Шарль-Луї Монтеск'є

Автор: m***********@yandex.ru, 27 Ноября 2011 в 15:51, реферат

Описание работы

Шарль-Луї Монтеск'є (1689-1755) - відомий філософ, історик і письменник. Його філософські й політичні погляди викладено у праці "Про дух законів" (1748). Ш. Монтеск'є був виразником інтересів буржуазії у її боротьбі проти феодалізму й політичного абсолютизму.

Работа содержит 1 файл

Шарль Луї Монтескє.doc

— 62.00 Кб (Скачать)
 

Слід  зазначити, що він різко критикував теологію і церкву, хоча й визнавав роль релігії у підтриманні суспільної моралі. Будучи прихильником теорії природничого права, Монтеск'є на відміну від теоретиків раціоналістичних концепцій, вважав неможливим побудувати на цій теорії універсальну систему суспільних законів, оскільки умови існування різних народів неоднакові. Відповідно до теорії суспільного договору Монтеск'є доводив, що держава є не продуктом Божої волі, а результатом свідомої діяльності людей [4, с. 768]. Держава виникає на певній стадії розвитку людського суспільства. Першим ступенем цього розвитку є природний стан, за якого люди мирно живуть у сім'ї. Держава, на думку Монтеск'є, з'являється тоді, коли стан війни, що виникає у суспільстві, не може бути припинено без насильства. Основна мета держави - вгамувати суперечності, що виникають між людьми в суспільстві, і спрямувати їх на розв'язання суперечностей між приватними особами, використовуючи спільну силу лише в тих випадках, коли окремі індивіди не бажають коритися встановленому правопорядку. Незважаючи на те, що держава виникає із стану війни, передумовою утворення держави є згода всіх людей стати її громадянами. Суспільний договір, за концепцією Монтеск'є, є не угодою, а лише передачею народом влади правителям, при цьому народ тільки делегує свою владу. Він може без згоди правителів змінити форму правління, якщо правителі зловживають одержаною владою і правлять тиранічно.

 

Монтеск'є  докладно розробив теорію поділу влади, висунуту у 18 ст. англійським філософом  Джоном Локком. Наполягав на тому, що не лише в монархії, ай в республіці не може бути політичної свободи без поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову, кожна з яких має здійснюватися особливими органами, які при виконанні своїх функцій є незалежними одна від одної [3, с. 43]. В концепції Монтеск'є право, законодавство і держава взаємопов'язані. Право в політичному суспільстві існує у тому випадку, коли його сформульовано у вигляді позитивних законів держави і коли воно реалізується за допомогою примусових дій її органів. У свою чергу законодавство буде правом лише тоді, коли законодавець виділить справедливе право з численних закономірних відносин між людьми сформулює його у вигляді позитивних законів держави.

     Отже, з іменем Шарля Луї Монтеск'є  пов'язані уявлення про ідеальне суспільство: права громадян, свобода слова та верховенство права, розподіл влади та прагнення соціальної справедливості. Він поставив і досліджував важливу проблему політичної значимості соціальнопсихологічних рис народів, проте, на мою думку, роль цих рис ним занадто абсолютизувалась хоча вона була зумовлена прагненням виявити об'єктивні детермінанти психології різних народів та властивих для них "способів правління".

 

Список  використаних джерел:

1. Азаркин  Н.М. Монтеск'є. - М„ 1988. - 208с.

2. Баскін  М.П Монтеск'є. - М., 1990. - 147с.

3. Тимошенко  В.І Теорія ідеального суспільства. - М.,2000. - 376с.

Информация о работе Шарль-Луї Монтеск'є