Створення ПО для обліку продукції на складі друкарні

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2010 в 20:40, курсовая работа

Описание работы

Мета бази даних - допомогти людям та організаціям вести облік певних речей. Часто виникають ситуації, в яких потрібно відстежувати деякі речі. Наприклад, складати список справ, які потрібно зробити на цьому тижні, список покупок в магазині, перелік витрат для податкової декларації і так далі.

Содержание

Вступ 6
1. Аналіз предметної області 7
2. Постановка задачі 8
3. Проектування бази даних 9
3.1 Побудова ER-діаграми 9
3.2 Побудова схеми реляційної бази даних у третьої нормальній формі 9
4. Опис програми 11
4.1 Загальні відомості 11
4.2 Виклик і завантаження 11
4.3 Призначення і логічна структура 11
4.4 Опис фізичної моделі бази даних 11
4.5 Опис програмної реалізації 14
Висновки 15
Перелік посилань 16
Додаток А Код програми 17
Додаток Б Екранні форми 22

Работа содержит 1 файл

kursovoi_BD.doc

— 196.50 Кб (Скачать)

РЕФЕРАТ 

    Пояснювальна  записка: 26 стор., 2 додатка, 11 рис., 5 джерел  у переліку посилань.

    Мета  проекту створення ПО для обліку  продукції на складі друкарні.

    Для  розробки БД була обрана СУБД  Paradox, середовище С++Builder.

    Розроблене  ПО дозволяє створювати звіти, створювати запроси, редагувати БД.

    БАЗИ ДАНИХ, CBUILDER, 3 НОРМАЛЬНА ФОРМА, РОЗРОБКА ЗВІТІВ, ER-ДІАГРАМА, КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ, СУБД, PARADOX.

 

ЗМІСТ 

Вступ                                                                                                                       6

1. Аналіз  предметної області                                                                                7

2. Постановка задачі                                                                                              8

3. Проектування бази даних                                                                                  9

  3.1 Побудова ER-діаграми                                                                                  9

  3.2 Побудова схеми реляційної бази даних у третьої нормальній формі       9

4. Опис програми                  11                          

  4.1 Загальні відомості                 11

  4.2 Виклик і завантаження                                                                                11

  4.3 Призначення і логічна структура                                                                 11

  4.4 Опис фізичної моделі бази даних                                                                11

  4.5 Опис програмної реалізації                                                                          14

Висновки                                                                                                                15

Перелік посилань                                                                                                  16

Додаток А Код  програми                                                                                     17

Додаток Б Екранні  форми                                                                                    22

 

ВСТУП 

      Бази  даних завжди були найважливішою  темою при вивченні інформаційних  систем. Однак в останні роки сплеск популярності Інтернету і бурхливий  розвиток нових технологій для Інтернету  зробили знання технології баз даних для багатьох одним з найактуальніших шляхів кар'єри. Технології баз даних повели Інтернет-додатки далеко від простих брошурної публікацій, які характеризували ранні програми. У той же час Інтернет-технологія забезпечує користувачам стандартизовані і доступні засоби публікації вмісту баз даних. Щоправда, жодна з цих нових розробок не скасовує необхідності в класичних додатках баз даних, які з'явилися ще до розвитку Інтернету для потреб бізнесу. Це тільки розширює важливість знання баз даних.

      Багато  студентів вважають цей предмет приємним і цікавим, навіть незважаючи на його складність. Проектування та розробка бази даних вимагають і мистецтва, і вміння. Розуміння користувацьких вимог та переведення їх в ефективний проект бази даних можна назвати творчим процесом. Перетворення цих проектів у фізичні бази даних за допомогою функціонально повних і високопродуктивних додатків - інженерний процес. Обидва процеси повні складнощів і приємних інтелектуальних головоломок. Оскільки зараз існує велика потреба у розвитку технології баз даних, навики, розвинені під час проектівання, і знання, отримані в процесі вивчення дисципліни, будуть затребувані.

      Мета  бази даних - допомогти людям та організаціям вести облік певних речей. Часто виникають ситуації, в яких потрібно відстежувати деякі речі. Наприклад, складати список справ, які потрібно зробити на цьому тижні, список покупок в магазині, перелік витрат для податкової декларації і так далі.

      Необхідність  обліку на друкарні де я працюю у  даний момент і розуміючи, що це неодмінно буде економити час моїм колегам і мені я вирішив створити систему обліку продукції на складі. Отже мета даної курсової роботи є розробка БД яка буде містити відомості про усі матеріали, що знаходятьс на складі друкарні.

      Для розробки програми було обрано середовище C++Builder, тому що воно відповідає всім вимогам необхідним для розробки багатофункціонального і одночасно зручного у використанні ПО яке полегшить роботу бухгалтерам, керівництву друкарні, а також працівникам що кожен день мають справи з продукцією на складі.

 

     1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 

      Під час аналізу даної області  були виявлені об'єкти, які повною мірою відображають увесь цикл виробництва продукції. Від постачання матеріалів на склад і передачі готової продукції замовнику. Були встановленні найважливіші об’єкти, що безпосередньо мають відношення до мети розробки БД. Такими об’єктами є постачальники, папір, що знаходиться на складі, замовлення які будуть друкуватися найближчим часом, та безпосередньо замовник. При поглибленому аналізі цих об’єктів біли установлені зв’язки між ними їх участь у процесах виробництва. Це такі процеси як обслуговування складу постачальниками, тобто поставки матеріалів, друк замовлень і розрахунок з замовником. Між постачальниками та папером зв’язок багато до багатьох, тому що один постачальник постачає багато видів паперу і один вид паперу може бути у декількох постачальників. Між папером та замовленням існує зв’язок один до багатьох, тому що одне замовлення може складатися тільки з одного паперу, але один вид паперу може знадобитися для багатьох замовлень. Між замовлення та замовником теж зв’язок один до багатьох, тому що одне замовлення може відповідати тільки одному замовнику, але один замовник може мати декілька замовлень.

      Результатом аналізу предметної області служить концептуальна модель (рисунок 1.1) 

    

 

    Рисунок 1.1 - Концептуальна модель 
2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
 

      Існує інформація про постачальників, про надходження  паперу на склад та про зберігання цього паперу: назва фірми постачальника, дата поставки, обсяг поставки, кількість та вид паперу, що поставляється. Також існує інформація про замовлення та замовників продукції: код замовлення, кількість та вид паперу, що використовується у замолені, ПІБ замовника, його адреса і контактний телефон.

      Необхідно реалізувати:

      а) Уведення, збереження і редагування інформації про надходження н складі готової продукції.

      б) Пошук, сортування і фільтрацію даних по найбільш часто використовуваних полях, таких як ПІБ замовника та дата поставки продукції на склад.

      в) 2 найбільше часто виникаючих до бази даних запиту, таких як повний залишок папери на складі та інформація про замовлення, що друкуватимуться у цей день.

      г) Можливість звертання з довільним запитом до бази даних.

      д) Перегляд стану складу: код і найменування матеріалів на складі, сумарний обсяг партій, що надійшли на склад, продукції, сумарний обсяг відвантажених партій продукції й обсяг продукції, що залишилася на складі.

      е) Планування виробництва продукції: з урахуванням середнього обсягу куплених за останні 6 місяців партій продукції припускаємо, що наступних 6 місяців буде відбуватися відвантаження продукції по цьому середньому обсязі, тоді необхідно прорахувати мінімальний обсяг щомісячного виробництва продукції на цей період з урахуванням ще наявного на складі запасу (задача для автоматизації).

      ж) Формування відпускних накладних з інформацією про покупця, наше підприємство, партіях продукції, що відпускається (звіт) .

      з) Формування звітної відомості приходу-відходу готової продукції на склад по датах за визначений місяць (звіт).

      и) Програма повинна бути розроблена за допомогою язика програмування С++ [5], у середовище С++Builder [1], з використанням СУБД Paradox.

 

3 ПРОЕКТУВАННЯ  БАЗИ ДАНИХ 

      3.1 ER-діаграма 

      На основі раніше побудованої концептуальної моделі біли встановлені сутності та їх властивості, а також зв’язки і відносини між цими сутностями.

      Сутність  «постачальник» має властивості: назва  фірми, адреса та телефон постачальника. Сутність «обслуговування» має властивості: вид паперу, що поставляється, назва фірми постачальника, дата поставки та номер поставки. Сутність «склад» має властивості: вид паперу, міститься на складі, загальний обсяг кожного виду паперу, номер поставки. Сутність «виріб» має властивості: код замовлення, вид паперу, що необхідний для цього замовлення, кількість паперу для цього замовлення, ПІБ замовника. Сутність «замовник» має властивості: ПІБ замовника та його контактний телефон. Сутності та відносини між ними відображенні у ER-діаграмі (рисунок 3.1) 

      

  Рисунок 3.1 – ER-діаграма 

      3.2 Розробка схеми бази даних  та її нормалізація 

      На  підставі побудованої діаграми розробляємо  схему даних для існуючих таблиць  (рисунок 3.2)

    

    Рисунок 3.2 – 3 нормальна форма

       

      Необхідно перевірити чи знаходиться наша база даних у 3 нормальній формі і якщо ні привести її у 3 нормальну форму.

      3 нормальна форма – це коли  база даних знаходиться у 1 та 2 нормальних формах і всі не ключові атрибути взаємонезалежні.

      З`ясуємо чи знаходиться база даних у 1 нормальній формі. Для цього відносини у базі даних повинні відповідати наступним вимогам: у відносинах не повинно бути однакових кортежей, кортежи не повинні бути упорядкованими, атрибути також не повинні бути упорядкованими і не повинні розрізнятися по найменуванню, усі значення атрибутов атомарні. Розглянувши нашу схему бази даних можна сказати, що вона знаходиться у 1 нормальній формі.

      З`ясуємо чи знаходиться база даних у 2 нормальній формі. Для цього відносини у базі даних повинні відповідати наступним вимогам: база даних повинна знаходитися у 1 нормальній формі і не повинно бути атрибутів які залежать від частини складного ключа. Ми вже довели, що наша база даних знаходиться у 1 нормальній формі. Знову звертаючи увагу на схему виявляємо, що у нас немає атрибутів які залежать від частини складного ключа. Взагалі всі наші ключі є простими, а це означає, що наша база даних відповідає вимогам 2 нормальної форми.

      Виходячи  з визначення 3 нормальної форми  зараз потрібно з`ясувати чи всі не ключові атрибути взаємонезалежні. Розглянувши приведену схему ми бачимо, що це дійсно так. Тому вважаємо поставлену задачу нормалізації виконаною.

 

       4 ОПИС ПРОГРАМИ 

      4.1 Загальні відомості 

      Програма була розроблена за допомогою язика програмування С++ [5], у середовище С++Builder [1], з використанням СУБД Paradox. Для розробки програми було обрано середовище C++Builder та СУБД Paradox, тому що вони відповідають всім вимогам необхідним для розробки багатофункціонального і одночасно зручного у використанні ПО. Програма потребує не менш ніж 100мб дискового простору, процесор не нижче Pentium 1.1Ггц, 256 ОЗУ. Також необхідно щоб на комп’ютері користувача був встановлений BDE Administrator для встановлення зв’язку таблиць з псевдонімом бази даних. 

      4.2 Виклик і завантаження 

      Для установки програми користувач повинен запустити файл setup.exe в папці Install та указати шлях куди він бажає установити програму. Перед викликом програми треба в утиліті BDE Administrator створити новий псевдонім «Tipografiya» та справа у вікні вказати шлях до директорії в яку була установлена програма та в цій директорії указати папку Work, де знаходяться таблиці бази даних. 

Информация о работе Створення ПО для обліку продукції на складі друкарні