Інвестеційний менеджмент

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2012 в 12:28, контрольная работа

Описание работы

1. Сутність, мета й завдання інвестиційного менеджменту.
2. Послідовність розробки інвестиційного бізнес-плану.
3. Проектом передбачено інвестиції в сумі 400 тис. грн. Річний прибуток — 100 тис. грн. Відсоток на капітал становить 15 %. Чи доцільно вкладати кошти в цей проект, якщо його тривалість:
1) 5 років;
2)8 років

Работа содержит 1 файл

Інвестиційний менеджмент.doc

— 58.00 Кб (Скачать)

     В Україні вивченням ринку інвестицій та визначенням його пріори-тетів  займаються спеціальні державні та приватні фірми. Серед них ви-різняється Українська державна кредитно-інвестиційна компанія, яка аналізує інвестиційну ситуацію в державі у щоквартальному збірнику-огляді “Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні”.

     Третій  етап розробки бізнес-плану передбачає узагальнення в цілому по підприємству матеріалів, одержаних від різних служб і виконавців, уточнення й установлення зв’язку між ними, оформлення остаточного варіанта, підписання й затвердження бізнес-плану.

     Заключний етап — презентація бізнес-плану, тобто доведення основних його положень до заінтересованих осіб.

     Якщо  бізнес-план розроблює стороння консультаційна фірма, етапність як за формою, так  і за змістом дещо різниться від  тієї, яка існує в разі його складання  на підприємстві. Підприємство насамперед повинно укласти угоду з консультаційною фірмою, де слід визначити завдання, умови й терміни виконання роботи зі створення бізнес-плану.  

У процесі  виконання робіт підприємство передає  виконавцю необхідні матеріали, документацію, розрахунки, а також забезпечує необхідні умови праці для спеціалістів.

     Після завершення робіт засновник оцінює їх якість, вносить додаткові корективи  до попередньо поставленого завдання, приймає й оплачує виконані роботи. Розроблений сторонньою організацією бізнес-план підписує керівник консультаційної фірми і затверджує керівник підприємства-замовника.

Оцінювання  ефективності інвестиційного проекту

     У процесі складання інвестиційного бізнес-плану важливо правильно  й дохідливо викласти його мету, суть інвестиційного проекту і форми його реалізації, а також кінцеві результати від здійснення інвестицій. Цей розділ бізнес-плану, який можна назвати “Характеристика об’єкта інвестування”, складається, як правило, після визначення всіх інших напрямів діяльності. Він є узагальнюючою частиною документа, де у стислій формі викладаються всі основні ідеї майбутнього проекту. До основних вимог, яких слід дотримуватися у процесі підготовки цього розділу, належать лаконічність, інформативність, переконливість і простота викладу. Інвестор на основі цього розділу може зробити висновок, чи відповідає проект його інвестиційній стратегії та наявним ресурсам, чи влаштовує він інвестора щодо строків реалізації, строків і повноти повернення капіталу.

     Насамперед  необхідно викласти мету складання бізнес-плану: з метою пошуку партнера для здійснення спільної діяльності, з проханням надання кредиту на умовах повернення, повного або часткового фінансування на засадах неповернення, подання заявки на приватизацію чи викуп державного майна тощо.

     Далі  потрібно розкрити суть проекту, тобто  загальну концепцію бізнесу, його репутацію  в минулому та напрями розвитку на майбутнє, а також охарактеризувати продукцію, зазначити основні ринки  збуту, розмір доходів і витрат, прибуток, рентабельність, ступінь ризику, які змогли б переконати інвестора в тому, що цей бізнес вигідний і перспективний.

     У цьому ж розділі слід стисло описати  ступінь підготовленості проекту  та форми його здійснення (нове будівництво, реконструкція, розширення, переоснащення діючого підприємства, ступінь підготовленості проектної документації, висновки експертів про надійність об’єкта інвестування).

     Необхідно також викласти основні потреби  в інвестиційних ресурсах і терміни  їх освоєння, загальну вартість інвестиційного проекту, а також визначити можливу частку зовнішнього інвестора й період здійснення інвестицій, намітити терміни введення об’єкта в експлуатацію, визначити строки окупності й повернення капіталу інвестору. При цьому слід пам’ятати, що для інвестора інтерес становлять насамперед кінцеві фінансові результати, такі як сума грошового потоку, валовий і чистий прибутки.

 

Информация о работе Інвестеційний менеджмент