Надійне генерування плану багатьма агентами і їх виконання за допомогою планувальників теоретичних рішень

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Ноября 2011 в 09:59, курсовая работа

Описание работы

Мета курсової роботи – закріплення теоретичних знань та практичних навичок, набутих під час вивчення дисципліни «Системи автоматизованого перекладу».
Відповідно до поставленої мети формулюються такі завдання:
Дослідити роботу методів і засобів комп’ютерного перекладу.
Проаналізувати особливості перекладу, отриманого внаслідок використання цих засобів.
Спробувати з’ясувати причини неадекватного перекладу.
Запропонувати певні шляхи усунення подібних проблем.

Содержание

Вступ ……………………………………………………………………………..……….4
Формулювання задачі………………………………………………….…...........6
Комп’ютерний переклад. Історія виникнення……………….…………………7
Види комп’ютерного перекладу……………………...........................................8
Електронні словники. Lingvo ………………………………………...………..10
……….4.1 Про словник ABBYY Lingvo 12………………………………………10
5. Програми перекладу………………………………………………...……………….12
5.1. Робота з PROMT ……………………………………………..........................12
5.2. Робота з ProLing…………………………………………….……….………..14
5.3 Робота з PRAGMA…….………………………………………………............16
6. Алгоритм перекладу………………………………………………………………...19
6.1 Приклад алгоритму перекладу за допомогою PRAGMA…………………..20
7. Приклад перекладу за допомогою САП……………………………………………..21
Словник термінів..………….............................................................................................25
Висновок………………………………………………………………………………….26
Список використаної літератури………………………………………………………..28
Додаток

Работа содержит 1 файл

курсовий проект final.doc

— 1.02 Мб (Скачать)

                       Міністерство освіти та науки України

    Національний  університет «Львівська політехніка» 

                         Кафедра «Інформаційні системи та мережі» 
 

    Курсовий  проект

                   з дисципліни «Системи автоматизованого перекладу»

    на  тему:

              «Надійне генерування плану багатьма агентами і їх виконання за допомогою планувальників теоретичних рішень» 
 

 Виконала  студентка групи                                                  **********

                                                                       

           № залікової книжки   

Оцінка  Балів Дата 
     

 Керівник  проекту                                                       *****************

 Львів – 2011

Завдання

    на  курсовий проект з дисципліни

    «Системи автоматизованого перекладу»

    студентці групи ********

Тема: «Надійне генерування планів багатьма агентами і їх виконання за допомогою планувальників теоретичних рішень» (ст.280-303)

Завдання: отримати якісний переклад за допомогою систем автоматизованого перекладу

     ЗМІСТ ЗАВДАННЯ ТА КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЙОГО ВИКОНАННЯ

1. Здійснити аналітичний  огляд літератури за даною темою. 26.02
2. Обґрунтувати  вибір інструментальних засобів  автоматизованого перекладу. 26.03
3. Підготувати вхідний  текст для автоматизованого перекладу [Agent Technology From a Formal Perspective] 23.04
5. Отримати машинний переклад тексту та провести його доопрацювання  для забезпечення адекватності змісту до тексту оригінала. 14.05
6. Оформити записку  до курсового проекту згідно з  вимогами Міжнародних стандартів, дотримуючись такого змісту:
 • вступ;
 • формулювання задачі;
 • методи та засоби автоматизованого перекладу;
 • алгоритм автоматизованого перекладу;
 • приклад перекладу за допомогою САП;
 • висновки;
 • список використаної літератури;
 • додатки
28.05

    ЗАВДАННЯ  ПРИЙНЯТО ДО ВИКОНАННЯ:_______________14.02.2011

                                                                Підпис студента

    Керівник  проекту                 _________________/******** 

Зміст

 Вступ ……………………………………………………………………………..……….4

 1. Формулювання задачі………………………………………………….…...........6
 2. Комп’ютерний переклад. Історія виникнення……………….…………………7
 3. Види комп’ютерного перекладу……………………...........................................8
 4. Електронні словники. Lingvo ………………………………………...………..10

  ……….4.1 Про словник ABBYY Lingvo 12………………………………………10

5. Програми перекладу………………………………………………...……………….12

      5.1. Робота з PROMT ……………………………………………..........................12

      5.2. Робота з ProLing…………………………………………….……….………..14

      5.3 Робота з PRAGMA…….………………………………………………............16

6. Алгоритм перекладу………………………………………………………………...19

      6.1 Приклад алгоритму перекладу за допомогою PRAGMA…………………..20

7. Приклад перекладу за допомогою САП……………………………………………..21

Словник термінів..………….............................................................................................25

Висновок………………………………………………………………………………….26

Список використаної літератури………………………………………………………..28

Додаток А. Зразок оригіналу тексту англійською мовою (4 ст.)……………………..29

Додаток Б Зразок виправленого перекладу (ст.)………………...……………….……32

Примітка: Повний переклад тексту подано в електронному вигляді у файлі xxxxx.doc

На флешці: каталог, названий за прізвищем студента

У цьому  каталозі розмістити такі файли:

- текст курсової у файлі з розширенням .doc                  - файл англійською мовою

Вступ

    Ідея використання комп'ютера для автоматичного перекладу текстів виникла ще на початку появи обчислювальної техніки. Для автоматичного перекладу документів з однієї мови на іншу розроблено багато різних програм. Однак через складнощі опису семантики природних мов до цього часу остаточно проблему перекладу ще не вирішено. Проте сучасні засоби автоматизації перекладу досягли такого рівня, який дає змогу ефективно використовувати їх на практиці. Це пов'язано з тим, що в наукових, технічних, економічних та інших текстах, на відміну від художніх, використовують обмежену кількість мовних конструкцій, які більше орієнтовано на однозначну інтерпретацію.

 • Програми автоматичного перекладу документів доцільно використовувати:
 • при абсолютному незнанні іноземних мов;
 • у разі необхідності одержати переклад швидко, наприклад, при перекладі Web-сторінок;
 • для створення підрядкового перекладу - чернетки, що використовується для повноцінного перекладу;
 • у разі пересилання документів іноземним партнерам.

    До  засобів автоматизації перекладу можна віднести два типи програм: електронні словники й програми перекладу.

    Електронні  словники - це засоби для перекладу окремих слів і виразів документа. Деякі з них забезпечують звуковий супровід перекладених слів. Серед найпопулярніших програм даного класу слід відзначити НБАРС - новий великий англо-російський словник, Контекст 3.51, ABBYY Lingvo та ін.

    Програми  перекладу забезпечують повний цикл перекладу всього документа: введення початкового тексту, переклад на іншу мову, редагування, форматування й збереження перекладеного тексту. Прикладами програм перекладу можуть бути PROMT, Pragma та Language Master.

    Проте слід зазначити, що використання вказаних програм не забезпечує адекватного перекладу, чим зумовлюються спотворення змісту ,а отже, й нерозуміння перекладу. Проте оскільки нам дуже часто доводиться опрацьовувати великі об’єми інфорації і ми послуговуємося цими засобами комп’ютерного перекладу, то варто виділити актуальність цієї роботи, яка полягає в тому, щоб ще раз продемонструвати роботу й результати їх виконання і порівняти їх ефективність.

    Мета  курсової роботи – закріплення теоретичних знань та практичних навичок, набутих під час вивчення дисципліни «Системи автоматизованого перекладу».

    Відповідно  до поставленої мети формулюються такі завдання:

 1. Дослідити  роботу методів і засобів комп’ютерного перекладу.
 2. Проаналізувати особливості перекладу, отриманого внаслідок використання цих засобів.
 3. Спробувати з’ясувати причини неадекватного перекладу.
 4. Запропонувати певні шляхи усунення подібних проблем.

      Об’єтом є засоби й методи автоматизованого перекладу, з роботою яких ми ознайомилися під час вивчення даної дисципліни(FineReader, Microsoft Word, PROMPT,  ProLing, PRAGMA)

    Матеріалом  є отриманий матеріал на англійській  мові у форматі .Pdf обсягом 46 сторінок. 
 
 

1. Формулювання завдання

    завдання курсового проекту – дослідження механізмів перекладу за допомогою електронного словника ABBYY Lingvo і програм перекладу ProLing, PROMPT і PRAGMA .

    Тому  слід детально розглянути, перш за все, сучасні системи автоматизованого перекладу, їх структуру, роль в програмному забезпеченні, призначення та історію розвитку.

    Потім треба описати роботу електронного словника ABBYY Lingvo та програм перекладу ProLing, PROMPT і PRAGMA.

    Практична частина завдання полягає в тому, щоб перекласти отриманий матеріал з англійської на українську за допомогою всіх цих засобів і виконати порівняльний аналіз іх ефективності.

    . Для курсового проекту я обрала популярний електронний словник ABBYY Lingvo 12, PRAGMA 5 та PROMT 7.

    Безпосереднє завдання – здійснити переклад за допомогою електронних словників і програм перекладу, а після цього виконати авторське редагування перекладу й пересвідчитися., наскільки дані засоби ефективні й придатні для перекладу. 
 
 
 
 
 

2. Комп’ютерний переклад. Історія виникнення.

    Проблема  автоматичного перекладу з’явилася  майже одночасно з появою перших ЕОМ і донині залишається актуальною. Інтерес до машинного перекладу постійно зростає, практично прямо пропорційно росту обсягів повідомлень і всеможливих матеріалів, які доводиться читати іноземними мовами. Різні описи, інструкції, електронна пошта, Інтернет-сайти, – все це потрібно перекладати якісно та швидко. Саме для вирішення цих завдань існують програми-перекладачі. Тут доречно відзначити, що часто виникає плутанина, і перекладачем називають будь-яку програму для перекладу слів. Разом з тим за допомогою системи машинного перекладу перекладається весь текст, на відміну від електронних словників, за якими отримується тільки переклад окремих слів.

    Потреби в автоматичному перекладі щорічно збільшуються, тому актуальним сьогодні є пошук раціональних шляхів вирішення проблеми швидкого перекладу значних за обсягом матеріалів. Цю проблему часто розв’язують за допомогою автоматизованого (комп’ютеризованого, напівавтоматизованого) перекладу.

    Ідея  автоматизованого перекладу виникла  ще в 1924 р., а 1933 року радянському інженерові П.Смирнову-Троянському було видано патент на машину для перекладання, за принципом зіставлення механічним способом відповідників з різних мов. Комп’ютеризований переклад у сучасному розумінні цього терміну вперше було здійснено 1954 року в Джорджтаунському університеті. Сьогодні створено багато експериментальних і практичних систем автоматичного перекладу, напр., системи  SYSTRAN, LOGOS, ALPS, METAL, GETA, EUROTRA тощо, до яких входить понад 15 версій для різних пар мов.

    У процесі перекладання за допомогою  комп’ютера  на різних мовних рівнях: розпізнаються графічні образи, проводиться  морфологічний аналіз і переклад слів і словосполучень, аналізується синтаксис тексту (словосполучення і речення), проводяться семантичні (смислові) перетворення, що забезпечує змістовну відповідність введеного й отриманого речення або тексту. Без розуміння призначення слова в тексті, без аналізу контексту (змісту) певного слова та аналізу речення не може бути ніякого перекладу. Перекладання тексту з однієї мови на іншу за допомогою комп’ютера є не простим завданням, оскільки вимагає не заміни слів однієї мови словами іншої, а відтворення змісту у повному обсязі, з усіма відтінками.

    Сучасні програми комп’ютерного перекладу  можна використовувати для комп’ютерної підтримки перекладів різноманітних  матеріалів, проте перекладений текст  слід перевірити, звернувши особливу увагу на переклад власних назв, термінів, мовних реалій (гордіїв вузол), слів у непрямому значенні та багатозначних, паронімів (порівняти російською і українською  –луна), омонімів (английский смог може бути перекладено, напр., як англійський зміг), граматичних форм (человек мог – людина міг).

    3. Види комп’ютерного перекладу

    Про переклад за допомогою окремих програм  уже написано чимало. Однак порівняємо машинні перекладачі щодо технологій. Сьогодні у світі існують дві  технології машинного перекладу: традиційна, на основі правил (rule-based machіne translatіon) і  статистична (statіstіcal-based machіne translatіon).

    Необхідно визначити переваги та недоліки цих  технологій:

Информация о работе Надійне генерування плану багатьма агентами і їх виконання за допомогою планувальників теоретичних рішень