Діагностика зовнішнього середовища діяльності АТ «Норд»

Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Июля 2011 в 21:50, реферат

Описание работы

Діяльність підприємств у міжнародній сфері визначається умовами, які мають глобалізаційний характер, характеризуються підвищенням взаємного впливу національних економік та різноманітністю інтеграційних процесів, що відбуваються. Такі тенденції у світовій економіці впливають на перетворення в окремих країнах і потребують нових підходів щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств, особливо таких, які виходять на міжнародні ринки та є достатньо конкурентоспроможними.

Работа содержит 1 файл

Діагностика.docx

— 65.11 Кб (Скачать)

Діагностика  зовнішнього середовища діяльності АТ «Норд»       

     Діяльність  підприємств у міжнародній сфері  визначається умовами, які мають  глобалізаційний характер, характеризуються підвищенням взаємного впливу національних економік та різноманітністю інтеграційних процесів, що відбуваються. Такі тенденції у світовій економіці впливають на перетворення в окремих країнах і потребують нових підходів щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств, особливо таких, які виходять на міжнародні ринки та є достатньо конкурентоспроможними. Їх урахування є важливим завданням підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності при побудові стратегій управління підприємством. В сучасних умовах розвитку економіки перед підприємствами України постала необхідність самостійно здійснювати  експортно - імпортні операції, налагоджувати економічні зв’язки з компаніями, фінансовими установами  країн близького та далекого зарубіжжя.  Зовнішня торгівля є вагомою рушійною силою економічного зростання в будь-якій країні світу. Від величини сальдо чистого експорту залежить не лише стан платіжного балансу країни, ситуація на її валютному ринку, динаміка валютного курсу та валових міжнародних резервів, але й здатність країни зберігати економічну незалежність, підтримувати зовнішній державний борг на безпечному для країни рівні, запобігаючи досягненню критичної величини запозичень на світовому фінансовому ринку. Саме тому ефективне управління експортно-імпортною діяльністю економічних суб’єктів є актуальним завданням розвитку  підприємства.

     Проблеми  розбудови зовнішньоторговельної  діяльності підприємств України  висвітлено у наукових публікаціях  І.Бураковського, О.Гребельника, М.Каленського, Д.Лук’яненка, В.Найдьонова, С.Осики, М.Петренка, В.П’ятницького, І.Фоміна та ін. 

     Метою статті є дослідження сутності та шляхів вдосконалення зовнішньоторговельної діяльності промислового підприємства в сучасних умовах.

     Діагностику  зовнішнього середовища діяльності АТ «Норд» проведемо у розрізі аналізу постачальників - імпортерів, торговельних посередників, покупців – експортерів та  конкурентів на зовнішньому ринку.  

     АТ «Норд» проводить політику підтримки національного виробника, орієнтуючись у придбанні сировини на вітчизняних ринках. Більш 63% використаної у виробництві сировини складають матеріали українського виробництва. З цим пов’язано зменшення об’ємів імпорту АТ «Норд». Але низька якість вітчизняних матеріалів та комплектуючих, високі ціни на них, тарифи та податки на ввіз мотивують підприємства до співробітництва з іноземними фірмами Росії, Німеччини, Італії, Франції, Швейцарії та інших розвинених країн, з метою імпорту якісних матеріалів та впевненості у стабільності постачань.  

     Основними постачальниками сировини є «Дипол», США - 33%, УАБ «Пластима», Литва - 26%, "GGV", Німеччина - 15%. Існує сильна імпортна залежність АТ «Норд» у комплектуючих матеріалах, причому близько 70% імпортних постачань припадає на країни далекого зарубіжжя. З переходом на комплектацію продукції імпортними виробами відбулося різке збільшення об’єму експортних продаж [1].

     АТ  «Норд» користується послугами посередників - це дилери і  виробничо-торгові підприємства, що реалізують продукцію «Норд» по Україні і країнам СНД. Необхідність залучення дилерів до співробітництва обґрунтована тим, що зміст власної збутової мережі несе величезні витрати, а дилери мають можливість знизити ці витрати, що приведе до зниження продажної ціни і підвищенню конкурентноздатності продукції «Норд». Крім того, дилери можуть забезпечити відповідне сервісне обслуговування продукції, що, безперечно, сприяє створенню у споживача стійкого позитивного відношення до продукції підприємства, створенню сприятливих умов повноцінного розвитку ринку продукції «Норд». При реалізації продукції на території України та країн СНД АТ «Норд» надає знижки.          

Акціонерне товариство «Норд» працює на двох крупних ринках – внутрішньому і зарубіжному. Внутрішніми покупцями продукції АТ «Норд» є приблизно 110 компаній на території України, серед них головні покупці продукції - це торгова мережа «Ельдорадо», яка має свої філії майже в кожній області України, магазини «Фокстрот» (м. Київ, Донецьк), «АБВ-техніка» та “New Wind”. Зарубіжний ринок, у свою чергу, може бути підрозділений на ринок країн далекого зарубіжжя (Німеччина, Нідерланди, Італія, Франція, Бельгія, Болгарія, Йорданія, Куба, ПАР) і ринок країн СНД (Росія, Литва, Молдова, Білорусь, Киргизстан) [2].

      Експортна діяльність АТ «Норд» має широку географію. Це досягається завдяки широкій  номенклатури продукції. Росія, Казахстан, Туркменістан, Таджикістан і Молдова – це основні споживачі газових плит, кондиціонерів. Холодильники і морозилки йдуть на експорт не тільки в країни СНГ, але й в країни Європи. Слід зазначити, що кількість холодильників і морозилок, котрі вирушаються на експорт постійно збільшується, однак слід зауважити, що в останній час значно зменшується доля Росії в експорті АТ «Норд». Це свідчить про переорієнтацію підприємства перш за все на країни далекого зарубіжжя і країни СНГ.  Клієнтами АТ «Норд» в Росії є більш 30 фірм, в далекому зарубіжжі – більш 15 фірм (в Україні ця цифра сягає 110 фірм). Між Україною і Білоруссю діє угода про економічне співробітництво, дозволяючи підприємствам здійснювати безмитну торгівлю товарами народного споживання.  На рис.1 показано відсоткове співвідношення експортної продукції АТ «Норд» у країни далекого зарубіжжя [3; 8].

    

Рис. 1 Географічна стуктура експорту продукції АТ  «Норд»

     Головними партнерами АТ «Норд», що експортують продукцію підприємства є фірми Candy (Італія), Sideme S. A. (Франція), GGV (Німеччина). Експортна діяльність АТ «Норд» полягає не тільки у виробництві та реалізації побутової техніки, а й у створенні спільних підприємств. «Норд» був організатором СП  “Комп’ютер - НОРД” з американською компанією “Synsoms Haritage Disket” для виробництва комп’ютерних дискет. Спільно з компанією “НТК” було відкрито Іордансько-Українське підприємство по виробництву  холодильників«Норд», де частка капіталу АТ «Норд» дорівнює 70%.   Серед  покупців продукції АТ «Норд» основну частину складають торгові фірми або фірми-посередники. Практично вся техніка йде на експорт під торговими марками покупців. Наприклад, у країнах Європи експортована “нордовська” техніка продається під торговими марками Ocean, Vedette, Seaway, CURTISS. Реалізація  під “нав’язаними” торговими марками пов’язана з тим, що “розкручувати”  свою назву фірми на тісному європейському ринку дуже дорого, та на це потребується на один рік. Тому в цій ситуації для “Норду”  більш припустимим остається продаж техніки під відомими марками.  З табл. 1 видно, що відвантаження холодильників і морозилок АТ «Норд» у Росію, СНД, Україну та дальнє зарубіжжя з кожним роком збільшується.

Таблиця 1

Відвантаження холодильників і  морозилок АТ «Норд» в країни далекого зарубіжжя,  (штук) [8]

Період             

Рік

Країни
Німеччина Італія Франція Греція Інші країни* Всього
1999 15513 5107 666 0 5405 26691
2000 68779 19390 2064 59 5288 95580
2001 60770 11827 1011 644 3071 77323
2002 41132 20387 5296 5182 1293 73290
2003 45422 9214 813 2720 5430 63599
2004 76796 26280 47724 8983 2925 162708
2005 110581 49286 48457 8770 14743 231837
2006 120000 39466 56403 7434 21700 245003

* - Інші країни: Афганістан, Бельгія, США, Болгарія, Куба і ін.

     Більш 70% продукції АТ «Норд» іде на експорт. Ця цифра постійно збільшується, завдяки  покращенню якості продукції і комплектуючих. Також якість зборки покращується, тому що вихід на міжнародні ринки  потребує багато уваги до якості продукції. Для того, щоб експорт постійно збільшувався було здійснено ряд  заходів. Технологія виробництва холодильного обладнання удосконалювалась шляхом вводу  нових теплоізоляційних матеріалів, виробництва компресорів з удосконаленими шумовими і енергетичними характеристиками, у виробництві почали використовуватися  озононеруйнуючі хладагенти. 

     Результатом впровадження цих інновацій стало  визнання продукції АТ “НОРД” на світовому  ринку: були отримані сертифікати якості DEMKO  і TUV, котрі мають міжнародне визнання. Міжнародний Торговий Інститут у Мексиці присудив АТ «Норд» “Діамантову Зірку Якості” – нагорода для підприємств, функціонуючих на рівні світових стандартів в умовах спаду економіки.

     За 2001-2007 роки сталося триразове збільшення експорту. Це пов’язане зі збільшенням  конкурентоспроможності техніки АТ «Норд» на світових ринках, яке досягнуто завдяки здійсненню модернізації обладнання, розробці нової лінії холодильників, а також покращенню якості продукції, завдяки застосуванню більш якісних комплектуючих.

роки

Рис. 2 Аналіз динаміки експорту АТ «Норд»         

Дані  табл. 2, демонструють залежність експорту від сезонності.  В табл. 2 дані обсяги експорту АТ «Норд» у країни далекого зарубіжжя за період 2002-2008 роки  (у тис. штук) [8].

Таблиця 2

Обсяги  експорту у країни далекого зарубіжжя 

 
  Місяць
  Рік
2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008
  Січень   2517   6165   2662   2235   7132   5675   4667
  Лютий   3581   6460   9867   14590   12910   9634   6069
  Березень   6934   10786   8191   26930   35789   14991   11986
  Квітень   9468   12629   18462   29397   35715   13747   12537
  Травень   13975   17331   29868   40902   46949   26264   6350
  Червень   15887   19203   32051   54787   59571   21614   -
  Липень   17472   21756   19679   31579   37667   18980   -
  Серпень   11836   10838   16281   24855   23753   14794   -
  Вересень   8142   11238   9786   12197   19643   8997   -
  Жовтень   5456   8897   7421   9047   14865   6768   -
  Листопад   3209   4665   1932   7338   10561   7181   -
  Грудень   4252   3437   3698   3446   8220   6935   -
  Всього  за рік   102729   133405   159898   257303   312775   155580   -
 

 

     Обсяг експортних продажів збільшується до середини року. Це пов’язано з сезонністю цього товару. Помітно просліджується тенденція експортних продаж: збільшення у теплі місяці (квітень-вересень) та зменшення у холодні (жовтень-березень). І це природно – більша частина  охолоджуючих приладів купуються у  теплий період року. Пік експортних продаж падає на  червень. Збільшення попиту на продукцію в грудні та січні також має пояснення, і обумовлене Новим Роком і Різдвяними святами.

      Останні два роки спостерігається зниження обсягів експорту. На думку незалежних спостерігачів, АТ «Норд» відстає від упровадження сучасних технологій і в підвищенні якості продукції до рівня ведучих виробників побутової техніки, що, безумовно відображається на об'ємах продажів. Тому єдиним виходом для збереження своїх позиція на світовому ринку для «Норду» є найшвидша сертифікація холодильників нового покоління, негативного екологічного впливу, що не має, а також реконструкція підприємства для переходу на озононеруйнуючі технології [1]. 

     Для характеристики зовнішньоторговельної  діяльності підприємства експорт товарів  і послуг за звітний рік порівнюється з експортом за попередній рік. Мета такого дослідження - встановити, які  зміни відбулися в товарній структурі  експорту, в розвитку нових видів  експорту і його географічному напрямку .

     Таблиця 3

Показники зовнішньоекономічної діяльності АТ «Норд», тис.грн. [1]

Показники експортної діяльності підприємства 2006 рік 2007 рік
Випуск  продукції 477834 519476
Кількість експортованої продукції 317303 332775
Експортна виручка від реалізації продукції 32626020 42756343
Витрати на виробництво експортної продукції 22253228 23538735
Інші  експортні витрати 1625412 2393658
 

 

Информация о работе Діагностика зовнішнього середовища діяльності АТ «Норд»