Шкідливих речовин

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2013 в 14:53, доклад

Описание работы

Протягом свого життя людина постійно стикається з великою кількістю шкідливих речовин, які можуть викликати різні види захворювань, розлади здоров’я, а також травми як у момент контакту, так і через певний проміжок часу Особливу небезпеку становлять хімічні речовини, які залежно від їх практичного використання можна поділити на:
промислові отрути, які використовуються у виробництві (розчинників, барвників), є джерелом небезпеки гострих і хронічних інтоксикацій (ртуть, свинець, ароматичні сполуки тощо);

Работа содержит 1 файл

Документ Microsoft Word.docx

— 20.34 Кб (Скачать)

Протягом свого життя  людина постійно стикається з великою кількістю шкідливих речовин, які можуть викликати різні види захворювань, розлади здоров’я, а також травми як у момент контакту, так і через певний проміжок часу Особливу небезпеку становлять хімічні речовини, які залежно від їх практичного використання можна поділити на:

  • промислові отрути, які використовуються у виробництві (розчинників, барвників), є джерелом небезпеки гострих і хронічних інтоксикацій (ртуть, свинець, ароматичні сполуки тощо);
  • отрутохімікати, що використовуються у сільському господарстві для боротьби з бур’янами та гризунами (гербіциди, пестициди);
  • лікарські препарати;
  • хімічні речовини побуту (харчові добавки, засоби санітарії та гігієни, косметичні засоби);
  • хімічна зброя

Залежно від характеру  дії на організм людини хімічні речовини поділяються на: токсичні, подразнюючі, мутагенні, канцерогенні, наркотичні, задушливі та ті, що впливають на репродуктивну функцію .

Токсичні речовини — це речовини, які викликають отруєння усього організму людини або впливають на окремі системи людського організму (кровотворну, центральну нервову) . Ці речовини викликають патологічні зміни певних органів, наприклад, нирок, печінки . До таких речовин належать такі сполуки, як чадний газ, селітра, розчини кислот чи лугів

Подразнюючі речовини викликають подразнення слизових оболонок, дихальних, шляхів, очей, легень, шкіри (пари кислот, лугів, аміак)

Мутагенні речовини призводять до порушення генетичного коду, зміни  спадкової інформації (свинець, радіоактивні речовини тощо)

Канцерогенні речовини викликають, як правило, злоякісні новоутворення  — пухлини (ароматичні вуглеводні, циклічні аміни, азбест, нікель, хром)

Наркотичні речовини впливають  на центральну нервову систему (спирти, ароматичні вуглеводні)

Задушливі речовини призводять до токсичного набряку легень (оксид вуглецю, оксиди азоту)

Прикладом речовин, що впливають  на репродуктивну функцію, можуть бути: радіоактивні ізотопи, ртуть, свинець

Сенсибілізатори — це речовини, що діють як алергени (розчинники, формалін, лаки на основі нітро- та нітрозосполук тощо) Негативні наслідки має вплив саме отруйних речовин на живі організми, повітря, ґрунт, воду . Своєю дією ці речовини призводять до критичного стану навколишнього середовища, впливають на здоров’я та працездатність людей .

Отруйними називаються речовини, які призводять до ураження всіх живих  організмів, особливо людей та тварин

Шляхи проникнення отруйних речовин в організм людини: через шкіру, органи дихання та шлунок .

Ступінь ураження отруйними  речовинами залежить від їх токсичності, вибірковості дії, тривалості, а також від їх фізико-хімічних властивостей

За вибірковістю дії шкідливі речовини можна поділити на:

серцеві — кардіотоксична дія: ліки, рослинні отрути, солі кобальту;

нервові — порушення психічної  активності (чадний газ, фосфорорганічні  сполуки, наркотичні засоби, снотворні  ліки);

печінкові — хлоровані  вуглеводні, альдегіди, феноли, отруйні  гриби;

ниркові — сполуки важких металів, етиленгліколі, щавлева кислота;

кров’яні — анілін, нітрити;

легеневі — оксиди азоту, озон, фосген

За тривалістю дії шкідливі речовини ділять на три групи:

летальні, що призводять до смерті (5% випадків) — термін дії  до 10 діб;

тимчасові, що призводять до нудоти, блювоти, набряку легенів, болю у грудях — термін дії від 2 до 5 діб;

короткочасні — тривалість декілька годин (подразнення у носі, ротовій порожнині, головний біль, задуха, загальна слабкість)

Аерозолі викликають загальнотоксичну дію у результаті проникнення пилових часточок (до 5 мкм) в дихальні шляхи, повністю розчиняються в лімфі і, поступаючи у кров, викликають інтоксикацію . Шкідливі речовини можуть потрапляти в організм людини через шкіру у випадках високих концентрацій токсичних парів і газів у повітрі на робочих місцях

Отруйніречовини потрапляють у шлунково-кишковий тракт через недотримання правил особистої гігієни, наприклад, харчування або куріння на робочому місці без попереднього миття рук. Ці речовини відразу можуть потрапляти у кров з ротової порожнини До таких речовин, наприклад, належать жиророзчинні сполуки, феноли, ціаніди

Параметри, які характеризують небезпеку хімічних речовин: токсичність, токсична доза, концентрація, щільність  зараження, стійкість, гранично допустима  концентрація

Сильнодіючі отруйні речовини: хлор, аміак, сірководень, азотна, сірчана, соляна кислоти. Дії людей в зоні зараження.

Сильнодіючі отруйні речовини — це такі токсичні хімічні сполуки, котрі використовуються у народному господарстві, вилив або викид яких в довкілля може привести до зараження його з небезпечними концентраціями для здоров’я або життя людей . До об’єктів, котрі виробляють, використовують та зберігають СДОР, відносяться підприємства хімічної, нафтохімічної промисловості; підприємства, що мають холодильні установки, в яких у якості холодоагенту використовується аміак; водопровідні та очисні споруди, на яких застосовується хлор; залізничні станції та магістралі; склади і бази з запасами отрутохімікатів або інших речовин для дезинфекції та дератизації .

Об’єкти народного господарства, на яких можуть виникнути масові ураження сильнодіючими отруйними речовинами людей, тварин, рослин називаються хімічно-небезпечними об’єктами .

У мирний час спричинити викид СДОР в довкілля можуть виробничі  аварії, стихійні лиха, пожежі . При  цьому виникають зони хімічного  зараження, площа яких може досягати кількох квадратних кілометрів . Адміністративно-територіальна  одиниця більше 10% населення якої може опинитися в зоні можливого хімічного зараження сильнодіючими отруйними речовинами при аваріях на ХНО, називається хімічно-небезпечною адміністративно-територіальною одиницею

Якщо зону можливого хімічного  зараження у результаті викиду СДОР потрапляє: в місті — квартал; у заміській зоні — селище або сільський населений пункт то це називають масови ураженням. За токсичним проявом СДОР в залежності від інтоксикації умовно поділяться на 6 груп:

задушливої дії: (хлор, фосген, хлорид сірки, хлорпікрін);

загальноотруйної діі: (ціанистий водень, оксид вуглецю);

задушливої та загальноотруйної дії (азотна кислота, сірчаний ангідрид, фтористий водень);

нейротропні отрути, які  вражають клітини центральної нервової системи (сірководень);

задушливої та нейротропної дії (аміак);

метаболічні отрути, які  порушують обмін речовин у  клітинах (дихлоретан)

Отруйні речовини, в яких температура кипіння приблизно +20 °С, при розливі випаровуються і рухаються за напрямком вітру . Такі речовини в небезпечних концентраціях виявляються на далеких відстанях від місця аварії .

Осередком зараження, створеним  СДОР, називають територію, що піддається дії отруйних речовин, у результаті яких виникла небезпека враження людей .

Характеристика шкідливих  хімічних речовин, забруднювачів атмосфери, літосфери, гідросфери

Промислові підприємства в технології виробництва використовують сильнодіючі отруйні речовини, найбільш поширені з яких є аміак, хлор, сірковуглець, соляна кислота, азотна кислота, сірчана кислота, синильна кислота, а також ртуть, яка застосовується в вимірювальних приладах

Фізичні властивості СДОР:

1. Аміак — газ без  кольору з різким запахом нашатирного  спирту, приблизно в 1,5 рази легший  за повітря, добре розчиняється у воді Транспортується (рис 1 44) в зрідженому стані під тиском, при виході в атмосферу димить . Газ горючий . Пари утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші . Ємкості

з   аміаком можуть вибухати при нагріванні . Небезпечний при вдиханні . В народному господарстві використовується для

отримання азотної кислоти, мінеральних добрив, соди В рідкому вигляді використовується в холодильних установках

Нейтралізується і дегазується  водою, або слабким розчином мінеральних кислот, а також відходами вапняного і гіпсового виробництва . Засоби Рис 1 44  індивідуального захисту — ізолюючий протигаз, фільтруючий протигаз «КД», респіратор РПГ-67КД, ГП-5 з додатковим патроном ДПГ-3 , захисний костюм Л-1.

. Хлор — газ жовто-зеленого  кольору з різким задушливим запахом, в 2,5 рази важчий за повітря, погано розчиняється у воді . Транспортується в зрідженому стані під тиском, при виході в атмосферу — димить При витоку забруднює водоймища, накопичується в низинах, підвалах, тунелях Не горить, але є сильним окислювачем . Ємкості можуть вибухнути при нагріванні Смертельно-небезпечний при вдиханні

В народному господарстві застосовується при виробництві  синтетичних волокон, плівок, розчинників, лаків і фарб, для відбілювання тканин і паперу, для знезараження води

Нейтралізується і дегазується  водою, відходами лугів, розчином їдкого натру або кальцинованої соди.

Сірковуглець — безколірна рідина з неприємним запахом, важча  за воду У воді нерозчинний Пари важчі за повітря Накопичується  в низинах Легко спалахує Пари утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші Небезпечний при вдиханні

Нейтралізується і дегазується  тонкорозпиленою водою та інертними газами, а також спиртовим розчином їдкого калію

Синильна кислота —  це безколірна рідина, яка має запах  гіркого мигдалю . При температурі  вищій від 25,7°С перетворюється на газ Перевозити і зберігати її треба в рідкому стані Суміш парів з повітрям може вибухати В народному господарстві має застосування при виробництві гуми, лаків, синтетичних будівельних матеріалів . Має токсичну дію і володіє властивостями загальноотруйної речовини, притуплює кисневий обмін в клітинах м’язів і нервової системи .

Нейтралізується водою, інертними  газами та порошковими сумішами

. Соляна кислота —  безколірна рідина, легко випаровується і димить на повітрі Добре розчинна у воді Не горить, небезпечна при вдиханні

Нейтралізується гашеним  вапном, кальцинованою содою, каустичною содою,

Забруднювачі атмосфери: чадний газ, окис азоту, діоксид сірки, смог, сірководень, сполуки хлору  та фтору, свинець, кадмій, ртуть

Основною характеристикою  зони розповсюдження хімічного зараження є глибина розповсюдження зараженого СДОР повітря. Ця глибина залежить від концентрації СДОР

і   швидкості вітру Значне збільшення швидкості вітру сприяє більш швидкому розсіюванню хмари Підвищення температури прискорює випаровування СДОР і збільшується концентрація їх над зараженою місцевістю На глибину розповсюдження СДОР та величину їх концентрації в повітрі впливають вертикальні потоки повітря . Прийнято розрізняти три ступені стійкості атмосфери: інверсію, ізотермію і конвекцію .


Информация о работе Шкідливих речовин