Історія політичних та правових вчень

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Мая 2012 в 04:36, курсовая работа

Описание работы

Утопія спочатку являла з себе жанр художньої літератури, дуже близькою до наукової фантастики, яка описує модель ідеального розвитку суспільства з точки зору авторiв.Вчення характеризується вірою автора в бездоганність своєї ідеології, яка є найбільш правильною з позиції ідеолога.Назва жанру походить від однойменного роману Томаса Мора , що означало місце, якого немає. Вперше ж у значенні «модель ідеального суспільства» це слово зустрічається в книзі подорожей англійського священика Семюела Перчеса «Паломництво».В цьому творі вперше було згадане слово" утопічний ». При усій уявній,вочевидь, особливо для буденної свідомості, дати вичерпне поняття утопії та утопічністi досить непросто.

Содержание

1.Вступ………………………………………………..
Розділ І. Утопія як політико-правова доктрина……………………………………………...
1.1.Утопічний проект ідеального суспільства Т.Мора………………………………………………..
1.2.Утопічний проект ідеального суспільства Т.Кампанели……………………………………….....
Розділ ІІ. Структура утопічних конструкцій в контексті компаративістського підходу…………..........................................................
2.1. Загальні моменти в інтерпретаціях устрою та принципів побудови ідеальної держави………………………………………………..
2.2. Специфіка функціонування суспільного ідеалу в контексті розробки різних варіантів соціальної утопії…………………………………………………...
Висновки……………………………………………….
Список використаної літератури………………………………………………

Работа содержит 1 файл

КУРСОВОЙ Т.МОР И Т.КАМПАНЕЛЛА СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.docx

— 58.77 Кб (Скачать)

      Кампанела посилався на нестерпне становище, що склалося в Калабрії, на гніт податків і розорення селян, на розбрати в містах, на набіги турків і місцевих бандитів. Вимагання багатих торговців і лихварів призводять до голоду і запустіння. «Голод, - писав Кампанелла в« Міркуваннях про збільшення доходів Неаполітанського королівства », - походить від торгівлі, тому що купці і могутні лихварі скуповують на корені весь хліб і тримають його, поки не доведуть народ до голоду, а потім продають за потрійною або четверний ціні так що країна стає безлюдною, бо одні біжать геть з королівства, інші ж здихають від такої мерзенної їжі .... ». 
Головна ж причина всіх лих - соціальна нерівність, існування багатства й убогості. Панування в суспільстві соціальної нерівності, приватного інтересу породжує нічим не стримувана себелюбство, індивідуалізм, зневага до інтересів інших людей, суспільства в цілому. 
Розумне пристрій Сонячного Граду є не сто інше, як вираження розумності і відповідності природі того соціального ладу, який встановлений у державі соляріїв: «у них усе спільне», у Місті Сонця скасована приватна власність - основа соціальної нерівності: «Громада робить всіх одночасно і багатими і разом з тим бідними: багатими - тому, що у них є всі, бідними - тому, що у них немає ніякої власності; і тому не вони служать речам, а речі служать їм ». 
Виводячи приватну власність з моногамної родини («власність утвориться в нас і підтримується тим, що ми маємо кожний своє окреме житло і власних дружин і дітей»), Кампанела в спільності дружин бачив єдино можливу передумову знищення приватної власності. «У соляріїв дружини загальні і в справі служіння, і щодо ложа, проте ж не завжди і не як у тварин, що покривають кожну самку, а лише заради виробництва потомства в належному порядку ...». Спільність дружин служить не тільки підтримці спільності майна, але і «науковому» («відповідно до правил філософії») державному контролю за дітонародженням. Цей контроль здійснюється відповідно до біологічних і астрологічними теоріями Кампанелли. Саме цим прагненням додати «науковий» характер відтворенню людського роду в ідеальному суспільстві, а не одними запозиченнями з літературних джерел (Платон) слід пояснювати введення спільності дружин у його соціальну програму. 
Тим же раціональним принципам підпорядковане в Місті Сонця і виховання та навчання дітей. Загальному невігластву народу в сучасному йому суспільстві Кампанела протиставляє турботу держави про освіту. Вивчивши природні і відвернені науки, «постійно і ретельно займаючись обговоренням і спорами», юнаки та дівчата «отримують посади в області тих наук і ремесел, в яких вони досягли успіху найбільше». 
     Загальне участь у праці, який з прокляття став почесним і шанованим справою, - найважливіша риса суспільного ладу Міста Сонця. Солярії «того шанують за найбільш мудрого та найвідповіднішого, хто вивчив більше мистецтв і ремесел і хто вміє застосовувати їх з великим знанням справи». 
Ніяка праця не є ганебною в суспільстві соляріїв, «ніхто не вважає для себе принизливим прислужувати за столом чи на кухні, ходити за хворими і т.д. Всяку службу називають вони вченням ... Тому кожен, на яку б службу ні був він призначений, виконує її як найпочеснішу ». «Найважчі ремесла, наприклад, ковальське чи будівельне, вважаються в них і самими похвальними, і ніхто не ухиляється від заняття ними, тим більше що схильність до них виявляється від народження, а завдяки такому розпорядку робіт всякий займається не шкідливою для нього працею, а , навпаки, що розвиває його сили ». 
Праця у відомому сенсі реабілітується: вона перестає бути долею пригноблених. А участь у праці усіх забезпечує можливість різко скоротити робочий день і позбавити працюючого від надмірної перенапруги. Використання ж людини в суспільному виробництві «згідно з його природними нахилами» робить працю привабливою. Люди знаходять радість праці. 
Кампанела ясно усвідомлював, що в умовах, коли ліквідована приватна власність і споживання організоване на комуністичних засадах, питання про те, хто стане виконувати непривабливі і брудні роботи, сам по собі не вирішиться. Думка Мора про використання праці невільників не здавалася йому доцільною. Втілення в життя принципу «кожний працює згідно зі своєю природою» багато що вирішувало, але не всі. Виховання підростаючого покоління в дусі трудової дисципліни і покарання недбайливих проблеми теж не вирішувало. Упор, на думку Кампанелли, слід було робити на моральні чинники. 
Існує в соляріїв і поділ праці, насамперед пов'язане з біологічними особливостями людей. Хоча жінки виховуються і навчаються нарівні з чоловіками, вони звільняються від особливо важких видів робіт. «... Ніхто не змушений брати участь у праці, згубний для особистості, а тільки в праці, зберігає особистість». 
У суспільстві, позбавленої експлуатації, вільна праця, що відповідає природним нахилам людини, не тільки служить самовираженню особистості, але і є оплотом збереження індивідуальності. Участь усіх у суспільно корисній роботі трактується як найважливіша економічна умова, що дозволяє суспільству позбутися від підневільної праці, цілком забезпечити себе робочою силою. 
Загальний праця - запорука справжнього процвітання як держави, так і всіх її громадян. Трудитися людині необхідно не тільки з економічних міркувань: неробство губить людину і фізично, і морально. Кампанелла переконаний, що деякі хвороби виникають «від недостатньої роботи». 
Хоча найблагороднішим в Державі Сонця вважалося поряд з військовою справою землеробство і скотарство, тим не менш Зайбт (Seibt) називає утопію Кампанели «аграрно-комуністичної". Село як така в ній скільки-небудь значної ролі не грає, бо всі основні економічні функції її жителів, які полягають у забезпеченні держави продуктами харчування й сировиною, передані місту. Сільське господарство ведеться руками міських жителів. 
Заняття сільським господарством - одна з найперших обов'язків громадян Міста Сонця. Обробкою полів, відходом за посівами і скотарством займаються всі міські жителі. Але чи всі? Чи комусь робиться виключення? Чи є підстава стверджувати, ніби еліта звільнена від участі в сільськогосподарських роботах, обов'язкових для всіх інших? Мається на увазі не поголовний і одночасний вихід усіх у поле - раціональна організація господарства зовсім цього не вимагала, - скільки сам принцип, у силу якого визначені особи звільняються від сільської праці по своєму становищу. Кампанелла відзначає, що в Державі Сонця панує достаток. І забезпечує його не щедрість природи, а саме праця громадян. «Всього у них достаток, - говорить переклад з латинського, - тому що кожен прагне бути першим у роботі, яка невелика і плідна, а самі вони дуже здатні». 
Колективна праця на полях і в майстернях, позбавлений будь-яких тягот несправедливості й експлуатації, забезпечував, по Кампанелла, загальний статок і небачені досі скорочення робочого дня. Досягти цього було можна шляхом усуспільнення виробництва, справедливого розподілу і ефективної праці - більшої, як сказали б у даний час, її продуктивності. 
Кампанелла говорить, що в Місті Сонця кожний виконує роботу «згідно зі своєю природою», у праці таким чином людина не губить власну індивідуальність а зберігає її. Виробництво організується так, щоб людям працювалося завжди «з радістю». Майстерні соляріїв - це суспільні майстерні, де тріумфує новий спосіб виробництва, заснований на усуспільненні власності, загальній колективній праці і справедливому розподілі матеріальних благ. 
     Щодо принципу розподілу, покладеного в основу «Міста Сонця», немає одностайності. І. І. Зільбербарф, наприклад, вважав, що продукти в Місті Сонця розподілялися «за потребами», а В. П. Волгін віддав перевагу більш розлогу формулювання: «Кожен громадянин отримує від суспільства все, що необхідно для задоволення його потреб; але Кампанелла вважає за можливе надмірний попит з боку громадян на ті чи інші продукти. Тому влада слідкує за тим, щоб ніхто не отримав більше, ніж йому треба »Справді, в латинському виданні йдеться, що соляріям нізвідки робити один одному подарунки,« тому що всі, у чому вони потребують, вони отримують від громади, і посадові особи ретельно стежать за тим, щоб ніхто не отримав більше, ніж йому слід, нікому, однак, не відмовляючи у необхідному ». Латинський текст дозволяє припустити і інший переклад: «магістрати ретельно стежать, щоб ніхто не отримав більше, ніж заслуговує». «Остаточний» італійський текст підтверджує таке тлумачення: «посадові особи ретельно стежать, щоб ніхто не мав більше, ніж він заслуговує». Але як це розуміти: «ніхто не повинен мати більше, ніж він заслуговує»? Що прийнято за критерій - місце громадянина в суспільній ієрархії або безпосередні плоди його праці? 
Деякі дослідники говорять, що основою для такого розподілу може служити професія людини, тобто кожна людина, що займається певною професією, отримує однакову кількість благ. 
Але чи не є дотримання правила «люди однієї професії отримують порівну» захистом права грубої зрівняльності, здатної підірвати всякий стимул до кращої роботи? Кампанела підкреслював, що солярії трудяться на совість. Фраза про магістрати, що стежать за тим, щоб ніхто не одержував більше інших, зовсім не суперечить ні розповіді про заохочення юних соляріїв, що відрізнилися на лекціях, у наукових диспутах і військових заняттях, ні подробиць, пов'язаних із вшануванням героїв і героїнь. Як у першому, так і в другому випадку розмова йшла насамперед про виховну міру, а не про справжній «матеріальному заохоченні». 
У своєму іншому трактаті «Про найкращому державі» Кампанела спростовував відому тезу Аристотеля про те, що загальне володіння викликало би недбайливе ставлення до роботи і великі труднощі при розподілі її плодів. «Кожен би прагнув отримати кращу і більшу частку продуктів, - викладав він аргументи Арістотеля, - але докласти меншу частку праці, що призвело б до сварок і обману замість дружби». Кампанелла ж вважає, що запропонований ним спосіб розподілу вбереже громаду від подібних бід: «І ніхто не має можливості що-небудь привласнити собі, так як всі приймають їжу за спільним столом і, отримавши у відають одягом посадових осіб одягу потрібної якості, користуються ними по з порами року і зі своїм здоров'ям ». «Неможливість привласнити» - хоча й важлива, але далеко не сама істотна сторона справи. Кампанела переконаний в розумності громадян своєї ідеальної держави і упускає знаменну фразу: «Адже ніхто не може відкидати такий спосіб розподілу, так як все відбувається на підставі розуму». 
Праця в Місті Сонця стала не тільки загальним - солярії прагнуть, щоб його розподіляли нарівно. Але в соляріїв праця була колективний, тому якщо у них і існувала в якомусь виді «визначена система», те завдання швидше за все давалося не кожному окремо, а всім працюючим спільно - «п'ятірці», «десятці» і т.п. Розподіл праці «нарівно» не означала, обов'язку кожного зробити рівно стільки, скільки зроблять інші. Бо така рівність оберталася б по суті несправедливістю: люди різних навичок і різної сили виявлялися б у нерівних умовах. Тому «поділяти праці нарівно» - значило працювати «справедливо»: кожному - у повну міру своїх можливостей. Ймовірно, про це і говорять слова: «труди розподіляють відповідно придатності і силі».
 
 
 
 
 
 

2.1. Загальні  моменти в інтерпретаціях устрою  та принципів побудови ідеальної  держави 

У давні часи розроблялися різні концепціі соціальної утопії. У працях Мора і Кампанелли йдеться про шляхи перетворення існуючого суспільно-політичного ладу в ідеальний уряд, заснований на публічній приналежності та діючий в інтересах народу. Але, незважаючи на історичну обмеженість соціалістичних утопій цих мислителів, в їхніх творах знайшли колоритний вираз мрії народних низів про краще майбутнє.Функціонування суспільного ідеалу в контексті розробки їх варіантів соціальної утопії за великим рахунком фантастично.Автори утопічних творів не заперечували фантастичності своїх творінь, однак вважали , що саме таким має бути політично-правовий устрій государства.Рівність дуже зручна для правителів, немає приводів для конфліктів, тому що за великим рахунком всім громадянам нічого ділити. В усі часи людина могла мати приватну власність, або ж мати більш вдале фінансове становище , ніж інші, тому вона має право здійснювати діяльність, спрямовану на утримання та збагачення своєї сім'ї, своєї власності, а не суспільної.Концепціі Мора і Кампанелли припускають рівність, що обумовлено спільною працею, так званий соціальний утопізм, який також називали і як утопічний комунізм . Людина скута у своїх діях, і крім як суспільної праці вона не має жодних шансів на самореалізацію. При всій своїй прогресивності вчення Мора було утопічним, бо в матеріальних умовах життя того суспільства не було передумов для побудови соціалізму. Обмеженість поглядів Мора, який долинав з сучасного йому низького рівня техніки, позначається в тому, що він орієнтується на ремісничу працю, і в його «Утопії» для виконання особливо брудних робіт зберігається рабство.Рабамі стають через провину, Мор не ставить собі завдання зробити людей,які провинилися ув'язненими, він не відбирає у них найціннішого-свободи.Але хіба це є свободою? Людина не може зробити власного вибору, зобов'язана підкорятися волі влади, яка ставити певні рамки для громадян у контексті своїх інтересів.Крім того, до важкої роботи також схильні звичайні жітелі.Держава користується релігією для мотивації таких людей, ставлячи їм у завдання працю, тому що так заповідав Господь.Люді з дитинства привчалися до праці, до певних ремесел.Нікого не цікавило, чим ти зацікавлений і що тобі більше до душі, головне-ти повинен працювати на благо народу. Виступаючи на захист звичайних людей, Кампанелла писав, що мешканці Міста Сонця «того шанують за знатнійшого та найвідповіднішого, хто вивчив більше мистецтв і ремесел, і хто вміє використовувати їх з величезним знанням справи. Тому вони знущаються над нами за те, що ми називаємо майстрів неблагородними, а благородними вважаємо тих, хто не знайомий ні з якою майстерністю, живе без праці і тримає безліч слуг для власного неробства і розпусти, від чого, як зі школи вад, і виходить на смерть країни стільки ледарів і злодіїв ». 
     Ліквідація приватної власності, на думку Мора, призводить до соціальної рівноправності.Однак, по суті цієї рівності як не було так і не буде.Влада віддається, на перший погляд, компетентним людям, філософам, мудрецям ... але простий звичайний працівник, чесний громадянин, ніколи не отримає високу посаду, він просто не має право на кар'єру і подальше просування,тому що на верхівці царює аристократія, люди, які апріорі мудріше інших людей.Соціальний зріст громадян відсутній. Встановлення соціальної рівності стає неможливим, немає шляху до саовдосконалення і соціальному зростанню жителів, що в майбутньому може призвести до повстань. Засновник однієї з найбільш відомих антиутопій Джордж Оруелл вважав, що всі без винятку написані утопії непривабливі й вельми безжиттєві. Згідно Оруеллом, всі утопії схожі тим, «що вони постулюють досконалість, але не в змозі досягти щастя». У своєму есе «Чому соціалісти не вірять в щастя» Оруелл погоджується з думкою одного письменника-католика, який заявив, що «так як створення утопії стало людям під силу, перед суспільством постала серйозна проблема: як утопії уникнути»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2.2. Специфіка  функціонування суспільного ідеалу  в контексті розробки різних  варіантів соціальної утопії 

На думку  багатьох дослідників творчості  соціалістів-утопістів, в ті часи люди ще не могли представити реалії соціалізму, тому їх утопії виходили злегка фантастічнимі.Логічно, що в XVI і XVII століттях капіталізм лише набирав обертів, суспільство ще не було готове для переходу до соціалізму. Не дозріли і передумови для цього переходу: ні продуктивні сили, ні виробничі відносини.В цілому, ідеї рівності у Мора і Кампанели схожі. Вони обидва мріють про державу, де б усі були рівні між собою. Причому рівність, що описана в них, нерідко переходить всілякі кордони.Так, у Мора люди це мас, що втратила свою індивідуальність. Ніхто не має навіть шансів виділитися: всі зобов'язані однаково одягатися, однаково проводити час, працювати рівно по 6 годин на день. Думку людей, власне, ніхто не питає. Звичайно, капіталістичне суспільство з його нерівністю та експлуатацією в якійсь мірі несправедливо. Але воно дає людям свободу, право вибору. Якщо людина хоче чогось досягти в цьому житті, якщо вона працьовита і здатна, вона досягає в цьому житті чогось. Ті ж, хто не може домогтися висот, осідають унизу. І таких людей більшість. Само собою, ця "сіра" більшість згідна на життя за утопії. Люди ж,які досягли чогось у житті, а їх меншість, не хочуть бути як всі. І їм утопія не потрібна. На відміну від Кампанели, у Мора зберігається рабство. Це не дозволяє сказати, що всі люди рівні між собою. Крім того, навіть законослухняні громадяни зовсім не рівні між собою, як це пропагується. Жінки повинні слухати чоловіків, діти - батьків, молодші - старших. Крім того, і на Утопії, і в місті Сонця є влада. Влада - це люди, наділені повноваженнями вирішувати долі інших. І нехай ця влада змінюється щороку, як у Мора. І люди, які стоять при владі, за своїм статусом не нижче, ніж інші. Хоча б тому, що вони працюють над законами, а не на сільському полі, у ​​Мора і Кампанели ідеалом представляються тоталітарні суспільства, де життя громадян з усіх боків обмежено і розмічено державою. Людина не має право сама вирішувати, що їй робити, а що ні.Таким був естетичний вплив утопій, - вона ніде і скрізь. Важко знайти її окремі прояви, але в будь-якому високохудожньому творі мистецтва і літератури є частинка утопії - мрія про досконалість гуманізму.Слідкуючи за жорстокими звичаями пізнього середньовіччя, соціальні мислителі XVI і XVII століть направляли свої зусилля не тільки на обгрунтування непорушності влади суверена, але і на пошук досконалішого типу суспільного устрою, "яке по праву може називатися державою". 
Кампанелла щиро марив про розробку ідеального політичного суспільства. У трактаті «0 найкращий устрій держави» він говорить, що Мор «описав вигаданий уряд Утопію з тією метою, щоб ми по його еталону створили свій уряд або, принаймні, його окремі засади». При цьому Кампанела допускає, що якщо навіть не вдасться повністю втілити в життя ідею такого країни, то все ж опис його має величезне значення, як «зразок для посильного наслідування». Мислитель відзначає, що ідеальний уряд не дається богом. Він писав: «Ми ж зображуємо наш уряд не як державний устрій, даний Богом, а як відкритий, за допомогою філософських розумних висновках». Його ідеальний уряд створюється на базі розуму, що відзначав К. Маркс, говорячи про Кампанелу як про мислителя, який поряд з Макіавеллі, Боденом та іншими почав роздивлятися уряд «людськими очима» і його природні закони виводив не з теології, а з розуму і досвіду . Доречно, що в поглядах Кампанели на ідеальний суспільно-політичний лад багато наївного й утопічного: він змішував право з моральністю,але не зміг порвати повністю з релігійною ідеологією.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Висновки 

У своїй роботі я досліджував утопічні проекти Т. Мора і Т Кампанели.Опіраючись на думки критиків, на свої власні погляди, я зробив для себе висновки по концепціям великих утопістів.Проблема соціальної нерівності в сучасному і стародавньому світі завжди була і буде однією з найбільш обговорюваних проблем.Мор і Кампанела дали світові нову політичну течію-утопічний соціалізм, який пізніше досліджувався англійцями Дж. Уінстенлі і Джоном Беллерсом. У першій половині XIX століття рух за здійснення соціалістичних ідеалів очолили інтелектуали, з середовища яких вийшли великі утопісти К. А. Сен-Сімон, Ш. Фур, Р. Оуен - «засновники соціалізму», за визначенням Ф. Енгельса, вперше розвинули самостійну теорію утопічного соціалізму в справжню науку.Це говорить про те, що утопічні конструкції та концепції ретельно розроблялися протягом багатьох століть, які внаслідок вилились в нове політико-правове вчення-утопічний соціалізм, який досяг свого апогею в XIX столітті, в концепціях Сен-Сімона, Фур'є, Оуена, Чернишевського. 
     Ідеї ​​Томаса Мора і Кампанели були прогресивними для свого часу, багато варіантів розвитку держави було продумано, порушувалися проблеми, що цікавлять людину.На мій погляд, побудувати ідеальний суспільний лад неможливо, тому що в кожній політично-правовій теорії будуть свої переваги і недоліки, так само як і в ідеях утопістів-гуманістів. «Місто Сонця» як і «Утопія» - це утопічні твори, як спроба створити максимально, як для того часу, рівноправне суспільство.Але ж все-таки ці ідеї були фантастичними.В наш час утопія, на мою думку – це нереально.Амбіціозні люди не будуть робити те, що їм каже держава, вони будуть діяти в своїх цілях, докладаючи для цього будь-які методи.В Утопії всі дії громадян продиктовані владою.В своєму творінні Мор замовчує про науково-технічний прогрес, і, напевно, робить це даремно.Людина ніколи не буде стояти на місці, вона буде прагнути рухатися вперед, Мор цього не помітив.Сенсу життя утопійців я також не можу припустити, тому що на думку авторів - праця і є цим смислом.Вони навіть за допомогою релігії маніпулюють людьми, примушуючи їх до тяжкого труду.Ідеальний державний лад Мора і Кампанелли - з моєї точки зору, як золота клітка для птаха.Але утопісти не винні в цьому, вони бачать ідеальну державу по-своєму, з точки зору менталітету тих часів.А якщо судити про середньовічний менталітеті, особливо в тих країнах, де жили Мор і Кампанелла, їхня ідеологія була настільки гуманною, наскільки це було можливо.В заслугу англійцю та італійцю можна поставити те, що вони спробували зобразити найбільш справедливе суспільство.На мій погляд, все це - шлях в нікуди, тому що в такій державі відсутня самореалізація людини як особистості.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Список використаної літератури 

1. Антологія світової політичної думки. В 5 т. Т.1. – М.: Мисль, 1997

2. Антологія світової філософії: Відродження. - Мінськ; М.: Харвест: АСТ, 2001. - 927 с.

3. Барг М.А. До питання про предмет і метод історії соці алістіческіх ідей / / Історія громадської думки: Сучасний ні проблеми. М., 1972.

4. Баткін Л.М. Парадокс Кампанелли / / Італійське Віднародження. Проблеми і люди. М., 1995.

5. Бонташ  П.К., Прозорова Н.С. «Томас Мор», 1983г.

6. Варшавський А.С. «Випередивший час». Томас Мор. Нарис життя та діяльності», 1967г.

7. Велика російська Енциклопедія, М, 1988 р.

8. Всесвітня історія у 10 томах, Т.4. М.: В-во Соціально-економічної літератури, 1958.

9. Володін А.І. «Утопія та історія», 1976р

10. Глобальна історія економічної думки, т.1, 2., МДУ, Видавництво

«Думка», М., 1988р. 574 Стор.

11. Горфункель А.Х. Філософія епохи Відродження. М., 1980.

12. Застенкер Н.Є. «Утопічний соціалізм», 1973р.

13. Історія політичних і правових вчень Іваньков А.Є. 2008

14. Історія теоретичної соціології. У 5 т. Т.1. - М.: Наука, 1997.

15. Історія політичних і правових вчень.Підручник / За ред. О. Е. Лейста. - М.: Юридична література, 1997. Стор.84-88

16. Каутський К. «Томас Мор і його утопія», 1924р

17. Карєва В.В. «Доля« Утопії »Томаса Мора», 1996р.

18.  Осиновський І.М. Еразм Роттердамський і Томас Мор: з історії ренесансного християнського гуманізму: (навчальний посібник з середніх століть для студентів МДПУ). - М., 2006. - 217 с.

19. Осиновський І.М. «Томас Мор», 1985р.

Информация о работе Історія політичних та правових вчень