Взгляд Карла Маркса на фрмирование цены

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2013 в 17:56, реферат

Описание работы

Карл Маркс (5.05.1818 - 14.03.1883 р.) - основоположник наукового комунізму, учитель і вождь міжнародного Пролетаріату і трудящих усього світу. Народився в місті Трірі (Рейнська провінція в Пруссії) в сім'ї адвоката. На погляди юного Маркса серйозний вплив зробили ідеї французьких просвітителів XVIII ст. (Вольтер, Руссо) і великих соціалістів-утопістів кінця XVIII - початку XIX ст. (Оуен, Сен-Сімон, Фур'є).

Работа содержит 1 файл

Карл Маркс.docx

— 31.12 Кб (Скачать)

Карл Маркс (5.05.1818 - 14.03.1883 р.) - основоположник наукового комунізму, учитель і вождь міжнародного Пролетаріату і трудящих усього світу. Народився в місті Трірі (Рейнська провінція в Пруссії) в сім'ї адвоката. На погляди юного Маркса серйозний вплив зробили ідеї французьких просвітителів XVIII ст. (Вольтер, Руссо) і великих соціалістів-утопістів кінця XVIII - початку XIX ст. (Оуен, Сен-Сімон, Фур'є).

Вихідних посилок теорії К. Маркса про працю було по крайній мірі дві:

1. Єдиним джерелом вартості  товарів є абстрактно людська  праця. 

2. Робоча сила - це здатність  людини до праці, яка створює  більше, ніж коштує сама.

Відповідно до теорії К. Маркса величина вартості товару визначається суспільно необхідними витратами  робочого часу на його виробництво. Людська  праця утворює вартість, але сам  праця не є вартість. Вартістю він  стає в застиглому стані, в предметній формі. Вартість може виявлятися в суспільному  відношенні одного товару до іншого, тобто  в їх міновому відношенні, в обміні. У вартість товару не входить жоден  атом речовини природи.

За теорією К. Маркса, ціна товару залежить від величини його вартості, відносної вартості, кількості  грошового матеріалу, що знаходиться  в обігу величини ринкової вартості.

Теорію ринкової ціни і ринкової вартості К. Маркс виклав в Х главі III томи «Капіталу». Тут він розглядає різні способи формування ринкової вартості, виходячи з конкретних умов розвитку матеріального виробництва, співвідношення виробництва і споживання, попиту і пропозиції.

Ринкова вартість визначається їм, з одного боку, як середня вартість, а з іншого як індивідуальна вартість, з якої виробляється основна маса товарів на ринок, друга частина твердження розкриває її величину в умовах відтворення, через певний інтервал часу.

Величина ринкової вартості визначається не умовами виробництва товару, а умовами його відтворення, тобто робочим часом, необхідних для його відтворення. Конкуренція товаровиробників змушує їх виробляти товар з меншою величиною вартості.

Величина ринкової вартості товару може варіювати в діапазоні від мінімальної індивідуальної вартості до максимальної індивідуальної вартості всієї товарної маси, представленої на ринку. Вона не може бути вище і нижче себе самої.

Якщо попит значно перевищує пропозицію товарів на ринку то в основі ринкової вартості може лежати індивідуальна вартість у відносно гірших умовах виробництва.

Виходячи з цього, Карл Маркс розкриває особливості формування ринкової вартості. Якщо пропозиція товарів значно перевищує попит, то в основі ринкової вартості може лежати індивідуальна вартість у відносно кращих умовах виробництва.

Маркс перетворив трудову  теорію вартості в глибоку і логічно  струнку систему, на основі якої побудував  усі будівлі принципово нової  політичної економії. Він звільнив трудову теорію вартості від суперечностей  і тупиків, які мучили Рікардо. Вирішальне значення при цьому мав аналіз двоїстої природи праці, яка полягає  в товарі, - праці конкретного  і абстрактного. Виходячи з трудової теорії вартості, Маркс створив також теорію грошей, що пояснює явища металевого та паперово-грошового обігу.

Маркс вирішив для себе протиріччя, яке перед собою ставив ще Рікардо, воно полягало в поясненні обміну між робітником і капіталістом. Праця робітника створює вартість товару, а кількість цієї праці визначає величину вартості. Але в обмін на свою працю робітник отримує у вигляді заробітної плати меншу вартість. Якби цей закон дотримувався, то робітник повинен був би отримувати повну вартість створюваного його працею продукту, але в цьому випадку був би не можливий прибуток капіталіста. Виходило протиріччя: або теорія не відповідає дійсності, або закон вартості безперервно порушується в найважливішій сфері обміну. Але Маркс показав, що робітник продає капіталістові не працю, яка є лише процес, діяльність, витрата людської енергії, а свою робочу силу, тобто здатність до праці. Купуючи її, капіталіст при звичайних умовах оплачує робітникові повну вартість його робочої сили, бо ця вартість визначається зовсім не тим, що створює праця, а тим, що необхідно робітнику для життя і відтворення собі подібних. Таким чином, обмін між капіталом і працею вчиняється в повній відповідності з законом вартості, що аж ніяк не виключає експлуатацію робочого капіталістом.

Товар виступає - з одного боку, як споживча вартість, з іншого як мінова вартість. Споживча вартість означає властивість речі і повністю нею обумовлюється. "Корисність речі (її властивість задовольняти людську потребу того чи іншого роду) робить її споживчу вартість". І вона не залежить від того, багато чи мало праці витратив людина на те щоб справити даний товар. При розгляді споживчих вартостей завжди передбачається їх кількісна визначеність, наприклад дюжина годин, тонна заліза і т. д. Споживча вартість здійснюється тільки в користування і споживанні, і є в той же час речовими носіями мінової вартості.

Під міновою вартістю мається  на увазі пропорція, згідно з якою споживча вартість одного виду обмінюється  на споживчу вартість іншого виду, це співвідношення постійно змінюється залежно від  часу і місця. Один товар може мати не одну, а кілька мінових вартостей, наприклад: x кг заліза можна обміняти як на y кг золота, так і на z кг срібла. Мінові вартості товарів необхідно  звести до чогось загального для них, більші чи менші кількості чого вони представляють.

Цим загальним не можуть бути геометричні, фізичні, хімічні  або які-небудь інші природні властивості  товарів. Ці властивості враховуються тільки при розгляді корисності товарів, тобто при обліку споживчих вартостей.

"Споживча вартість  утворюють речовий зміст багатства,  яка б не була його суспільна  форма". Мінова вартість можлива  лише в товарному господарстві, в господарстві, де виробляють  не для власного споживання, а  для обміну. Як споживні вартості  товари різнорідні. Споживча вартість  одного товару не схожа на  споживчу вартість іншого товару. Як мінові вартості товари  однорідні. Маркс, цитуючи Барбона  пише: "Один сорт товарів також  гарний, як і інший, якщо рівні  їх мінові вартості. Між речами, що мають рівні мінові вартості, не існує ніякої різниці чи  відмінності ".

Якщо відволіктися від  споживчих вартостей товарів, то у них залишається лише одна властивість, а саме те, що вони-продукти праці.

Але раз ми відвернулися від їх споживчої вартості, ми разом  з тим відвернулися від тих  складових частин товарів, які роблять  їх споживчими вартостями.

Разом з споживчою вартістю продукту праці зникає і корисний характер представлених в ньому  видів праць; останні не розрізняються  більш між собою, а зводяться  всі до абстрактного людській праці, тобто витрати людської робочої  сили безвідносно до форми цієї витрати. Товари являють вираження того, що в їх виробництві витрачена людська  робоча сила, накопичений людський труд, вони суть вартості-товарні вартості.

Товари, як і речі не рівні, і виявлене в міновому відношенні рівність ставиться до них лише як до продуктів праці. Якщо раніше констатувалося, що в якості мінової вартості один товар схожий на інший, то тепер цей  факт набуває такий зміст: як мінові вартості товарів є лише продуктами праці. "Тепер це вже не стіл, або  будинок, або пряжа, або яка-небудь інша корисна річ. Все чуттєво  сприймаються властивості згасли в  ньому ". Він продукт праці - і  тільки.

Але рівність товарів як продуктів праці означає і  рівність самої праці, тобто зведення всіх видів праці "до однакового людській праці, до абстрактного людській праці", до людської праці взагалі. Звідси висновок: "Всі ці речі являють  собою тепер лише вираження того, що в їх виробництві витрачена  людська робоча сила, накопичений  людський труд". 
І, нарешті, остання ланка у всій цій ланцюга: "Як кристали цієї спільної їм усім суспільної субстанції, вони - вартості, товарні вартості".

Ми розглядали мінову вартість товарів абсолютно незалежно  від їх споживною вартостей. Таким  чином, те спільне, що виражається в  міновій вартості товарів, і є  їх вартість.

Так Маркс напав на "слід" вартості, що ховається за міновою  вартістю, тобто перейшов від видимості  явищ до їх сутності. Він йде від  мінової вартості товарів до праці  і від праці до вартості. Однорідність товарів, демонстрована ними в обміні, висловлює лише їх однорідність як продуктів праці і, отже, однорідність самої праці. І, навпаки, товари тепер  уже представляються як продукти однакового людської праці, як кристали загальної їм усім суспільної субстанції і як такі є вартостями.

Маркс формулює відмінність  між абстрактною працею, що створює  вартість, і конкретною працею, що створює  споживчі вартості, таким чином. "Всяка  праця є, з одного боку, витрачання людської робочої сили у фізіологічному сенсі, - і в цій своїй якості однакової, або абстрактно людської, праця утворює вартість товарів. Всяка праця, тобто з іншого боку, витрачання людської робочої сили в  особливій Маркс формулює відмінність  між абстрактною працею, що створює  вартість, і конкретною працею, що створює  споживчі вартості, таким чином. "Всяка  праця є, з одного боку, витрачання людської робочої сили у фізіологічному сенсі, - і в цій своїй якості однакової, або абстрактно людської, праця утворює вартість товарів. Всяка праця, тобто з іншого боку, витрачання людської робочої сили в  особливій-доцільній формі, і в  цій своїй якості конкретної корисної праці він створює споживчі вартості ".

"Отже, - каже Маркс, - споживча  вартість, або благо, має вартість  лише тому, що в ній втілено,  або матеріалізований, абстрактно  людська праця. Як же вимірювати  величину її вартості? "

Відповідь на це питання  підказаний всім попереднім аналізом: якщо вартість є речове вираження  абстрактної праці, то вона вимірюється  кількістю цієї праці, або - за висловом Маркса - "кількістю міститься  в ній праці, цієї творить вартості субстанції".

Субстанція вартостей  утворюється однаковим людською працею, витратою однієї і тієї ж  людської робочої сили. Вся робоча сила суспільства, що виражається у  вартостях товарного світу, виступає тут як одна і та ж людська робоча сила, хоча вона і складається з  незліченної кількості робочих  сил. Кожна з цих індивідуальних робочих сил, як і всяка інша, є  одна і та ж людська робоча сила, раз вона володіє характером суспільної середньої робочої сили і функціонує як така суспільна середня робоча сила, отже, вживає на виробництво даного товару лише необхідне в середньому або суспільно необхідний робочий  час.

Визначення поняття суспільно  необхідної праці Маркс дає таке. "Суспільно необхідний робочий  час є те робочий час, який потрібен для виготовлення якої-небудь споживної  вартості при наявність суспільно  нормальних умов виробництва і при  середньому в даному суспільстві  рівні вмілості та інтенсивності  праці".

Але якщо всі види праці  зводяться до однакового однорідному  людській праці, то відразу виникають  питання:

1) що слід розуміти  під кваліфікованою працею і працею простою?

2) Як і де відбувається  зведення їх одного до іншого  і до праці взагалі? 

Маркс відповідає:"Порівняно  складна праця означає тільки зведений в ступінь, або, скоріше, помножений, проста праця ... Товар може бути продуктом  самої складної праці, але його вартість робить його рівним продукту простої праці ". Це і є відповідь на перше питання. "Досвід показує, що таке зведення складної праці до простої здійснюється постійно. Товар може бути продуктом самого складного праці, але його вартість робить його рівним продукту простої праці, і, отже, сама представляє лише певну кількість простого праці ".

Отже, зробимо висновок за теорією Карла Маркса при абстрактній праці створюється вартість товарів, які робить їх однорідними сумірними.

Конкретною працею створюється матеріально речова форма товару, яку Маркс назвав споживча вартість.

Уявлення про двоїстий характер праці дозволило Марксу довести, що такий специфічний товар, як робоча сила, теж має вартість і споживчу вартість:

1. Вартість визначається сумою життєвих благ, необхідних для працівника і його сім'ї;

2.Споживча вартість полягає в самій здатності працівника - продуктивно працює.

Капіталіст за Марксом купує не працю, а робочу силу, причому повністю оплачує його вартість. Але змушує трудиться значно більше на виробництві, ніж потрібно для відшкодування вартості робочої сили, різниця безоплатно присвоюється - додаткова вартість.

Значення марксистської політекономії важко переоцінити, але не слід розглядати вчення К. Маркса як догму чи керівництво до дії. Потрібно пам'ятати, що К. Маркс основні свої теоретичні дослідження проводив у середині XIX ст., Спостерігаючи сучасний нього капіталізм і його антагонізми. Неможливо механічно перенести марксистський аналіз капіталістичної дійсності і його висновки на економічну систему розвинених країн кінця XX ст. Трудова теорія вартості, розгорнуто викладена К. Марксом, - це не єдино можливе і незаперечне пояснення додаткового продукту. Величезний внесок К. Маркса в економічну думку світу не підлягає сумніву, але до його вчення треба ставитися критично, синтезуючи і об'єднуючи його з іншими економічними теоріями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о работе Взгляд Карла Маркса на фрмирование цены