Ұйым менеджменті

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Июня 2013 в 11:37, доклад

Описание работы

Өндірістік менеджмент белгілі көлемде, белгіленген сапада, келісімді мерзімде және шығындарды барынша төмен жүмсап, тауарлар өндірумен айналасатын басқарушы қосалқы жүйе болып табылады.
Қаржы менеджменті фирманың қаржы құралдарының қалыптасуын табыстардың барынша мол болуын жөне шығындардың барынша аз болуын қамтамасыз ететін қосалқы жүйе.
Нарықтық менеджмент — маркетинг — бұл нарыққа бағытталған фирманың коммерциялық қызметтерін басқару болады.

Содержание

Менеджмент түсінігі және менеджментке байланысты авторлардың анықтамалары. Менеджментті дайындаудың орталықтары.
Ұйым түсінігі және түрлері.
Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы және жанама ықпалдың басты факторлары.
Ұйымдағы менеджмент кешенінің құрамы.
Ұйымдағы менеджменттің қызметтері.
Глоссарий.
Тест.
Тест жауаптары.
Пайдаланылған әдебиеттер

Работа содержит 1 файл

менеджмент.docx

— 45.23 Кб (Скачать)

 

4.Ұйымдағы менеджмент кешенінің құрамы

Компоненттерден тұрады:стратегиялық менеджмент,қызментшілерді басқару (қызметші немесе кадырлық менеджмент),технологиялық  процестер мен операцияларды  басқару,қаржыны басқару (қаржылық менеджмент),материалдық – технологиялық  жабдықты басқару,өнімді өткізуді басқаруда,жылжымайтын  мүлікті басқару,жаңартпашылық менеджмент (дамуды басқару),өнім сапасын немесе қызмет көрсетуді басқару.

·       Стратегиялық менеджмент – ,басты стратегиялық шарттарды құру және жету.Маөсаткерлікті таңдау,оқиғалық анализ, стратегиялық маркетиг,қызметті стратегиялық жоспарлау,ұйымдық құрылымдарды құру және тұзету,стратегияларды жузеге асыруды басқару стратегиялық менеджментке жатады.

·       Қызметшілерді басқару –маңызды менеджмент құршысы.Ұйымның барлық мақсаттары адамдар арқылы жүзеге асады.

·       Технологиялық процестерді басқаруда машина ,аппаратура,механизмдер,сондай-ақ компьютерлер және басқа арнайы құрылғылардың көмегімен адамдар арқылы жүзеге асады.

·       Қаржыны басқаруда кәсіпорынның өндірісті –шаруашылық қызметі қаржыны таратуды тиімділікпен қамтамасыз  ету реттеледі.

·       Материалдық-техникалық жабдықты басқару шикізатты материалдарды,құрал-саймандарды қажетті өнімдермен жабдықтауды қамтамасыз етеді.

·       Өткізуді басқару  сыртқы ортаның маниторингісін өосатын маркетингтік қызмет арқылы жүзеге асады.

·       Жылжымайтын иүлікті басқаруда эксплуатация,сату,сатып алу,айырбас,жал және жылжымайтынмүлікпен байланысты басқа да қолданыстар сипатталады.

·       Жаңартпашылық менеджменті даму ды басқару,өзгермелі жағдайдағы ұйымның тиімділігін жоғарылату мен сақтау үшін қажет.Жаңа өзгерістер жоспарланады,ұйымдастырылады.ынталандырады және бақыланады.

·       Сапаны басқару нарықтық басеке жағдайындағы фирманың бәсекеге тұрақтылығын қолдау үшін міндетті болып табылады.

 

5.Ұйымдағы менеджменттің қызметтері

 

1. Жоспарлау  мақсаттарды құру мен оларды өндіру жолдарын сипаттайды;

2.Ұйымдастыру– еңбектің бөлу және біріктіру, оның ішінде ұйым құылымын құру, мідеттерді бөлу мен өзара қозғалыстарды қауымдастыру сұрақтарынан тұратын басқару функциясы;

3 .Мотивация (ынталандыру) – бұл жұмысшыларды мақсаттарға тиімді жетуге қозғау;

4 .Бақылау– алынған нәтижелерді тексеру; 

Басқару функциялары  өзіне мақсаттарды бекітуді, қызметті жоспарлауды, жұмысты ұйымдастыруды, мідеттеорді бөлуді және қызметшілерді  ынталандыруды, жұмыстың орындалуын, бақылауды, бағалауды және жоспарды түзетуді қосады.

Бақылау функцияларына тән шешімдер:

Жоспарлау:

·        Біздің бизнесіміздің табиғаты немесе біздің жоғарғы міндетіміз қандай?

·        Біздің мақсаттарымыз қандай болу керек?

·        Сыртқы ортада қандай өзгерістер болады және олар ұыймның болашағына құалай сипатталада?

·        Қойылған мақсаттарға жету үшін бізге қандай тактиканы таңдап алу қажет?

Қызметті  ұйымдастыру:

·        Ұйымның жұмысын қалай құру керек? Орындалатын жұмыс бөліктерін қалай мақсатты түрде ірілеу керек?

·        Осы блогтардың қызметтері үйлесімді болу үшін және қарама қайшылық болмау үшін қалай біріктіру керек?

·        Ұйымның әр бір деңгейдегі қандай шешім қабылдауларды адамдарға, жетекшілерге сеніп тапсыруға болады?

·        Сыртқы ортаның өзгерістеріне б/ты ұйымның құрылымын өзгертуге бола ма?

Мотивация:

·        Біздің бағынушылыр нені мұқтаж етеді?

·        Қай елде осы қажеттіліктер ұйым мақсаттарына жетуге бағытталған қызмет барысында қанағаттандыралады?

·        Мепнің бағынушыларымның жұмысы қанағаттануы мен өнімділік жоғарыласа, онда неліктен бұлай болады?

·        Бағынушылардың жұмвсқа қанағаттанушылықтары мен өнімділігін жоғарылату үшін не істей аламыз?

Бақылау:

·        Жұмыс нәтижелерін қалай өлшеуіміз керек?

·        Нәтижелерге қандай жиілікте баға бере аламыз?

·        Біздің мақсаттарға жету үшін қаншалықты жетістікте болдық?

·        Егер біз қойылған мақсаттарға толық жетпесек, онда бұ қандай жағдайдан болды және қандай түзетулер енгізуге болады?

 

 

 

 

 

 

ГЛОССАРИЙ

 

Ұйым – бұл өнім өндіру үшін құралған дербес шаруашылық,

жүргізетін субъект, ӛндірген ӛніміне иелік етеді, пайда табады, салық

төлемдерінен қалған пайданы жаратады.

Менеджмент – бұл ұйым мақсатына жету үшін адамның материалдық

және қаржылық ресурстарды ұтымды пайдалану процесі.

Менеджмент – бұл адамдардың еңбегін, мінез-құлық мотивін және ой-

өрісін пайдалана отырып, жеңе білу, қойылған мақсаттарға жете білу туралы ғылым мен өнер.

Менеджмент ғылымы экономикалық-ұйымдастырушылық ғылымға

қатысты, ӛйткені ол ӛндірісті басқару және тұтас экономика процесінде

адамдардың қарым-қатынасын, байланысын зерделейді. Басқару ғылымының

мазмұны біріккен еңбекті басқару қажеттілігінен пайда болатын ерекше

міндетті іс ретінде басқарудың мәні арқылы анықталады.

Басқару – бұл ғылым мен өнер, онда объективтілік пен даралық

ұштастырылады.

Менеджмент – бұл өндірісті басқару, меңгеру және ұйымдастыру,

ӛндірістің тиімділігін кӛтеру және пайданы арттыру мақсатында әзірленіп

қолданылатын басқарудың принциптерінің, әдістерінің, құралдарының және

нысандарының жиынтығы.

Басқару - адамдарға олардың бірлескен жұмыс процесінде мақсатты

жүйелі ықпал ету.

Басқару қызметі – басқару жұмысының нақты түрі, оны жүзеге асыру

үшін арнайы амалдар мен әдістер, сондай-ақ тиісті ұйымдық жұмыстар

қолданылады.

Ұйымдастыру – бұл кәсіпорын құрылымын құру процесі, оның ӛзі

адамдардың ӛз мақсатына  жетуі үшін тиімді жұмыс істеуіне мумкіндік

береді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест

 1. Менеджменттің негізін салушы:
 1. Элтон Мэйо
 1. Гильберт
 2. Фредрик Уинстоу Тейлор
 3. Мэри Паркер Фольет
 1. «Менеджмент» ағылшын тілінен аударғанда қандай мағына білдіреді:
 1. Басқару,меңгеру,ұйымдастыру
 2. Бақылау
 3. Мотивация
 4. Меңгеру,ұйымдастыру

3)   Менеджмент неше құрылымнан тұрады...

 1. 5
 2. 3
 3. 6
 4. 2

4) Менеджмент дегеніміз...

 1. бұл ғылым мен өнер, онда объективтілік пен даралық

ұштастырылады

 1. бұл кәсіпорын құрылымын құру процесі, оның ӛзі

адамдардың ӛз мақсатына  жетуі үшін тиімді жұмыс

істеуіне мумкіндік береді.

с) адамдарға олардың бірлескен  жұмыс процесінде мақсатты

жүйелі ықпал ету.

d) бұл өндірісті басқару, меңгеру және ұйымдастыру,

өндірістің тиімділігін  көтеру және пайданы арттыру мақсатында

әзірленіп қолданылатын басқарудың принциптерінің, әдістерінің,                                      құралдарының және нысандарының жиынтығы

5) Басқару  объектісі – бұл...

a) басқару жұмысының нақты  түрі, оны жүзеге асыру

үшін арнайы амалдар мен  әдістер, сондай-ақ тиісті ұйымдық жұмыстар

қолданылады.

     b) бұл ұйым мақсатына жету үшін адамның материалдық

және қаржылық ресурстарды  ұтымды пайдалану процесі.

 1. бұл  шақарылатындардың  барлығы, яғни  сала, кәсіпорын, бөлімшелер  және  т.б
 2. алынған нәтижелердә тексеру

6) Ұйымдағы менеджменттің қызметтері:

     a) жоспарлау,ұйымдастыру,мотивация,бақылау

     b) басқару,меңгеру,ұйымдастыру

     c) меңгеру,ұйымдастыру,бақылау

     d) басқару,меңгеру,мотивация

7) Ұйым дегеніміз...

     a) бұл кәсіпорын құрылымын құру процесі, оның ӛзі

адамдардың ӛз мақсатына  жетуі үшін тиімді жұмыс істеуіне мумкіндік

береді.

      b) бұл жұмысшыларды мақсаттарға тиімді жетуге қозғау

     c) мақсаттарды  құру мен оларды өндіру жолдарын  сипаттайды

     d) белгілі бір ниеттер мен мақсаттарды орындау үшін құрылған және ережелердің ресми құрылымымен биліктік қатынастарымен, еңбек бөлінісімен, шектеулі қабылдаумен сипатталатын ұжым түрі. 
8)  Мотивация дегеніміз...

 1. бұл ғылым мен өнер, онда объективтілік пен даралық

ұштастырылады.

 1. алынған нәтижелерді тексеру
 2. мақсаттарды құру мен оларды өндіру жолдарын сипаттайды
 3. бұл жұмысшыларды мақсаттарға тиімді жетуге қозғау

9) «Ұйым» (collectives) латын тілінен аударғанда қандай мағына білдіреді:

 1. жинақталған
 2. ұйымдастыру
 3. Бақылау
 4. басқару

10) Менеджментті дайындаудың негізгі үш орталығы қай елдерде:

 1. Америка,АҚШ,Қытай
 2. Корея,Африка,Жапония
 3. АҚШ,Батыс Еуропа,Жапония
 4. Франция,Италия,Венгрия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                 Тест жауаптары:

 

 

 1. С
 2. А
 3. В
 4. Д
 5. С
 6. А
 7. Д
 8. Д
 9. А
 10. С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Ұйым менеджменті