Страхування майна та відповідальності громадян

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2011 в 01:07, лекция

Описание работы

До основних видів майнового страхування громадян належать наступні види:
- Страхування будівель і споруд громадян;
- Страхування тварин, що належать громадянам;
- Страхування домашнього майна;
- Страхування квартир та інші види.

Работа содержит 1 файл

Страхування майна та відповідальності громадян.docx

— 29.07 Кб (Скачать)

Тема. Страхування майна  та відповідальності громадян

     До основних видів  майнового страхування  громадян належать  наступні види:

  - Страхування  будівель і споруд громадян;

  - Страхування  тварин, що належать громадянам;

  - Страхування  домашнього майна;

  - Страхування  квартир та інші види.

   Усі дані  види страхування відносяться  до ризикових видів страхування. 

         1. Страхування будівель  і споруд у господарстві  громадян

     За  договором страхуванням будівель і  споруд можна застрахувати будівлі  та споруди:

     ► що належать страхувальнику на правах власності, у тому числі придбане у кредит, є предметом іпотеки;

         ► отримане страхувальником за  договором оренди або знаходиться  у тимчасовому користуванні чи  розпорядженні на інших законних  підставах. 

      Договір страхування може бути укладено:

 • на всі будівлі, що знаходяться на відведеній страхувальнику земельній ділянці (загальний договір);
 • на окремі будівлі;
 • на окремі конструктивні елементи (дах, вікна, двері, внутрішнє оздоблення й таке ін.);
 • на будівлі, зведення яких ще не завершено.

     Одночасно з будівлями приймається на страхування  додаткове обладнання до них: газопровід, водяні, газові лічильники, грати на вікнах тощо. 

     Договором можна передбачити страхування  цивільної відповідальності страхувальника та членів його родини за шкоду, яка  може бути заподіяна при користуванні (розпорядженні) будівлями.

     Не  укладаються договори:

    - на будівлі, що знаходяться  в зоні оголошеній небезпечною,  якій загрожують обвали, зсуви  або інші стихійні лиха (крім  випадку, коли договір відновлюється  до закінчення попереднього договору  страхування. Однак у даному  випадку розмір страхової суми  не повинен бути більш ніш  за попереднім договором);

      - на будівлі ветхі, аварійні, а  також такі, що підлягають знесенню.

     Обсяг страхової відповідальності: страхування  будівель у господарстві громадян проводиться  на випадок – пожежі, вибуху, удару  блискавки, стихійного лиха, нещасного  випадку, навмисних неправомірних  дій третьої особи, аварії опалювальної системи, водопровідної і каналізаційної мереж (в тому числі внаслідок  низьких температур), наїзду транспортних засобів, виходу підгрунтових вод, просідання ґрунту а також коли для припинення поширення пожежі або у зв¢язку з раптовою загрозою будь-якого страхового випадку необхідно було розібрати будівлі або перенести їх на інше місце.

     Страхування будівель не передбачає відшкодування  збитків, що виникли через гниття, знос, ураження домовим грибком, конструктивні  вади будівель, які були відомі страхувальникові до настання страхового випадку, навмисні дії страхувальника або дорослих членів родини, ведення військових дій, виникнення громадських заворушень, конфіскацію майна, екологічні катастрофи.

     За  договором страхування будівель може бути передбачена повна або  часткова відповідальність страховика. Повна відповідальність охоплює  всі страхові випадки, а часткова може обмежуватися лише кількома або  одним конкретним ризиком.

     Страхова  сума за договором страхування установлюється за бажанням страхувальника (договірна), але не повинна перевищувати експертної оцінки будівель.

     Термін  страхування може установлюватись від одного до п’яти років або декілька місяців. Якщо договір укладено на термін менше року, то страхова премія (страховий платіж) розраховується – як 1/12 річної премії за кожен місяць або у встановлених відсотках від суми платежу за рік.

     Постійним страхувальникам, при поновленні договору може надаватись пільговий місяць. Пільговий місяць надається страхувальникам, які укладали договори страхування  будівель протягом трьох і більше років без перерви. Страховик  у цьому випадку несе відповідальність за застраховані будівлі  протягом  місяця після закінчення договору страхування  і має право відновити договір  страхування. Можуть надаватися й інші пільги, передбачені умовами страхування. Порядок укладання договору звичайний. Розмір тарифу залежить від обсягу відповідальності страховика, розміру  франшизи та інших факторів.

     У збиток страхувальника зі страхування  будівель громадян включається вартість пошкоджених або знищених в наслідок страхового випадку будівель з урахуванням  зносу, вартість ремонту (вартість будівельних  матеріалів та будівельних робіт), витрати  на проведення робіт по рятуванню  будівель і приведенню їх в порядок  після страхового випадку. Вартість пошкоджених та непошкоджених залишків майна, які ще придатні для використання, виключаються з обсягу збитку.

     Страхове  відшкодування виплачується за системою забезпечення першого ризику або  за пропорційною системою забезпечення в залежності від того, що передбачено  правилами страхування.  

 1. Страхування тварин у господарстві громадян

     На  умовах страхування тварин, що належать громадянам на  страхування беруться тварини, які належать на правах приватної  власності страхувальнику і членам його родини, що разом з ним проживають і ведуть спільне господарство.

     Об’єкти страхування. За договором можуть бути застраховані:

 • велика рогата худоба – віком від одного місяця;
 • коні – віком від одного місяця:
 • свині – віком від шести місяців;
 • вівці, кози, віслюки, мули – віком від одного року;
 • собаки – віком від шести місяців до 10 років, які зареєстровані у клубах собаководів;
 • бджолосім’ї:
 • хутрові звірі (кролі, нутрії);
 • декоративні та екзотичні птахи і тварини – коти, хом’яки, мавпи, змії, папуги, канарейки тощо.

     На  страхування беруться тільки здорові  тварини за умови страхування  усіх наявних у господарстві тварин даного виду, що досягли страхового віку. При цьому всі тварини  даного виду повинні бути застраховані на однакову страхову суму.

     Якщо  на день загибелі свиней, кіз чи інших  тварин у страхувальника в господарстві було більше голів тварин страхового віку ніж застраховано, і неможливо  установити, які саме з них були застраховані, то страхова сума, установлена  за договором, ділиться на фактичну кількість  голів тварин, що були у страхувальника на день страхового випадку, тобто відповідальність страховика (відсоток, в якому вони були застраховані), відповідно зменшується.

     Договір не може бути укладений в тій місцевості, де уведено карантинні обмеження, за винятком страхування тварин таких  видів, які не сприйнятливі до хвороби, на яку введено такі обмеження.

     Обсяг страхової відповідальності: Страхування тварин має свої особливості, тому тварини, які можуть бути застраховані, умовно поділено на п¢ять підгруп, кожна з яких має свою специфіку страхування:

 1. Продуктивна худоба: велика рогата худоба, коні, мули, віслюки, свині, вівці і кози.
 2. Бджолосім¢ї.
 3. Собаки.
 4. Хутрові звірі (кролі, нутрії).
 5. Декоративні тварини (коти, хом¢яки тощо), декоративні птахи (папуги, канарейки тощо), екзотичні тварини (мавпи, змії тощо).

     При страхуванні продуктивної худоби а також хутрових звірів страхування тварин проводиться на випадок загибелі або вимушеного забою внаслідок хвороби, пожежі, вибуху, дії електричного струму, сонячного або теплового удару, стихійного лиха (землетрусу, урагану, повені, обвалу, бурі, бурану, граду), замерзання, задушення, отруєння травами або речовинами, укусу змій або отруєних комах, утоплення, падіння в ущелину, падіння під засіб транспорту та інших травматичних пощкоджень, викрадення, дії третіх осіб, нападу диких звірів та бродячих собак.

     При страхуванні бджолосімей в обсяг страхової відповідальності,  крім перелічених випадків, можуть включатися знищення або ушкодження вуликів, повне або часткове знищення чи  викрадення бджільницької продукції з окремим визначенням страхової суми.

     При страхуванні собак, декоративних та екзотичних птахів і тварин в обсяг страхової відповідальності, крім перелічених випадків, можуть включатися лікування від хвороби чи травми, одержаної застрахованими птахом або твариною внаслідок нещасного випадку.

     Страховим випадком також вважається вимушений  забій або знищення тварини, що виключає подальшу можливість використання тварини  за розпорядженням спеціаліста ветеринарної медицини, пов¢язані з проведенням заходів боротьби з окремими хворобами.

     Страхова  сума за договором страхування установлюється за домовленістю двох сторін (договірна страхова сума), але вона не повинна перевищувати ринкової вартості голови тварини, звіра чи птаха даного виду (коней, мулів, віслюків з урахуванням їх зносу).

     Термін  страхування – звичайно один рік, але деякі страховики можуть укладати договори страхування тварин і на інший термін.

     Порядок укладання договору звичайний. Однак  слід пометати, що відповідальність страховика на випадок падежу тварини від  хвороби починається через 10 днів з початку дії договору страхування.

     Страхова  шкода зі страхування тварин в особистому господарстві громадян включає ринкову вартість худоби (коней, мулів, віслюків з урахуванням їх зносу). Якщо має місце вимушений забій, то збиток (шкода) оцінюється в розмірі різниці між їх ринковою вартістю тварин та вартістю придатного до їжі м¢яса. Також відраховується вартість шкури або шкурки, якщо її можна використати.

     Страхове  відшкодування  зі страхування тварин, що належать громадянам виплачується за пропорційною системою страхового забезпечення або за системою першого ризику. 

 1. Страхування домашнього майна

     Згідно  з умовами страхування домашнього майна на страхування беруться предмети домашньої обстановки, побуту та споживання за постійним місцем проживання, які належать страхувальнику і членам його родини, що разом з ним проживають і ведуть спільне господарство на правах власності або використовуються йми на інших законних умовах.

       Більша частина страховиків укладають  наступні види договорів:

  ►  загальний договір;

  ►  договір за окремими групами  майна;

  ►  спеціальний договір.

      За загальним договором вважаються застрахованими усе домашнє майно, що є у даному господарстві, крім:

- Документів, цінних паперів, грошових знаків, рукописів, слайдів та фотознімків,  запасних частин, деталей та приладдя  до транспортних засобів, кімнатних  та інших рослин та їх насіння,  предметів культу, а також майна,  страхування якого проводиться  за умовами інших правил страхування.

    - Виробів з дорогоцінних металів,  коштовних, напівкоштовних та  виробних (кольорових) каменів.

    - Колекцій, картин, унікальних та  антикварних речей.

         По бажанню страхувальника можна  укласти договір за окремими групами майна.. За даним видом договору можна застрахувати  окремі групи, наприклад: меблі та килими, одяг та взуття, електропобутові прибори, теле та відео техніку та інші групи.

    За  спеціальним договором можна  застрахувати вироби з дорогоцінних металів, коштовних, напівкоштовних та виробних каменів; колекції; унікальні  та антикварні речі за наявності документів, що підтверджують їх вартість.

Информация о работе Страхування майна та відповідальності громадян