ідентифікаційна експертиза смартфонів

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2012 в 12:47, статья

Описание работы

В даній статті наводиться визначення поняття ідентифікація. Визначаються основні критерії та засоби ідентифікації смартфонів та проводиться ідентифікація смартфонів, які реалізуються в роздрібних мережах.
В данной статье приводится определение понятия идентификация. Определяются основные критерии и средства идентификации смартфонов и проводится идентификация смартфонов, которые реализуются в розничных сетях.

Содержание

javascript:activate_paper(1255581)

Работа содержит 1 файл

СТАТЬЯ Семенов.doc

— 110.50 Кб (Скачать)

Ідентифікаційна експертиза смартфонів

 

 

СЕМЕНОВ І.Т., 6 курс ФТТП КНТЕУ,

спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»

 

В даній статті наводиться визначення поняття ідентифікація. Визначаються основні критерії та засоби ідентифікації смартфонів та проводиться ідентифікація смартфонів, які реалізуються в роздрібних мережах.

 

В данной статье приводится определение понятия идентификация. Определяются основные критерии и средства идентификации смартфонов и проводится идентификация смартфонов, которые реализуются в розничных сетях.

 

In this article provides a definition of identification. The basic criteria and means of identification smartphones and carried identification smartphones that are sold in retail stores.

 

Зважаючи на відсутність вітчизняних виробників смартфонів - всі вони імпортуються в Україну з-за кордону, велика кількість спроб порушень митних правил, відсутність чітко визначених критеріїв ідентифікації та показників якості смартфонів, які впливають на їх вартість, викликають певні проблеми при переміщенні їх через митний кордон України. Отже, актуальність даної теми полягає у вирішенні цих проблем.

Відсутність інформації та розмежування смартфонтів за їх технічними параметрами спричиняють проблеми, які виникають під час проведення їх ідентифікації та визначенні коду за УКТЗЕД.

Об’єктом нашого дослідження є смартфони, що імпортуються на територію України.

Предметом досліджень є технічні характеристики смартфонів.

Метою даної статті є підвищення ефективності митного контролю смартфонів шляхом розмежування їх технічних характеристик та деталізації ознак смартфонів за УКТЗЕД та її вдосконалення. Проведення ідентифікації смартфонів та визначення коду за УКТЗЕД.

Смартфони – окрема категорія телефонів, які – на відміну від простих стільникових телефонів – мають більше оперативної пам'яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційною системою Symbian 6.1 і вище або Windows Mobile 5 і вище або Palm OS. Завдяки таким даним підтримують багато програм написаних наC++ та java зокрема 3D-ігри. До смартфонів можливе підімкнення бездротової GPS-приставки.

Ідентифікація є необхідним етапом перевірки смартфонів під час переміщення через митний кордон України. За результатами проведення ідентифікації можна легко встановити відповідність задекларованій у вантажно-митній декларації інформації про товар. Ідентифікація – це встановлення тотожності між двома об'єктами, тобто встановлення тотожності товару якому-небудь відомому товару [1]. Ідентифікація здійснена експертом, є ідентифікаційною експертизою і оформлюється експертним висновком. Ідентифікація смартфонів – це процедура, в ході якої за документами, маркування, органолептичними характеристиками і ознаками встановлюється відповідність продукції відомостям та властивостям, зазначеним у сертифікаті про відповідність, нормативних документах або нормативно-правових актах.

Ідентифікація – прирівнювання, уподібнення, розпізнання, порівняння дечого з чимось. Сучасна теорія ідентифікації ототожнює розпізнавання образів зі з’ясуванням питання про те, до якого класу може бути віднесений образ, що розпізнається. При цьому клас образів розглядають як деяку сукупність образів, що мають спільні та близькі між собою характеристики чи властивості [2].

 

Ідентифікація покликана виконувати такі функції:

 • визначальну – ототожнює наданий об’єкт (зразок товару) з конкретною назвою, маркою, ґатунком, а також певною товарною партією;
 • інформаційну – доносить до суб'єктів ринкових відносин необхідну інформацію;
 • підтверджуючу – встановлює відповідність асортиментної характеристики товару наданій інформації (на маркуванні чи товаросупровідних документах), тобто підтверджує справжність товару;
 • керуючу – є одним із елементів системи якості продукції.

Якісна ідентифікація – встановлення вимогам якості, які передбачені нормативною документацією. Цей вид ідентифікації дозволяє виявити відповідність товарному сорту чи іншим градаціям якості, які вказані на маркуванні чи в супровідних документах. При виявленні невідповідності сорту негативний результат ідентифікації визначається як особливий вид фальсифікації [3].

Критерії ідентифікації – це характеристики товару, які дозволяють ототожнювати  найменування представленого товару з найменуванням, що вказане  на маркуванні та/чи в товаросупровідних документах (асортиментна ідентифікація), а також з вимогами, встановлення нормативними документами (якісна ідентифікація). У нормативних документах та правилах Сертифікації непродовольчих товарів передбачені показники безпеки.

Для ідентифікації мають бути вибрані  показники, які відповідають вимогам: типовості для конкретного виду чи однорідної групи продукції; об'єктивності та порівнювання; перевіряння; складність відтворення під час фальсифікації.

На практиці смартфони поділяють на на такі види пристроїв, як бізнес-смартфони та мультимедійні смартфони, а також класифікують залежно від операційної системи на базі якої вони створені:

У якості первинної ознаки класифікації смартфонів звичайно використовують форм-фактор, тобто характер виконання корпусу.

Найбільше поширення мають такі види форм-факторів:

 • Моноблок;
 • Розкладний смартфон;
 • Слайдер.

Основними параметрами смартфону є:

 • Зовнішній вигляд – розмір дисплею, характер виконання клавіатури;
 • Функціональна і технічна насиченість – процесор, системи меню, число встановлених програм і зовнішній інтерфейс;
 • Можливості ОС – підтримка форматів фото-,аудіо-,відео- файлів, ігор, офісних та інших програм;
 • Камера – фізичний розмір матриці, дозвіл матриці, зум, наявність і тип стабілізації кадру, наявність і типи автофокусування зображення;
 • Типи і об'єми внутрішньої та зовнішньої пам'яті смартфона;
 • Тип та об’єм батареї;
 • Стандарти зв’язку, що підтримуються.

Отже, ідентифікація товарів повинна  носити характер комплексної оцінки, за якої найбільше значення мають типові важко фальсифіковані критерії. У діючих стандартах, технічних умовах такі критерії часто відсутні. Тому постала необхідність розробити спеціальні критерії ідентифікації і внести відповідні доповнення до стандартів і правил сертифікації товарів.

Одним із завдань митного контролю смартфонів, що переміщуються через митний кордон України є їх ідентифікація, тобто встановлення відповідності характеристик даних виробів поданим декларантом документами.

В результаті аналізу роботи митних установ відмічено, що трапляються випадки декларування товарів, в тому числі й  смартфонів, не своїм найменуванням.

З метою покращення роботи митних установ в процесі встановлення правильності визначення коду за УКТЗЕД смартфонів, що переміщується через митний кордон України, пропонуємо такі критерії, засоби, показники та методи ідентифікації (табл.1).

Українська класифікація товарів  зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів (ГС), є товарною номенклатурою Митного тарифу України.

Таблиця 1

Критерії, засоби та методи ідентифікації смартфонів

 

Критерій

Засіб

Метод

Ознака за УКТЗЕД

Найменування

Маркування, ТСД,

НД, товар

Аналітичний, експертний

(випробування), вимірювальний (відповідно до НД)

Присутня

Фірма-

виробник

Маркування, ТСД, НД, товар, зразок еталон, код виробника, товарний знак

Експертний, органолептичний

Відсутня

Країна

походження

Договір (контракт), сертифікат про походження, заява декларанта

Аналітичний, експертний

Відсутня

Призначення

Інструкція по використанню товару

Експертний (випробування), експрес-

методи, вимірювальний

Відсутня

Показники

якості, що

впливають на

вартість

НД, товар, протокол досліджень

Аналітичний, органолептичний, вимірювальний

Відсутня


 

Важливе при декларуванні товарів для проведення їх митного оформлення заповнення граф 31 та 33 ВМД. У графу 31 вказуються комерційна i фірмова назва товару, його характеристики, що включають у себе асортимент, розмipи, номери моделей, стандарти, типи, комплектність та iншi вiдомостi про товар, які дають можливiсть однозначно класифікувати його кодом, указаним у графi 33.

Ставки мита в Митному тарифу України наведено вiдповiдно до кодiв  товарів. Нетарифне обмеження (тобто ліцензування, квотування та інше). також в основному застосовуються до товарів, указаних у вигляді кодів товарів чи товарних позицій.

В  УКТ3ЕД товари згруповані на декількох  рівнях iнформацiйного значення, починаючи вiд piвнів най6iльш загального опису категорій товарів i закінчуючи рівнями опису конкретних товарів.

Структура групи УКТЗЕД включає найменування розділу, код та найменування групи, код та найменування товарної позиції, кодове позначення товару, найменування товару, преверенцiйна, пільгова, повна ставка мита та скорочене позначення додаткових одиниць його виміру. Елементами структури УКТЗЕД є система кодування та система класифiкацiї.

Безпосередне митне  оформлення смартфонів здійснюється згідно номенклатури коду УКТЗЕД. . Код товару в УКТЗЕД  десятизначний i складається таким чином:

- код групи - 2 знаки;

- код позиції - 4 знаки;

- код субпозиції - 6 знаків;

- код пiдсубпозицiї: - 10 знаків.

Смартфони належать до 85 групи «Електричні  машини та обладнання та їх частини апаратури для записування або відтворення звуку по телебаченню та частин і приладдя до них». 3начить перші дві цифру  коду будуть 85.

Другий рівень - товарні позицii. Деталiзацiя товарів на цьому рівні  здійснюється за більш специфічними ознаками. Так наприклад, у групі 85 «Електричні машини та обладнання та їх частини апаратури для записування або відтворення звуку по телебаченню та частин і приладдя до них» як критерій використовується вид передачі для радіотелефонного, радіотелеграфного зв`язку, радіомовлення або телебачення, до складу яких входять приймальна, звукозаписуюча або звуковідтворююча апаратура, телевізійни камери, відеокамери, цифрові камери. Товарні позиції 8520-8525 включно.

Toварні позиції - це чотиризначні  коди, перші два знаки в яких  є номером групп. Отже товарна позицiя смартфонів - 8525.

Третій рівень - субпозиція. На цьому piвні здійснюється подальша деталiзацiя. Так наприклад, у групі 85– «засоби стільникового зв`язку», в товарній позиції 8525 -  до субпозиції 8525 10 відноситься передавачі до складу яких входять приймачі.

Toварні субпозиції - це шестизначні  коди, перші два знаки в яких є номером групи, а наступні два - номером позиції.

Смартфони відносяться до субпозиції 8525 20.

Четвертий рівень - пiдсубпозицiя. На цьому piвні вводяться додаткові критерiї  товару. Так наприклад, у rpyпi 85 групи  «Електричні машини та обладнання та їх частини апаратури для записування або відтворення звуку по телебаченню та частин і приладдя до них».

До субпозиції 8525 10 відноситься  апаратура радіотелефонна, або радіотелеграфна, а до пiдсубпозицiї 8525 20 91 00 - «засоби стільникового зв`язку» . Проте, до цієї ж підсубпозиції належать і звичайні мобільні телефони.

Тому для спрощення митних процедур та деталізації ознак УКТЗЕД за технічним характеристикам смартфонів необхідно провести ідентифікацію смартфонів за критеріями, засобами та методами (табл.2).

Таблиця 2

Ідентифікація смартфонів за критеріями і методами

Критерій

Зразки

Apple iPhone 5

Nokia Lumia

Найменування

Apple iPhone 5- 16GB

Nokia Lumia 800 – 16GB

Фірма-

виробник

Apple

Nokia

Країна

походження

США

Фінляндія

Призначення

Бізнес-мультимедіа

Бізнес-мультимедіа

Показники

якості, що

впливають на

вартість

Процесор; розмір; камера; дисплей; об’єм оперативної пам’яті; об'єм вбудованої пам’яті;  стандарти зв’язку; маса.

Процесор; розмір; камера; дисплей; об’єм оперативної пам’яті; об'єм вбудованої пам’яті;  стандарти зв’язку.


 

Для більш досконалого розуміння  поняття ідентифікації та порядку  проведення ідентифікаційної експертизи, розглянемо зразки смартфонів, які виготовляється у США фірмою «Apple» під торгівельною маркою  «iPhone» - 5 – 16GB(зразок №1), та фінською фірмою «Nokia» Lumia 800 – 16GB (зразок №2). (табл.  3).

 

 

 

 

 

Таблиця 3

Результати ідентифікаційної експертизи

 

Критерії ідентифікації

Зразки

Зразок №1

Зразок №2

Процесор, Ггц

1,3

1,4

Розмір, мм

123.8 x 58.6 x 7.6

116.5 х 61.2 х 12.1

Камера, Мп

8

8

Обєм оперативної памяті, Мб

1024

512

Об’єм вбудованої памяті, Гб

16

16

Стандарти звязку

GSM: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц); LTE (канали 4 и 17)

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц 
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц 

Маса, грам

112

142

Вартість, грн

9529

2999

Информация о работе ідентифікаційна експертиза смартфонів