Верстка віршованих видань ( верстка віршів та збірок поезії )

Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2013 в 17:52, курсовая работа

Описание работы

Віршовані видання належить до художньої літератури, вони можуть бути насиченими будь-якими складовими книги, якими саме - залежить від автора чи замовника. Без майстерного художнього оформлення раніше, а тим паче зараз, в умовах високих техніко-графічних можливостей, не можна уявити собі гарне видання. Саме художнє оформлення – ось, що спочатку привертає увагу споживача. Тому, оформлення віршованого видання має бути універсальним, адже воно призначене для людей різних вікових категорій: старших і молодших.

Содержание

Анотація……………………………………………………………………3
Вступ……………………………………………………………………….5
Розділ 1. Загальна частина………………………………………………..6-30.
Загальні поняття верстки……………………………………...6-9
Набір віршованих текстів……………………………………...9-22
Набір драматичних творів…….……………………………….22-30
Розділ 2. Спеціальна частина……………………………………………..31-
2.1. Програмне забезпечення………………………………………....31-34
2.2. Практичне завдання (верстка збірки віршів)……………………34-.
Висновок………………………………………………..………………….
Використана література………………..………………….............………
Додатки……………………………………………………………………

Работа содержит 1 файл

Курсова____ДОІ.doc

— 5.32 Мб (Скачать)

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет  “Львівська політехніка”

    Кафедра ІТВС

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

 

З дисципліни:

 

“Додрукарське опрацювання інформації”

 

 

На тему :

 

“ Верстка віршованих видань ( верстка віршів та збірок поезії )”

 

 

 

 

 

 

 

                         Виконав :

                           студент  групи  ВП-31

                         Павляк А. П.

                         Прийняв :

                         Лотошинська Н. Д.

 

                        Оцінка :

 

                        Дата :


 

 

Львів-2012

Кафедра  ” Інформаційних технологій видавничої справи ”

Дисципліна : Додрукарське опрацювання інформації

Спеціальність : Видавничо-поліграфічна справа

Курс       3        Група        ВП-31          Семестр      6       

 

Завдання

на курсову роботу студента

Павляк Андрій Петрович

/прізвище, ім’я, по - батькові/

1. Тема курсової роботи :  Верстка віршованих видань ( верстка віршів та

збірок поезії ).

2. Термін здачі студентом курсової роботи

3. Зміст переліку питань, які підлягають розробці в даній курсовій роботі

 • Анотація
 • Зміст
 • Вступ
 • Розділ 1. Загальна частина

            1.1. Загальні поняття верстки

            1.2. Набір віршованих текстів

            1.3. Набір драматичних творів

 • Розділ 2. Спеціальна частина

            2.1. Програмне забезпечення

            2.2. Практичне завдання (верстка збірки віршів)

 • Висновок
 • Список використаної літератури
 • Додатки

 

 

 

  Студент

 

 

              Павляк Андрій Петрович

 

( підпис )

        ( прізвище, ім’я, по-батькові )

 

Керівник

 

 

              Лотошинська Наталя Дмитрівна

 

( підпис )

         ( прізвище, ім’я, по-батькові )

     
 

                 

 
 

АНОТАЦІЯ

 

Назва моєї курсової  роботи полягає у  «Верстці віршованих видань(верстка віршів та збірок поезії)», отже основним завданням є добре ознайомитись з  видом мого індивідуального завдання, особливостями верстки даного виду продукції та способами подання цієї продукції читачеві. Також з програмним забезпеченням, за допомогою якого можна зробити верстку даного видання, а саме збірки віршів. Так, для верстки я буду використовувати програму верстки Adobe InDesign 5.5.

Верстка входить в число основних етапів поліграфічного виробництва та передбачає застосування шрифтів певних гарнітур і кеглів, а також дотримання заздалегідь встановлених величин інтерліньяжу, відступів і відбивки у всьому виданні. Саме по завершенню процесу верстки, та чи інша поліграфічна продукція набуває свій закінчений вигляд.

При верстці свого виду поліграфічної продукції мені потрібно дотримуватись основної мети віршованих видань, а саме те що, створюються вони для духовної насолоди читача, для задоволення потреби саме художнім словом поезії. Тому, оформлення віршованого видання має бути універсальним, адже воно призначене для людей різних вікових категорій: старших і молодших.

Отже основним моїм завданням у цій курсовій роботі є ознайомитись з усіма можливостями верстки віршованих видань та способами їх верстки, програмним забезпеченням для верстки цих видань, а також досконало ознайомитись з стильовим оформленням даного виду поліграфічної продукції та правильного подання його читачеві.

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Анотація……………………………………………………………………3

Вступ……………………………………………………………………….5

Розділ 1. Загальна частина………………………………………………..6-30.

  1. Загальні поняття верстки……………………………………...6-9
  2. Набір віршованих текстів……………………………………...9-22
  3. Набір драматичних творів…….……………………………….22-30

Розділ 2. Спеціальна частина……………………………………………..31-

      2.1.  Програмне  забезпечення………………………………………....31-34

      2.2.  Практичне завдання (верстка збірки віршів)……………………34-.

Висновок………………………………………………..………………….

Використана література………………..………………….............………

Додатки……………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Сучасна видавничо-поліграфічна продукція розвивається у відповідності з цільовим та читацьким призначенням книги, особливостями її змісту. Аналізуючи збірку поезій(віршів) як поліграфічне видання потрібно враховувати усі деталі для її створення. Інформація закладена в тій чи іншій збірці, її читацьке призначення є основними факторами, що впливають на зовнішній вигляд і внутрішнє оформлення книги. Адже вигляд видання справляє на читача певне враження. З першого погляду книга може привернути до себе увагу або навпаки зовсім не зацікавити читача. Тому необхідно враховувати призначення збірки поезій(віршів), проаналізувавши вплив цього виду поліграфічної продукції на читача та домогтися якомога кращих результатів для подання її читачеві, дотримуючись усіх поліграфічних вимог та особливостей оформлення.

Отже, збірка поезій – це однотомне (рідше кількатомне) видання художніх творів – поезій (віршів) одного автора. При верстці даного виду поліграфічної продукції мені потрібно дотримуватись основної мети віршованих видань, а саме те що, створюються вони для духовної насолоди читача, для задоволення потреби саме художнім словом поезії.

Віршовані видання належить до художньої літератури, вони можуть бути насиченими будь-якими складовими книги, якими саме - залежить від  автора чи замовника. Без майстерного  художнього оформлення раніше, а тим паче зараз, в умовах високих техніко-графічних можливостей, не можна уявити собі гарне видання. Саме художнє оформлення – ось, що спочатку привертає увагу споживача. Тому, оформлення віршованого видання має бути універсальним, адже воно призначене для людей різних вікових категорій: старших і молодших.

 

 

 

РОЗДІЛ 1. Загальна частина

  1. Загальні поняття верстки :

В даному пункті я розгляну загальні поняття верстки поліграфічної  продукції.  А саме, що таке верстка та основні правила і особливості верстки, що допоможуть мені при верстці мого виду поліграфічної продукції.

 

Що  називають версткою? 

Версткою називають виробничий процес складання (монтажу) книжкових, журнальних і газетних полос заданого формату з підготовленого набору всіх видів і ілюстрацій.  
 Верстка - один з основних процесів поліграфічного виробництва, в ході якого друкований вирід  набуває остаточного вигляду. Від якості її видання прямо залежить якість готової книги, журналу або газети. Це також один з найбільш складних процесів, що забезпечує при дотриманні обов'язкових технічних правил стильове і технічне єдність оформлення й художню цілісність видання, відповідно кожної смуги, кожного розвороту як їх змістом, так і загальному принципу оформлення видання.

 

Приводний верстки та його досягненя :  
 Приводний верстки називають повний збіг загальних розмірів парних і непарних смуг, а також точне суміщення рядків основного тексту на цих смугах між собою (на просвіт). Досягається приводний верстки шляхом приведення всіх частин тексту, набраного шрифтом кегля, відмінного від основного, а також формул, таблиць та ілюстрацій до цілого числа рядків основного кегля за допомогою відбиттів зверху і знизу.

 

Однаковість верстки :   
 Однаковість верстки - це однаковий характер верстки всіх смуг видання, що мають однакові елементи, зокрема: рівність всіх спусків на початкових смугах, приблизну рівність відбиттів всіх заголівків і підзаголовків різних рангів, приміток в тексті, виносок, підписів під малюнками , однаковий спосіб заверсткі однотипних ілюстрацій (врозріз або в оборку), однакова відбиття колонтитулів і колонцифр, сигнатур і норм.

 

"Висячі  рядки" :  
 "Висячими рядками" в типографської практиці називають початкові абзацні рядки, розташовані в кінці смуги, а також кінцеві рядки, розташовані на початку смуги. Технічні правила верстки категорично забороняють наявність таких рядків у зверстаним, бо вони погіршують легкість для читання тексту, а також спотворюють зовнішній вигляд смуги набору, позбавляючи її традиційної прямокутної форми. Сучасні правила лише допускають закінчувати смугу, починати смугу абзацний рядком, а також розміщують в кінці або початку смуги абзац з одного рядка (наприклад, в прямій мові, коли рядок є одночасно і кінцевий, і абзацний) . Крім того, допускаєся починати смугу короткими рядками в математичних міркуваннях (наприклад, між формулами часто зустрічаються рядки типу "і", "або", "тут" і т. п.).  "Висячі рядки" в процесі верстки зобов'язано знищують, викори-стовуючи прийоми вгонка і вигонки рядків.

 

Вгонка  і вигонка рядків :  
 Вгонка рядки називають зменшення числа набраних рядків за рахунок зменшення міжсловних прогалин у наступних рядках. 

Вигонка рядки називають збільшення числа набраних рядків за рахунок збільшення міжсловних прогалин у наступних рядках, в процесі якого за рахунок частини тексту довгою кінцевий рядки утворюють нову кінцеву рядок.

Вгонку або вигонку рядків використовують у випадках, коли  необхідно ліквідувати "висячий рядок" або знищити перенесення з непарної смуги на парну. Наприклад, якщо необхідно знищити "висячий рядок" в кінці смуги (абзацний), завжди доцільно вигнати одну з рядків усередині смуги, тоді абзацний перейде в початок наступної смуги; якщо необхідно ліквідувати "висячий рядок" в початку смуги (кінцеву), доцільно увігнати рядок в одному з абзаців попередньої смуги, на яку і перейде кінцевая рядок; для ліквідації перенесення з непарної полоси на парну слід перевірити поруч стоять - якщо попередній рядок не має переносу ( і не є абзацний), то виганяють рядок у попередніх абзацах, якщо ж такий рядок не має переноса (і також не є абзацний), то краще вигнати рядок у попередніх абзацах.  
 У випадках, коли на потрібній смузі увігнати або вигнати рядок не можна, слід "повернутися назад" і зробити відповідну операцію на одній з наступних смуг з переверстку на однин-два рядки вже зроблених смуг.

Щоб ліквідувати зайві  рядки, верстальник повинен переверстати одну-дві попередні смуги. При вгонці і вигонці рядків не допускаються порушення основних правил вимкнення рядків тексту - міжсловні прогалини завжди повинні бути в допустимих  межах (при вигонці рядка ближче до верхньої, а при вгонці - до нижньої межі).

 

Перенесення слова зі смуги на смугу :

Правила  не  обмежують  переноси слів з парної  смуги  на непарну, тобто перенесення на одному розвороті (зрозуміло, правила  переносів слів повинні відповідати граматичним і технічним вимогам). Але неприпустимо переносити слова з непарної смуги на парну, це погіршує читабельність видання, так як читач повинен перегорнути сторінку для читання закінчення слова.  
 Правда, в даний час дозволяється у вигляді виключати залишати такі переноси у випадках, коли ліквідація їх наприкінці непарної смуги може порушити інші правила верстки. І все ж слід рекомендувати уникати таких переносів, так як майже завжди можна їх ліквідувати без порушення інших правил вгонка або вигонки рядки в одного-двох попередніх смугах.

 

 

 

Спуск і основні технічні правила верстки  спускових смуг :

Спуском в типографської практиці називають відступ у верхній  частині початкових смуг - смуг, початківців  розділи, частини або глави видання. Самі початкові смуги в цьому випадку часто називають спусковими смугами. 
Розміри спусків у виданні визначаються видавництвом. Звичайний розмір спуску - біля 1 / 4 висоти смуги, рахуючи від її верху до першого рядка тексту, причому всі заголовки, шапки і заставки включають в розмір спуску. 
 З технічних правил верстки розмір спусків по всьому виданню повинен бути строго однаковим, однак допускається зменшення або збільшення спуску на один-два рядки основного кегля у зв'язку з тим, що на спускових смугах тексту менше, ніж на звичайних і відсутні  попередні смуги , в яких можна було б увігнати або вигнати рядка для правильного закінчення смуги (без "висячого рядка" і без перенесення на парну смугу).

 

  1. Набір віршованих текстів : 

Слово «вірш» — походить від латинського слова versus, що означає рядок, а також віршем називають цілий поетичний рядок. Вірші відрізняються від прози поділом мови на повторювані ритмічні відрізки, які впливають на їх графічну форму. До віршованих творів відносять: пісні, байки, поеми, балади, думи тощо.

Віршований текст складається з окремих рядків, які будуються на ритмічному чергуванні наголошених і ненаголошених складів. Залежно від кількості ритмічних одиниць (стоп) рядки бувають різної довжини. Віршем називають також окремий рядок вірша.

Информация о работе Верстка віршованих видань ( верстка віршів та збірок поезії )