Єдиний соціальний внесок

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2012 в 14:36, реферат

Описание работы

На даний момент дана тема є актуальною, тому що лише 8 липня 2010 року за №2464-VІ прийнятий Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» згідно з яким в Україні вводиться єдиний соціальний внесок. Він замінить існуючі обов'язкові внески в чотири фонди державного соціального страхування.

Содержание

Вступ
1. Сфера правового регулювання збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування
2. Платники єдиного внеску, їх права та обов’язки
3. Порядок нарахування,обчислення і сплати єдиного внеску
4. Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування
Висновки
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

ЄСВ.doc

— 95.50 Кб (Скачать)

     7) особи,  які  працюють  на  виборних  посадах   в   органах  державної  влади,  органах  місцевого самоврядування,  об'єднаннях громадян та отримують заробітну плату (винагороду)  за  роботу  на такій посаді;

     8) працівники   воєнізованих   формувань,  гірничорятувальних частин незалежно  від  підпорядкування,  а  також  особовий  склад аварійно-рятувальної служби, утвореної відповідно до законодавства на постійній основі;

     9) військовослужбовці  (крім  військовослужбовців   строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу;

     10) батьки  –  вихователі  дитячих  будинків  сімейного типу, прийомні  батьки,  якщо  вони   отримують   грошове   забезпечення відповідно до законодавства;

     11) особи,    які    отримують    допомогу    по   тимчасовій непрацездатності;

     12) особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах  України,  інших  утворених  відповідно до закону військових формуваннях,  Службі   безпеки   України,   органах   Міністерства внутрішніх  справ  України  та  службу  в  органах  і  підрозділах цивільного захисту;

     13) особи,  які відповідно до закону  отримують  допомогу  по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

     14) один  з  непрацюючих працездатних батьків,  усиновителів, опікун,  піклувальник,   які   фактично   здійснюють   догляд   за дитиною-інвалідом,  а  також  непрацюючі  працездатні  особи,  які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком   медичного   закладу  потребує  постійного  стороннього догляду  або  досяг  80-річного   віку,   якщо   такі   непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

 

3.      Порядок  нарахування,обчислення і сплати єдиного внеску

 

Єдиний внесок нараховується:

1.      Для платників:

1)            для  платників  - на  суму  нарахованої  заробітної  плати  за   видами виплат,які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати,  у тому числі в  натуральній  формі, що визначаються відповідно  до  Закону  України  "Про  оплату  праці"

        та суму винагороди фізичним  особам  за  виконання робіт (надання послуг)      за цивільно-правовими договорами.

Крім

      фізичних  осіб - підприємців,  в тому числі тих,  які обрали спрощену систему оподаткування,  та  членів  сімей  цих  осіб,  які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності;

      осіб,   які   забезпечують   себе  роботою  самостійно  - займаються незалежною професійною  діяльністю,  а  саме  науковою, літературною,  артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною,  юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною   діяльністю,  або  особи,  які  провадять  релігійну (місіонерську) діяльність,  іншу подібну діяльність  та  отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності,  за умови,  що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями;

2 ) для платників  - на суму  грошового  забезпечення, оплати   перших   п'яти   днів   тимчасової  непрацездатності,  що здійснюється  за  рахунок  коштів  роботодавця,  та  допомоги   по тимчасовій  непрацездатності,  допомоги або компенсації відповідно до законодавства.

Такими платниками є:  працівники  громадяни України,  іноземці  (якщо  інше  не

встановлено міжнародними договорами,  згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та  осіб  без  громадянства,  які працюють:

    - на підприємствах,   в  установах  та  організаціях,  в  інших юридичних осіб.

   -  у фізичних осіб - підприємців на  умовах  трудового  договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством;

   -  у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту);

     Нарахування та сплата єдиного внеску за платників, здійснюється  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  в  порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу, для  таких категорій:

      батьки  -  вихователі  дитячих  будинків  сімейного типу, прийомні  батьки,  якщо  вони   отримують   грошове   забезпечення відповідно до законодавства;

      особи,    які    отримують    допомогу    по   тимчасовій непрацездатності;

      особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах  України,  інших  утворених  відповідно до закону військових формуваннях,  Службі   безпеки   України,   органах   Міністерства внутрішніх  справ  України  та  службу  в  органах  і  підрозділах цивільного захисту;

      особи,  які відповідно до закону  отримують  допомогу  по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

      один  з  непрацюючих працездатних батьків,  усиновителів, опікун,  піклувальник,   які   фактично   здійснюють   догляд   за дитиною-інвалідом,  а  також  непрацюючі  працездатні  особи,  які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком   медичного   закладу  потребує  постійного  стороннього догляду  або  досяг  80-річного   віку,   якщо   такі   непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

     3) для платників - на суму доходу (прибутку), отриманого  від їх діяльності,  що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб,  та на суму доходу,  що  розподіляється  між членами  сім'ї  фізичних  осіб - підприємців,  які беруть участь у провадженні  ними  підприємницької  діяльності.  При  цьому   сума

єдиного   внеску  не  може  бути  меншою  за  розмір  мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).  

Такими платниками є:

      фізичні  особи - підприємці,  в тому числі ті,  які обрали спрощену систему оподаткування,  та  члени  сімей  цих  осіб,  які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності;

      особи,   які   забезпечують   себе  роботою  самостійно  - займаються незалежною професійною  діяльністю,  а  саме  науковою, літературною,  артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною,  юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною   діяльністю,  або  особи,  які  провадять  релігійну (місіонерську) діяльність,  іншу подібну діяльність  та  отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності,  за умови,  що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями;

     До членів  сімей  фізичних  осіб  -  підприємців,  які беруть участь у провадженні  ними  підприємницької  діяльності,  належать дружина  (чоловік),  батьки,  діти та інші утриманці,  які досягли 15-річного віку,  не перебувають у трудових або  цивільно-правових відносинах  з  такою фізичною особою - підприємцем,  але спільно з ним провадять підприємницьку  діяльність  і  отримують  від  цього частину доходу;

     4) для платників, фізичних  осіб - підприємців,  в тому числі тих,  які обрали

спрощену систему оподаткування,  та  членів  сімей  цих  осіб,  які

беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності -  на суми,  що  визначаються  такими  платниками самостійно, але  не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску,  встановленої цим Законом.  При цьому сума єдиного внеску  не  може  бути  меншою  за  розмір мінімального страхового внеску за кожну особу;

     5) для платників,  які    отримують    допомогу    по   тимчасовій

непрацездатності - на  суму  допомоги  по  тимчасовій непрацездатності.

     Платники звільняються від сплати єдиного внеску із сум  отриманих   ними   грошового   забезпечення,   допомоги   або компенсації, якщо вони відносяться до таких категорій осіб:

      батьки  -  вихователі  дитячих  будинків  сімейного типу, прийомні  батьки,  якщо  вони   отримують   грошове   забезпечення відповідно до законодавства;

      особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах  України,  інших  утворених  відповідно до закону військових формуваннях,  Службі   безпеки   України,   органах   Міністерства внутрішніх  справ  України  та  службу  в  органах  і  підрозділах цивільного захисту;

      особи,  які відповідно до закону  отримують  допомогу  по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

      один  з  непрацюючих працездатних батьків,  усиновителів, опікун,  піклувальник,   які   фактично   здійснюють   догляд   за дитиною-інвалідом,  а  також  непрацюючі  працездатні  особи,  які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком   медичного   закладу  потребує  постійного  стороннього догляду  або  досяг  80-річного   віку,   якщо   такі   непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

                   2. Для осіб,  які працюють у сільському господарстві, зайняті на  сезонних  роботах,  виконують  роботи  (надають  послуги)   за цивільно-правовими договорами,  творчих працівників (архітекторів, художників,   артистів,   музикантів,   композиторів,    критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів), та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану  роботу  (надані послуги),  строк  виконання  яких  перевищує  календарний  місяць, єдиний  внесок  нараховується  на  суму,  що  визначається  шляхом ділення  заробітної  плати  (доходу),  виплаченої  за результатами

роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

3. Для осіб,  яким  після  звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду - середню заробітну плату за вимушений прогул.

Нарахування    єдиного   внеску   здійснюється   в   межах максимальної   величини   бази   нарахування    єдиного    внеску, встановленої цим Законом.

Єдиний внесок нараховується на суми, зазначені в частинах першій  і  другій  цієї  статті,  не  зменшені на суму відрахувань податків,  інших  обов'язкових  платежів,  що відповідно до закону сплачуються   із   зазначених   сум,   та  на  суми  утримань,  що здійснюються  відповідно  до  закону  або  за  договорами  позики, придбання товарів та виплат на інші цілі за дорученням отримувача.

Перелік видів  виплат,  на  які  не  нараховується  єдиний внесок   затверджується  Кабінетом  Міністрів України.

 

4.      Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування

 

Державний    реєстр    загальнообов'язкового    державного соціального страхування (далі - Державний реєстр) створюється  для забезпечення:

      ведення обліку  платників  і  застрахованих  осіб  у  системі загальнообов'язкового державного  соціального  страхування  та  їх ідентифікації;

      накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації про сплату платниками єдиного внеску та про набуття застрахованими особами  права  на  отримання  страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

      нарахування та   обліку    виплат    за    окремими    видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Державний  реєстр  складається з реєстру страхувальників і реєстру застрахованих осіб. Ведення  Державного  реєстру  здійснюється   на   підставі положення про Державний реєстр, що затверджується Пенсійним фондом за  погодженням   з   фондами   загальнообов'язкового   державного соціального страхування.

 

ВИСНОВКИ

Отже, Єдиний соціальний внесок - це єдиний платіж до Пенсійною фонду, який міститиме в собі декілька внесків на соціальне та пенсійне страхування. Якщо у вас є робота, яку ви як роботодавець пропонуєте працівникам, то відповідно, ви й виплачуєте за неї зарплату. З неї проводиться відрахування до Пенсійного фонду та ще трьох соціальних фондів - страхування на випадок безробіття, із тимчасової втрати працездатності та від нещасних випадків на виробництві. Які це несе незручності для роботодавця, зрозуміло:

–     потрібно в усіх чотирьох фондах стати на облік;

–     робити відрахування до цих фондів;

–     заповнювати звітність по кожному фонду та звітувати в кожен окремо;

–     стежити за термінами подання звітності в чотирьох фондах.

Таким чином, введення ж єдиного соціального внеску полегшить подання звітності до цих фондів – всі ці відрахування зводяться в один єдиний соціальний внесок, який сплачується однією сумою. Замість звітування в 4 різні інстанції будуть сплачувати і звітуватися лише до Пенсійного фонду - адже саме Пенсійний фонд буде адмініструвати цей внесок. Який розмір єдиного внеску і як його вираховувати? Вираховуватись єдиний соціальний внесок буде за тим же механізмом, за яким сплачуються в даний момент внески до Пенсійного фонду.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Скуратівський В. А., Шевченко М. Ф. Соціальні системи і соціологічні методи їх дослідження. — К., 2002.

2. Стоян О. М. Соціальна політика держави та профспілки // Україна: утвердження незалежності держави (1999-2001 pp.). — К., 2001.

3. Стратегія подолання бідності // Соц. політика. — 2001. — № 149.

Информация о работе Єдиний соціальний внесок