Әлеуметтік педагогика пәні, оның негізгі ұғымдары

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2013 в 06:23, курсовая работа

Описание работы

Kaзіргі кезде әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағдарланған жаңа білім беру жүйесі құрылды. Заманауи білім беру жүйесі мемлекет мәртебесін, оның мәдени деңгейін, ғылымы мен білімі жоғары ел ретіндегі халықаралық беделін айқындауда маңызды фактор болып саналады.
Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтің Қазақстан халқына Жолдауында: «Біз бүкіл елімізде әлемдік стандартқа сай сапалы білім беру қызметін ұсынуға қол жеткізуге тиіспіз»- деп көрсеткен және әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарына қойып отыр.

Содержание

Кіріспе ............................................................................................................ 3 - 4

1-тарау. ............................................

1.1 «Әлеумметтік институттар тәрбие негізі ретінде ...........................................5 - 14

1.2. Әлеуметтік институттар ұғымына түсінік ...........................14 - 20

1.3. Әлеуметтік институттардың бала тәрбисіндегі мүмкіндіктері .............................20 - 24

1.4. Әлеуметтік институттардың әдістерін қолдаудың мүмкіндіктері ...............................................................................................24 - 29

Қорытынды.....................................................................................................30

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ................................................................ 31

Работа содержит 1 файл

курсовая работа титулка образец жанар.docx

— 17.00 Кб (Скачать)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  УНИВЕРСИТЕТІ

 

 

 

 

 

                                               Есенгелді  Жанар

 

 

 

  

Әлеуметтік  Институттардың жұмыс бағыттары

 

 

 

 Курстық жұмыс

 

          

5B12300- «Әлеуметтік педагогика және өзін өзі тану» мамандығы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2013

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

       АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  УНИВЕРСИТЕТІ

      Мектепке дейінгі, бастауыш білім беру және педагогика кафедрасы

 

 

 

Курстық жұмыс

 

 

Тақырыбы:  Әлеуметтік  институттардың жұмыс бағыттары

 

 

 

 

 

5В12300- «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану » мамандығы

 

 

 

 

Орындаған:                                                      Есенгелді Ж.Б.

ғылыми  жетекші:

аға оқытушы                                                      Ибраимова Ж..  

 

 

 

 

 

Алматы 2013

 

 

 

Мазмұны

 

Кіріспе  ............................................................................................................ 3 - 4

 

1-тарау. ............................................

                

1.1 «Әлеумметтік  институттар тәрбие  негізі  ретінде ...........................................5 - 14

 

1.2. Әлеуметтік  институттар  ұғымына түсінік ...........................14 - 20

 

1.3. Әлеуметтік  институттардың  бала тәрбисіндегі  мүмкіндіктері .............................20 - 24

 

1.4. Әлеуметтік  институттардың әдістерін қолдаудың   мүмкіндіктері ...............................................................................................24 - 29

 

Қорытынды.....................................................................................................30

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ................................................................ 31                                             

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіріспе

 

Kaзіргі  кезде әлемдік білім беру кеңістігіне  енуге бағдарланған жаңа білім  беру жүйесі құрылды. Заманауи  білім беру жүйесі мемлекет  мәртебесін,                                                                                                     оның мәдени деңгейін, ғылымы  мен білімі жоғары ел ретіндегі  халықаралық беделін айқындауда  маңызды фактор болып саналады.

Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтің Қазақстан халқына Жолдауында: «Біз бүкіл елімізде әлемдік стандартқа сай сапалы білім беру қызметін ұсынуға  қол жеткізуге тиіспіз»- деп көрсеткен  және әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің  қатарына қойып отыр.

Бүгінгі таңда еліміздің білім беру жүйесіне үлкен өзгерістер енгізілуде. Соның  бірі- интербелсенді оқыту әдісі. Бұл әдістің мақсаты- білім алушылар бойында түрлі проблемалық мәселелерге  өз бетінше жауап табу дағдыларын қалыптастыру.

Интерактивті  жаңа технологияларды енгізу сабақты  тартымды, ынталандыра, бірлесе, шығармашылықпен  өткізуге мүмкіндік береді.

Танымдық  әрекетті белсендіру арқылы оқушының оқу, іскерлік, дағды әрекеттерін  меңгеруге қажетті шығармашылық ойлау қабілеттілігін  қалыптастыру- оқытудың психологиялық негізі.

Оқушының  дербестігімен шығармашылығын дамыту, танымдық әрекетін белсендіру мәселесі педагогика ғылымының өзекті міндеттерінің  бірі. Білім берудің бүгінгі бағдары- шығармашылық қабілеті бар адамдардың жаңа генерациясын, дамыған дүниетанымдық  мәдинеті бар, дүниеге этикалық жауапкершілікпен қарайтын ұшқыр ойлы, қйындықтарға төтеп бере алатын ұрпақты қалыптастыру. Аталған қасиеттер оқушылардың  танымдық мотивациялары мен белсенділіктеріне  ықпал ететін оқытудың интерактивті әдістерін тиімді, әрі шеберлікпен  қолдану арқылы қалыптасады.

XXI ғасыр  оқыту үрдісінде жаңа педагогикалық  технологияны пайдалануды талап  етіп отыр. Интерактивті әдіс  оқытудың мазмұнын жетілдіріп, олардың  бірлігін қамтамасыз етеді. Елде  болып жатқан саяси-экономикалық  әлеуметтік және басқада заңды  үрдістегі өзгерістер білім жүйесіне  сол өзгерістер негізінде дамытуды  талап етіп отыр.

Инновациялық  процесті  зерттеу  барысында  жүйенің  бір  процесіне басшылық  жасау  мәселелерін  зерттеу  маңыздылығы     М.В.Кларин, А.В. Лоренсов,   М.М. Поташник,  П.И.Пидкасистый,  Л.И.Романова, А.Я.Найн, Т.И.Шамова, О.Г. Хомерики, Н.Р. Юсуфбекова  В.И.Загвязинский және  т.б. зерттеулерінде  қарастырылған.

 Қазіргі   білім  беру  саласында  П.М.Эрдниевтің  дидактикалық  бірліктерді   шоғырландыру   технологиясы,  Л.В.Занков,   Д.Б.  Эльконин мен   В.В. Давыдовтың   дамыта  оқыту  технологиясы, Ш.А.  Амонашвилидің   ізгі-  лікті тұлғалық  технологиясы,  В.Ф. Шаталовтың  оқу  материалдарының белгі  және  сызба  үлгілері  негізінде  қарқынды  оқыту  технологиясы, М. Чошанов-   тың проблемалық   модульды   оқыту   технологиясы, П.И.Третьяковтың, К.Вазинаның  модульды  оқыту  технологиясы, В.М.Монаховтың,  В.П.Беспальконың  және  басқа  да  көптеген  ғалымдардың  технологиялары  кеңінен  танымал.

       Қазақстанда Ш.М. Қаланованың,  Ж.А. Қараевтың, Ш.Т. Таубаеваның,  Қ.Қ.Қабдықайыровтың, С.Н.Лактионованың,  М.М.Жанпейісованың, Ә.Жүніс- бектің  және  Қ.М.Нағымжанованың  т.б.  ғалымдардың оқытудың  жаңа  технологиялары  белсенді  түрде  қолданылуда.

Бірақ,  бұл еңбектерде бастауыш  мектеп  мұғалімдерінің  инновациялық іс-әрекетін  қалыптастырудың  және  оқу-тәрбие  процесінде интербелсенді әдіс-тәсілдерді  пайдаланудың  педагогикалық  шарттары  ғылыми тұрғыда қарастырылып  жеке  мәселе  ретінде  зерттелмеген.  Осы  мәселе  білім  беру жүйесін  және  оның  құрамының   өзгеруін  қажет  ететін “ескі” мен  “жаңаның”  арасындағы  әлеуметтік  педагогикалық  қайшылықтарын және  бастауыш  мектеп  мұғалімдерінің  оқу-тәрбие  барысында  жаңаны  игерудегі  мүмкіндіктері  мен  шынайы  жағдайының  арасындағы  қарама-қайшылықтардың  бар  екенін  байқадық. Сондықтан  да біз зерттеу жұмысымыздың тақырыбын:  «Бастауыш сынып оқушыларын оқыту барысында интербелсенді әдістерді қолдану» деп алып отырмыз. 

Зерттеу  обьектісі: Бастауыш  мектептегі  оқыту  процесі.

Зерттеу  пәні:  Бастауыш сынып оқушыларын оқыту барысында интербелсенді әдістерді қолдану

Зерттеудің  мақсаты:   Бастауыш  сыныптардың  оқыту  процесінде  интербелсенді әдістерді қолданудың педагогикалық негіздерін анықтау. 

Зерттеудің  міндеттері:

1.  «Оқытудың интербелсенді әдісі»  ұғымына түсінік беру;

        2.  Интербелсенді оқыту әдістерін қолдану шарттары анықтау;

        3. Бастауыш сыныптарда интербелсенді  әдістерді қолданудың 

Мүмкіндіктерін анықтау;

Зерттеу  әдістері:  1. Педагогикалық,  әдістемелік әдебиеттерге шолу жасау.                                                      

2. бақылау.

3. озат тәжірибені оқып, үйрену. 

Курстық жұмыс   кіріспеден, 1- тараудан,  қорытынды   және    пайда-   ланылған әдебиеттер тізімінен  тұрады.


Информация о работе Әлеуметтік педагогика пәні, оның негізгі ұғымдары