Прикладне програмне забезпечення

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Апреля 2013 в 23:03, контрольная работа

Описание работы

Задача №1 Клієнт зробив внесок у банк 14 тис. грн на строк з 14 лютого по 23 липня. На внески «до запитання» строком більше місяця банк нараховує 84% річних. Визначте нарощену суму при розрахунку: а) за точними процентами з точною кількістю днів; б) за звичайними процентами з точною і наближеною кількістю днів. Визначте нарощену суму, якщо депозитний договір передбачає врахування інфляції. Індекси споживчих цін (ІСЦ) – у таблиці 1 (додаток 1). 2008 рік –високосний.

Работа содержит 1 файл

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ.doc

— 271.50 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра економіки підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

з дисципліни «Прикладне програмне забезпечення»

 

 

 

 

 

 

 

Виконала:

Студентка групи  УЕ-91

Корчовна Марина Романівна

   Перевірила:

     Клименко О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2012 

Варіант 5

  1. Клієнт зробив внесок у банк 14 тис. грн на строк з 14 лютого по 23 липня. На внески «до запитання» строком більше місяця банк нараховує 84% річних. Визначте нарощену суму при розрахунку: а) за точними процентами з точною кількістю днів; б) за звичайними процентами з точною і наближеною кількістю днів. Визначте нарощену суму, якщо депозитний договір передбачає врахування інфляції. Індекси споживчих цін (ІСЦ) – у таблиці 1 (додаток 1). 2008 рік –високосний.
  2. Фірма отримала кредит у розмірі 40 тис. грн на один місяц під річну процентну ставку 12%. Проценти прості. Місячний рівень інфляції становить 5,9%. Визначте місячну процентну ставку з урахуванням  інфляції, нарощену суму та процентні кошти.
  3. Проста річна облікова ставка банку становить 46%, а реальна річна облікова ставка – 24%. Визначте річний рівень інфляції.
  4. Поточна вартість звичайної ренти, яка має щомісячні рівні внески в кінці кожного місяця та строк 3 роки, дорівнює 100 тис. грн. Нарощена вартість становить 300 тис. грн. Визначте річну процентну ставку, якщо нарахування процентів відбувається один раз на рік. Визначте річну відсоткову ставку, яка враховує інфляцію, якщо очікуваний річний рівень інфляції 6%.
  5. Фірма купила 10 облігацій без виплати процентів номінальної вартості 1000 грн кожна по курсу 86 %. Строк погашення становить 32 дні. Визначте доход фірми та доходність покупки, якщо у році 365 днів.
  6. Визначте чистий приведений дохід та внутрішню норму доходності інвестиційного проекту, якщо чисті грошові доходи за роками складають 780, 190, 390 грн.  Чи варто прийняти цей проект, якщо ставка дисконтування – 14%, а початкові інвестиції в проект – 1200 грн. Очікуваний річний рівень інфляції – 6%. До якого річного рівня інфляції ефективний цей проект? Використайте відповідні фінансові функції Excel.
  7. Визначте співвідношення між доходністю інвестицій і рівнем інфляції для процентів різного виду.
  8. Класифікація та вибір програмного забезпечення бухгалтерського обліку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача  №1

 

Клієнт зробив внесок у банк 14 тис. грн на строк з 14 лютого по 23 липня. На внески «до запитання» строком більше місяця банк нараховує 84% річних. Визначте нарощену суму при розрахунку: а) за точними процентами з точною кількістю днів; б) за звичайними процентами з точною і наближеною кількістю днів. Визначте нарощену суму, якщо депозитний договір передбачає врахування інфляції. Індекси споживчих цін (ІСЦ) – у таблиці 1 (додаток 1). 2008 рік –високосний.

 

Таблиця 1. Індекси споживчих цін. 2008 рік –високосний.

Місяць

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

ІСЦ

1,027

1,038

1,031

1,013

1,008

0,995


Розв’язання :

У випадку простої  ставки з точною кылькісю днів:

В період з 14 лютого по 23 липня (160 днів) використовувалася ставка 84%, Виходячи з цього, можна підрахувати нарощену суму, використовуючи формулу:

, де  – початковий депозит, – строк депозиту в роках,  – ставка проценту (десятковий дріб),

  , – число днів позики (депозиту), – число днів у році.

Таким чином,

S1=14000*(1+0,84*(160/366))=19140,98 (грн.)

Тепер врахуємо інфляційний чинник. Для цього порахуємо індекс інфляції за період з 14 лютого по 23 липня.

I= 1,027^14/29*1,038*1,031*1,013*1,008*0,995^23/31= 1,1028

Щоб отримати зазначені  проценти по депозиту з урахуванням  інфляції, необхідно знайти реальну  ставку, яка обчислюється за формулою:

j= , де

 – строк депозиту в роках;

r – проста реальна відсоткова  ставка;

I – індекс інфляції.

j=

=1,16 або 116%

 

Нарощена сума з урахуванням  інфляції становить:

=14000*(1+1,16*160/360)= 21099,45 (грн.)

 

З наближеною кількістю днів

S1=14000*(1+0,84*(180/360))=19880,00 (грн.)

Тепер врахуємо інфляційний чинник. Для цього порахуємо індекс інфляції за період з 14 лютого по 23 липня.

I= 1,027^14/29*1,038*1,031*1,013*1,008*0,995^23/31= 1,1028

Щоб отримати зазначені  проценти по депозиту з урахуванням  інфляції, необхідно знайти реальну  ставку, яка обчислюється за формулою:

j= , де

 – строк депозиту в роках;

r – проста реальна  відсоткова ставка;

I – індекс інфляції.

j=

=1,31 або 131%

 

Нарощена сума з урахуванням  інфляції становить:

=14000*(1+1,31*180/360)= 23170,00 (грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача  №2

Фірма отримала кредит у  розмірі 40 тис. грн на один місяц  під річну процентну ставку 12%. Проценти прості. Місячний рівень інфляції становить 5,9%. Визначте місячну процентну ставку з урахуванням  інфляції, нарощену суму та процентні кошти.

Розв’язання :

, де  – початковий депозит, – строк депозиту в роках,  – ставка проценту (десятковий дріб),

 

Таким чином,

S1=40000*(1+0,12*(30/360))=40400 (грн.)

Визначемо місячну процентну  ставку з урахуванням інфляції. I= 5.9%

Щоб отримати зазначені проценти по депозиту з урахуванням інфляції, необхідно знайти реальну ставку, яка обчислюється за формулою:

j= , де

 – строк депозиту в роках;

r – проста реальна відсоткова  ставка;

I – індекс інфляції.

j=

=0.19 або 19%

Нарощена сума з урахуванням  інфляції становить:

=40000*(1+0,19*(30/360))=40633  (грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача  №3

Проста річна облікова ставка банку становить 46%, а реальна  річна облікова ставка – 24%. Визначте річний рівень інфляції.

Для розв’язання цієї задачі використовуємо формулу Фішера:

j=r+α+r*α, де

j – річна процентна ставка;

r – проста реальна відсоткова  ставка;

α – річний приріст цін.

J=46%

R=26%

α –?

 

Розв’язання :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача  №4

Поточна вартість звичайної ренти, яка має щомісячні рівні внески в кінці кожного місяця та строк 3 роки, дорівнює 100 тис. грн. Нарощена вартість становить 300 тис. грн. Визначте річну процентну ставку, якщо нарахування процентів відбувається один раз на рік. Визначте річну відсоткову ставку, яка враховує інфляцію, якщо очікуваний річний рівень інфляції 6%.

 

Розв’язання :

i=

, де

 – строк депозиту в роках;

m – кількість  нарахувань % в рік;

r – складна  реальна відсоткова ставка;

I – індекс інфляції.

Підставляємо  дані задачі в цю формулу:

Якщо платежі  вносяться протягом років разів на рік, а нарахування процентів здійснюється разів на рік за номінальною ставкою , причому число платежів протягом року не дорівнює числу періодів нарахування процентів, тобто , то нарощена вартість:

,

де  – величина платежу; – число платежів протягом року; – число періодів нарахування процентів протягом року; – номінальна ставка процентів; – кількість років.

Підставимо в цю формулу дані з умови задачі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача №5

Фірма купила 10 облігацій  без виплати процентів номінальної  вартості 1000 грн кожна по курсу 86 %. Строк погашення становить 32 дні. Визначте доход фірми та доходність покупки, якщо у році 365 днів.

Розв’язання :

Дохід по облігаціям без виплат процентів

D=10*1000*(1-0.86/100)=1400(грн)

Оскільки строк погашення  становить лише 32 дня для визначення доходності використаємо ставку простих  процентів 

J=

=1,856

Висновок: дохід підприємства склав 1400 грн. а  дохідність облігацій  185,6 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача  №6

Визначте чистий приведений дохід та внутрішню норму доходності інвестиційного проекту, якщо чисті  грошові доходи за роками складають 780, 190, 390 грн.  Чи варто прийняти цей проект, якщо ставка дисконтування – 14%, а початкові інвестиції в проект – 1200 грн. Очікуваний річний рівень інфляції – 6%. До якого річного рівня інфляції ефективний цей проект? Використайте відповідні фінансові функції Excel.

Розв’язання :

Чистий приведений доход  розраховується за формулою:

,

де  – інвестиція, яка протягом років буде генерувати доходи в розмірі , – коефіцієнт дисконтування.

В програмі Excel за функцією ЧПС але потрібно відняти початкові інвестиції в проект.

Підставляємо дані задачі:

NPV=ЧПС(14%;780;190;390)-1200=-106.35(грн)

Проект не є рентабельним NPV меньше 0 . Без урахування інфляції.

Розрахуємо з урахуванням інфляції

Застосуємо формулу Фішера:

j = r + α + r*α (1), де:

j – номінальна ставка з урахуванням інфляції;

r  - реальний рівень доходності;

α – рівень інфляції.

Таким чином, j = 0,14+0,06+0,14*0,06 = 0,2084 (20,84 %).

Проект не є рентабельним NPV меньше 0 .

NPV=ЧПС(20,84%;780;190;390)-1200=-203,36(грн.)

Внутрішня норма доходності розраховується за формулою ВСД.

IRR=ВСД(-1200;780;190;390)=8%

Висновок: проект буде нерентабельним за будь якого рівня інфляції. Для того щоб проект був рентабельним потрібно щоб ставка дисконтування була меншою за 7,7%.

 

Завдання №8

Для того, щоб не помилитись у виборі програми, необхідно зробити  порівняльний аналіз програм, які є  на ринку. Першим кроком для порівняння можливостей наявних програмних продуктів є проведення їхньої класифікації. Це дуже важливий етап в організації  комп'ютеризованого обліку: тільки після поділу програмного забезпечення на групи за певними критеріями можна формулювати вимоги до програм і порівнювати їхні функціональні можливості.    З погляду розробників програмного забезпечення найбільш повною є класифікація програм бухгалтерського обліку, яка склалася при проведенні конкурсів програмного забезпечення. Ця класифікація поєднує в собі критерії для групування як за призначенням, так і за способом реалізації бухгалтерських функцій і розміром підприємств. Доповнений і уточнений перелік основних класів програмного забезпечення, що звичайно пропонується на конкурсах і виставках, та їхню характеристику наведено нижче.         Програми для ведення домашньої бухгалтерій За допомогою цих програм персональний комп'ютер можна використовувати для обліку особистих доходів і витрат, планування сімейного бюджету (включно з довгостроковими вкладеннями), для складання особистих податкових декларацій.      Міні-бухгалтерія. До цього класу належать програми, призначені для використання одним чи декількома працівниками в бухгалтеріях невеликих підприємств. Такі програми не мають чіткої спеціалізації за ділянками обліку. Вони реалізують функції ведення синтетичного і підсумкового аналітичного обліку, дозволяють вводити господарські операції й обробляти їх (сортувати, здійснювати пошук необхідної інформації тощо), формувати невеликий набір первинних документів та звітних форм.         Універсальні бухгалтерські системи (міді-бухгалтерія). До цього класу належать програмні продукти, орієнтовані на бухгалтерії малих та середніх за розмірами підприємств, які в спрощеному варіанті забезпечують ведення всіх ділянок обліку. Такі системи поєднують усі облікові функції, у тому числі функції кількісного обліку, у межах однієї програми і, як правило, розраховані для роботи на одному комп'ютері. Винятком є розрахунок заробітної плати, який виконують окремо. Деякі програми цього класу призначені для роботи на кількох комп'ютерах у локальній мережі.  Локальні автоматизовані робочі місця (АРМ). Такі програми призначені для виконання окремих облікових завдань — обліку праці та заробітної плати, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей тощо й охоплюють окремі ділянки бухгалтерії і, як правило, не пов'язані між собою. АРМ мають високий рівень спеціалізації і тому можуть ефективно комп'ютеризувати окремі частини бухгалтерії без формування зведеної звітності.        Комплекси пов'язаних АРМ. Ці програмні системи орієнтовані на використання в бухгалтеріях із чисельністю працівників більше восьми при чіткому розподілі функцій між ними. Комплекс складається із набору АРМ, кожне з яких реалізує функції окремих ділянок обліку. Кожна така програма розрахована на специфіку облікових робіт і орієнтована на персонал з невисокою бухгалтерською і комп'ютерною кваліфікацією. Як правило, АРМ комплексу підтримують розгорнутий аналітичний облік, мають глибоку спеціалізацію і встановлені на окремих комп'ютерах. Комплекс має засоби об'єднання даних з різних АРМ, які необхідні для отримання зведених звітних форм. Звичайно поєднання даних здійснюється за допомогою спеціалізованого центрального модуля — Головної книги. При об'єднанні даних обмін інформацією може здійснюватись як за допомогою дискет, так і в локальній мережі.          Управлінські системи. До цього класу входять функціонально повні системи організаційного управління з елементами бухгалтерського обліку, планування, діловодства, а також з модулями прийняття рішень і деякими іншими. Бухгалтерська складова програми в даному разі не є головною. Більш важливим є взаємозв'язок усіх складових системи, можливість ефективного управління підприємством, допомога у вирішенні головного завдання бізнесу — в отриманні прибутку.     Фінансово-аналітичні системи. Це різноманітні програми фінансового аналізу на основі бухгалтерських даних, за допомогою яких автоматизуються завдання зовнішнього і внутрішнього аудиту.         Правові бази даних. До них належать упорядковані довідкові системи, що містять підібрані в тематичному або хронологічному порядку законодавчі акти з питань податків, бухгалтерського обліку тощо. Ці системи дозволяють швидко знаходити потрібні документи, оперативно відстежувати зміни та доповнення до нормативних документів. Вони мають опосередковане відношення до бухгалтерських програм. Хоча цю категорію програмного забезпечення було створено, перш за все, на допомогу юристам, значна її частина орієнтована на таких користувачів, як бухгалтери, фінансисти, економісти. Треба мати на увазі, що більшість виробників програмного забезпечення, намагаючись зайняти весь ринок, пропонують програмні продукти різних класів та/або стверджують, що їхнє програмне забезпечення може бути успішно впроваджено на всіх без винятку підприємствах (останнє не може відповідати дійсності). Так, виробник потужного програмного забезпечення класу управлінських систем "Галактика" пропонує скорочену версію програми під назвою "Галактика-Старт". "Інтелект-сервіс" разом із комплексом АРМ "БСТ" пропонує програму для автоматизації обліку малих підприємств "БЭМВИ". Корпорація "Парус" також пропонує два основних програмних продукти з різними функціональними можливостями — "Парус 4.x" і "Парус-Предприятие". З іншого боку, якщо програмний продукт "1С: Бухгалтерия 7.7" може бути класифікований як універсальний програмний продукт класу "міді-бухгалтерія", то комплекс програм "1С: Предприятие 7.7", до якого входить й "1С: Бухгалтерия 7.7" разом із компонентами "Расчет" (зарплата) та "Оперативный учет" (торгівля) вже може бути класифікований як комплекс пов'язаних АРМ.        Слід зазначити, що, хоча наведений перелік категорій програм і корисний для уявлення про основні класи бухгалтерського програмного забезпечення, що пропонуються на конкурсах бухгалтерських програм, він склався стихійно і тому непридатний для класифікації програмного забезпечення за певними ознаками та вибору оптимальних програм. Наступна класифікаційна система передбачає чітке групування програмного забезпечення за певними ознаками(рис. 1).   Наведений перелік класів бухгалтерських програм допомагає порівняти їхні можливості і вибрати оптимальну програмну систему для бухгалтерії. Слід також чітко розуміти, що програми різних класів призначені для підприємств різних розмірів (рис.2).

Информация о работе Прикладне програмне забезпечення