Світовий досвід в управлінні персоналом

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Апреля 2014 в 00:11, реферат

Описание работы

Концепція управління персоналом підприємства - це система теоретико-методологічних поглядів на розуміння і визначення сутності, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів управління персоналом, а також організаційно-практичних підходів до формування механізму її реалізації в конкретних умовах функціонування підприємств.

Содержание

Вступ……………………………………….………………………. 3
1. Американський досвід управління персоналом....................................... 5
2. Японський досвід управління персоналом............................................... 11
3. Англійський досвід управління персоналом............................................ 13
Висновки...................................................................................................... 16
Список літератури....................................................................................... 18

Работа содержит 1 файл

Реферат.docx

— 56.39 Кб (Скачать)

Нормою є трудова ротація (ротація посад). Як правило, службовці переводяться з однієї роботи на іншу раз у 5 років. Іноді ротація відбувається в тій же робочій групі, але для кандидата на керівну посаду характерний переклад на інший вид роботи. Нерідко ротація відбувається одночасно з просуванням по службі. Керівники, у тому числі і вищі, часто навчаються разом зі службовцями на виробництві. Звичайно керуючий звертається до працівників з викладом політики чи компанії етики бізнесу. Часто проводяться ранкові "мітинги", цехові збори, збори різних груп працівників, на яких говориться про задачі компанії і дається інформація, необхідна для роботи. Майстра, як правило, подають приклад усунення наявних недоліків. Японські корпорації часто проводять церемонії святкування відкриття нових виробництв, Нового року, відзначають дні народження службовців, що видаються рекорди, проводять спільні сніданки й обіди і т.п., організують спортивні зустрічі, групові туристичні поїздки, половину витрат на який оплачує компанія, заохочують неформальні зв'язки між керівниками і службовцями.

3. АНГЛІЙСЬКИЙ  ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

Великобританія – центр світової фінансової системи і світової торгівлі. Лондонська біржа, найбільші банки, фінансові компанії, найбільші в Європі супермаркети і численність фірмових магазинів, морські порти з інфраструктурою, сучасні транспортні і інформаційні системи.

“Marks & Spanser” найбільша в Великобританії фірма в області роботи з персоналом і організації торгівлі. Фірма “Marks & Spanser”, заснована в 1884р. Майклом Марксом в м.Лідсе.

М.Маркс стверджував: “Ставлячи на перше місце людей, Ви ніколи не здійснете помилки, навіть в питаннях поділу грошей”.

“Заставляти людей багато і наполегливо працювати + платити їм хорошу зарплату і давати різні матеріальні переваги  = патерналізм”.

В теперішній час “Marks & Spanser” – велика торгова компанія в Великобританії. Вона має 260 магазинів, в яких працює 46 тисяч чоловік, більше 600 тисяч м2 торгових площ, підтримує відносини з більше ніж 800 фірмами – виробниками.

Об’єм товарооббігу в 1981р. склав 2199 млн. фунтів стерлінгів, а чистий прибуток – 233 млн. фунтів стерлінгів. Магазини “Marks & Spanser” знаходяться в більш ніж 30 країнах світу, серед яких чільне місце займає Канада, Японія, Гонконг, Франція, Бельгія, Ірландія, Іспанія. Причому розташовані вони в самих пристижних супермаркетах і на центральних торгових вулицях міста.

Фірма представляє собою відкриту організацію з мінімум ділових секретів. В чому секрети успіху “Marks & Spanser” ?

  1. Висока якість товарів. Багаточисельним покупцям фірми (білше 14 млн. чол. за тиждень) пропонується біля 6000 високоякісних промислових товарів з торговою маркою “Saint Michael”, а також продукти харчування виготовлені відомими промисловими компаніями, асортимент яких в інших магазинах відноситься до категорії предметів розкоші, а не товарів повсякденного попиту. Ці товари вигідно відрізняються модним дизайном, прекрасним матеріалом, добротним оздобленням.
  2. Високий рівень організації торгівлі. В магазинах “Marks & Spanser” майже немає примірочних кабін. Покупці впевнені, що купляють одежу свого розміру, росту і повноти, а продавці заохочують їх до цього, щоб вони купили одежу і примірили вдома. Асортимент товарів чітко розподілено по відділах і поверхах: чоловічий і жіночий, одежа і взуття і т.п.; світлі приміщення з чудовим дизайном, вільне пересування покупців з товарами. В магазинах прифнята політика вільного обміну товарів і повернення грошей по вимозі покупця на протязі одного місяця після покупки. Сутність цього принципу не в тому, щоб скоріше продати річ і пустити гроші в торговий оббіг, а в тому, щоб задовільнити потреби покупця.
  3. Висока споживча цінність товару відносно його вартості. Ціни на товари “Marks & Spanser” зовсім не низькі і доступні лишень середньому класу. Висока якість товару припускає високу ціну, однак відношення споживчої цінності до роздрібної ціни товару в фірмі вища, ніж в конкурентів, що в підсумку визначає пріоритети у покупців. Це досягається таким чином:
   • замовлення товарів у фірм – виробників великими партіями з знижкою в ціні;
   • формування асортименту товарів в розрахунку на широкий сопивацький попит і скорочення термінів “пролежування товарів”;
   • вдосконалення технології транспортування, складування і продажу товарів;
   • зниження накладних витрат і витрат на управління.
  4. Управління на основі теорії людських відносин.

Фірма встановлює і заохочує хороші людські відносини з персоналом, покупцями, постачальниками і місцевим населенням, а саме:

   • повага особистості працівника;
   • увага до проблем і труднощів кожного окремого співробітника;
   • повний і відвертий двохсторонній обмін думками;
   • мотивація робітників, визнання їх старань і винагорода досягнень;
   • систиматичне навчання і підвищення кваліфікації.

 

Більшості людей можна довіряти. Визнання цього принципу дозволяє відмінити багаточисельні перевірки і зменшити апарат контролю.

“Marks & Spanser” – типова англійська фірма, хоча послідовне проведення принципу патерналізму робить її в чомусь схожою з японськими фірмами. Не випадково і популярність магазинів “Marks & Spanser” в Японії. Англійський стиль фірми проявляється в надійності доброзичливості, якості і довірі.

 

ВИСНОВКИ

 

За останні роки різноманітні підприємства почали надавати більше уваги питанням управління персоналу. Причин цього є кілька:

 1. Повністю вичерпали себе старі адміністративні форми управління персоналом, і це примусило багатьох шукати прийоми і методи роботи з людьми.
 2. Перехід на господарський розрахунок і сомоокупність примусив шукати нові ресурси і резерви. В цих умовах багато хто звернув увагу на ефективне використання не тільки матеріальних, але і людських ресурсів як важливого фактора підвищення рівня виробництва і послуг.
 3. В країні формується ринок праці. З'явилися можливості відбору, необхідність в пошуку кваліфікованих кадрів, їх оцінці і інші елементи ринкового підходу до управління персоналом.
 4. Суттєво покращилась наукова і методологічна база роботи з персоналом. Опубліковано багато наукових робіт, які дозволяють підняти ефективність роботи з персоналом на новий рівень.
 5. Багато підприємств і фірм накопичили позитивний досвід роботи з персоналом, що дає надію на суттєвий прогрес в справі використання людських ресурсів.

Узагальнюючи досвід зарубіжних підприємств можна сформувати головну ціль системи управління персоналом: забезпечення кадрами, їх ефективне використання, професійний і соціальний розвиток.

 

Дерево цілей управління персоналом підприємства.

 

Спільними позитивними ознаками систем управління персоналом в різних країнах світу зараз є:

 1. Горизонтальне управління і турбота про всі ресурси, акцент на формуванні команди
 2. Децентралізована кадрова функція реалізується на лінійному рівні управління.
 3. Спеціалісти з персоналу надають підтримку лінійному менеджменту.
 4. Планування людських ресурсів повністю інтегровано в корпоративне планування
 5. Ціль - суміщення наявних людських ресурсів, кваліфікації і потенціалів із стратегією і цілями компанії.
 6. Цільна корпоративна культура і балансування поточних потреб інтегрованої організації з зовнішнім середовищем.

Отже для того, щоб створити дієву систему менеджменту на підприємстві, розробити власну фірмову філософію управління персоналом, слід виходити з досвіду провідних світових компаній, а крім того накопичувати власний досвід роботи з українськими працівниками.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Грачев М.В. “Суперкадры”. Москва “Дело”, 1993г.-258c.
 2. Егоров А.П. “Управление персоналом”. Нижний Новгород, 1999г.-875c.
 3. Пугачев В.П. “Руководство персоналом организацыи”. Москва “Аспект пресса”, 1998г.-487c.
 4. Травин В.В., Дятлов В.А. “Менеджмент порсонала предприятия”. Москва “Дело”, 1998г.-698c.
 5. Фальзер “Техніка роботи керівника”. Київ “Вища школа”, 1993р.-161c.
 6. Хміль Ф.І. “Менеджмент”. Київ, 1995р.131c.
 7. Щекин Г.В. “Практическая психология менеджмента”. К, 1994г.-176c.
 8. Мазаракі А.А. та ін. Менеджмент: теорія і практика-Х.: ТОВ “Атіка ЛТД“, 2007.-584с.
 9. Осовська Г.Л. Основи менеджменту: 2003р.-556с.
 10. Мерашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч.-практ. посіб. –К.: Знання, 2002.-311с.

 


Информация о работе Світовий досвід в управлінні персоналом