Школи менедждменту

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2011 в 01:24, курсовая работа

Описание работы

Актуальність теми дослідження. Актуальність даної теми полягає в тому, що у сучасній західній економічній науці існують різні напрями і школи, типологія яких відрізняється як за методами аналізу, так і за розумінням предмета й мети дослідження. Вивчення цієї теми дасть можливість з'ясувати передумови виникнення, основну ідею та методологічні принципи маржиналізму, а також зрозуміти роль різних шкіл та їхніх лідерів у формуванні неокласичного напряму в економічній теорії.
Неокласицизм заперечує необхідність втручання держави в економіку, розглядає ринок як саморегульовану економічну систему, здатну самостійно встановити необхідну рівновагу між сукупним попитом та сукупною пропозицією. Засновники теорії — А. Маршалл і А. Пігу. Послідовники — Л. Мізес, Ф. Хайєк, М. Фрідмен, А. Лаффер, Дж. Гілдер, Ф. Кейган та ін.
Неокласичний напрям охоплює багато різних концепцій і шкіл: монетаризм, теорію суспільного вибору, теорію реальних очікувань та ін. Особливою популярністю користується концепція монетаризму, визнаним теоретиком якої є американський економіст Мілтон Фрідмен. Прихильники монетаризму: Ф. Найт, Дж. Стиглер, Ф. Кейган, А. Голдмен.
Об’єктом дослідження є неокласичні школи та напрями економічної теорії.
Предметом дослідження є комплекс відносин, що виникають в процесі функціонування та розвитку шкіл і напрямів неокласичної економічної теорії.
Отже, метою роботи є розгляд питання про історичний розвиток та дослідження основоположних принципів вчення неокласичних шкіл і напрямів економічної теорії.

Содержание

Вступ 2
Розділ1. Поняття шкіл менеджменту…………………………………………..5
1.1 Історичний розвиток шкіл управління………………………………………5
1.2 Характеристика шкіл меджменту……………………………………………8
Розділ 2. Загальна характеристика неокласичної економічної теорії………..10
2.1 Зародження неокласичної теорії.
Основні ідеї неокласичного напряму…………………………………………10
2.1.1 Маржиналізм………………………………………………….11
2.1.2Австрійська школа……………………………………………12
2.2. Становлення неокласичної економічної теорії. Кембриджська школа……………………………………………………………………………..15
2.2.1 Альфред Маршалл - основоположник неокласичний теорії……………………………………………………………………….17
2.2.2 Економічна теорія добробуту А. Пігу………………………29
2.3. Американська неокласична школа. Економічне вчення Дж. Б. Кларка…………………………………………………………………………….35
Висновки…………………………………………………………………………42
Список використаної літератури………………………………………………..44

Работа содержит 1 файл