ЗВІТ про переддипломну практику на ТОВ «Поліпром»

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Февраля 2012 в 15:12, отчет по практике

Описание работы

До складу підприємства ТОВ «Поліпром» входять як і робітники, так і адміністрація. Робітники та спеціалісти підприємства мають відповідну кваліфікацію, необхідну для виготовлення високоякісної поліграфічної продукції.

Содержание

1. Структура підприємства
2. Технологія та виробничі процеси
3. Обладнання, яке застосовується на підприємстві
4. Матеріали, що використовуються для випуску продукції
5. Продукція, що випускає підприємство
6. Методи та засоби контролю продукції, яку випускає підприємство
7. Охорона праці та навколишнього середовища
8. Особливості підприємства «Поліпром»

Работа содержит 1 файл

практика.doc

— 192.50 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
 

Видавничо-поліграфічний  інститут 
Кафедра поліграфічного виробництва
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ

про переддипломну практику на

ТОВ «Поліпром» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студентка групи ЗТ-51 
__________________ 
                     (підпис)

«__» _______ 20__ р.

Н. П. Ромко
Керівник  від ВПІ НТУУ «КПІ» __________________ 
                     (підпис)

«__» _______ 20__ р.

 
Керівник  від підприємства

____________________________ 
                                  (посада)

__________________ 
                     (підпис)

«__» _______ 20__ р.

________________ 
 
 
 

Київ 2011 
 

      ЗМІСТ 

   1. Структура підприємства
  3
  1. Технологія та виробничі процеси
  6
  1. Обладнання, яке застосовується на підприємстві
  7
  1. Матеріали, що використовуються для випуску продукції
  8
  1. Продукція, що випускає підприємство
  11
  1. Методи та засоби контролю продукції, яку випускає підприємство
  12
  1. Охорона праці та навколишнього середовища
  15
  1. Особливості підприємства «Поліпром»
  24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
 
 

    До складу підприємства ТОВ «Поліпром» входять як і робітники, так і адміністрація. Робітники та спеціалісти підприємства мають відповідну кваліфікацію, необхідну для виготовлення високоякісної поліграфічної продукції.

    На  рис. 1.1. представлена організаційна схема підприємства.

    

    Рисунок 1.1 – Організаційна схема ТОВ «Поліпром» 

    Розподіл  повноважень серед управлінців підприємства: до основних повноважень директора входить загальне керівництво компанією, контроль за розробкою і додержанням плану виробництва продукції та розробка технологічного оснащення, а також кадрова робота – вирішення питань щодо найму необхідного персоналу та їх кваліфікації. Йому підпорядковуються: заступник директора,  головний інженер та головний бухгалтер компанії.

    Заступник директора вирішує питання юридичного характеру, контролює роботу технологічного відділу, та здійснює загальний контроль над роботою по виготовленню продукції підприємства.

    Головний  бухгалтер відповідає за фінансову діяльність підприємства: складання фінансової звітності підприємства, веде постійний облік всієї діяльності, вирішує питання з податковою службою тощо.

    Розробкою короткострокових, стратегічних планів та фінансових планів, аналізом та прогнозами ефективності діяльності підприємства займаються директор і його заступник.

    До  функцій головного інженера входить  контроль за дотриманням вимог з  охорони праці, пожежної безпеки  та санітарно-екологічного вимог, внутрішньої  охорони та правил внутрішнього розпорядку, проведення необхідних інструктажів, забезпечення належного функціонування систем комунікацій, електромереж, спілкування з державними органами у межах своїх повноважень по забезпеченню дотримання вимог, що висуваються органами влади з зазначених питань.

    Головний  технолог, що безпосередньо підпорядковується  заступнику директора, займається організацією виробничого процесу, відповідатиме  за дотримання відповідних вимог  у виготовленні продукції, здійснює загальний контроль за правильністю, послідовністю та якістю виконання технологічних операцій під час процесу виробництва.

    Технологічний відділ займається розробкою процесу  виготовлення поліграфічної продукції, підбором необхідних матеріалів для  якісного виконання замовлення та здійснює контроль за виконанням всіх технологічних операцій належним чином. 

    До  завдань економічного відділу відноситься  обрахунок собівартості замовлення, ведення цінової політики запроектованого  підприємства, а також підготовка відповідних фінансових звітів для керівництва компанії.

    Організаційна структура підприємства є  мало розгалуженою, проте  відповідає сьогочасним вимогам, і не потребуватиме кардинальних змін у разі значного розширення компанії чи збільшення персоналу та виробничих потужностей.

    Під час виконання конкретного замовлення за належну розробку його конструкції відповідальність несе технолог, який розробляв, підбирав необхідні матеріали, а також майстер цеху під час безпосереднього виконання друкарських та післядрукарських операцій та працівник, що виконує те чи інше завдання по випуску продукції.

    Головний  технолог здійснює загальний контроль за правильністю та послідовністю виконання робіт, організовує виробничий процес, відповідає за дотримання відповідних вимог у виготовленні продукції. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ТЕХНОЛОГІЯ ТА ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ
 

    Підприємство  розміщуватиметься в міській  смузі, всі виробничі та офісні площі  розташовуватимуться на одній території, що вигідно з точки зору побудови технологічного процесу та економії часу на транспортування напівфабрикатів від однієї технологічної операції до іншої. Крім того, все обладнання друкарні розміщатиметься по ходу технологічного процесу, що дає змогу уникнути зайвих затримок у виготовленні продукції, пов’язаних з втратою часу на переміщення напівфабрикатів готової продукції.

    На  першому поверсі розміщено додрукарську дільницю, де займаються опрацюванням текстової та ілюстраційної інформації, верстанням та ін. операціями.

    В підвальному приміщенні розміщено  друкарський та післядрукарський цехи. На підприємстві запроектоване використання офсетного способу друку на однофарбових друкарських машинах, а також друк на ризографі формату А3 і А4. До друкарської дільниці відносіть процес друкування поліграфічної продукції, яку випускає дане підприємство. Післядрукарська дільниця займається розрізкою, скріплення дротом та незшивним клейовим скріпленням видань, а також тисненням, бігуванням, ламінуванням та іншими операціями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ОБЛАДНАННЯ, ЯКЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 

    Товариство  з обмеженою відповідальністю «Поліпром» має у своєму арсеналі все необхідне обладнання для випуску журналів в твердих палітурках, книжок, брошур, папок та іншої поліграфічної продукції будь-якої технологічної складності:

 • Додрукарське обладнання:
 • Комп’ютери Power Macintosh G5. Процесор: PowerPC G5 2,3 GHz, Оперативна пам’ять ОЗУ 1 Gb PC3200 DDR, Жорсткий диск 250 МВ SerialATA 7200 rpm, Привід SuperDrive DVD+R DL/DVD±RW/CDRW, Відеокарта ATI Radeon 9600 128 MB DDR SDRAM, Монітор Apple Cinema Display 20”1680x1050;
 • Принтери / ксерокс – HP LaserJet P1006;
 • Ламінатор –
 • Друкарське обладнання:
 • Різографи формату А3 та А4;
 • Аркушеві офсетні одно фарбові друкарські машини Adast Romayor 313 та Adast Romayor 314;
 • Післядрукарське обладнання:
 • Різане обладнання;
 • Дротозшивні машини;
 • Бігувальне обладнання;
 • Біндер;
 • Обладнання для незшивного клейового скріплення (термобіндер);
 • Папшер;
 • Позолотний прес.
 
 
 
 
 
 
 1. МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ
 

       Матеріали, котрі застосовуються в поліграфії, умовно поділяються на основні, котрі  безпосередньо входять до складу готової продукції, та допоміжні, призначені для обслуговування технологічних процесів.

       Основні матеріали використовуються:

       для задруковування, це – папір.

       для створення зображення – фарба.

       Допоміжні матеріали поділяються на специфічні для поліграфії, наприклад для виготовлення форм, пробільних елементів, фарбових валиків, і на матеріали загального призначення, котрі застосовуються в інших галузях виробництва – хімікати, змазуючи матеріали та інше.

       Основні матеріали повинні мати комплекс властивості, котрі визначають якість даної поліграфічної продукції у відповідності з умовами використання. До них відносяться оптичні властивостей, котрі забезпечують якість зображення, зовнішній вигляд і фактура матеріалу, котрі впливають на художнє оформлення, а також властивості, котрі придають готовій продукції довговічність.

       Поліграфічні  матеріали повинні володіти також  технологічними, чи робочими, властивостями, котрі визначають взаємодію та взаємовідносини  матеріалів в процесі виготовлення поліграфічної продукції.

       Матеріали, які використовуються на поліграфічному підприємстві забезпечують високу якість поліграфічного виконання і відповідають вимогам нормативних документів до них.

       Для виготовлення поліграфічної продукції на підприємстві «Поліпром» використовуються спеціальні матеріали: папір, фарбу, нитки, клеї різних марок, баладек тощо.

       В зв’язку з різноманітністю поліграфічної  продукції, а також способів друку  і типу друкарського обладнання випускають папір широкого асортименту. В першу  чергу він розрізняється за своїм властивостями, які характеризують його.

       Геометричні властивості, гладкість, товщина, маса одного квадратного метра, щільність  і пористість, оптичні властивості, механічні властивості.

       До  паперу для друкування пред’являють відповідні вимоги, по-перше, особливостями даного виду друкарської продукції, по-друге, умовам поліграфічної технології. Для виготовлення посібника запроектовано використання офсетного паперу. Особливість офсетного способу друку полягає в необхідності зволоження проміжних елементів друкарської форми, тому офсетний папір повинен бути стійким до дії води і відповідно мати підвищений ступінь проклейки за штриховим способом. Офсетний папір має відповідати підвищеним вимогам міцності до поверхні, бо він контактує з гумовою пластиною і липкими офсетними фарбами. При недостатній міцності поверхні може відбуватись висмикування волокон і часточок наповнювача що прилипають до офсетної пластини, змішуються з фарбою і зумовлюють дефект відбитка. З цієї причини вміст наповнювача в офсетному папері не повинен перевищувати 14-15%, Ефективним способом проти пилоутворення та висмикування волокон є поверхнева проклейка офсетного паперу.

       На  підприємстві використовують офсетний папір з масою 1 м2 – 65-360 г і цупкий картон з масою 1 м2 – 60 – 400 г.

     Для виготовлення видавничої продукції  та іншої друкарської продукції  розробляють різні види фарб в  залежності від способу дуку, конструкції  машини та швидкості їх роботи, особливості  продукції, котра випускається та типу паперу.

     Друкарські  фарби – основний поліграфічний матеріал, котрий призначений для створення зображення на задруковуючій поверхні. Вони повинні володіти визначеними оптичними та друкарсько-технічними властивостями, необхідними для проведення технологічного процесу друку та гарного закріплення на відбитках.

Информация о работе ЗВІТ про переддипломну практику на ТОВ «Поліпром»