Інтерфейс віжуал

Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2012 в 16:38, реферат

Описание работы

Microsoft Visual Basic 5.0 Microsoft Visual Basic 5.0 - це потужна система програмування, що дозволяє швидко і ефективно створювати додатки для Microsoft Windows 95 і Microsoft Windows NT Народження та розвиток Basic. Оригінальна мова програмування Basic був створений Джоном Кемени і Томасом Курцем в 1963 г в Дартмурском коледжі.

Содержание

Вступ……………………..…………………..…………………..………………3
Особливості використання класів. Методи, події…………………..…………4
Використання утиліту Class Builder…………………..…………………..……7
Редактор меню…………………..…………………..…………………..………8
Використання діалогових вікон…………………..…………………..………12
Нестандартні діалогові вікна…………………..…………………..……………14
Особливості друкування даних…………………..…………………..…………14
Набір Printers…………………..…………………..…………………..…………16
Висновок…………………..…………………..…………………..……………18
Список використаної літератури…………………..…………………..………19

Работа содержит 1 файл

Міністерство освіти і науки України.docx

— 114.61 Кб (Скачать)

Константа

Значення

Стиль

vbOKOnly

0

Відображається тільки кнопка ОК

vbOKCancel

1

Відображається кнопки ОК і Cancel

vbAbortRetryIgnore

2

 Відображається кнопки Abort, Retry  і Ignore

vbYesNoCancel

3

Відображається  кнопки Yes, No і Cancel

vbYesNo    

4

Відображається  кнопки Yes і No

vbRetryCancel 

5

Відображається  кнопки Retry і Cancel

vbCritical     

16

  Відображається значок критичного  повідомлення

vbQuestion      

32

  Відображається знак питання(попередження)

vbExclamation

48

  Відображається  знак оклику (попе-редження)

vblnformation  

64

 Відображається значок інформаційного

повідомлення


Значення констант можна складати, щоб досягти бажаного результату. Наприклад, щоб у вікні повідомлення були присутні кнопки ОК і Cancel, а також значок інформаційного повідомлення слід скористатися будь-яким з приведених варіантів:

DlgDef = vbOKCancel

DlgDef = 1 + 64

Потім значення змінної DlgDef використовується при виклику MsgBox.

Синтаксис функції MsgBox практично співпадає з синтаксисом однойменного оператора:

Dim rс As Integer  

rc= MsgВох(повідомлення, атрибути, заголовок)

Вікно введення, як і вікно повідомлення, може викликатися оператором або функцією. Скорочений синтаксис функції виглядає так:

Dim  rс  As String

rc = InputВох(повідомлення, заголовок, за замовчуванням)

Цього разу параметр атрибути відсутній, проте з’являється додатковий параметр за замовчуванням. В ньому можна задати рядок, який за замовчуванням знаходитиметься в текстовому полі. Коли користувач натискає кнопку ОК, вміст цього поля привласнюється змінній (у нашому випадку rс). Якщо користувач натиснув кнопку Cancel, повертається рядок нульової довжини. Зверніть увагу — функція InputBox повертає рядок, а функція MsgBox — значення цілого типу.

Наступний приклад показує, як користуватися функцією InputBox:

Private Sub Command1_Click()

Dim rс As String                                               

rс = InputBox("Введіть ім’я:")

MsgBox "Привіт, " & rс & "!"

End Sub

Запустити програму командою Run - Start. Натиснути кнопку, щоб викликати діалогове вікно InputBox. Ввести в текстовому полі своє ім’я і натиснути кнопку ОК. Цей маленький приклад у загальних рисах показує, як працюють діалогові вікна MsgBox і InputBox. Якщо все зроблено правильно, у вікні введення вам буде запропоновано ввести ім’я, після чого Visual Basic видає вікно повідомлення з рядком типа «Привіт, Стів!» (зрозуміло, у вашому випадку буде виведене ім’я, задане у вікно введення).

Нестандартні діалогові вікна

Іноді з’ясовується, що можливостей  діалогових вікон MsgBox і InputBox не вистачає, і тоді вам доводиться конструювати власні діалогові вікна. У своїх проектах прагніть використовувати одні і ті ж діалогові вікна, щоб всі додатки виглядали однаково.

Оболонкою називається функція, в якій викликаються інші функції і процедури. Оболонки спрощують програму і дозволяють створювати модулі, призначені для багаторазового використовування. Основна перевага оболонки полягає у тому, що ви можете всього один раз написати програмний код, а користуватися ним знову і знову.

 

Особливості друкування даних

Visual Basic використовує принтер, встановлений за замовчуванням в операційній системі. Він допомагає легко встановити його дозвіл, властивості шрифтів і т.п. 
    Спершу розглянемо команду PrintForm, що виводить на принтер графічний образ вікна форми. Якщо в додатку використовується кілька форм, то необхідно вказати необхідну ім'я як параметра: 
ІмяФорми.PrintForm 
 
    Оскільки дана команда виконує побітовий перенесення форми разом із заголовком і рамкою на принтер, вона не володіє достатньою гнучкістю. Більш того, більшість принтерів мають більшу роздільну здатність, ніж екран комп'ютера. 
    Більшість команд принтера в Visual Basic залежать від орієнтації сторінки. Це означає, що Visual Basic перераховує всі виведені символи (фактично точки) перед передачею інформації на принтер. Це дозволяє повністю управляти зовнішнім виглядом друкованої сторінки. 
    Звичайний спосіб для передачі інформації на принтер полягає у використанні методу Print, пов'язаного з об'єктом Printer. Наприклад, оскільки метод Print враховує орієнтацію сторінки, можна використовувати властивості CurrentX і CurrentY для точного позиціонування тексту і навіть точок на сторінці. 
Синтаксис команди для виведення тексту на друк дуже простий: 
 
Printer.Print текст 
 
    У даному контексті можна використовувати символи ";" і "," таким же чином, як у формах. Крапка з комою пригнічує автоматичний перехід на наступний рядок, а кома здійснює перехід до нової друкованої зоні (ті ж 14 колонок). Функції Tab і Spc працюють аналогічним чином. 
Управляти властивостями шрифту теж можна звичайним чином. Наприклад: 
 
Printer.Font.Name = "Script" 'Використовується індексний шрифт розміром 18 пунктів 
Printer.Font.Size = 18 
 
Корисні властивості і методи для об'єкта Printer 
 
     Якщо вивчити контекстну довідку, то можна переконатися в наявності в об'єкта Printer 40 властивостей і 12 методів. Більшість з них ще незнайомі читачеві, наприклад, DrawMode. Проте їх знання є дуже важливим у плані роботи не тільки з принтером, але і з формами. Нижче слід короткий опис деяких найбільш часто використовуваних властивостей і методів об'єкта Printer. (Див. електронну документацію по тим властивостям і методам, які не описані тут, а також документацію по символьним константам, що позначає різні установки принтерів.) 
 
ColorMode. Дозволяє визначити тип принтера - кольоровий він або монохромний.

Copies. Встановлює кількість друкуються копії. 
 
Height, Width. Повертають горизонтальний і вертикальний розміри паперу в принтері, встановленому в Windows. Вони вимірюються в твіпсах, якщо тільки не встановлена ​​інша одиниця виміру. Дані значення не можна змінити в період роботи програми; вони призначені тільки для читання. Вони використовуються, наприклад, для перевірки того, переключився користувач на інший розмір паперу, якщо виводиться інформація не вміщується на стандартному аркуші 8,5 х11 дюймів. (Для такої сторінки Visual Basic видає значення ширини 12288 твіпсов і висоти - 15 744 твіпсов.) 
 
EndDoc. Цей метод повідомляє Windows про закінчення роботи з документом. Його синтаксис наступний: 
 
Printer.EndDoc 
 
Цей рядок звільняє пам'ять від останніх сторінок тексту і посилає їх в Диспетчер Печатки Windows на друк. 
 
NewPage. Даний метод завершує поточну сторінку і посилає принтеру команду переходу на наступну сторінку. синтаксис: 
 
Printer.NewPage 
 
Page. Це властивість зберігає кількість надрукованих сторінок поточного документа. Лічильник починається з 1 і закінчується після виконання операції EndDoc. Він збільшується на 1 всякий раз при використанні методу NewPage, а також у випадках, коли виводиться інформація не вміщується на одну сторінку. зазвичай його 
використовують при виведенні верхнього колонтитула. 
 
PrintQuality. Використовується для установки якості друку, якщо це підтримує драйвер принтера. синтаксис: 
 
Printer. PrintQuality = значення де можна використовувати четьгое встпоенние константи.

 

Набір Printers

 
     За визначенням об'єкт Printer являє собою поточний принтер Windows. Набір Printers, з іншого боку, дозволяє отримати доступ до всіх встановленим драйверам принтерів в системі (наприклад, це може бути і драйвер факсу). Число встановлених принтерів можна отримати так: 
 
Printers.Count 
 
Доступ до елемента набору здійснюється наступним чином: 
 
Printers {індекс}, 
 
де індекс означає число від 0 до Printers.Count - 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок

Інтерфейси визначають властивості, методи і події, які класи можуть реалізовувати. Інтерфейси дозволяють визначити зовнішні подання у  вигляді невеликих груп тісно  пов'язаних властивостей, методів і  подій; при цьому зменшується  кількість проблем сумісності, оскільки. можна створювати вдосконалені реалізації інтерфейсів без втручання в  існуючий код. Нові зовнішні подання  додаються в будь-який момент часу за допомогою розробки додаткових інтерфейсів  і реалізацій. 
 
Є ще кілька інших причин, за якими використання інтерфейсів краще використання успадкування класу. 
 
   - Інтерфейси більш зручні в тих випадках, коли додаткам потрібна велика кількість можливо незв'язаних типів об'єктів для надання певних функціональних можливостей. 
 
   - Інтерфейси гнучкіші в порівнянні з базовими класами через можливість визначення однієї реалізації, здатної реалізувати декілька інтерфейсів. 
 
  -  Інтерфейси переважно у випадках, коли немає необхідності у спадкуванні реалізації з базових класів. 
 
   - Інтерфейси корисні у випадках, коли неможливо використовувати успадкування класу. Наприклад, структури не здатні наслідувати у класів, але здатні реалізувати інтерфейси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

1.Бухвалов А.В. и др. Финансовые вычисления для профессионалов.- СПб.:

БХВ-Петербург, 2001.-320с. ил.

 

2Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах.- СПб.:

БХВ-Петербург, 2001.- 816с.:ил.

 

3.Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник  для вузов. Под

ред. Д.э.н., проф. В.В.Евдокимова. – СПб.: Питер, 1997. – 592с.

 

4Згуровський М.З., Коваленко  І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп’ютерних

інформаційних технологій: Навч.посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту

(фінанси, інформ. системи, менеджм. і бізнес), 2000.- 265 с.

 

5.Информатика. Базовый  курс/ Симонович С.В. и др.- СПб.: Питер, 2000.-

640с.:ил.

 

6.Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ  с помощью Excel.: Пер с англ.- К.:

Диалектика, 1997.- 448с.: ил.

 

7.Лук‘янова В.В. Комп‘ютерний аналіз даних: Посібник. – К.: Видавничий

центр „Академія”, 2003. – 344с. (Альма-матер)

Р. Дженнингс. Руководство  разработчика баз данных на Visual Basic. –

Москва: «Вильямс», 1999.

 

8.М. Райтингер, Г. Муч. Visual Basic 6: Полное руководство. – К.: «Ирина»,

2000.

 

9.Б. Сайлер, Дж. Споттс. Использование Visual Basic 6: Специальное

издание. – Москва: «Вильямс», 1999.

 


Информация о работе Інтерфейс віжуал