Қазақстандағы инвестициялық қызметтің мәні мен мазмұны

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2011 в 12:05, курсовая работа

Описание работы

Қазақстан нарықты экономика жүйесiне енгелi қоғам өмiрi көптеген өзгерiстердi бастан өткердi. Бүгiнгi таңда шаруашылықты жүргiзу барысында экономикалық саясаттың басты мақсаты өнеркәсiптiк өндiрiстiң тиiмдiлiгiн арттыру болып табылады. Нарық жағдайында кәсiпорындардың тиiмдi қызмет етуi, экономикалық өсуi және дамуы адам ресурстары, материалдық ресурстары және басқа да ресурстардың ең тиiмдi пайдалануға мүмкiндiк беретiн стратегиялық бағыттың дұрыс анықталуына тәуелдi.

Содержание

КІРІСПЕ....................................................................................................................3
1 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ
1.1 Ивестицияның мәні, пайда болуы және даму тарихы....................................5
1.2 Инвестицияның қызметі мен операциялары………………….......................7
2 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ РЕСУРСТАРЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ ЕРЕКШЕЛІГІ
2.1 Инвестицияның түрлері мен есептеу әдістері..............................................12
2.2 Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызметті реформалау заңдары ..................................................................................................................15
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ БАРЫСЫНДА ТАРТЫМДЫ РЕСУРСТАРЫНДА КЕЗДЕСЕТІН МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ..................................20
ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................................29
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.....................................................31

Работа содержит 1 файл

инвестициялық қызметтің мәні мен мазмұны.doc

— 249.50 Кб (Скачать)

    Белгілі бір мақсатқа бағытталған инвестициялық  стратегияны жасау жалпы экономикалық жүйені перспективті дамытудың негізгі  бағыттарына сай келетін нақты  бір басымдықтарға негізделеді. Қазақстандық экономиканың перспективті дамуының маңызды стратегиялық бағыты еліміздің бәсекеге қабілетті 50-елдің қатарына кіруі болып табылады. Бұл инвестициялық аядағы басымдылықтарды стратегиялық тұрғыдан таңдауды анықтап берді. Онда инвестициялық ресурстарды қалыптастыру және тиімді пайдалану саясаты, біздің ойымызша инвестициялық үдеріс субъектілерінің іс-әрекеттерімен келісілмей құрылып отыр. Сондықтан да инвестициялық аяға қатысы бар әртүрлі бизнес-құрылымдардың бәсекелестік мәртебесін жоғарлатуға бағытталған жүйелі инвестициялық менеджментті құру қажет. Осы тұрғыдан алып қарағанда, біздің ойымызша келесідей құрылымдық компоненттерді бөліп қарастыру қажет:

    - өз қызметін инвестициялық аяға  шоғырландыруды қамтамасыз ететін  инвестициялық менеджменттің айрықша  басқару тобын құру керек, ол жеке салалар мен аймақтар үшін инвестициялық қоржынды дайындау бойынша қажетті әдістемелік нұсқауларды жасаумен айналысуы қажет;

    - қажетті кәсіби менеджментті  қамтамасыз ететін инвестициялық  аядағы кадрларды дайындау мен  олардың біліктіліктерін жоғарылатуға маманданған білім беру құрылымдарын (орталықтарын) құру.

    Инвестициялық аядағы кәсіби менеджментті одан әрі  қарай дамыту үшін осы саладағы күрделі  экономикалық үдерістерді реттеуге бағытталған кешенді басқару  шараларын жасаудың ерекше маңыздылығы бар. Бұл белгілі бір мақсатқа бағытталған ұйымдастыру-экономикалық әдістерінен тұратын арнайы тетікті жасау негізінде ғана мүмкін болады.  

    Сонымен бірге инвестициялық аядағы реттеуші тетіктерді жетілдірудің объективті қажеттіліктерін  ескере отырып инвестициялық белсенділікті реттеу тетігінің ұйымдастыру-экономикалық үлгісі ұсынылған. Онда  реттеуші ортаның факторалдық ортаны қатыстыра отырып трансферттік ортаның мүмкіндіктерімен бірге барлық реттеуші құралдардың өзара байланыстары мен өзара қарым-қатынастары көрсетілген. Осылардың барлығы инвестициялық ағымдардың құрылымын, олардың көлемін және қайнар көздерін дер кезінде өзгертуге, инвестициялық ортаның объектілері мен субъектілерінің іс-әрекеттерін келістіруге және инвестициялық кеңістіктегі тәуекелділіктермен шығындарды төмендетуге мүмкіндіктер береді. Біздің көзқарасымыз бойынша, инвестициялық аядағы үдерістерді реттейтін үлгіні құруға деген принципиалдық көзқарас, біріншіден, олардың ерекшеліктерін көрсетсе, ал екіншіден – басқару шешімдерін жоғарылатады, сол арқылы осы аядағы реттеушілік қызметтердің нәтижелілігін жоғарылатуға әсер етеді. Инвестициялық аядағы тиімді реттеуші ортаны құрудағы маңызды мәселелердің бірі басқару шешімдері қабылдау және оны одан әрі қарай бағалаудың белгілі бір кезеңділікпен жүруі болып табылады. Осыларды ескере отырып, біздің ұсынған реттеуші моделде дамушы нарықтық жүйелердің инвестициялық аясындағы менеджмент сапасын жоғарылатуға бағытталған басқару шешімдерін іске асырудың ерекшеліктері бөлініп көрсетілген.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

    
 1. Қазақстан Республикасының “Инвестиция туралы”  заңы. 2007 жыл және 2008, 2009 жылдардағы енгізілген өзгертулермен
 2. Аналитическая информация о состоянии рынка ценных бумаг Республмкиа Казахстан. // Рынок ценных бумаг Казахстана. N° 1. 2009 г,
 3. Васина А.А. “Финансовая диагностика и оценка проектов” – СПб: Питер 2004. г.
 4. Методические рекомендации по оценке эффективности иевестиционных проектов: Официальное издание. – Москва Экономика 2008г
 5. Нәдірбек Әпсәләмов, Қазиқан Исабеков, Өмірзақ Сұлтанов “Экономикалық теория негіздері” Алматы ғылым 1999 жыл. 479-492б
 6. Нурланова. Н.К. “Инвестиционная ситуация в Казахстане и перспективы их позитивных сдвигов” //Европейское сообщество. М 3. 2004 г,
 7. Реформировамие экономики Казахстана: Про их решения. Алматы, 2004, С. 343.
 8. Стоянова Е.М. “Финансовый менеджмент: теория и практика.
 9. Файзуллина С.А. Инвестиция-Қазақстан экономикасының бәсекелестік деңгейін жетілдіретін негізгі фактор // Материалы Международной научно-практической конференции. «Инновационное развитие и интеграция Казахстанской экономики в условиях глобализации», Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ, 2008, Б. 124-128.
 10. Файзуллина С.А. Инвестициялық әлеуеттің қайнар көздері // Научный журнал Министерства Образования и Науки, «Ізденіс», №4, 2009 ж.
 11. Астана қаласы статистика агенттігі сайты www.stat.kz

Информация о работе Қазақстандағы инвестициялық қызметтің мәні мен мазмұны