SWOT аналіз корпорації Nokia

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Февраля 2013 в 18:09, практическая работа

Описание работы

Nokia Corporation — фінська транснаціональна компанія, один зі світових лідерів в області мобільних комунікаційних технологій. Початком історії компанії вважається 1865 рік, коли гірничий інженер Фредерік Ідестам заснував у Тампере, на південному заході Фінляндії, невелику паперову фабрику. Належна йому компанія була в 1871 році перейменована в Nokia Ab.
Миссия Nokia - соединяя людей, мы помогаем удовлетворению фундаментальной человеческой потребности в связи и социальном контакте. Nokia возводит мосты между людьми – находятся они врозь или лицом к лицу - и помогает людям получать необходимую информацию.

Работа содержит 1 файл

нокия.doc

— 189.50 Кб (Скачать)

Макарова А.О.

МЕ-08-МА

SWOT аналіз корпорації Nokia

Nokia Corporation — фінська транснаціональна компанія, один зі світових лідерів в області мобільних комунікаційних технологій. Початком історії компанії вважається 1865 рік, коли гірничий інженер Фредерік Ідестам заснував у Тампере, на південному заході Фінляндії, невелику паперову фабрику. Належна йому компанія була в 1871 році перейменована в Nokia Ab.

Таблиця 1 -  Профіль середовища підприємства

 

Фактори середовища

Важли-вість для галузі

Оцінка сту-пеню впливу

Напрямок впливу

(+,-)

Інтеграль-ний показник ступеню важливості фактора

1

2

3

4

5

Макросередовище

       

PEST-фактори

       

1. Політико-правові:

       

1.1 Відношення  уряду до підприємства

3

3

1

9

1.2 Антимонопольна  політика

2

2

1

4

1.3 Податкова  політика

2

1

1

2

1.4 Сертифікація  товарові і послуг

3

3

1

9

Разом

     

24

2. Економічні:

       

2.1 Рівень зайнятості

3

3

1

9

2.2 Інфляція

2

1

-1

-2

2.3 Стан виробництва

3

3

1

9

2.4 Купівельна  спроможність населення

3

3

1

9

Разом

     

25

3. Соціально-демографічні:

       

3.1 Динаміка  чисельності

3

3

1

9

3.2 Модифікація  статистично-вікової структури населення

3

3

1

9

3.3 Зниження  рівня освіти

2

3

-1

-6

Разом

     

12

4. Технологічні:

       

4.1. Нові технології

2

3

1

6

4.2. Перспективи технологічних покращень

2

3

1

6

Разом

     

12

Разом по середовищу:

     

73

Середовище  безпосереднього оточення:

       

1. Споживачі

 

3

1

3

2. Постачальники

 

3

1

3

3. Конкуренти

 

3

-1

-3

4. Контактні  аудиторії

 

3

1

3

Разом:

     

6

Внутрішнє середовище:

       

1. Організація  управління:

       

1.1 Оптимальна  організаційна структура підприємства

 

3

1

3

1.2 Виконання робітниками своїх функціональних обов'язків

 

3

1

3

1.3 Інструкції і положення про функціональні підрозділи

 

3

1

3

Разом:

     

9

2. Маркетинг:

       

2.1 Широкий асортимент товарів

 

3

1

3

2.2 Здійснення  аудиту за якістю товару

 

3

1

3

2.3 Використання  засобів СТІЗ

 

3

1

3

2.4 Недостатнє  вивчення діяльності конкурентів

 

3

-1

-3

2.5 Кількість покупців послуг

 

3

1

3

2.6 Недосконала  цінова політика

 

3

-1

-3

2.7 Малоефективна рекламна політика

 

3

-1

-3

2.8 Використання  прогресивних засобів збуту

 

3

1

3

2.9 Вивчення  потреб покупців

 

3

1

3

Разом:

     

9

3. НДДКР:

       

3.1 Велика кількість витрат на НДДКР

 

3

1

3

3.2 Кількість нововведень

 

2

1

2

Разом:

     

5

4. Технологія:

       

4.1 Вигідне місцерозташування корпорації

 

3

1

3

4.2 Розвинена  МТБ

 

3

1

3

4.3 Спільна діяльність філіалів

 

3

1

3

Разом:

     

9

5. Персонал:

       

5.1 Зменшення  середньосписочної чисельності робітників

 

3

-1

-3

5.2 Збільшення  продуктивності

 

2

1

2

5.3 Прийнятна норма адміністративно-управлінського персоналу

 

2

1

2

5.4 Недостатній  рівень кваліфікації персоналу

 

3

1

3

5.5 Низький коефіцієнт  плинності кадрів

 

3

-1

-3

5.6 Зниження  коефіцієнту звороту кадрів

 

3

-1

-3

Разом:

     

-2

6. Фінанси:

       

6.1 Збільшення обсягу продаж товарові

 

3

1

3

6.2 Зниження  прибутковості підприємства

 

3

-1

-3

6.3 Зниження  ефективності діяльності підприємства

 

3

-1

-3

6.4 Збільшення  товарних запасів

 

3

-1

-3

6.5 Збільшення затрат на випуск нової продукції

 

3

-1

-3

Разом:

     

-9

7. Імідж  підприємства

       

7.1 Імідж в очах споживачів

 

2

1

2

7.2 Середній  діловий рейтинг

 

2

1

2

7.3 Середній  престижний рейтинг

 

2

1

2

7.4 Сприятливий  психологічний клімат у колективі

 

2

1

2

Разом:

     

8

Разом внутрішнє    

середовище

     

29


 

Таблиця 2  - Зведений профіль позиціонування елементів - SWOT

Ступінь впливу елементів на діяльність під-приємства

Елементи - SWOT

Можливості

Загрози

Сильні

сторони

Слабкі
 сторони

Імовірність

реалізації

Імовірність

наступу

Імовірність підтримання  і розвитку

Імовірність

подолання

Висока

Середня

Ни

зь

ка

Ви

со

ка

Се

редня

Ни

зь

ка

Ви

со

ка

Се

редня

Ни

зь

ка

Висока

Се

ред.

ня

Ни

зь

ка

Сильний вплив

 

2

       

3

         

Помірний вплив

       

3

           

1

Слабкий вплив

                       

 

 

 

                                         Зміни

 

 

 

 

Характеристики 

фірмы

Можливості:

 1. Вибір додаткових напрямків діяльності.
 2. Ріст долі на ринку мобільних технологій.
 3. Співробітництво з партнерами.

4.Наявність нових постачальників.

Погрози:

 1. Нестабільність валютних курсів.
 2. Збої в поставках продукції.
 3. Зміна постачальників комплектуючих.
 4. Зниження конкурентоспроможності підприємства.

 

 

Сильні сторони:

 1. Розвинена МТБ.
 2. Використання сучасних технологій.
 3. Всесвітня популярність .
 4. Висока кваліфікація персоналу.

Поле «СиМ»

1.2. При можливості вибору додаткових напрямків діяльності – використання сучасних технологій

3.3. При можливості співробітництва з партнерами – всесвітня популярність компанії

2.4.При можливості зайняття більшої долі на ринку – використання високої кваліфікації персоналу

4.1. Наявність нових постачальників – використання розвиненої МТБ.

Поле «СиУ»

2.4. При збоях в постачаннях продукції використати високу кваліфікацію персоналу.

4.2. При зниженні конкурентоспроможності підприємства використати сучасні технології виробництва.

Слабкі сторони:

 1. Зниження кількості персоналу.
 2. Рівень цін.
 3. Недостатня рекламна політика.
 4. Збої в постачанні.

Поле «СлМ»

1.1. Використання можливості вибору додаткових напрямків діяльності для збереження кадрів.

4.4. Використання нових постачальників для покращення постачальної системи компанії

2.2. Використання росту долі на ринку мобільних технологій для покращення рівня цін

3.3. Використання співробітництва з партнерами для покращення рекламної політики

Поле «СлУ»

3.4. Зміна постачальників комплектуючих може привести до збою в постачанні продукції

1.2. Нестабільність валютних курсів може негативно вплинути на рівень цін у компанії


 

 

Макарова А.О.

МЭ-08-МА

Миссия  компании Нокиа.

Миссия Nokia - соединяя людей, мы помогаем удовлетворению фундаментальной  человеческой потребности в связи и социальном контакте. Nokia возводит мосты между людьми – находятся они врозь или лицом к лицу - и помогает людям получать необходимую информацию.

Стратегические  цели компании Нокиа.

Область стратегических целей

Стратегически цели

Рынок

Расширение  доли рынка за счет создания стратегического альянса с Microsoft в течении 3 лет.

Нововведения

Введение конкурентно-дифференцированных, инновационных продуктов за 4 года.

Трудовые ресурсы

Сократить  работников до плановых показателей для сбалансированности трудовых ресурсов и операционной деятельности. Способствовать постоянному повышению уровня корпоративной культуры.

Финансовые  ресурсы

Достижение  плановых объемов продаж мобильных телефонов. Уменьшение эксплуатационных расходов компании в течении 5 лет.

Материальные  ресурсы

Увеличение  мощностей корпорации за счет открытия производства в России в течении 3 лет. Закрытие завода в Финляндии для достижения плановых показателей.

Продуктивность

Повысить производительность туда работников компании в связи с созданием новой организационной структуры на 25% в течении 3 лет.

Прибыльность  предприятия

Увеличение  прибыли компании за счет плановой продажи мобильных устройств на операционной системе Symbian.

Социальная  ответственность

Поддержание рейтинга самой эко-сбалансированной технологической компании. Улучшение условий труда работников на 30% в течении 3 лет.


 

Макарова А.О.

МЭ-08-МА

Задание 1: оценить  привлекательность СЗХ предприятия.

Оценка  перспектив роста СЗХ «Nokia»

СЗХ

Фактор в баллах

Тенд.разв.

Фактор в баллах

Тенд.разв.

Фактор в баллах

Тенд.разв.

Фактор в баллах

Тенд.разв.

Фактор в баллах

Тенд.разв.

Сумма балов

Темп роста  объемов сбыта пред-я в данной СЗХ

Возможность географического  расширения СЗХ

Степень обновления продукции 

Степерь обновления технологии

Уровень насыщенности спроса

1. Строительство завода  в Финляндии

+4

+

+1

+

0

_

+3

+

+2

+

+10

2. Производство  более 150 млн. мобильных устройств

+5

+

+2

+

+4

+

+5

+

+5

+

+21

3. Производство планшетов на базе ПО Windows7

+5

+

+1

+

+5

+

+2

+

+4

+

+17

4. Открытие магазина в России

+1

+

+1

+

0

_

+1

+

+1

+

+4

5. Развитие смартфонов на базе Lumia.

+5

+

+4

+

+2

+

+3

+

+3

+

+17


 

 

Оценка  перспектив рентабельности СЗХ «Nokia»

 

 

СЗХ

Фактор в баллах

Тенд.разв.

Фактор в баллах

Тенд.разв.

Фактор в баллах

Тенд.разв.

Фактор в баллах

Тенд.разв.

Фактор в баллах

Тенд.разв.

Сумма балов

Темп роста  объемов сбыта пред-я в данной СЗХ

Возможность географического расширения СЗХ

Степень обновления продукции 

Степерь обновления технологии

Уровень насыщенности спроса

1. Строительство  завода  в Финляндии

+4

+

+1

+

0

_

+3

+

+2

+

+10

2. Производство  более 150 млн. мобильных устройств

+5

+

+2

+

+4

+

+5

+

+5

+

+21

3. Производство  планшетов на базе ПО Windows7

+5

+

+3

+

+5

+

+2

+

+4

+

+19

4. Открытие магазина  в России

+1

+

+1

+

0

_

+1

+

+1

+

+4

5. Развитие смартфонов на базе Lumia.

+5

+

+4

+

+2

+

+1

+

+3

+

+15


 

 

 

 

Рассчитаем привлекательность каждой СЗХ.

 

Привлекательность СЗХ 1= 0,25*10+0,35*10+0,15*6-0,25*4=5,3

Привлекательность СЗХ 2=0,25*18+0,35*15+0,15*8-0,25*2=10,45

Привлекательность СЗХ 3=0,25*13+0,35*7+0,15*8-0,25*2=6,4

Привлекательность СЗХ 4=0,25*4+0,35*2+0,15*2-0,25*8=0

Привлекательность СЗХ 5=0,25*3+0,35*3+0,15*2-0,25*8=0,1

 


Информация о работе SWOT аналіз корпорації Nokia