Розробка прикладної програми графічного інтерфейсу користувача для чисельного знаходження коренів рівняння методом дихотомії

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Мая 2012 в 16:23, курсовая работа

Описание работы

Мета курсової роботи – це закріплення знань отриманих протягом вивчення курсу ” Об’єктно-орієнтоване програмування ”.
У даній курсовій роботі ми використовуємо мову програмування Java й працюємо у середовищі Eclipse. Програма, розроблена в межах даної курсової роботи, дозволяє спростити вирішення рівнянь методом Дихотомії. Вона дає можливість швидко та точно обчислювати задані рівняння та знаходити корені рівняння.

Работа содержит 1 файл

Курсова1.doc

— 1.12 Мб (Скачать)

 

Рисунок 4.6 – Змінені дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК

 

Протягом виконання курсової роботи, був реалізований графічний інтерфейс користувача для чисельного знаходження коренів рівняння методом дихотомії.

Цей інтерфейс забезпечує :

–     створення нового набору даних у програмі;

–     введення даних з XML-документу та редагування з можливістю зберігання даних в іншому XML-документі;

–     розв’язання рівняння з відображенням результатів та представленням графічної інтерпретації;

–     генерацію звіту про результати роботи програми з включенням у звіт графічного представлення розв’язання задачі;

–     отримання контекстної допомоги.

Також була застосована лінійна інтерполяція для пошуку проміжних значень функції, і методом дихотомії для рішення рівняння. Протягом розробки програмного забезпечення були використані методи проектування з використанням мови XML і середовища розробки Eclipse 3.1. Це дозволило оптимізувати та спростити процес проектування моделі прикладної програми. Також було використано Microsoft PowerPoint для реалізації презентації програми.

 

 

 


СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

 

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике. -  Гос. изд-во техн.-теоретич. лит., 1956.

2. Волков Е.А. Численные методы. Учебное пособие. - Наука. Главная редакция физико-математичяеской литературы, 1987.

3. Мартин Ф., Кенделл С. JAVA – Эдисон-Вислей, 1997.

4. Дейтел Х., Пауло В. Java – Как писать программы – Прентис-холл, 2004.

5. Гредди Б., Джеймс Р., Ивар Я. UML-справка – Эдисон-Вислей, 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК А

Діаграма варіантів використання

 

 

ДОДАТОК Б

Діаграма послідовності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК В

Діаграма класів

 Информация о работе Розробка прикладної програми графічного інтерфейсу користувача для чисельного знаходження коренів рівняння методом дихотомії