Прогнозування попиту на продукцію харчового підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Мая 2013 в 03:13, лабораторная работа

Описание работы

Мета: Навчитись виконувати прогнозування попиту на продукцію харчового підприємства використовуючи різні моделі, а також робити висновки відносно досліджуваних результатів.
Завдання.
1. За даними попередніх кварталів спрогнозувати попит на продукцію на наступний квартал шляхом використання методу найменших квадратів. Дані для прогнозу наведено у додатку 1.
2. За цими ж даними виконати прогноз методом ковзного середнього і порівняти результати.
Зробити висновки щодо доцільності та ефективності використання запропонованих моделей.

Работа содержит 1 файл

ІОК1.doc

— 282.00 Кб (Скачать)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Національний університет харчових технологій

 

 

 

 

 

 

Кафедра інформаційних систем

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ  КОМПЛЕКСИ ТА АСУ

 

Лабораторна робота № 1

Прогнозування попиту на продукцію харчового підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2013

 

Мета: Навчитись виконувати прогнозування попиту на продукцію харчового підприємства використовуючи різні моделі, а також робити висновки відносно досліджуваних результатів.

Завдання.

    1. За даними попередніх кварталів спрогнозувати попит на продукцію  на наступний квартал шляхом використання методу найменших квадратів. Дані для прогнозу наведено у додатку 1.
    2. За цими ж даними виконати прогноз методом ковзного середнього і порівняти результати.

Зробити висновки щодо доцільності та ефективності використання запропонованих моделей.

    1. Прогнозуванння  попиту без урахування сезонності

Нехай є деяка функція f(x), про  яку відомо:

  1. для x ;
  2. значення функції у вузлах неточні.

Треба знайти наближення функції f(x)  поліномом  степеня , який би задовольняв умові:        (1.1)

Таким чином, задача полягає у знаходженні  мінімуму функції багатьох змінних. Умовою знаходження екстремуму функції є рівність частинних похідних нулю:

    (1.2)

                                                

Маємо рівняння з невідомими, яке може бути переписаним у такому вигляді:

 

             (1.4)

 

Позначимо

  , де  

        (1.6)

Тоді

                 

                        (1.7)

 

 

Для m=2 маємо

      

                   (1.8)

 

S0 = m

Сума елементів в кожному  із стовпців дозволить нам знайти відповідні значення і .

Для m=2 маємо систему 3-х рівнянь з 3-ма невідомими , і , яке також може бути розв`язане  за допомогою програми Microsoft Excel. Прогнозне значення попиту на (m+1)-й  квартал знаходиться за формулою:

 

 

 

 

Варіант №9

 

1 0,187

2 0,0963

3 0,0295

4 0,0418


5 0,0969

6 0,1466

7 0,0746

8 0,2601

9 0,4334

10 0,5185

11 0,6021

12 0,6758

13 0,7376

14 0,7835

15 0,8325

16 0,8753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              1.2 Прогнозуванння  попиту з  урахуванням сезонності попиту

Для прогнозування попиту на продукти, для яких його значення змінюється залежно від сезону, слід використовувати метод ковзного середнього, який дозволяє вирівняти тренд фактичних значень шляхом згладжування сезонних коливань. Для цього використовують модель з адитивною компонентою, в якій варіації значень змінної в часі описуються складанням окремих компонентів., тобто модель фактичних значень змінної А можна подати таким чином:

,      (1.10)

де T – трендові значення,       S – сезонна компонента,       E – помилка.

 

Розрахунок  по 4 точках центрованих ковзних  середніх значень тренду для моделі записаної формулою:                       ,     (1.11)

     де А – кількість проданої продукції,  тис. шт. Т – центрована ковзна середня; S – сезонна комп.

                                          Tcep = (Tn+Tn+1)/2

 

 

 

                 Розрахунок центрованих ковзних середніх значень тренду:

Номер  кварталу

Дата

Кількість проданої продукції A (тис.шт)

Усього за 4 кв.

Ковзна середня за 4 кв

Центрована ковзна середня, Т

Оцінка сезонної компоненти A-T = S +E

1

І кв. 2009

0,187

       
             

2

ІІ кв. 2009

0,0963

       
     

0,3546

0,08865

   

3

ІІІ кв. 2009

0,0295

   

0,0773875

-0,0478875

     

0,2645

0,066125

   

4

ІV кв. 2009

0,0418

   

0,0724125

-0,0306125

     

0,3148

0,0787

   

5

І кв. 2010

0,0969

   

0,0843375

0,0125625

     

0,3599

0,089975

   

6

ІI кв. 2010

0,1466

   

0,1172625

0,0293375

     

0,5782

0,14455

   

7

ІII кв. 2010

0,0746

   

0,1866125

-0,1120125

     

0,9147

0,228675

   

8

ІV кв. 2010

0,2601

   

0,2751625

-0,0150625

     

1,2866

0,32165

   

9

І кв. 2011

0,4334

   

0,3875875

0,0458125

     

1,8141

0,453525

   

10

ІI кв. 2011

0,5185

   

0,5054875

0,0130125

     

2,2298

0,55745

   

11

ІII кв. 2011

0,6021

   

0,595475

0,006625

     

2,534

0,6335

   

12

ІV кв. 2011

0,6758

   

0,666625

0,009175

     

2,799

0,69975

   

13

І кв. 2012

0,7376

   

0,72855

0,00905

     

3,0294

0,75735

   

14

II кв. 2012

0,7835

   

0,7822875

0,0012125

     

3,2289

0,807225

   

15

III кв. 2012

0,8325

       
             

16

IV кв. 2012

0,8753

       

 

                     Розрахунок середніх значень сезонної компоненти:

 

 

 

                                      Рівняння тренду:

                  

 

 

            Розрахунок помилок трендових значень:

 

Номер  кварталу

Дата

Кількість проданої продукції, A (тис.шт)

Сезонна компонента, S

Десезонолізований об’єм  продажу  A-S = T+E

Трендові значення, T

Помилка, E = A-S-T

1

І кв. 2009

0,187

0,02904

0,15796

-0,067

0,22496

2

ІІ кв. 2009

0,0963

0,02109

0,07521

-0,00474

0,07995

3

ІІІ кв. 2009

0,0295

-0,04453

0,07403

0,057

0,01703

4

ІV кв. 2009

0,0418

-0,00560

0,04740

0,12

-0,07260

5

І кв. 2010

0,0969

0,02904

0,06786

0,182

-0,11414

6

ІI кв. 2010

0,1466

0,02109

0,12551

0,244

-0,11849

7

ІII кв. 2010

0,0746

-0,04453

0,11913

0,306

-0,18687

8

ІV кв. 2010

0,2601

-0,00560

0,26570

0,368

-0,10230

9

І кв. 2011

0,4334

0,02904

0,40436

0,431

-0,02664

10

ІI кв. 2011

0,5185

0,02109

0,49741

0,493

0,00441

11

ІII кв. 2011

0,6021

-0,04453

0,64663

0,555

0,09163

12

ІV кв. 2011

0,6758

-0,00560

0,68140

0,617

0,06440

13

І кв. 2012

0,7376

0,02904

0,70856

0,679

0,02956

14

II кв. 2012

0,7835

0,02109

0,76241

0,741

0,02141

15

III кв. 2012

0,8325

-0,04453

0,87703

0,804

0,07303

16

IV кв. 2012

0,8753

-0,00560

0,88090

0,866

0,01490


 

Середнє абсолютне відхилення розраховується за формулою:     

     (1.14)

Для прогнозування за допомогою адитивної моделі використовується формула :

                           (1.15)

                       F = -0.129 + 0.062*16 + 0.15796 + 0.07764 = 1.0986

 

 

 

Висновки: Порівнюючи одержані значення прогнозу, які розраховувалися методом найменших квадратів (1,09906) та методом ковзної середньої (1,0986) бачимо, що різниця між ними досить незначна, а це свідчить про мінімальний вплив сезонної компоненти на продажі. В такому випадку доцільніше використовувати метод найменших квадратів для прогнозування, адже він потребує значно менших затрат часу та ресурсів.


Информация о работе Прогнозування попиту на продукцію харчового підприємства