Індивідуальна науково-дослідна робота з « Маркетинг»

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2012 в 14:38, контрольная работа

Описание работы

Метою індивідуальної науково-дослідницької роботи є :
дослідження порядку одержання свідоцтва про реєстрацію товарного знака в Україні;
дослідження сутності та особливостей застосування стратегій росту;
сегментування ринку для планшетного комп’ютера.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………….3
Порядок одержання свідоцтва про реєстрацію товарного знака ………4
Стратегії росту: сутність, особливості застосування……………………7
Сегментація ринку для товару-новинки…………………………………11
Висновки…………………………………………………………………………13
Список використаної літератури……………………

Работа содержит 1 файл

Реферат_МАРКЕТИНГ.doc

— 111.00 Кб (Скачать)

     Конгломеративна диверсифікація (чиста, латеральна) передбачає освоєння нових видів діяльності, які не пов'язані з наявними ані технологічно, ані комерційно. PROCTER & GAMBLE виходить на ринок продуктів харчування в альянсі з компанією COCA-COLA, П'єр Карден розширює сферу свого тр диційного бізнесу високої моди, виходячи в готельний, ресторанний бізнес. Мотивами, які обумовлюють вибір стратегії диверсифікації як стратегії росту, є можливість збалансувати грошові потоки. Так, фірма може придбати іншу фірму, конкурентні позиції якої здатні забезпечити стабільні грошові потоки. Інший мотив — можливість зменшення ризику, пов'язаного із залежністю від однієї товарної лінії і раціональнішого використання фінансових ресурсів, зменшення сумарних податкових платежів (у разі, якщо в новій сфері бізнесу діють інші, сприятливіші режими оподаткування). 

 

3.Сегментація ринку для товару-новинки

     У сучасних умовах виходячи з товаром  на  будь-який споживчий ринок, конкретний виробник має розуміти – він не може обслуговувати всіх його покупців. В основному це пов’язано з  тим, що покупці досить різноманітно використовують цей товар, а головне купують його, керуючись різними мотивами. Тому важливою справою є розбивка споживачів (сегментація) за цими мотивами і лише потім пропозиція товару.

     Головна мета сегментації ринку планшетних комп’ютерів – не просто виділити певні групи споживачів, а знайти такий сегмент ринку, на якому наш товар з даними йому характеристиками буде найбільш бажаним.

     Як  правило, для сегментації ринку  використовують різноманітні критерії.

     Сегментування ринку планшетних комп'ютерів буде здійснюватися за такими факторами:

 1. Географічний
 2. Демографічний
 3. Поведінковий

  Крім  того, буде здійснюватися сегментація ринку з врахуванням параметрів продукції.

  1. Географічний критерій сегментації

     Оскільки  використання планшету потребує певних знань і навичок, було вирішено просегментувати ринок, враховуючи відмінності між міським і сільським населенням, а також враховуючи чисельність населення в областях.

  1. Демографічний  критерій сегментації

     Здійснюючи  сегментацію ринку за демографічним  принципом, ми враховуватимемо наступні змінні:

  • Вік;
  • Рівень доходів;
  • Вид занять.
  1. Поведінковий  критерій сегментації

   Здійснюючи  сегментацію ринку планшетних комп'ютерів за поведінковим критерієм, будуть враховуватися  наступні фактори:

  • Шукані вигоди;
  • Статус покупця.
  1. Сегментація ринку з врахуванням параметрів продукції

     Просегментувавши  ринок планшетних комп’ютерів з врахуванням параметрів продукції можна зробити висновок, що планшет знайде свого покупця у такому сегменті ринку як ВУЗи.

     Якщо  фірма бажає розширити свою діяльність по випуску планшетів, найбільш доцільно модифікувати даний товар з урахуванням потреб шкіл та малого бізнесу. 
 
 

 

Висновки

 1. Усі питання, пов'язані з одержання свідоцтва про реєстрацію товарного знака в Україні, регулюються Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р.
 2. Видача  свідоцтва здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації знака. Свідоцтво видається  особі,  яка має право на його одержання.
 3. У випадку  втрати  чи зіпсування свідоцтва його власнику видається дублікат свідоцтва у порядку, встановленому  Установою. За видачу дубліката свідоцтва сплачується  збір.
 4. Можна виділити три напрями росту — інтенсифікація наявних можливостей, об'єднання зусиль з іншими фірмами і вихід фірми в інші сфери діяльності.
 5. Вибір напряму росту обумовлює і вибір маркетингової стратегії: стратегії інтенсивного росту, стратегії інтегративного росту та стратегії диверсифікації.
 6. Сегментація ринку є формалізованою процедурою, яка базується на об'єктивних даних, які отримані у ході маркетингових досліджень, та математичних методах. Застосування методики сегментації ринку дозволяє підприємству чітко, однозначно визначити цільовий ринок, розробити стратегію позиціонування та на цій основі визначитися з комплексом маркетингу; досягти максимальної ефективності стратегії просування; мінімізувати зусилля по збуту продукції та знайти конкурентну нішу для підприємства.
 

 

Список використаної літератури

 1. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.93 р. // Відомості Верховної Ради, №7, ст.37.
 2. Гаркавенко С. С. Маркетинг. Підручник. – 4-те вид. доп. – Київ: Лібра, 2006. – 720 с.
 3. Основи інтелектуальної власності Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 135 с.
 4. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: підручник / А.В. Войчак. – К.: КНЕУ,1998. – 268 с.
 5. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 152 с.
 6. Гоголь Г.П. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 148 с.
 7. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под ред. О.А. Третьяк, Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. - СПб: "Питер", 1999. - 896 с.

Информация о работе Індивідуальна науково-дослідна робота з « Маркетинг»