Програмування в середовищі Delphi

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2011 в 17:14, курсовая работа

Описание работы

Написати програму для Windows, в якій:
1) Створити головне вікно. Заголовок містить ПІБ, гр., вар.
2) Створити меню вигляду: Input Choose Calc About Quit
Пункт Calc заборонений. При виборі Quit програма закривається.
3) При виборі Input відкривається діалогове вікно вигляду 1:
При виборі Choose відкривається діалогове вікно вигляду 2:

Содержание

Завдання до курсової роботи 2
Завдання №1 2
Завдання №2 3
Завдання №3 4
Реферат 5
Зміст 6
Вступ 9
Розділ 5. Основна частина 10
Середовище Delphi 10
5.1. Оператори та функції,оператор begin end. 10
5.2.Робота з текстовими файлами. 11
5.3. Процедура assignfile. 11
5.4.Процедура reset 12
5.5. Процедура rewrite 12
5.6.Процедура closefile 13
5.7.Умовний оператор IF. 13
5.8.Приклад використання умовного оператору if для запису інформації у текстовий файл. 15
5.9.Складені умови 20
5.10.Операція and 20
5.11.Операція or 21
5.12.Операція заперечення not. 21
5.13.Операція xor 21
5.15.Використання оператору IF зі складеними умовами. 24
5.16.Оператор вибору CASE. 27
Висновок 28
Список використаної літератури 29

Работа содержит 1 файл

Звіт.docx

— 460.33 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ  ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ  КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 
 

Курсова робота

з дисципліни:

“Об’єктно - орієнтоване програмування”

на  тему:

«Програмування  в середовищі Delphi»

Варіант№9 
 

Керівник:                                                                   Виконав:

Повх Т.В                                                                    Студент: Чіпак 

Допущений до захисту:                                           Назар Григорович

«____»___________2011р.                                      Група: ЕОТ і АС-3

Підпиc:___________                                               Залікова книжка №750

                                                                                   Оцінка:____________

                                                                                   Підпис:____________ 

Золочів 2011

Завдання  до курсової роботи

Завдання №1

    Написати програму для Windows, в якій:

1) Створити головне вікно. Заголовок містить ПІБ, гр., вар.

2) Створити меню вигляду: Input Choose Calc About Quit

    Пункт Calc заборонений. При виборі Quit програма закривається.

3) При виборі Input відкривається діалогове вікно вигляду 1:

    При виборі Choose відкривається діалогове вікно вигляду 2:

                                                    namber 1

                                      namber 3 

              Мал1.1. 1. Введення даних              Мал 1.1.2. Вибір результату                                      

                                    

    де 1,2,3 - вікно-редактор типу TEdit

    4,5 - група кнопок типу TCheckBox в TGroupBox

    OK - кнопки типу TBitBtn (властивість  Default = true)

4) Забезпечується можливість введення трьох чисел і вибору режиму за     

    допомогою кнопок 4,5 підрахунок їх  суми і/або твору.

5) При виборі Cale відкривається вікно повідомлень з результатами. 
 
 

Завдання  №2

     Написати  Програму для Windows, яка по заданих  у файлі початковим даним будує  стовпчикову діаграму. Етапи виконання  роботи.

   1) Створити головне вікно. Заголовок містить ПІБ, гр.., вар.

   2) Створити меню вигляду:

                    Chart                             Quit

                      Input

           Choose

           Draw

  

 Пункт Draw заборонений. По Quit програма закривається.

   3) По  Input з  файлу читаються  початкові  дані  (файл  сформувати  

    самостійно). Видається повідомлення про результат

   4) По Choose відкривається ділове вікно вигляду: 

 
 

      Мал1.2. 3. Вибір діаграми                                        

   Де 1 -група кнопок типу TRadioGroup OK, Cencel -кнопки типу TRadiobtn

   5) Забезпечується можливість вибору режиму за допомогою кнопок 1:   

    побудова двох стовпчикових діаграм в одній системі координат

    або в різних. Активізується пункт меню Draw.

   6) По Draw в головному вікні програми будуються діаграми у вибраному

    вигляді. Вікно повинне місти заголовок, найменування і градацію осей.  

    Зображення повинне займати все вікно.

    Зображення повинне масштабуватися при зміні розмірів вікна.

Завдання  №3

     Написати  програму в середовищі Delphi, яка підійшла б під операційну систему Windows. Ця програма називається «Текстовий редактор». Ця програма дозволяє створювати текстові документи, редагувати їх, зберігати, друкувати. Текстовий редактор повинен проводити всі процедури з текстом, які потрібні користувачу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реферат

     Чіпак Назар Григорович.

      «Програмування  в середовищі Delphi. Варіант № 9.»

      Курсова робота – Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність «Програмування для електро обчислювальної техніки і автоматизованих систем», дисципліна : «Об’єктно - орієнтоване програмування», 2011 р.

     Курсова робота складається з 69 сторінок і 22 малюнків.

     В даній курсовій роботі ми можемо розглянути три програми, створених в середовищі Delphi, вихідний код цих програм і загальний вигляд вікон результату. В цих програмах зокрема використовувались такі компоненти: MainMenu, ChackBox, Edit, Button, ComboBox, RadioButton, Chart, OpenDialog, FontDialog, PrintDialog, XpManifestSeveDialog. Також в даному звіті курсової роботи є висновок, в якому описані проблеми, які виникли під час роботи над виконанням задач, а також список використаної літератури. 
 
 
 
 
 

Зміст

 

Завдання  до курсової роботи 2

Завдання  №1 2

Завдання  №2 3

Завдання  №3 4

Реферат 5

Зміст 6

Вступ 9

Розділ 5. Основна частина 10

Середовище Delphi 10

  5.1. Оператори та функції,оператор begin end. 10

  5.2.Робота  з текстовими файлами. 11

  5.3. Процедура assignfile. 11

  5.4.Процедура  reset 12

  5.5. Процедура rewrite 12

  5.6.Процедура  closefile 13

  5.7.Умовний  оператор IF. 13

  5.8.Приклад  використання умовного  оператору if для  запису інформації  у текстовий файл. 15

  5.9.Складені  умови 20

  5.10.Операція and 20

  5.11.Операція or 21

  5.12.Операція  заперечення not. 21

  5.13.Операція xor 21

  5.15.Використання  оператору IF зі  складеними умовами. 24

  5.16.Оператор  вибору CASE. 27

Висновок 28

Список  використаної літератури 29

Додатки 30

8.1.Додаток  №1 «Вихідний код  програми №1 –  Unit1» 31

8.2.Додаток  №2 «Головне вікно  програми №1» 33

8.3.Додаток  №3 «Вихідний код  програми №1 – Unit2» 34

8.4.Додаток  №4 «Вікно вводу  даних» 36

8.5.Додаток  №5 «Вихідний код  програми №1 –  Unit3» 37

8.6.Додаток  №6 «Вікно результату  обчислень» 38

8.7.Додаток  №7 «Вихідний код  програми №1 –  Unit4» 39

8.8.Додаток  №8 « Про програму» 40

8.9.Додаток  №9 «Вихідний код  програми №1 –  Unit5» 41

8.10.Додаток  №10 «Вікно розділу  Help» 42

8.11.Додаток  №11 «Код програми  №2 – Unit1» 43

8.12.Додаток  №12 «Про програму» 44

8.13.Додаток  №13 «Вихідний код  програми №2 – Unit2» 45

8.14.Додаток  №14 «Головне вікно  програми №2» 49

8.15.Додаток  №15 «Вихідний код  програми №2 – Unit3» 50

8.16.Додаток  №16 «Вибір файлу» 51

8.17.Додаток  №17 «Вихідний код  програми №2 – Unit5» 52

8.18.Додаток  №18 «Вибір графіку» 54

8.19.Додаток  №19 «Вихідний код  програми №1 – Unit4» 55

8.20.Додаток  №20-21 «Вікно побудови  діаграм» 56

8.22.Додаток  №22 «Вихідний код  програми №3 –  Unit main» 58

8.23.Додаток  №23 «Головне вікно  програми №3» 63

Информация о работе Програмування в середовищі Delphi