Змішане страхування життя

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Ноября 2011 в 00:51, реферат

Описание работы

Страхування життя в розвинених країнах світу є важливим інструментом соціального захисту населення і могутнім джерелом інвестування національних економік. Актуальність вибраної теми зумовлена недостатнім рівнем розвитку страхування життя на ринку України. Формування в Україні ринкової економіки, розбудова її інфраструктури, створення дієвих механізмів господарювання для усіх суб’єктів ринку породжує необхідність розвитку страхової діяльності.
Накопичені страховими компаніями активи забезпечують одне з основних джерел довгострокового інвестування і служать важливим ресурсом для стабілізації економіки і зниження інфляції.

Работа содержит 1 файл

Виступ.docx

— 263.60 Кб (Скачать)

Страхування життя в розвинених країнах світу  є важливим інструментом соціального  захисту населення і могутнім джерелом інвестування національних економік. Актуальність вибраної теми зумовлена недостатнім рівнем розвитку страхування життя на ринку України. Формування в Україні ринкової економіки, розбудова її інфраструктури, створення дієвих механізмів господарювання для усіх суб’єктів ринку породжує необхідність розвитку страхової діяльності.

Накопичені  страховими компаніями активи забезпечують одне з основних джерел довгострокового  інвестування і служать важливим ресурсом для стабілізації економіки  і зниження інфляції.

     Страхування: особисте, майнове, відповідальності. Життя або смерть як форма існування  не може бути об'єктивно оцінена. Застрахований  може лише спробувати запобігти тим  матеріальні труднощі, з якими  стикається у випадку смерті або  інвалідності.

     Три види страхування життя:

  • страхування на випадок смерті, від нещасних випадків, захворювань та інвалідності;
  • пенсійне страхування: накопичувальне страхування для забезпечення додаткового періодичного (приміром, щомісячного) доходу протягом певного терміну чи довічно, після виходу на пенсію або досягнення певного віку.
  • змішане страхування життя: накопичувальне страхування з одночасним страховим захистом на випадок смерті з метою забезпечити певний капітал до потрібної дати (приміром, для придбання будинку, навчання у вузі, весілля тощо) -- дожиття до закінчення строку страхування; смерть застрахованого; втрата здоров'я від нещасних випадків. Договори змішаного страхування життя укладаються з громадянами віком від 16 до 75 років строком на 3, 5, 10, 15 або 20 років.

Існує кілька різновидів змішаного страхування:

- з подвійним  захистом (страхова сума на випадок  життя у два рази перевищує  страхову суму на випадок смерті  застрахованого);

- зростаюче  (страхова сума на випадок смерті  збільшується протягом терміну  дії страхування, в той час  як сума заощадження залишається  незмінною з початку страхування  або також збільшується;

- страхування  на фіксований термін (страховик  зобов'язується виплатити страхову  суму в момент закінчення терміну  дії страхування, незважаючи нате, живий або помер застрахований  до кінця цього терміну).

     Розмір  страхової суми при укладанні  договору страхування встановлюється за згодою сторін (страхувальника і  страховика). Він залежить від бажання  страхувальника, його платоспроможності  та політики страховика у сфері особистого страхування. Розмір страхової суми (страхового забезпечення, страхового покриття) при компенсації шкоди  особистості застрахованого визначається в правилах по-різному. Наприклад, у  разі інвалідності, що настала в  період дії договору страхування, виплачується одноразова допомога у відсотках  від страхової суми

     Становлення України як самостійної, незалежної і демократичної держави не могло  не спричинити і розвиток страхового ринку. . Загальна кількість страхових  компаній станом на 31.12.10 становила 456, у тому числі СК "life" – 67 компаній, СК "non-life" – 389 компаній. У 2010 році на ринку страхування відбулося незначне пожвавлення, при цьому показники ще не досягли докризових значень. Спостерігалося макроекономічне відновлення ринку страхування.

     У порівнянні з 2009 роком  на 2 639,6 млн. грн. (12,9%) збільшилися обсяги надходжень валових страхових премій,  обсяг  чистих страхових премій збільшився  на 669,7 млн. грн. (5,3%).

     У порівнянні з 2009 роком  на 9,4% зменшилися валові страхові виплати/відшкодування, обсяг чистих страхових виплат зменшився  на 2,8%.   Скорочення страхових  виплат може розглядатися як негативна  ознака з огляду нате, що надходження  страхових платежів збереглося на рівні  попереднього року. Це може свідчити про недостатність у страхових компаній ліквідних інструментів, надмірну збитковість  діяльності деяких страховиків.  Ряд страхових компаній розглядають всі можливі варіанти скорочення витрат, зокрема через  реорганізацію та скорочення своїх відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо).

     За 12 місяців 2010 року сума отриманих страховиками валових премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя  становила 22 175,2 млн. грн. (або 96,1% від  загальної суми страхових премій), а зі страхування життя  – 906,5 млн. грн. (або 3,9% від загальної суми страхових премій).

Можна констатувати, що незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку життя основну частку валових  страхових премій  – 95,9%  – 20 СК "Life" (29,9% всіх СК "Life").

     За 12 місяців 2010 року сума виплачених компенсацій  зі страхування життя  становила 52,6 млн. грн., що становило лише 1% від суми валових  страхових виплат.

Структура валових страхових премій із страхування  життя 

станом  на 31.12.10 (млн. грн.)

 

Рисунок 2.4.

Структура валових страхових виплат із страхування  життя

станом на 31.12.10 (млн. грн.) 

      З рисунків видно, що доля змішаного страхування  на ринку Life страхування в Україні – мізерна. Це свідчить про недостатню роботу з популяризації даного інструменту страхування серед клієнтів та низьку привабливість страхового продукту. Сучасна ситуація також свідчить про недовіру українських громадян до СК загалом і довгострокового страхування зокрема.

      Успішний  розвиток страхування життя визначається багатьма умовами, головна з яких є наявність страхового інтересу серед потенційних клієнтів страхових  компаній. Саме цей інтерес визначається кількістю матеріальної зацікавленості при покупці тієї чи іншої страхової  послуги, що може задовольнити потреби  людини.

     Сьогодні  в Україні страхування життя  складає найменшу частину ринку  страхових послуг від загального обсягу страхових платежів, хоча в  країнах з розвинутою економікою воно досягає 50-60%.

      Стан  ринку страхування життя в  Україні можна оцінити як депресивну стагнацію. Страхування життя має  на українському ринку страхових  послуг найменшу частку — 4%, а в розвинених країнах — 30 — 40%. У Німеччині  на страхування життя населення  щороку скеровує 2,7% ВВП, у Франції  — 5,9%, а в Україні — лише 0,009%. Статистика також свідчить, що за страхуванням життя Україна посідає місце  в дев’ятому десятку країн  після Зімбабве й Кенії. Тож потенціал  для зростання солідний.

      Щоб страхування життя в Україні  отримало додатковий імпульс розвитку, необхідно дозволити страховим  компаніям укладати договори страхування  у вільно конвертованій валюті, що забезпечило б надійніше зберігання коштів страхувальників і дозволило  б виплачувати гарантований інвестиційний  дохід. Необхідно також удосконалити методику формування резервів зі страхування  життя, запровадити податкові пільги для страхових компаній при інвестуванні коштів страхувальників, що дозволило  б пропонувати останнім більш  привабливі програми нагромадження  капіталу. Страховики повинні працювати  в таких самих умовах, як і державний  Пенсійний фонд.

Информация о работе Змішане страхування життя