Участь України в міжнародному співробітництві у сфері безпеки життєдіяльності

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2012 в 20:37, реферат

Описание работы

Доцільність вивчення зазначеної дисципліни пов'язана з невпинним підвищенням негативного впливу господарської діяльності на середовище, яке оточує людину, — не лише природне, а й виробниче та побутове. Зниження якості довкілля, виробництво нових, не відомих раніше речовин, генетична модифікація сільськогосподарських рослин, застарілість виробничого обладнання і технологічних процесів, використання в побуті великої кількості хімічних препаратів і різних механізмів потребують знання факторів, що впливають на стан людини, і найнеобхідніших методів і способів можливого зменшення негативного впливу цих факторів.

Содержание

Вступ 3
Участь України в міжнародному співробітництві у сфері безпеки життєдіяльності 4
1. Складові системи безпеки життєдіяльності 4
2. Міжнародне співробітництво України у сфері безпеки життєдіяльності 6
3. Тенденції виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у 2008 році 11
Висновки 18
Список використаної літератури 19

Работа содержит 1 файл

заказ.doc

— 181.00 Кб (Скачать)
 

 

      

     Зміст 
 
 
 
 
 
 

 

Вступ

 

     Безпека життєдіяльності (БЖД) — комплексна дисципліна, спрямована на здобуття базових  знань з проблеми забезпечення оптимальних  умов існування людини у природному і техногенному середовищах.

     Доцільність вивчення зазначеної дисципліни пов'язана  з невпинним підвищенням негативного  впливу господарської діяльності на середовище, яке оточує людину, —  не лише природне, а й виробниче  та побутове. Зниження якості довкілля, виробництво нових, не відомих раніше речовин, генетична модифікація сільськогосподарських рослин, застарілість виробничого обладнання і технологічних процесів, використання в побуті великої кількості хімічних препаратів і різних механізмів потребують знання факторів, що впливають на стан людини, і найнеобхідніших методів і способів можливого зменшення негативного впливу цих факторів. Безпека життєдіяльності є комплексною дисципліною, що базується на знаннях з багатьох дисциплін — основ екології, психології та фізіології праці, хімії, фізики, соціології, демографії і потребує дотримання здорового способу життя.

     Головною  метою даного дослідження являється  дослідження участі України в  міжнародному співробітництві у  сфері безпеки життєдіяльності

 

Участь  України в міжнародному співробітництві у сфері безпеки життєдіяльності

1. Складові системи безпеки життєдіяльності

 

     Охорона навколишнього природного середовища. Призначення цієї основної складової  системи БЖД полягає у підтримуванні  прийнятного для існування життя  на Землі стану довкілля, збереженні природних ресурсів, обмеженні шкідливих викидів і скидів, сприянні гармонійному розвитку суспільства і природи, її завдання — формувати засади стійкого розвитку. В Україні реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища в діючій структурі органів виконавчої влади покладена насамперед на Міністерство екології та природних ресурсів України. Значну роль у цій сфері відіграє також Міністерство аграрної політики України, комітети лісового та водного господарств.

     Охорона здоров'я населення. В Україні  головним органом у цій сфері  є Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України і його структурні та функціональні підрозділи в регіонах.

     Санітарно-епідеміологічна  безпека. Основна мета полягає в  забезпеченні санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, запобіганні епідеміям інфекційних захворювань. Контроль за використанням небезпечних речовин і матеріалів на виробництві, за якістю та безпекою харчових продуктів, лікарських засобів тощо здійснюють органи санітарно-епідеміологічного нагляду. В Україні санітарно-епідеміологічна служба підпорядкована МОЗ України.

     Пожежна безпека. В Україні питання пожежної безпеки в усіх сферах життєдіяльності  суспільства перебувають у компетенції  Головного управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України, його регіональних структур.

     Транспортна безпека. В Україні безпека на дорогах та автошляхах, а також  безпека перевезень пасажирів і  вантажів є прерогативою Державної  автомобільної інспекції України. Безпека на залізничному, повітряному та водному транспорті перебуває у компетенції відповідних відомчих органів.

     Біологічна  безпека. Призначення біологічної  безпеки — охорона довкілля, а  також здоров'я і життя людей  від небезпечних грибів, мікроорганізмів, вірусів, наслідків генетично-інженерної діяльності, генетичне модифікованих організмів рослин, тварин та продуктів, що містять їх складові. В Україні органами управління в цій сфері є Міністерство екології і природних ресурсів України та МОЗ України.

     Радіаційна  безпека. Основна мета полягає в охороні життя і здоров'я населення, його майна, навколишнього середовища від негативного впливу іонізуючого випромінювання. В Україні регулюючі функції в цій сфері виконує Міністерство екології і природних ресурсів України, МОЗ України та Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Радіаційна безпека набуває особливого значення в умовах розвитку атомної енергетики та промисловості. Актуальність радіаційної безпеки в Україні зумовлюється також наслідками катастрофи на Чорнобильській АЕС.

     Охорона праці. Загалом це система заходів  і засобів техніки безпеки  на виробництві, яка охоплює зазначені  щойно підсистеми. В Україні нагляд за станом охорони праці на підприємствах, в організаціях і установах здійснюють спеціальні центральні і територіальні структури Міністерства праці та соціальної політики України, МОЗ України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України, Міністерства внутрішніх справ України та ін.

     Основна відповідальність за безпеку життєдіяльності  людей на виробництві (підприємстві, в установі, організації, фірмі) покладена  на роботодавця, який має створити безпечні у мови праці для своїх працівників.

2. Міжнародне співробітництво України у сфері безпеки життєдіяльності

 

     Багатостороннє  співробітництво з міжнародними організаціями та європейська інтеграція

     За  зазначеним напрямком співробітництво складалося, в основному, з участі представників МНС у навчальних заходах, які проводяться міжнародними організаціями з метою перепідготовки або підвищення професійного рівня спеціалістів у галузі рятувальних робіт та цивільного захисту (Центральноєвропейська ініціатива - ЦЄІ, Організація із заборони хімічної зброї - ОЗХЗ, ООН, Міжнародна організація цивільної оборони - МОЦО, Організація безпеки та співробітництва в Європі - ОБСЄ), а також участі підрозділів та представників МНС у підготовці та проведенні навчань з відпрацювання спільних дій спеціальних служб країн-учасниць при надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру (СНД, ЦЄІ, ОЗХЗ, ГУАМ, Організація Чорноморського економічного співробітництва - ОЧЕС).

     Аварійно-рятувальні підрозділи МНС брали участь у ряді міжнародних навчань -"Кошице 2008", "Європолекс 2008", "Joint Assistance 2008", де здобули високу оцінку як з боку організаторів, так і зарубіжних учасників.

     Співробітництво за євроатлантичним напрямком євроатлантичної інтеграції протягом 2008 року здійснювалось відповідно до Індивідуальної програми партнерства, в рамках Програми "Партнерство заради миру", згідно з Робочим планом імплементації Хартії Україна-НАТО, в рамках Меморандуму про взаєморозуміння у галузі планування при надзвичайних ситуаціях цивільного характеру та готовності до катастроф між МНС України, а також щорічного Цільового Плану Україна-НАТО.

     У 2008 році були проведені такі основні  заходи:

     Відповідно  до Індивідуальної програми партнерства  України з НАТО в сфері надзвичайного цивільного планування, протягом 2008 року МНС України взяло участь у 6 засіданнях комітетів НАТО з питань надзвичайного цивільного планування, 8 навчальних курсах країн-членів НАТО, 4 семінарах з надзвичайного цивільного планування, 3 військово-цивільних навчаннях НАТО з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

     Серед навчань варто виділити широкомасштабні  багатонаціональні навчання "Joint Assistance 2008" (9 - 13 жовтня, Яворівський  полігон), проведенню якого передував  досить тривалий планувальний період. Зазначений захід був організований Урядом України спільно з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) та Євроатлантичним координаційним центром НАТО з питань реагування на катастрофи (НАТО/ЄКЦРК). Навчання проводилось відповідно до статті X Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ) і мало на меті відпрацювання та вдосконалення практичних механізмів міжнародної взаємодії та надання багатосторонньої допомоги державі-учасниці КХЗ, яка, за сценарієм навчання, стала об'єктом терористичного нападу із застосуванням хімічної зброї. У зазначеному навчанні підрозділи МНС України спільно із командами рятувальників із різних країн світу відпрацьовували дії з проведення пошуково-рятувальних заходів із надання допомоги населенню, яке, за сценарієм, постраждало внаслідок дії хімічних речовин, ліквідації наслідків аварії на хімічному підприємстві тощо.

     Також у рамках Індивідуальної програми партнерства  між Україною та НАТО за ініціативою  МНС було організовано та проведено  спільний навчальний семінар з питань взаємодії підрозділів та систем зв'язку під час гасіння великих пожеж, ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та терористичних актів. Захід проводився 15-16 вересня у м. Судак. Основною темою обговорення на семінарі була розробка і впровадження в експлуатацію на території України Служби 112 та обмін досвідом зпитань організації зазначеної служби екстреного виклику. Зокрема, обговорювались питання утримання та фінансування зазначеної служби, на базі яких міністерств чи відомств створювати службу 112; порядок прийому, обробки та направлення відповідних служб для реагування на надзвичайну ситуацію; організація зв'язку та передачі даних з місць ліквідації надзвичайних ситуацій; технічне забезпечення тощо.

     Досвід  та рекомендації інших країн, що прозвучали на семінарі планується використовувати під час впровадження та реалізації пілотного проекту Служби екстреної допомоги населенню за номером "112", який стартував 22 грудня в м. Харкові.

     Однією  із важливих складових співробітництва з НАТО є освіта та професійна підготовка. З початку року представники МНС мали змогу пройти навчання на курсах з надзвичайного цивільного планування та військово-цивільного співробітництва, з проведення операцій з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надання гуманітарної допомоги, а також курсах з мовної підготовки. Це, зокрема:

     • навчально-тренувальний курс для гірськолижників-рятівників (м. Андермат, Швейцарія, 17 січня - 4 лютого);

     • навчальний курс НАТО з надзвичайного цивільного планування та цивільно-військового співробітництва (школа НАТО, м. Оберамергау, Німеччина, 7-12 березня);

     • курс "Командування, контроль та координація проведення міжнародних рятувальних операцій" (Естонія, 23 травня - 3 червня);

     • навчальний курс НАТО з проведення міжнародних операцій з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (м. Сандр, Швеція, 12-23 вересня);

     • курс із вивчення англійської мови (середній рівень) (Словенія, 4 квітня -24 червня);

     • курс з питань управління інформацією та взаємодії з засобами масової інформації під час проведення операцій з реагування на надзвичайні ситуації (м. Сандо, Швеція, 9-16 грудня);

     • навчальний курс М5-32 щодо ознайомлення із організаційною структурою, політикою, завданнями НАТО (м. Оберамергау, Німеччина, 10-14 січня);

     • навчальний курс вивчення військової термінології НАТО (м. Баку, Азербайджан, 9 - 20 òðàâíÿ).

     Відповідно  до Програми двостороннього військового  співробітництва між України  та США 21-25 червня (м. Одеса) було проведено  міжнародне навчання з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій "Раф енд Реді 2008". Навчання було командно-штабним, під час якого відпрацьовувались організація міжвідомчої взаємодії державних і місцевих органів виконавчої влади на випадок ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, взаємодія місцевих цивільних і військових рятувальників, міжвідомча взаємодія й координація заходів, також було розроблено контрольний перелік порядку дій, що застосовуватиметься під час проведення уже широкомасштабного навчання у вересні 2009 року, а також у разі виникнення терористичної загрози або загрози природного характеру на одному із нафтогазопроводів, що транспортують природний газ і нафту з сусідніх країн по Чорному морю та до країн Західної Європи.

     На  виконання Меморандуму про взаєморозуміння  щодо планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру та готовності до катастроф між Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та Організацією Північноатлантичного договору 21 - 22 березня відбулось 8 засідання Спільної Групи Україна-НАТО з надзвичайного цивільного планування за участю заступника Генерального секретаряНАТО з питань операцій А. Коберацького.

     У рамках виконання Цільового плану  Україна-НА ТО у сфері компетенції  МНС у 2008 році було передбачено ряд  заходів (питання щодо Державної  програми перетворення військ Цивільної оборони, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2008 року; проведення оборонного огляду відповідно до євроатлантичних стандартів; участі Міністерства у заходах Програми "Партнерство заради миру" відповідно до Індивідуальної програми партнерства України

     3 НАТО; планування разом з комітетами та управліннями НАТО заходів щодо вдосконалення взаємосумісності під час надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру; реалізація Комплексної програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації МНС України на період 2007 - 2010 роки) тощо.

     Двостороннє співробітництво

Информация о работе Участь України в міжнародному співробітництві у сфері безпеки життєдіяльності