на російському страховому ринку:
- Подолання орієнтації пропонованого IТ-компаніями програмного забезпечення на певні стандартні процедури. Незважаючи на відносну стандартність вимог, що пред'являються страховими компаніями до програмного забезпечення, діяльність різних страховиків досить специфічна;
- Підвищення кваліфікації персоналу IT-компаній в галузі страхування. Брак відповідної кваліфікації у IT-фахівців посилює проблему врахування специфіки діяльності конкретних страховиків у програмному забезпеченні;
- Підвищення рівня довіри страховиків до представників IT-компаній. В умовах досить жорсткої конкуренції страховики відчувають сильну недовіру до сторонніх організацій внаслідок необхідності забезпечення безпеки власних баз даних.
У цілому, реалізація системи заходів з розвитку інфраструктури вітчизняного страхового ринку, стимулювання здорової конкуренції між постачальниками страхових послуг, захист інтересів страхувальників та вітчизняного страхового капіталу при вступі Росії до СОТ дозволить створити умови для реалізації інтересів конкретних споживачів і, через це, - запустити механізми широкого включення страхування в процеси диверсифікованості економіки, забезпечення рівномірного розвитку страхового ринку та органічного входження вітчизняного страхування в систему міжнародних страхових відносин. Реалізація інтересів споживачів страхових послуг у системі ринкових відносин дозволить подолати негативні тенденції, що проявилися в розвитку вітчизняного страхування, доповнить заходів щодо очищення ринку від квазістрахових операцій, буде сприяти справжньому розвитку в країні реального ризикового страхування в інтересах і споживачів, і постачальників страхових послуг, і держави . [36]
Запропоновані заходи щодо вдосконалення системи страхових відносин на російському страховому ринку, пов'язані з активізації ринкової ролі вітчизняних споживачів страхових послуг вимагають нормативного закріплення за допомогою прийняття необхідних законодавчих актів.

Висновок
 
В даний час страхування належить до числа найбільш динамічно розвиваються фінансових інститутів економіки.
В умовах погіршення фінансово-економічного стану країни і, зокрема, багатьох господарюючих суб'єктів у період світової кризи, стало актуальним при виборі страхової компанії аналізувати її фінансовий стан, оцінювати її надійність і платоспроможність. Результати цих заходів представляють інтерес не тільки для внутрішніх користувачів для прийняття управлінських рішень, але і для зовнішніх, взаємодіючих з конкретною страховою компанією.
Аналіз фінансово-господарської діяльності страхової організації допомагає виробити стратегію і тактику розвитку підприємства, обгрунтувати плани й управлінські рішення, здійснити контроль за виконанням цих рішень, виявити резерви підвищення ефективності виробництва, оцінити результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.
У зв'язку з цим обрана тема дипломної роботи є актуальною в даний час.
У дипломній роботі були розглянуті основні питання, пов'язані з аналізом показників фінансово-господарської діяльності страхових організацій на прикладі ВАТ «Страхове товариство« Талісман ».
ВАТ «Страхове товариство« Талісман »є універсальною страховою компанією. За обсягом зборів страхових премій в Татарстані компанія входить до 1-ої десятку серед 129 страховиків, що працюють в республіці; по Росії - у число 150 перших компаній з 786.
Аналіз фінансового результату діяльності ВАТ «Страхове товариство« Талісман »за період 2007-2009 років показав, що зміни фінансового результату в 2008 році в порівнянні з 2007 роком у цілому збільшився на 2 078 тис. руб. і на даний зміна вплинула збільшення маржинального доходу по страхових операціях на 54,15%, збільшення маржинального доходу з інвестиційних операцій на 140,89%, а також зниження маржинального доходу за фінансовими операціями на 98,69%.
Фінансовий результат в 2009 році в порівнянні з 2008 роком зменшився на 2 507 тис. руб. На даний зміна справила значний вплив зменшення маржинального доходу по страхових операціях на 160,31%, збільшення маржинального доходу з інвестиційних операцій на 55,74%, а також збільшення маржинального доходу з фінансових операцій на 28,30%.
У свою чергу фактори, які складають фінансовий результат, - маржинальний дохід за страховими операціями, маржинальний дохід з інвестиційних операцій і маржинальний дохід за фінансовими операціями в період з 2007 року по 2009 рік змінювалися таким чином.
Маржинальний дохід за страховими операціями в 2008 році в порівнянні в 2007 роком у цілому збільшився на суму 8 932 тис. руб. На даний зміна позитивно вплинуло збільшення значення фактора - страхові премії на 56,71%, в той же час негативний вплив зробило зниження резервів на 38,05%, збільшення відбулися збитків на 84,53% і збільшення витрат на ведення страхових операцій на 18, 69%.
У період з 2008 року по 2009 рік маржинальний дохід за страховими операціями змінювався таким чином, що його значення за даний період зменшилося на 40 765 тис. руб. На це вплинули наступні фактори:
- Збільшення страхових премій на 1,82%;
- Збільшення страхових резервів на 204,63%;
- Зменшення витрат на ведення страхових операцій на 53,27%;
- Збільшення відбулися збитків на 136,30%, що значною мірою вплинуло на негативний результат.
Проведений аналіз формування маржинального доходу з інвестиційних операцій показав, що в порівнянні з 2007 роком показник 2008 року збільшився на 22 561 тис. руб., А показник 2009 року в порівнянні з 2008 роком - на 21500 тис. руб. Маржинальний дохід за інвестиційними операціями, як показує аналіз, має тенденцію до збільшення за аналізовані періоди.
Проведений порівняльний аналіз маржинального доходу за фінансовими операціями показав, що його значення в 2008 році в порівнянні з 2007 роком зменшилася на 29 415 тис. руб., За рахунок впливу наступних факторів:
- Збільшення операційних витрат, крім витрат пов'язаних з інвестиціями на 98,12%;
- Збільшення управлінських витрат на 56,19%;
- Збільшення операційних доходів, крім доходів пов'язаних з інвестиціями на 5,35%.
Аналогічний аналіз маржинального доходу за фінансовими операціями за період 2008-2009 років показав, що маржинального доходу за фінансовими операціями в 2009 році в порівнянні з 2008 роком збільшився на суму 16 758 тис. руб., І на даний зміна позитивно вплинули наступні фактори:
- Збільшення значення фактора - операційні доходи, крім доходів за інвестиційними операціями на 54,86%;
- Зменшення значення фактора - операційні витрати, крім витрат пов'язаних з інвестиціями на 7,93%;
- Зменшення фактора - управлінські витрати на 8,16%.
Також був проведений аналіз прибутку і рентабельності від двох видів страхової діяльності - Обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності та Добровільне страхування майна, який показав, що найбільш прибутковим видом є ОСАЦВ, тому що його показники в аналізованому періоді вище показників страхування майна, а саме прибуток від ОСАЦВ в 2007 році склала 22 145 тис. руб., у 2008 році - 36 816 тис. руб., а в 2009 році - 36 181 тис. руб. Для порівняння за аналогічний період показники прибутку від страхування майна такі: 2007 рік - 7 893 тис. руб., 2008 рік - 9 455 тис. руб., 2009 рік - 13 654 тис. руб.
Ситуація з показниками рентабельності зворотна.
Рентабельність продукції - страхування майна вища рентабельності ОСАЦВ. Аналогічна ситуація з показниками рентабельності продажів, тобто показники рентабельності продажів ОСАГО нижче показників рентабельності продажів страхування майна.
Резюмуючи вищесказане, слід зазначити, що діяльність підприємства ВАТ «Страхове товариство« Талісман »за аналізований період з 2007 року по 2009 рік у цілому була ефективна, про що свідчать стабільні показники прибутку і високі показники рентабельності окремих видів страхування.
З метою поліпшення фінансових показників страхової організації використовуються наступні напрямки діяльності:
- Поліпшення андеррайтингу та створення збалансованого страхового портфеля;
- Оптимізація перестрахового захисту;
- Інвестування коштів страхових резервів в гарантовані фінансові інструменти.

Список використаних джерел та літератури
1. Артеменко, В.Г. Фінансовий аналіз / М.Ф. Беллендир. - М.: ДІС, 2007. - 398 с.
2. Ахвледіані, Ю.Т. Деякі аспекти страхування підприємницьких ризиків у Росії / Ю. Т. Ахвледіані / / Страхова справа. - 2008. - № 4. - С. 18-26.
3. Ахвледіані, Ю.Т. Про страхування ризиків іпотеки / О. П. Архипов / / Фінанси. - 2008. - № 3. - С. 23-28.
4. Ахвледіані, Ю.Т. Страхування / Ю.Т. Ахвледіані; під ред. В. В. Шахова. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 511 с.
5. Бердникова, Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства / Т.Б. Бердікова. - М: ИНФРА-М, 2007. - 268 с.
6. Бланд, Д. Страхування: принципи і практика / Д. Бланд .- М.: Фінанси і статистика, 2000 .- 282 с.
7. Болюх, М.А. Економічний аналіз: навчальний посібник / М. А. Болюх. - Красноярськ: КНЕУ, 2007. - 540 с.
8. Бочаров, В.В. Комплексний фінансовий аналіз / В.В. Бочаров. - М.: Питер, 2007 - 76с.
9. Бурцева, С.А. Статистика фінансів / С. А. Бурцева. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 288 с.
10. Гвозденко, А. А. Страхування / А. А. Гвозденко. - М.: Проспект, 2006. - 464 с.
11. Гомель, В.Б. Страхування: навчальний посібник: у 3т. / В.Б. Гомель. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Маркет ДС, 2006. - 488 с.
12. Цивільний кодекс РФ (частина 1,2). - М.: Пріор, 2004. - 430 с.
13. Грищенко, Н.Б. Основи страхової діяльності: навчальний посібник / Н.Б. Грищенко. - М.: Фінанси і статистика, 2008. - 352 с.
14. Донцова, Л.В. Аналіз фінансової звітності: навчальний посібник: у 4 т. / Н.А. Никифорова. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Справа, 2006. - 164 с.
15. Дибаль, С.В. Фінансовий аналіз: теорія і практика / С.В. Дибаль. - Спб.: Видавничий дім «Бізнес-преса», 2007. - 276 с.
16. Жігас, М.Г. Навчальна методика і рекомендації з аналізу фінансового стану страхових організацій: навчальний посібник / М.Г. Жігас. - Іркутськ: ІГЕА, 2009. - 61 с.
17. Заславський, І.І. Економічні аспекти розвитку і створення систем обов'язкового автострахування / І. І. Заславський / / Фінанси. - 2008. - № 3. - С. 35-39.
18. Канке, А. А. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: навчальний посібник: у 2 т. / І. П. Кошова. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: «Форум» - Инфра-М, 2007. - 288 с.
19. Концепція розвитку страхування в Російській Федерації: розпорядження Уряду Російської Федерації від 25 вересня 2002 р. № 1361-р / / Довідково-правова система «Консультант Плюс»
20. Кравченко, Л.І. Аналіз фінансового стану підприємства / Л. І. Кравченко. - Хабаровськ: Екаунт, 2006 - 334 с.
21. Кричевський, А. Аналіз фінансових результатів страхової компанії / А. Кричевський / / Аудитор. - 2004. - № 5. - С.36-47
22. Куликов, С.В. Фінансовий аналіз страхових організацій / С.В. Куликов. - Ростов н / Д.: Фенікс, 2006. - 221 с.
23. Лайко, О.Ю. Страховий ризик-менеджмент як інструмент реалізації власності / А. Ю. Лайко / / Економіка і управління власністю. - 2009. - № 2. - С.19-25.
24. Податковий кодекс Російської Федерації: офіц. текст: [прийнято Держ. Думою Федер. Собр. РФ з ізм. і доп. 18 травня 2005]. - М.: ОМЕГА-Л, 2005. - 550С.
25. Про організацію страхової справи в Російській Федерації: федеральний закон РФ в ред. від 21.07. 2005 № 172-ФЗ / / Довідково-правова система «Гарант»
26. Порт, К. Перестрахування / К. Порт. - М.: Справа, 2007р .- 107с.
27. Рейтман, Л. І. Страхова справа / Л. І. Рейтман .- М.: ЕКОС, 2006. - 524 с.
28. Рибаков, С.І. Вітчизняне страхування в процесі інтеграції в світовий страховий ринок / С. І. Рибаков / / Фінанси. - 2009. - № 5. - С.39-43.
29. Савицька, Г.В. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: навчальний посібник / Г. В. Савицька. - Красноярськ: Нове знання, 2002. - 490 стор
30. Сербиновского, Б.Ю. Страхова справа: навчальний посібник для вузів / В. М. Гаркуша. - Ростов н / Д.: Фенікс, 2004. - 416с.
31. Соловйова, О.В. Розробка методів комплексного аналізу прибутку страхової організації: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. е.. н. / О. В. Соловйова. - Перм, 2006. - 25 с.
32. Страховий бізнес: словник-довідник / Р. Т. Юлдашев. - М.: Анкіл, 2005 - 272 с.
33. Теорія статистики: підручник. / Р. А. Шмойловой [и др.]; під ред. Р. А. Шмойловой. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 656 с.
34. Федеральний закон від 25.04.2002. № 40-ФЗ Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів: федеральний закон від 25.04.2002 № 40-ФЗ (зі зм. І доп. Від 21.07.2005) / / Російська газета. - 2008. - № 6. - С. 6-9
35. Фінанси: підручник / за ред. В. В. Ковальова. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Проспект, 2006 - 640 с.
36. Фогельсон, Ю. Б. Оглядовий коментар до ФЗ "Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" / Ю. Б. Фогельсон / / Господарство право. -2009. - № 10. - С. 33-38
37. Хомініч, І.П. Методика оцінки ефективності інвестицій компаній / І. П. Хомин / / Банківські послуги. - 2007. - № 3. - С. 14-16.
38. Чернова, Г. В. Основи економіки страхової організації по ризикових видах страхування / Г. В. Чернова. - СПб. : Питер, 2007. - 240 с.
39. Чечевіцина, Л.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності / І.М. Чуєв. - М.: Маркетинг, 2006. - 352 с.
40. Шахов, В.В. Введення в страхування: навчальний посібник: у 2 т. / В.В. Шахов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2007. - 288 с.
41. Шеремет, А.Д. Методика фінансового аналізу: навчальний посібник: у 3т. / А.Д. Шеремет, Р.С. Сафіуллін, Є.В. Негошей, - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2006 - 209 с.
42. Яковлєва, Т.А. Страхування: навчальний посібник / Т. А. Яковлєва. - М.: МАУП, 2008. - 327 с.

Таким чином, страхування як система захисту майнових інтересів громадян, організацій і держави є необхідним елементом сучасного суспільства. Воно являє гарантії відновлення порушених майнових інтересів у разі природних і техногенних катастроф, інших непередбачених явищ. Страхування дозволяє не тільки відшкодовувати збитки, що зазнали, але і є одним з найбільш стабільних джерел фінансових ресурсів для інвестиції.
1.2 Сутність аналізу фінансово-господарської діяльності страхових організацій
Страхова справа багато в чому відрізняється від інших видів підприємницької діяльності. Перш за все це висока відповідальність, яка лежить на страховика. Тим часом страхова діяльність спрямована на захист майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхувальниками страхових внесків. Таким чином, фінансовий крах страховика зачіпає інтереси значної кількості осіб. [27, с. 45]
Фінансовий аналіз страхових організацій - сукупність аналітичних процедур, призначених для оцінки надійності страховика, а також прийняття управлінських рішень в оптимізації його діяльності або співробітництва з ним.
Надійність страховиків - перша за важливістю причина негативного ставлення до них населення. Однак забезпечити надійну роботу страхових організацій не можливе без аналізу фінансово-господарського стану, визначення динаміки його змін, виявлення факторів, що впливають, таких як:
- Достатність страхових резервів по відношенню до прийнятим зобов'язанням за договорами страхування; в іншому випадку можливі збитки і втрата платоспроможності;
- Ліквідність власних коштів (додаткового капіталу), розміщених переважно в об'єктах нерухомості, і достатній статутний капітал, як умова дотримання вимог до платоспроможності;
- Ефективність інвестиційної політики, що виключає виведення з прибуткового обороту або втрату частини коштів страхових резервів і власного капіталу та освіта дебіторської заборгованості;
- Збалансованість страхового портфеля, що поєднує підвищені ризики з сучасними страховими продуктами.
Надійність страховика, перш за все, має на увазі фінансову стійкість страхової організації.
Фінансова стійкість страхової організації - це характеристика стабільності фінансового стану страховика. Стабільність фінансового стану страхової організації - це, перш за все, платоспроможність конкретного страховика, яка складається з безлічі факторів і показників. Фактори - це причини, результатів діяльності страховика, де під показниками розуміються критерії, що дозволяють судити про ці результати. [37, с. 114]
У змістовному плані аналіз страхової організації являє собою цілеспрямовану діяльність аналітика, що складається в ідентифікації показників фінансово-господарської діяльності страховика, реальному стану справ. Фінансово-господарська діяльність страховика характеризується в термінах вартісних оцінок, в основі яких лежить грошова домінанта. Ця умова дозволяє вважати аналіз фінансово-господарської діяльності страховика фінансовим аналізом страхових організацій.
Особливу увагу, яку приділяють фінансово-господарської діяльності страхової організації, обумовлено її соціальною місією і регулюючою роллю в ринковій економіці. Інформація про реальний стан справ страховика потрібна різним користувачам, як внутрішнім - для прийняття управлінських рішень, так і зовнішнім - для прийняття рішення про взаємодію з конкретною страховою організацією. [5]
Методика проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства включає в себе визначення мети, завдань, принципів, об'єкта, предмета, показників і методів дослідження. У загальному значенні методика аналізу страхової діяльності являє собою сукупність показників і методів їх оцінки. До завдань фінансового аналізу діяльності страховика належать:
- Ідентифікація фінансового стану страховика;
- Виявлення рентабельності та оцінка показників фінансової стійкості;
- Вивчення ефективності використання економічного потенціалу і впливу страхових, інвестиційних операцій на фінансовий результат;
- Встановлення стану страховика на страховому ринку і кількісний вимір його фінансової конкурентоспроможності;
- Оцінка ступеня виконання планових фінансових заходів та аналіз їх відхилень;
- Оцінка заходів, розроблених для ліквідації виявлених недоліків, підвищення віддачі фінансових ресурсів і т.д.
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства проводиться різними методами, які дозволяють структурувати та ідентифікувати взаємозв'язки між основними показниками діяльності підприємства. Розглянемо основні з них.
Метод порівняння ув'язнення в проведенні процедур встановлення подібності та відмінності явищ об'єктивної дійсності. Процедура порівняння в аналізі фінансово-господарської діяльності включає в себе вибір об'єктів, виду, шкал порівняння, кількості та виду порівнюваних ознак, визначення критеріїв їх суттєвості і неістотності.
Побудова аналітичних таблиць використовується на всіх етапах проведення аналізу фінансово-господарської діяльності. Основне призначення цих таблиць - систематизація вихідних даних, проведення аналітичних розрахунків і оформлення результатів аналізу. Аналітична таблиця - це форма найбільш раціонального, наочного систематизованого представлення вихідних даних, основних алгоритмів їх обробки та отриманих результатів. Аналітичні таблиця доповнюються текстовими висновками, виклад яких, як правило, необхідно будувати за принципом від загального до приватного, тобто переходити від аналізу загального підсумку до проміжних підсумків та окремими показниками.
Методи читання та аналізу бухгалтерської звітності дуже різні і жорстко не формалiзуються,. Проте можна виділити деякі обов'язкові вимоги, що дозволяють усвідомлено користуватися інформаційним матеріалом, що містяться у звітності. Це знання принципів бухгалтерського обліку, формування основних статей звітності, побудови системи показників та її складу; розуміння принципів і логіки проведення вертикального і горизонтального аналізу; знання нормативних документів у сфері обліку і звітності та ін [22, с. 109]
В існуючих формах звітності страхових організацій практично неможливо визначити джерела фінансування конкретних видів активів. І структура звітності страховика різко відрізняться від загальноприйнятої структури бухгалтерської (фінансової) звітності підприємств. Отже, пріоритет в аналізі віддається не аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності, а аналітичним процедурам, що дозволяє наочно оцінити фінансово-господарську діяльність страховика і зробити обгрунтовані висновки про стан об'єкта аналізу, яким є сама страхова організація.
Факторний аналіз - це процес виявлення причинно-наслідкових зв'язків, ідентифікації та оцінки значущості беруть участь у них чинників. Залежно від характеру зв'язків мова може йти про жорстко детермінованих чи стохастичних моделях факторного аналізу. У першому випадку має місце функціональний зв'язок - кожному значенням факторного (незалежного) ознаки відповідає єдине невипадкове значення результативного (залежного), у другому випадку - стохастична (імовірнісна) зв'язок: кожному значенню факторної ознаки відповідає безліч значень результативного. До прийомів детермінованого факторного аналізу, що дозволяє оцінити вплив того чи іншого чинника у жорстко детермінованих моделях, відносяться прийом виявлення ізольованого впливу факторів, диференціальний метод, прийом ланцюгових підстановок, прийом арифметичних різниць, логарифмічний метод, інтегральний метод.
Широко поширені в аналізі та методи економічної статистики: метод середніх і відносних величин, метод групування, елементарні методи обробки рядів динаміки, індексний метод. При проведенні аналізу слід звернути особливу увагу на метод середніх величин, оскільки використовується він у тому випадку, коли необхідно узагальнення, заміна безлічі індивідуальних значень аналізованого ознаки певної середньою величиною, що характеризує всю сукупність явищ. [17, с. 284]
Аналіз фінансово-господарської діяльності страхових організацій має будуватися за такими принципами:
- Оперативність - негайне використання отриманих аналітичних даних та висновків для поліпшення фінансової діяльності;
- Конкретність - всебічне вивчення звітних даних про фінансову та господарську діяльність компанії;
- Систематичність: фінансовий аналіз повинен проводитися не від випадку до випадку, а постійно, тобто систематично за певним планом і формами;
- Об'єктивність, що забезпечується підбором необхідного аналітичного матеріалу, його сопоставимостью, критичним і безстороннім його вивченням.
Більшість методик фінансового аналізу розроблено для підприємств промислового виробництва, застосування яких до фінансового аналізу страхових організацій важко, з причини специфіки діяльності останніх. [22]
Специфіка страхової діяльності багато в чому спростовує загальноприйняті постулати фінансового менеджменту підприємств і накладає особливий відбиток на методику фінансового аналізу страхових організацій. Специфіку страхової діяльності можна звести до трьох складових:
- Відсутність в страховій організації промислового циклу, як такого;
- Інверсія експлуатаційного циклу страховика, де на початку проводиться оплата страхової послуги, а потім її надання і не всім страхувальникам;
- Особливості формування фінансового потенціалу, де залучена частина капіталу у вигляді страхових премій (страхових резервів) значно переважає над власним капіталом страховика.
Крім того терміни і показники, які використовуються в страховій справі унікальні, що також виділяє фінансовий аналіз страхової організації в особливу предметну область фінансового аналізу.
На підставі вивченого можна зробити висновок, що страхова справа являє собою сферу діяльності страхової організації з проведення страхових, інвестиційних та фінансових операцій зі специфікою, властивою страхування як системі економічних відносин, пов'язаних із захистом інтересів громадян, підприємств, держави при настанні певних подій (страхових випадків ). Таким чином, функціонування страхової організації передбачає три види ризиків, що впливають на її фінансове становище: страховий, інвестиційний і фінансовий. Отже можна виділити три сфери аналізу діяльності страховика, підпорядкованої одній меті - оцінці фінансового стану страхової організації, тобто реальних умов розміщення та використання коштів (активів), стану джерел їх формування (пасивів). Фінансовий стан господарюючого суб'єкта - це характеристика його фінансової конкурентноздатності (тобто платоспроможності, кредитоспроможності), наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання зобов'язань перед державою та іншими господарюючими суб'єктами. Фінансове становище є результатом фінансової політики страховика і визначається всією сукупністю фінансово-господарюючих факторів страхової організації. [15, с. 186]
Аналіз фінансово-господарської діяльності страхової організації здійснюється з використанням декількох груп показників, що включають як загальні показники оцінки фінансового стану, так і специфічні, що характеризують окремі сторони діяльності страхових організацій.
У наступному підрозділі більш докладно розглянемо основні показники фінансово-господарської діяльності страхових організацій. [22]
 
1.3 Методологія аналізу показників фінансово-господарської діяльності страхових організацій
 
Основними фінансовими показниками діяльності страхової організації є:
- Фінансовий результат (прибуток або збиток);
- Валовий дохід (надходження доходів від страхової та не страхової діяльності);
- Витрати (або собівартість);
- Рентабельність (прибутковість).
Слід зазначити, що фінансовий результат страхової організації - це економічний підсумок фінансово-господарської діяльності страховика за звітний період у формі прибутку або збитку, що відображає успіх або, відповідно, невдачу бізнесу, як в кількісному, так і в якісному вираженні. [22, с. 102]
Кінцевий фінансовий результат діяльності страховиків складається з доходів від проведення страхових, інвестиційних та фінансових операцій, зменшених на суму витрат по всіх названих операцій. Фінансовий результат (прибуток або збиток) є узагальнюючим якісним показником діяльності страхової організації.
В умовах ринку страховики здійснюють не тільки страхові операції, але і ряд інших операцій, властивих будь-якому господарюючому суб'єкту. До таких операцій належать інвестиційні операції, пов'язані з інвестиційною діяльністю страхових організацій та фінансові операції, зумовлені господарською діяльністю страхових організацій, як суб'єкта фінансово-господарських відносин. Таким чином, фінансовий результат діяльності страхової організації являє собою сукупний підсумок страхових, інвестиційних, фінансових та інших операцій.
Позитивний фінансовий результат сприяє підвищенню потенціалу страхової організації, її фінансової стійкості, підвищення платоспроможності, оскільки частина одержаного прибутку може бути спрямована на збільшення розміру власного капіталу. [16, с. 400]
Позитивний фінансовий результат - прибуток, що обкладається податком у порядку, встановленому нормативними документами (оподатковуваний прибуток).
Оподатковуваний прибуток розраховується шляхом поетапного вирахування витрат з доходів діяльності.
Уявімо алгоритм розрахунку оподатковуваного прибутку наступною схемою (малюнок 1.1).
Завдання аналізу фінансових результатів діяльності страхової організації полягає у виявленні не лише кінцевого фінансового результату, але й факторів, його зумовили, а також у визначенні резервів збільшення доходів від основної (страховий) та інвестиційної діяльності.

Аналіз показників фінансово-господарської діяльності страховика доцільно починати з розгляду форми № 2-страховик «Звіт про прибутки та збитки страхової організації», де кількісно визначені основні фактори кінцевих фінансових результатів діяльності страховика. [19, с. 304]

 


Виручка страховика

Інші надходження від страхової діяльності

Доходи від іншої діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи страховика

 

 

 

Витрати, що включаються до собівартості страхових послуг

Відрахування в резерви для фінансування превентивних заходів

Відшкодування виплат за договорами перестрахування

Комісійна винагорода за договорами перестрахування

Витрати на ведення справи

Витрати на оренду основних фондів

Інші витрати пов'язані зі страховою діяльністю

 

 

Фінансовий результат страховика

 

 

 

Відрахування в резервні фонди

Доходи від пайової участі

Доходи від цінних паперів

Пільги з податку на прибуток

 

 

 

Оподатковуваний база для сплати податку на прибуток

 

Информация о работе Аналіз показників фінансово-господарської діяльності страхових організацій на прикладі ВАТ Страхове