Технологія програмування на мові Java

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2013 в 22:00, лабораторная работа

Описание работы

Ознайомитися з технологією програмування із використанням пакета SDK та ECLIPSE, примітивними типами даних, операціями над ними.

Работа содержит 1 файл

java-01_23.docx

— 451.00 Кб (Скачать)

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет "Львівська полiтехнiка"

 

 

 

 

Звіт

до лабораторної роботи №1

на тему «Технологія програмування на мові Java»

з курсу: «Об’єктно-орієнтоване програмування»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: ст. гр. КН-24

Єрченко М.О.

Прийняв:

                       Файтас О.І.

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ  2013

 

1. МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися  з технологією програмування  із використанням пакета SDK та ECLIPSE, примітивними типами даних, операціями над ними.

 

2.КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

2.1. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ  НА МОВІ JAVA

Java програма існує у вигляді  класу. Вона починається службовим  словом class, за яким іде назва  класу, а далі, у фігурних дужках, тіло класу – поля змінних  і методи:

Лістинг 2.1. Перша програма на мові Java

class Zero{

public static void main(String[] args){

System.out.println("Hello, World!");

}

}

2.2. ВСТАНОВЛЕННЯ SDK І СКЛАД SDK

Встановлення  здійснюється автоматично і єдині  параметри, які необхідно вказати  –це місце розміщення та назва пакету, а також компоненти, що будуть встановлюватись.

При встановленні створюються наступні підкаталоги:

bin – виконувані модулі та утиліти SDK;

demo – демонстраційні приклади;

include – файли заголовків C та C++, які використовуються для побудови середовища Java;

lib – бібліотеки та архіви (в форматах .lib, .zip, та .jar), які використовуються SDK;

src – вихідний код бібліотек Java (якщо цей компонент включений).

Для того, щоб  виконувані модулі та утиліти пакету SDK могли запускатися з будь-якого  каталога без вказання шляху до них, необхідно додати в параметр команди PATH в autoexec.bat шлях до каталогу bin, наприклад: c:\jdk1.3\bin\ (або додати її вручну у змінні середовища);

Крім того, Java використовує змінну середовища CLASSPATH для вказання шляху до класів Java. Якщо SDK встановлений у каталог за замовчуванням, тоді змінну СLASSPATH можно не встановлювати, інакше її необхідно встановити в autoexec.bat за допомогою команди SET CLASSPATH=назва-каталога

 

 

 

3. Індивідуальне завдання

 

public class lab1 {

public static void main (String args[])

{

int e = 10;

double a=10.0;

char b='M';

String d = "Yerchenko”

System.out.println(b+"arkiyan"+" "+d+"\n"+e+" "+a);

}

}

4 . Результат виконання програми

Markiyan Yerchenko

10 10.0

Висновок: в даній лабораторній роботі я ознайомився з технологією програмування із використанням пакета SDK та ECLIPSE, примітивними типами даних, операціями над ними.


Информация о работе Технологія програмування на мові Java