Суть інвестиційної діяльності

Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2013 в 00:05, контрольная работа

Описание работы

Розрахувати доцільність інвестиційних вкладень в умовах вказаних рівня доходу та інфляції. Інвестується 30 000 грн. під 10% річних з очікуваними доходами по рокам 8000 грн., 15000, 10000, 5000 грн. Очікуваний відсоток інфляції - 7%.

Работа содержит 1 файл

инвестування.docx

— 17.95 Кб (Скачать)
  1. Суть інвестиційної діяльності.
  2. Задача.

Розрахувати доцільність інвестиційних вкладень в умовах вказаних рівня доходу та інфляції. Інвестується 30 000 грн. під 10% річних з очікуваними доходами по рокам 8000 грн., 15000, 10000, 5000 грн. Очікуваний відсоток інфляції - 7%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                 СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Інвестиції  торкаються самих глибинних основ  господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. Тому, інвестиції виступають найважливішим  засобом забезпечення умов виходу України  зі стану хронічної економічної  кризи, здійснення структурних зрушень  у народному господарстві, упровадження сучасних досягнень технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської  діяльності на мікро- і макрорівнях.

Інвестиційна  діяльність – це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і  держави, спрямованих на реалізацію інвестиційних програм з метою  отримання доходу або прибутку. 

Вона здійснюється на основі:

- інвестування, яке здійснюється громадянами,  недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, а також громадськими та релігійними організаціями;

- державного інвестування, яке  здійснюється органами влади та управління України, а також державними підприємствами та установами;

- іноземного інвестування, яке  здійснюється іноземними державами,  юридичними та фізичними особами;

- спільного інвестування, яке здійснюється  громадянами та юридичними особами  України та інших держав [1].

Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди й оборотні кошти в усіх галузях та сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

Суб'єктами (інвесторами  та учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а також держави. Інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців. А також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності. Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій, як виконавці замовлень, або на підставі доручення інвестора.

Загальні  правові, економічні та соціальні умови  інвестиційної діяльності в Україні, поряд із основними принципами, зафіксовані  в Законі «Про інвестиційну діяльність», згідно якого інвестиційна діяльність може відбуватися у формі[2]:

-   приватного інвестування, яке здійснюється громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, об’єднаннями та товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності;

-    державного інвестування, яке фінансується із державного, місцевих бюджетів і державними підприємствами;

-    іноземного інвестування (позикові та кредитні ресурси міжнародних інвестиційних інститутів, зарубіжних корпорацій, спільних підприємств); 
 спільного інвестування коштів і цінностей громадянами та юридичними особами України та іноземних держав.

Під час  економічної кризи інвестиційна діяльність в Україні значно знизилася. Попит на інвестиції падає значно швидше чим виробництво валового продукту. Однією з причин цього, є  те, що інфляція значно знецінила інвестиційні засоби. Протягом останніх років, незважаючи на значне уповільнення темпів інфляції, зменшується частина довгострокових кредитів, наданих суб'єктам господарювання усіх форм власності в загальному обсязі кредитів в економіці країни[3].

Основними  шляхами максимальної ефективності інвестиційної діяльності тепер та в майбутньому є:

-   покрашення відтворювальної структури капіталовкладень, підвищення питомої ваги витрат на технологічне переозброєння та реконструкцію діючих підприємств за рахунок зменшення питомої ваги нового будівництва у виробничій сфері;

-   удосконалення технологічної структури капітальних вкладень, збільшення в їх складі питомої ваги устаткування та скорочення, відповідно, будівельно-монтажних робіт;

-   пріоритетне забезпечення капітальними вкладами прогресивних напрямків науково-технічного прогресу, що сприяють зниженню ресурсомісткості виробництва і підвищення якості продукції[4].

Отже, держава має сприяти розвитку інвестицій, що є двигуном прогресу в усьому світі. В першу чергу, необхідно розробити законопроект, що відповідає усім вимогам та нормам, визначити сфери інвестування, розробити державну програму підтримки інвестування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Література:

1. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: [Навчальний посібник]. – Т.В.Майорова. К: «Центр навчальної літератури», 2004. - 376 с.

2. Україна. Закони. Про інвестиційну  діяльність: Закон України «Про  інвестиційну діяльність» від  18.09.1991р. №1560-XII//Відомості Верховної Ради України.-1991.-№47.-С.646.

3. Клочан В.П. Аналіз інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств/ В.П.Клочан //Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2009. – №1. – С.31-37

4. Бондар М.І. Стан та вдосконалення аналізу ефективності інвестицій/ М.І. Бондар// Економіка та держава. – 2008. - №2. – С.8-11.

 

 

 

                                                         

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       2.

 

   Розрахувати доцільність інвестиційних вкладень в умовах вказаних рівня доходу та інфляції. Інвестується 30 000 грн. під 10% річних з очікуваними доходами по рокам 8000 грн., 15000, 10000, 5000 грн. Очікуваний відсоток інфляції - 7%.

 

 

1) 30 000 * 10% + 30 000 + 8 000 = 41 000   – 7% = 38 130 (грн.)

 

2) 38 130 * 10% + 38 130 + 15 000 = 56 943 – 7% = 52 957 (грн.)

 

3) 52 957 * 10% + 52 957 + 10 000 = 68252,7 – 7% = 63 475 (грн.)

 

4) 63 475 * 10% + 63 475+ 5 000 = 74 822,5 – 7% = 69 584,93 (грн.)

 

Як що не інвестувати :

 

1) 30 000 + 8 000 = 38 000 – 7% = 35 340 (грн.)

 

2) 35 340 + 15 000 = 50 340 – 7% = 46 816,2 (грн.)

 

3) 46 816,2 + 10 000 = 56 816,2 – 7% =52 839,07 (грн.)

 

4) 52 839,07 + 5 000 = 57 839,07 – 7% = 53 790,35 (грн.)

 

69 584,93 – 53 790,35 = 15 794,58 (грн.)

 

Доцільніше інвестувати.


Информация о работе Суть інвестиційної діяльності