Звіт з практики на прикладі страхової компанії " Оранта"

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2011 в 11:04, отчет по практике

Описание работы

Метою практики є оволодіння сучасними методами, та вміннями організації фінансової роботи з фаху, а саме в економічній сфері та закріплення здобутих знань.
Об’ектом практики виступає страхова компанія Національна акціонерна страхова компанія (НАСК) «Оранта»
Для досягнення мети потрібно виконати наступні завдання:
- Характеристика страхової компанії НАСК « ОРАНТА»
- Організація фінансової роботи
- Характеристика видів діяльності страхової компанії
- Забезпечення платоспроможності страховиків НАСК « ОРАНТА»
- Умови забезпечення платоспроможності.
- Страхові резерви НАСК « ОРАНТА»

Работа содержит 1 файл

Готовий звіт з практики.docx

— 158.64 Кб (Скачать)

ВСТУП 

           Проходження  комплексної практики  з фаху на 4 курсі є дуже важливою і є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства. У період проходження комплексної практики з фаху в страховій компанії НАСК « Оранта» я отримала базовий досвід професійної діяльності, які формують практичні уміння та навички, професійні якості особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення мною, як майбутнього фахівця.

           Метою практики є оволодіння сучасними методами, та вміннями організації фінансової роботи з фаху, а саме в економічній сфері та закріплення здобутих знань.

     Об’ектом практики виступає страхова компанія Національна акціонерна страхова компанія (НАСК) «Оранта»

     Для досягнення мети потрібно виконати наступні завдання:

    - Характеристика страхової компанії НАСК « ОРАНТА»

    - Організація  фінансової роботи 

    - Характеристика видів діяльності страхової компанії    

    - Забезпечення платоспроможності страховиків НАСК « ОРАНТА»

          - Умови забезпечення платоспроможності.

          - Страхові резерви НАСК « ОРАНТА»

           - Планування страхових операцій  НАСК « ОРАНТА»

          - Аналіз діяльності НАСК «ОРАНТА»

          - Тарифна політика

          -   Охорона праці на підприємстві 
 
 

1.Характеристика  страхової компанії  НАСК « ОРАНТА» 
 

    Національна Акціонерна Страхова Компанія (НАСК) „Оранта” була створена 25 листопада 1921 року. Відтоді i до 1993 року компанія носила назву „Укрдержстрах”. Ця організація за всіх часів відіграла, безперечно, значну роль у житті  суспільства, задовольняючи соціально  – економічні потреби широких  мас населення. За довгі роки своєї  історії компанія отримала високий  авторитет і особливу довіру з  боку клієнтів.

    Компанія  пережила зміни назви у 1993р і  форми власності (1993 – 1996), залишаючись  при цьому лідером страхового ринку України. Із завершенням першого  етапу приватизації НАСК „Оранта” пов’язано багато прогресивних змін у самій компанії. Зміна форми  власності НАСК „Оранта” обумовило  прихід до складу акціонерів приватного інвестора, що приніс із собою нові сучасні методи менеджменту і ведення бізнесу. Компанія здійснює експансію на страховому ринку із залученням інвестиційних коштів. У грудні 2005 року групою казахстанських інвесторів було придбано 45,3% акцій НАСК „Оранта”, що дозволить додатково покращити структуру активів компанії та підвищити її платоспроможність.

     Форма підприємства - Компанія НАСК "Оранта"є юридичною особою і фінансовою установою, яка здійснює свою діяльність на підставі та згідно із законодавством України, Статутом та іншими документами, які затверджуються в порядку. Фінансовою діяльністю компанії є діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

    Підтверджуючи високий статус національної компанії, НАСК „Оранта” постійно розширює коло клієнтів, пропонуючи їм послуги високої  якості. Основними принципами діяльності компанії залишається особлива турбота про клієнтів із дотриманням усіх законодавчих норм. Завдяки унікальній представницькій мережі, НАСК „Оранта” надає послуги на всій території України. Близько 10 тис. працівників компанії утворюють єдину налагоджену систему.

    У відносинах із діловими партнерами НАСК „Оранта” робить акцент на тривалості стосунків, оскільки вони базуються  на взаємовигідних умовах і підтверджуються  високим рівнем гарантій, які надає  компанія. Страхова компанія НАСК „Оранта” посіла перше місце у рейтингу страхових компаній України відповідно до висновків Українського рейтингового агентства «Гвардія брендів» і окремо відзначена нагородою «Вибір року 2006»  як краща страхова компанія року одразу у двох номінаціях — страхування  авто і страхування майна. За довгі  роки свого існування компанія здобула  неабиякий авторитет і особливу довіру клієнтів.

    Девіз компанії – „Впевненість, набута досвідом”.

    „Оранта”  – чистий символ віри і любові, всього того, що оберігає нас у цьому житті. Ім'я зобов'язує, накладає додаткову відповідальність. За ці роки страховики жодного разу не зрадили його, забезпечивши високий авторитет торгової марки компанії на страховому ринку, заснований на якісному клієнт-орієнтованому сервісі. А гарантованість страхового відшкодування за страховим випадком вже давно є візитною карткою НАСК «Оранта». Працівники компанії намагаються підтримувати конкурентність умов страхування: це стосується і тарифів, і гарантій, і загальних умов. До того ж розгалужена представницька й агентська мережа робить пропоновані «Орантою» послуги фізично доступними у будь-якому куточку нашої держави.

     Взагалі регіональна структура НАСК «Оранта» — унікальна не лише серед операторів страхового ринку, а й серед національних компаній. I тут сповна використовують цей потужний маркетинговий ресурс, докладаючи чимало зусиль для його збереження та дальшого розвитку, а це і технологічна модернізація підрозділів, і забезпечення високопрофесійними кадрами, і оперативний адміністративний та фінансовий контроль тощо. Адже якість послуг компанії має бути однаково високою незалежно від того, де розташований структурний підрозділ — у столиці чи районному центрі. Ім’я зобов'язує.

    НАСК  „Оранта” надає страхові послуги  з понад 50 видів страхування. Компанія входить в першу 20 лідерів страхового ринку з надання страхових  послуг по всім групам страхування. НАСК „Оранта” має розгалужену регіональну  мережу та найбільшу агентську мережу. Крім того, компанія для продажу  страхових послуг використовує наступні канали продажу: послуги страхових  посередників, банківські продажі, тендери.

    На  сьогодні НАСК „Оранта” – найбільша  компанія, що працює на страховому ринку  України з надання страхового захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб, а також здійснює фінансову діяльність з метою  одержання прибутку в інтересах  акціонерів, що забезпечує її працівникам  умови для творчої перспективної  роботи, ріст їхнього професіоналізму  і добробуту. Компанія має найбільшу  у країні агентську та представницьку мережу 676 відокремлених структурних  пiдроздiлiв, в тому числі обласні  дирекції у кожному регіоні України. У компанії працює приблизно 10 тис. осіб. Компанія має найширшу агентську  сітку - 5800 чол. (біля 30% від всієї  агентської сітки по Україні). Компанія є членом: Ліги страхових організацій  України, Моторного страхового бюро України, Ядерного страхового пула України, Морського страхового бюро України, Українського союзу промисловців і  підприємців, Торгово – промислової  палати України.

    Метою діяльності компанії є одержання  прибутку шляхом надання послуг з  усіх видів страхового захисту майнових інтересів громадян і юридичних  осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених законодавством та статутом страхової компанії.

  Ціль  компанії – бути універсальною страховою  компанією, що лідирує на всіх сегментах  страхового ринку, орієнтованою на максимальне  задоволення потреб страхувальників  і надання послуг високої якості.

    Предметом безпосередньої діяльності компанії є  проведення страхування, перестрахування  і здійснення фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням  страхових резервів та їх управлінням. Компанія здійснює всі види обов’язкового, добровільного страхування та перестрахування згідно із законодавством України, на які вона отримала ліцензії.

    Фінансовою  діяльністю компанії є діяльність, яка призводить до змін розміру і  складу власного та позикового капіталу підприємства, в тому числі грошових вкладень у депозити банків, придбання  та відчуження акцій, облігацій та інших  цінних паперів (включаючи державні цінні папери, цінні папери банків, підприємств та організацій), придбання  та відчуження часткою (паїв) підприємств, нерухомості, землі, випуск (розміщення) в установленому порядку власних  цінних паперів (акцій, облігацій, векселів) тощо.

    Маючи найбільшу серед українських  страхових компаній кількість ліцензій, НАСК „ОРАНТА” надає виключний перелік страхових послуг юридичним і фізичним особам.

    Послуги, що надаються юридичним особам:

    - страхування авіаційних ризиків (авіатранспорту й цивільної відповідальності авіаперевізників);

    - страхування будівельно-монтажних ризиків;

    - страхування вантажів (таких, що перевозяться всіма видами транспорту);

    - автотранспортне страхування (автокаско, обов’язкове й добровільне страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, обов’язкове й добровільне страхування від нещасних випадків на транспорті водіїв і пасажирів);

    - страхування майна підприємств;

    - страхування заставного майна й майна зданого в оренду;

    - обов’язкове й добровільне страхування відповідальності юридичних осіб;

    - страхування морських ризиків (суден, відповідальності судовласників і фрахтувальників);

    - страхування залізничного транспорту;

    - комплексне страхування фінансових установ (страхування фінансових ризиків);

    - обов’язкове й добровільне страхування сільськогосподарських ризиків (врожаю, посівів, тварин);

    - корпоративне особисте страхування співробітників (від нещасних випадків, на випадок травми, медичне страхування, страхування відповідальності роботодавців).

    Фізичним  особам надаються наступні послуги:

    - страхування майна громадян (квартири, споруди, побутове майно), власного, заставного й зданого в оренду;

    - автотранспортне страхування (автокаско, обов’язкове й добровільне страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування від нещасних випадків на транспорті водіїв і пасажирів);

    - страхування відповідальності перед третіми особами;

    - страхування громадян від нещасних випадків і на випадок хвороби;

    - медичне страхування;

    - страхування подорожуючих за кордоном або на території України на випадок хвороби або травми (страхування туристів);

    - страхування тварин, що належать громадянам.

    Компанія  для продажу страхових послуг використовує наступні канали продажу: послуги страхових посередників, банківські продажі, тендери.

    Посередниками страхової компанії є страхові агенти та страхові брокери, через яких страховики здійснюють страхову діяльність. Страхове законодавство визначає їхні функції  таким чином:

    - консультування;

    - експертно-інформаційні послуги;

    - підготовка, укладення та супровід договорів страхування (перестрахування), в тому числі щодо врегулювання збитків у частині одержання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань відповідно із страхувальником або перестрахувальником;

    - Інші посередницькі послуги у страхуванні та перестрахуванні за переліком, встановленим уповноваженим органом.

     Компанія  вже кілька років є безумовним лідером ринку ОСЦПВ. За даними Моторно-транспортного  страхового бюро України, НАСК «Оранта» посіла перше місце в рейтингу «ТОП-10 страховиків за кількістю  виданих полісів на 1 січня 2009 року»  і в «ТОП-10 страховиків за розміром страхових виплат на 1 січня 2009 року». НАСК «Оранта» у 2008 р. уклала 1 440 492 договори страхування ОСЦПВ, що становить  приблизно 21,4% від загальної кількості  застрахованих транспортних засобів. Частка НАСК «Оранта» у ринку ОСЦПВ - 18,4% за обсягом страхових премій.

     Незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» на підставі аналізу повної фінансової звітності НАСК «Оранта» за 2008 р. підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг компанії на рівні ua. Прогноз рейтингу – стабільний, що вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу протягом року.

Информация о работе Звіт з практики на прикладі страхової компанії " Оранта"