Таблиці в HTML-документах

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2013 в 20:07, лабораторная работа

Описание работы

HyperText Markup Language (надалі HTML) - це мова гіпертекстової розмітки документа. У нашому випадку цим документом є web сторінка. Простіше кажучи, це мова для написання web сторінок. Читаючи код HTML, Ваш улюблений веб-браузер виводить на екран Вашого монітора вміст web сторінки. Ви запитаєте; «А що таке веб-браузер?». Це програма для перегляду web сторінок, якими є «Microsoft Internet Explorer", «Netscape Navigator», «Opera», «Mozila» та ін.

Содержание

Введення……………………………………………………………………………3
Елементи конструювання таблиць
Елемент TABLE………………………………………………………………..4
Напрямок в таблиці……………………………………………………………6
Заголовок таблиці: елемент CAPTION……………………………………….6
Групи рядів: елементи THEAD, TFOOT і TBODY…………………………..7
Групи стовпців: елементи COLGROUP і COL……………………………….9
Ряди: елемент TR………………………………………………………………15
Осередки: елементи TH і TD………………………………………………….16
Подання таблиць невізуальними ПА
Асоціювання заголовної інформації з осередками даних…………………..21
Категоризація осередків……………………………………………………....24
Алгоритм пошуку заголовної інформації…………………………………....28
Зразок таблиці………………………………………………………………….28
Висновок………………………………………………………………………….....32
Використана література………………………………………………………….....34

Работа содержит 1 файл

Таблиці в HTML-документах.docx

— 122.40 Кб (Скачать)

align = top | bottom | left | right [CI]

Не рекомендується. Для візуальних ПА цей атрибут визначає положення заголовка відносно таблиці. Можливі значення:

 • top: заголовок зверху над таблицею. Це значення за замовчуванням;
 • bottom: заголовок знизу під таблицею;
 • left: заголовок зліва від таблиці;
 • right: заголовок праворуч від таблиці.

Атрибути, визначені  в іншому місці

 • id, class (ідентифікатори документа);
 • lang (мова), dir (напрямок тексту);
 • title (заголовок елемента);
 • style (інлайн-стиль);
 • onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup (внутрішні події).

Якщо елемент CAPTION присутній, текст повинен описувати сутність таблиці. Елемент CAPTION допускається тільки безпосередньо після початкового тега TABLE. Елемент TABLE може містити тільки один елемент CAPTION.

Візуальні ПА дозволяють зрячим людям разом охопити структуру  таблиці, починаючи з "шапки". Наслідком  цього може бути те, що заголовок  часто не відображає загальне призначення  і структуру таблиці для тих, хто переглядає її в невізуальних ПА.

З цієї причини автори повинні  подбати про надання додаткової інформації, суммирующей призначення  і структуру таблиці, використовуючи атрибут summary елемента TABLE. Це особливо важливо для таблиць без заголовка. Дані нижче приклади ілюструють використання атрибуту summary.

Візуальні ПА повинні виключити  усікання будь-якій частині таблиці, у тому числі і заголовка, якщо тільки немає мети забезпечити доступ до всієї таблиці цілком, наприклад, за допомогою горизонтальної або  вертикальної прокрутки.

 

  1. Групи рядів: елементи THEAD, TFOOT і TBODY

<!ELEMENT THEAD    - O (TR)+           -- "шапка" таблицы -->

<!ELEMENT TFOOT    - O (TR)+           -- футер таблицы -->

Початковий тег: необхідний, Кінцевий тег: не обов'язковий

 

<!ELEMENT TBODY    O O (TR)+           -- тело таблицы -->

Початковий тег: необхідний, Кінцевий тег: не обов'язковий

 

<!ATTLIST (THEAD|TBODY|TFOOT) -- раздел таблицы --

  %attrs;                                                     -- %coreattrs, %i18n, %events --

  %cellhalign;                                           -- горизонтальное выравнивание в ячейках --

  %cellvalign;                                            -- вертикальное выравнивание в ячейках --

>

 

Атрибути, визначені в  іншому місці

 • id, class (идентификаторы документа)
 • lang (язык), dir (направление текста)
 • title (заголовок элемента)
 • style (инлайн-стиль)
 • onclick, ondblclick,  onmousedown, onmouseup,  onmouseover, onmousemove,  onmouseout, onkeypress,  onkeydown, onkeyup (внутренние события)
 • align, char, charoff, valign (выравнивание в ячейке)

 

Ряди таблиці можуть бути згруповані в "шапку", футер та один або більше розділів тіла документа  за допомогою елементів THEAD, TFOOT і TBODY відповідно. Це розділення робить можливим для ПА підтримувати прокрутку тіла таблиці незалежно від "шапки" і футера. Якщо роздруковуються великі таблиці, інформація "шапки" і футера може повторюватися на кожній сторінці, що містить дані таблиці.

"Шапка" і футер  таблиці повинні містити інформацію  про стовпцях таблиці. Тіло  таблиці має містити ряди даних  таблиці.

Якщо елементи THEAD, TFOOT і TBODY встановлені, кожен з них містить групу рядів.

  Кожна група рядів  повинна містити мінімум один  ряд, визначений елементом TR.

Цей приклад ілюструє порядок  і структуру "шапки", футера і  тіла таблиці.

<TABLE>

<THEAD>

     <TR> ...інформація "шапки"...

</THEAD>

<TFOOT>

     <TR> ...інформація футера...

</TFOOT>

<TBODY>

     <TR> ... перший ряд даних блоку 1...

     <TR> ...другий ряд даних блоку 1...

</TBODY>

<TBODY>

     <TR> ...перший ряд даних блока 2...

     <TR> ...другий ряд даних блока 2...

     <TR> ...третій ряд даних блока 2...

</TBODY>

</TABLE>

TFOOT повинен з'являтися перед TBODY всередині визначення TABLE так, щоб ПА могли відобразити футер до отримання (можливо, численних) рядів даних. Ось коротке резюме того, які теги необхідні і які можуть бути опущені:

 • початковий тег TBODY необхідний завжди, за винятком випадків, коли таблиця містить тільки тіло без розділів "шапки" і футера. Кінцевий тег елемента TBODY завжди може бути спокійно пропущений;
 • початковий тег елементів THEAD і TFOOT необхідний, якщо відповідно присутні розділи "шапки" і футера, але відповідні кінцеві теги завжди можуть бути пропущені без наслідків.

Таблиця попереднього прикладу може бути вкорочена за рахунок видалення  деяких кінцевих тегів:

<TABLE>

<THEAD>

     <TR> ...інформація "шапки"...

<TFOOT>

     <TR> ...інформація футера...

<TBODY>

     <TR> ...перший ряд даних блока 1...

     <TR> ...другий ряд даних блока 1...

<TBODY>

     <TR> ...перший ряд даних блока 2...

     <TR> ...другий ряд даних блока 2...

     <TR> ...третій ряд даних блока 2...

</TABLE>

Розділи THEAD, TFOOT і TBODY повинні містити однакову кількість стовпців.

 

  1.  Групи стовпців: елементи COLGROUP і COL

Групи стовпців дозволяють авторам створювати структуровані  підрозділи всередині таблиці. Автори можуть зробити цю структуру більш  ясною за допомогою таблиць стилів або атрибутів HTML (напр., атрибут rules елемента TABLE). Див приклад візуального представлення групи стовпців у зразку таблиці.

Таблиця може містити єдину  увазі групу стовпців (немає елементів COLGROUP, що розмежовують стовпці) або будь-яку кількість явно певних груп стовпців (кожна обмежена входженням елемента COLGROUP).

Елемент COL дозволяє авторам розділяти використання атрибутів серед декількох стовпців без застосування будь-якого структурного групування. Атрибут "span" елемента COL це кількість стовпців, які будуть використовувати атрибути елемента.

 

Елемент COLGROUP 

<!ELEMENT COLGROUP - O (COL)*          -- группа столбцов таблицы -->

<!ATTLIST COLGROUP

  %attrs;                                -- %coreattrs, %i18n, %events --

  span        NUMBER         1          -- количество по умолчанию столбцов в группе --

  width       %MultiLength;  #ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ  -- ширина по умолчанию

для COL, входящих в  группу --

  %cellhalign;                           -- горизонтальное выравнивание в ячейках --

  %cellvalign;                           -- вертикальное выравнивание в ячейках --

  >

Початковий тег: необхідний, Кінцевий тег: не обов’язковий

Визначення атрибутів

span = number [CN]

Повинен бути цілим числом> 0, визначає кількість стовпців у  групі стовпців. Значення припускають  наступне:

 • за відсутності атрибута span, кожен COLGROUP визначає групу стовпців, що містить один стовпець;
 • якщо атрибут span встановлений в N> 0, поточний елемент COLGROUP визначає групу стовпців, що містить N стовпців.

ПА повинні ігнорувати цей атрибут, якщо елемент COLGROUP містить один або більше елементів COL.

width = multi-length [CN]

Цей атрибут визначає ширину за замовчуванням для кожного  стовпця поточної групи стовпців. На додаток до стандартних значень  в пікселах, відсотках, відносних  одиницях, цей атрибут допускає спеціальну форму "0 *" (нульова зірочка), яка  означає, що ширина кожного стовпця  в групі повинна бути найменшою  можливою для вміщення вмісту комірки. Це передбачає, що всі вміст стовпця  повинно бути відомо до того, як його ширина може бути коректно прорахована. Автори повинні пам'ятати, що визначення "0 *" буде попереджати візуальні  ПА, що таблиця не повинна відображатися  частинами.

Цей атрибут переопределяется для будь-якого стовпця в групі, чий атрибут width визначений в елементі COL.

 

Атрибути, визначені в  іншому місці

 • id, class (идентификаторы документа)
 • lang (язык), dir (направление текста)
 • title (заголовок элемента)
 • style (инлайн-стиль)
 • onclick, ondblclick,  onmousedown, onmouseup,  onmouseover, onmousemove,  onmouseout, onkeypress,  onkeydown, onkeyup (внутренние события)
 • align, char, charoff, valign (выравнивание в ячейке)

 

Елемент COLGROUP явно визначає групу стовпців. Кількість стовпців у групі може бути визначено двома взаємовиключними шляхами:

 • Атрибут span елемента (значення за умовчанням 1) визначає кількість стовпців у групі.
 • Кожен елемент COL в COLGROUP представляє один або більше стовпців групи.

Перевагою використання атрибуту span є те, що автори можуть групувати  інформацію про ширину стовпців. Так, якщо таблиця містить 40 стовпців, кожний з яких має ширину 20 пікселів, можна  просто записати:

<COLGROUP span="40" width="20">

 </COLGROUP>

 

замість:

 

   <COLGROUP>

      <COL width="20">

      <COL width="20">

      ...и  так все 40 элементов COL...

   </COLGROUP>

Якщо необхідно виділити стовпець (напр., для інформації про  стилі, для визначення ширини і т.п.) всередині групи, автори повинні  ідентифікувати цей стовпець елементом COL. Так, щоб застосувати спеціальну інформацію стилю до останнього стовпцю в попередній таблиці, ми виділимо його:

<COLGROUP width="20">

      <COL span="39">

      <COL id="format-me-specially">

   </COLGROUP>

Атрибут width елемента COLGROUP успадковується усіма 40 стовбцями. Перший елемент COL посилається на перші 39 стовпців (нічого спеціально не роблячи), а другий встановлює значення id сороковому стовпцю, і таблиця стилів може звертатися до нього.

Таблиця в наступному прикладі містить дві групи стовпців. Перша  група складається з 10 стовпців, а друга - з 5. Ширина за замовчуванням  для кожного з стовпців першої групи - 50 пікселів. Ширина кожного стовпчика  другої групи складає мінімум, необхідний для даного стовпця.

<TABLE>

<COLGROUP span="10" width="50">

<COLGROUP span="5" width="0*">

<THEAD>

<TR><TD> ...

</TABLE>

 

Елемент COL 

<!ELEMENT COL      - O EMPTY           -- столбец таблицы -->

<!ATTLIST COL                   -- группы и свойства столбца --

  %attrs;                                   -- %coreattrs, %i18n, %events --

  span        NUMBER         1   -- атрибуты COL действуют на N столбцов --

  width       %MultiLength;  #ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ   -- ширина столбца --

  %cellhalign;                              -- горизонтальное выравнивание в ячейках --

  %cellvalign;                              -- вертикальное выравнивание в ячейках --

  >

Початковий тег: необхідний, Кінцевий тег: заборонений

 

Визначення атрибутів

span = number [CN]

Значенням має бути ціле число> 0, що визначає кількість стовпців, охоплених елементом COL; елемент COL використовує свої атрибути спільно з усіма стовпцями, які він охопив. Значення за замовчуванням 1 (тобто елемент COL посилається на один стовпець). Якщо атрибут span встановлений в N> 1, поточний елемент COL використовує свої атрибути спільно з наступними N-1 стовпцями.

width = multi-length [CN]

Визначає ширину за замовчуванням  кожного стовпця, охоплюваного поточним елементом COL. Цей атрибут має те ж саме значення, що й атрибут width елемента COLGROUP, і перевизначає його.

 

Атрибути, визначені в  іншому місці

 • id, class (идентификаторы документа)
 • lang (язык), dir (направление текста)
 • title (заголовок элемента)
 • style (инлайн-стиль)
 • onclick, ondblclick,  onmousedown, onmouseup,  onmouseover, onmousemove,  onmouseout, onkeypress,  onkeydown, onkeyup (внутренние события)
 • align, char, charoff, valign (выравнивание в ячейке)

Информация о работе Таблиці в HTML-документах