Latvijas republikas vieta eiropas apdrošināšanas tirgū

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2011 в 21:25, реферат

Описание работы

Apdrošināšana, saskaņā ar Latvijas likumdošanu, ir darbība, ko veic apdrošinātāji saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, lai, aizsargājot apdrošinātā intereses, izmaksātu apdrošināšanas atlīdzību par apdrošināšanas līgumā paredzēto gadījumu. Apdrošināšana tiek veikta brīvprātīgi, izņemot gadījumus, kad likumā ir noteikts citādi.

Содержание

Ievads

1. Latvijas apdrošināšanas tirgus būtība un pamatrādītāju izmaiņu dinamika...................... 4

2. Baltijas valstu apdrošināšanas tirgi................................................................................... 5

3. Latvijas apdrošināšanas tirgus uz citu Eiropas valstu fona............................................... 8

Secinājumi............................................................................................................................ 13

Avotu saraksts...................................................................................................................... 14