Си тіліндегі мәліметтер типі

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Октября 2011 в 19:26, реферат

Описание работы

Процесті жеңілдету үшін көптеген программалау тілдері жасалған. Олардың өзіндік күшті және әлсіз жақтары бар, олар белгілі бір есептерді шешуге бағытталған.
Барлық программалау құралдарын екі басты категорияларға бөлуге болады:
* төмен деңгейдегі программалау тілі;
* жоғарғы деңгейдегі программалау тілі.

Содержание

КІРІСПЕ 2
1 С++ ТІЛІ 3
1.1 Тілдің алфавиті 3
1.2 Мәліметтер түрлері.(Типы данных) 3
1.3 Айнымалылармен мен константалар 4
1.4 Мәліметтерді енгізу және шығару 5
1.5 Мәліметтерді формат бойынша шығару. 6
1.6 Мәліметтерді форматтап енгізу. 7
1.7 Программа құрылымы 8
2.СИ ТІЛІНДЕГІ АЙНЫМАЛЫЛАР 9
2.1 Типтің модификаторлары 9
2.2 Типтердiң өлшем және диапазондары…………………………………………… 9
2.3 Айнымалы типі. 9
2.4 Символдық мәліметтер типі………………………………………………………………………………………………11
2.5 Main,void айнымалы типі
ҚОРЫТЫНДЫ 26
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 27
ҚОСЫМША 28

Работа содержит 1 файл

Си тіліндегі мәліметтер типі...doc

— 183.00 Кб (Скачать)
 

Scan f () функциясы   формат бойынша мәліметтерді  енгізеді.

Форматы : Scan f () (“басқару қатары”, аргумент 1,аргумент 2…).

Аргументтер-сәйкес мәндер көрсеткіштері. Сондықтан айнымалылар  алдында белгісі жазылады.

      Басқару қатары-түрлендіру спецификаттарын көрсетеді. Оларға бос орындар,табуляция символдары , жаңа жолға көшу. Түрлендіру символды баспаға шығару символдарына ұқсас. Кейбір симолдарының алдында модификациялар жазылуы мүмкін.

F – tar типті  көрсеткішті көрсетеді.

N - near типті  көрсеткішті көрсетеді.

h – char int типті  көрсеткішті көрсетеді; бұл d,i,o-u,x символдарының алдында жазылуы  мүмкін.

l   - long int типті көрсеткішті көрсетеді.

L - long double типті  көрсеткішті көрсетеді.

Мыс: бүтін  сан int a символ в-ны нақты сан t былай енгізуге болады.

Scanf (²% d², &a)

Scanf (²% l², &b); Scanf (²% d%c%f²&a,&b,&c”)

1.7  Программа құрылымы

 

      Программа мынандай элементтердің жиынынан тұрады. Процессорлардың командаларды, компилятор көрсеткіштері, хабарламалар мен анықтамалардан тұрады.

    Тестерінің  компиляция   алдында  өзгертеді.   Компиляторға

    көрсеткіштер       арнайы   құрал-саймандар (указатель), олар

    арқылы  программа орындалады (скомпилируется).

      Айнымалыларды хабарлау – айнымалының атрибутын  көрсетеді.

      Айнымалыларды анықтау – – оған ЭВМ жадынан орын береді.

      Функцияларды  хабарлау – оның атын, оның формальдық параметрлерінің атрибутын көрсетеді. Cu тіліндегі программа орындалуы  үшін кем дегенде бір функция  болуы қажет. Егер бірнеше функция  болса олардың біреуі бас функция болып, оның аты main () болуы мүмкін.

    Мысалы: int x =1;\* айнымалыларды анықтау*/

            int y=2;

extern   int   printf (char*, …); \* функцияны хабарлау*/

main () \* бас  функцияны анықтау */

{int r ;/* айнымалыларды  анықтау */

int w;

z=y+x;      .w=y-x;

printf (²r=%d\w=%d\n²,r,w);} 

Типтерді  түрлендіру.

Егер өрнекте  әр түрлі типті операндылар бар  болса,оларды бір жалпы типке  келтіру керек.Ол үшін мынандай функциялар тізімі бар. 

1.Егер операндылардың  біреуінің типі double болса ,онда  қалғаны да сол типке келтіріледі.

2.Немесе long болса  қалғаны да сол типке келтіріледі.

3.Немесе float типті болса қалғаны сол типке  келтіріледі.

4.Немесе unsignet болса қалғаны сол типке келтіріледі.

5.long болса  қалғаны сол типке келтіріледі.

6. unsignet болса  қалғаны сол типке келтіріледі.

7.int болса  қалғаны сол типке келтіріледі.

int a=30000;

float b;

- - - - -

b=(float)a*12; 
 

 

           Aйнымалысы int-тiң түрi,яғни char 1 байт 4 байттың өлшемiн алады. Ол айнымалы C++ға қалай сол алдында жариялауы керек. C++ға бағдарламашылар C: void, int, float, double және charден мәлiметтердiң бес түрлерi қолдана алады. Сипаттама түр void ешқандай да түрге сәйкес келмейдi int нақты, float нақтысы өте аз дәлдiк, double нақты ,екi есе шығыны дәлдiк char  болып табылады.

           Бұдан басқа түрлер C++ барып тұр: bool және wchar_t. Сипаттама түр (ақиқат ) true-ның bool-ы логикалық, немесе (жалған ) false wchar_t ұлғаймалы (барлық көрсетiлетiн символдар жүйелерiнде қолдауы керек) болады.

Тип  
Сипаттама
void ешқандай да типке сәйкес келмейд
int тұтас
float нақтысы өте аз дәлдiк
double нақты екi есе шығыны дәлдiк
char символдық
 
 
Тип                                                      Сипаттама
bool логикалық, true (ақиқат) немесе false (жалған)
wchar_t ұлғаймалы (барлық көрсетiлетiн символдар жүйелерiнде қолдауы керек бол) нышандығы
 
 

Типтің модификаторлары:

      

        Аталған түрлердiң кейбiрi (таңбалы ) signed-тiң сөзi, (таңбасыз ) unsigned, (қысқа ) short және (ұзын ) longның түрлендiруге болады. Егер түр көрсетiлмесе, онда intтiң түрi жобаланады. Болуы мүмкiн түрлендiргiштерi бар түрлердiң толық жиыны төменде көрсетiлген : 

Типтердiң өлшем және диапазондары 

         Типтердiң мәндерiнiң өлшем және диапазондары қолданылатын процессор және компиляторлардан тәуелдi болады. 

«cfloat» (немесе float.h) cfloatтiң басы үшiн арналған файлы нақты типтер үшiн мiнездемеде болады, (немесе limits.h) climits - бүтiн санды түрлер үшiн. Сiз (байттардағы) кез келген типтiң өлшемiнiң анықтауы үшiн  sizeof операцияны пайдалана аласыз.

          Бұл өлшемдер архитектуралардың көпшiлiктерi үшiн дегенмен дәл келедi: char-дың float-ы int әдетте 32 битi бар, 8 бит, double - 64 бит; bool сақтаулар үшiн 8 бит, long long-нi қолданылады - 64 бит.

          Санмен көрсетiлген түрлер үшiн шектеулер басы үшiн арналған файлда анықталған. Numeric_limitsтiң үлгi бойынша сыныбының әдiс және тұрақтылары төменде сипатталған. Бұл сыныптың мамандандыруы мәлiметтердiң кез келген қолданбалы түрi үшiн анықтай алады. 

Әдiс немесе тұрақты Нәтиженiң түрi                               Сипаттама
is_specialized bool  
radix int дәреженiң көрсеткiшiнiң негiзi
digits int цифрлардың мантиссасындағы (екiлiк ) сан
digits10 int ондық цифрлардың мантиссасындағы сан
is_signed bool сан таныс па?
is_integer bool тұтас
is_exact bool дәлi ме?
min() <тип> бiрыңғайлалған (үшiн нақты оң) ең төменгi мән
max() <тип>  
мән ең үлкен
epsilon() <тип> мұндай дәлдiк 1 + epsilon > 1
round_error() <тип> дөңгелектеу қателiгi
infinity() <тип> шексiздiк
quiet_NaN() <тип> қате туралы белгi бермейтiн қате сан
signaling_NaN() <тип> қате туралы белгi беретiн қате сан
denorm_min() <тип> бiрыңғайламалған ең төменгi мән
min_exponent int (екiлiк ) ең төменгi экспоненті
min_exponent10 int (екiлiгi ) ең төменгi
max_exponent int  
(екiлiк ) максима
max_exponent10 int  
максимал ондық 
has_infinity bool шексiздiк бар ма?
has_quiet_NaN bool  
has_signaling_NaN bool  
has_denorm <тип>_denorm_style  
has_denorm_loss bool  
is_iec559 bool IEC-559 сәйкес келедi ме?
is_bounded bool шектелген бе?
is_modulo bool модул бойынша ма?
traps bool  
tinyness_before bool  
round_style float_round_style 
{ round_to_nearest, … }
дөңгелектеудi түр
     
 

Негiзiнде шекаралардың тексеруi, осы тип бола алатын максимал және ең төменгi мәндердiң анықтауы үшiн қолданылады. Код нақты компьютер үшiн shortтың түрiнiң минимум және максимумын төменде баспаға шығарады.

#include <limits>

  std::cout << "Maximum short value: " << std::numeric_limits<short>::max() << std::endl;

  std::cout << "Minimum short value: " << std::numeric_limits<short>::min() << std::endl;

 

Типтің  хабарлауды қалай  оқуға болады

Түрдiң бос тұруымен хабарлау оңай  түсiну:

int i

Қалай бiрақ бұл күрделi хабарлаудан астам түсiну:

double **d[8]             

  char *(*(**foo [][8])())[]

 

Бұл хабарлаулар түсiнігiн келесi үш ереженi қолдану үшiн:

1.(мысалдардағы d немесе foo жоғары) айнымалының атынан  бастаңыз.

2.(double немесе char жоғары) түрдiң атында бiтiрiңiз .

3.Содан соң (жабылмалы жақшаның табылуында солға бару қажету) солға оңға жүремiн.

 
 

          Программалау кез келген тiлде жазылған көбiнесе кез- келген бағдарлама деректердi өңдеу үшiн арналған. Сан, мәтiндер, графика, дыбыс мәлiметтер ретiнде айтуға болады. Бiр мәлiметтер бастапқы, басқа болып табылады - бағдарламаны бастапқы деректердiң өңдеуi жолымен пайда болатын нәтиже.

Мәлiметтер компьютердiң жадтарында сақталады. Бағдарлама оған мәлiметтердi сақталатын жад бөлiмшелерге қатысты аттар арқылы айнымалы айналады.

Айнымалысы бағдарламаның негiзгi кодына дейiн суреттеледi. Олар үшiн сақталатын мәлiметтердiң оның аты және түрлерi көрсетiледi. Паскаль программалау тiлдерiнде мәлiметтердiң түрлерi көп жеткiлiктi. Бұдан басқа, өзiмнiң қолданушысы мәлiметтердiң өз түрлерi анықтай алады.

Айнымалы типі осы олармен байланатынын анықталады. Айнымалысы integerдiң түрлерi тек қана табандатқан мәндермен әдетте аралықта байлана алады - 32768 32767ге. Басқа бүтiн санды түрлер Pascal барып тұр. Айнымалысы realдың түрлерi (бөлшектi ) нақты сандарды сақталады.

(логикалық ) айнымалы булев түрi айнымалы тек қана екi мән - (1, расында) true қабылдай алады.

Символдық типі (char )  нышандардың нақтылы ретке салған тiзбегiнен мәнi қабылдай алады.

         Бұдан басқа, үшiн нышандық айнымалы мұндай функцияларды қолданылады: (ch ) pred - алдыңғы нышанды қайтарады; (ch ) succ - келесi нышанды қайтарады; (ch ) upcase - кiшi әрiптi бас өзгертедi. Тек қана латынша әлiпбидiң әрiбiн жұмыстанады.

 

         Аралықтық типі  реттiк түрлердiң тек қанасы қолданушымен анықталып қалыптасады. Мәндердiң нақты диапазонындағы iшкi жиын болады.Айнымалы осы тип қабылдай алатын мәндердiң тiзiмнiң осы бос тұруларын меншiктi түр жасауға болады. Мәлiметтердiң бұл деп аталатын қайта саналатын түрлерi.

Барлық жоғарыда айтылған - бұл мәлiметтердiң түрлерi бос тұрулар. Бiрақ болады және күрделiрек, түрлердiң бос тұруларына негiзделген.

Бұдан басқа, үшiн нышандық айнымалы мұндай функцияларды қолданылады:

(ch ) pred - алдыңғы нышанды қайтарады;

(ch ) succ - келесi нышанды қайтарады;

(ch ) upcase - кiшi әрiптi бас өзгертедi.

Тек қана латынша әлiпбидiң әрiбiн жұмыстанады.

         Өзi табиғи бүтiн санды түр - бұл intтiң түрi, integer-дiң сөзiнен - бүтiн сан. Int түр машина сөзi немесе мекен жайды өлшемге әрдайым сәйкес келедi. Барлық әсерлер intтiң түрiнiң элементтерiмен жылдам барынша өндiрiп алады. Егер қолдану басқа бүтiн санды түрлердi болатын есептiң ерекшелiгiмен анық ерiксiз көндiрмесе int-тiң түрдiң өзi әрдайым таңдау керек. Бүтiн сандармен немесе нышандармен жұмыс iстейтiн үйреншiктi функциялардың көпшiлiгiнiң параметрлерi int-тiң түрлерiн алады. Бүтiн санды түрлер дәрiсте 2 толық қарап шыққан. Бүтiн санды айнымалы негiзiнен сақталатын тағы бiр рет бүтiн сан емес, m mның модулы бойынша шегермелердiң сақинасының элементтерi екiнiң дәрежесi астын сызамыз.  Int-тiң түрiнiң элементiнiң қазiргi архитектураларында 4 байтта орналасады, яғни. Int-тiң түрiнiң элементтерi сан сияқты силарға түсiндiредi таныс. Ең төменгi терiс сан тең - 231 =-2147483648, максимал оң 231-1 = 2147483647 тең.

Информация о работе Си тіліндегі мәліметтер типі