Цивільний захист

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2012 в 09:04, контрольная работа

Описание работы

Задача 1.Оцінка хімічної обстановки.
Задача 2.Оцінка радіаційної обстановки.

Работа содержит 1 файл

Пример К.Р Цивільний Захист КР №4.doc

— 72.50 Кб (Скачать)

Міністерство  освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізька  державна інженерна академія

      

 

 

 

 

Самостійна  контрольна робота

З дисципліни:     Цивільний  захист

 

Варіант № 4

 

  

 

 

Виконала:                                                                         ст. гр. МП-12-1сз

                                                                                             Дудіна Анна

Перевірила:                                                                      Суржицька Л. А

 

Запоріжжя

2012 рік

Оцінка  хімічної обстановки

Задача  №1.

На об'єкті, удень, зруйнувалася не обвалована ємність, що містить 25 т аміаку. Відстань від місця аварії до населеного пункту 6 км.  Місцевість відкрита. Метеоумови - напів’ясно, Uв = 2 м/сек. В осередку ураження  опинилися 200 чоловік. Зробити оцінку хімічної обстановки, для цього визначити:

-    площу  зони хімічного зараження;

-  час підходу  хмари з вражаючою концентрацією  отруйних речовин до населеного  пункту;

-    структуру  втрат при 60% забезпеченні ЗІЗ;

-    час  вражаючої дії СДОР.

Рішення:Згідно графіку(мал.1) орієнтованої оцінки визначаємо СВСП, в нашому випадку це Конвекція (швидкість 2 м/c, день напів’ясно).

 1. Визначаємо площу зони хімічного зараження:

S=1/2ГШ

Глибину отруйної хмари визначаємо за допомогою Табл.№1.1, але так як швидкість вітру більше 1м/с, то застосовується коефіцієнт, який має значення, вказаний в Табл.№1.2

Г=0,39*0,7=0,273км

Ширину хмари  отруйної речовини визначаємо по формулі 

Ш=k*Г, де k – постійна величина, при Конвекції – 0,8.

Ш=0,8*0,273=0,22км

S=1/2*0,273*0,22=0,03 км2

 1. Визначаємо час підходу хмари з вражаючою концентрацією отруйних речовин до населеного пункту : t = R/W(м/с),год

Знаходимо в  Табл.№1.3, що при конвекції швидкість  вітру 2м/с і відстані до населеного пункту 6 км середня швидкість перенесення зараженої хмари вітром становитиме 3м/с.

t = 6000м / 3м/с = 2000с=0,33год , або 33хв.

 1. Визначаємо структуру втрат при 60 % забезпечені ЗІЗ.

За Табл.№1.6 знаходимо можливі загальні втрати робітників:

200 ос.*40% / 100% = 80 осіб;

З них ураження легкого ступеня: 80*25 / 100 = 20 осіб;

Ураження середнього і тяжкого ступеня: 80*40 / 100 = 32 осіб;

Ураження зі смертельними наслідками: 80*35 / 100 = 28 осіб.

 1. Визначаємо час вражаючої отруйної речовини, що дорівнює часу випарювання речовини t враж= tвипар , год .

Знаходимо за допомогою  Табл.№1.4. час випарювання аміаку в не обвалованій ємності, але  так як швидкість вітру в даному випадку 2м/с, то використовується поправочний  коефіцієнт в Табл.№ 1.5.

t враж =  tвипар = 1,2*0,7 = 0,84 год.

Висновок: отже оцінка хімічної обстановки: ступінь вертикальної стійкості атмосфери – Конвекція; площа зони хімічного зараження (S = 0,03 км2); час підходу хмари з вражаючою концентрацією отруйних речовин до населеного пункту ( t =0,33год , або 33хв.); структура втрат при 60% забезпеченні ЗІЗ (можливі загальні втрати робітників становлять 80 осіб, з них ураження легкого ступеня 20 осіб, середнього і тяжкого 32особи, зі смертельним наслідком 28 осіб); час вражаючої дії СДОР (t враж = 0,84 год).

 

Оцінка  радіаційної обстановки

Задача  №1.

Через годину після  аварії рівень забруднення у цеху з К посл.=10 склав 360 р/г. Яку дозу можуть отримати робітники, якщо почнуть  роботу через 4 години після аварії і будуть працювати 3 години?

Рішення:

1. Рсер= (Рпоч +Р  кінц) / 2 (Р/год) 
За табл. 1.8 знаходимо Кпоч та Ккінц – коефіцієнти перерахунку рівня радіаційного забруднення на час початку та час закінчення перебування на зараженій території. 
Рпоч=Р1 / Кпоч = 360/5,28=68,18 (Р/год) 
Ркінц=Р1 / Ккінц = 360/3,74=96,25 (Р/год) 
Рсер= (68,18+96,25) / 2 = 82,2 (Р/год) 
2. Визначаємо можливу дозу опромінення, яку можуть отримати робітники: 
Д = ( Рсер * tперебув.) / Кпосл (Р) 
Д = (82,2 * 3) / 10 = 24,66(Р)

Висновок: отже, якщо робітники почнуть роботу через 4 години після аварії будуть працювати 3 години, то можуть отримати дозу опромінення в розмірі 24,66 Р.

 

Задача  №2.

Можливе чи ні проведення  евакозаходів автотранспортом, якщо встановлена  доза – 20 р. Зону зараження необхідно  перетнути через 2 години після аварії. Швидкість руху колони - 15 км/год. Довжина зони - 45 км. Рівні забруднення у точках зони: ТІ-40 р/г, Т2-90 р/г, ТЗ-130 р/г, Т4-80 р/г, Т5-30 р/г.

Рішення:

 1. Визначаємо середній рівень радіації (Р^p) діленням суми виміряних рівнів радіації на кількість вимірювань:

Рсер=

=
=74 Р/год

 1. Тривалість (час) руху через зону забруднення (t) становить:

t =S / V =45 /15 = 3год.

 1. Визначаємо час з моменту вибуху до подолання середини зони забруднення. Подолання почнеться через 2 год. після вибуху, у дорозі люди перебуватимуть 3 год, половину шляху вони пройдуть за 1,5 год, і перетнуть середину зони через 3,5 год.(tсер=2+1/2*3 = 3,5) з моменту вибуху.
 2. За даними Табл.№1.8. визначимо рівень радіації через 3,5 год. після вибуху. Р0 / Р 3,5 =4,5; Р 3,5 = Р0 : 4,5 = 74:4,5 = 16,44Р/год.

Коефіцієнт  перерахунку рівнів радіації = 4,5

 1. Розраховуємо дозу, яку одержить особовий склад формування цивільного захисту за час проведення евакозаходів, враховуючи коефіцієнт ослаблення радіації автотранспортом:

Д = Рсер*tпереб / Кпосл = 16,44*1 / 2 = 8,22 Р

Кпосл взято с табл.40 )див. с. 251) (І.).

 1. Визначення допустимого часу перебування в зоні забруднення при відомому рівні радіації. Допустимий час перебування на забрудненій місцевості визначається тоді, коли доза радіації відома і необхідно знати скільки часу можна перебувати в зоні забруднення, щоб доза радіації не перебільшувала встановлену. В нашому випадку встановлена доза 20Р. Отже, можливе  проведення евакозаходів автотранспортом , так як дозав зараженій зоні дорівнює 8,22Р.

Висновок: отже, можливе проведення евакозаходів автотранспортом, так як доза в зараженій зоні дорівнює 8,22Р,а встановлена доза 20Р.

 

 

Використана література

 

 1. Стеблюк М. І.Цивільна оборона та цивільний захист, К. , Знання Прес,2007 487. с.
 2. Цивільний захист. Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів ЗДІА усіх спеціальностей заочного відділення / Укл. Л.А. Суржицька, Запоріжжя: ЗДІА, 2011 - 9 с.

Информация о работе Цивільний захист