Діяльності МЗС Республіки Таджикистан

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2012 в 19:39, практическая работа

Описание работы

Дипломатична служба Республіки Таджикистан будучи одним з видів державної служби, здійснює зовнішньополітичну діяльність Республіки Таджикистан, захищає інтереси Республіки Таджикистан в області міжнародних відносин і грунтується на Конституції Республіки Таджикистан, справжньому Законі, інших нормативно-правових актах і міжнародних договорах, визнаних Республікою Таджикистан і загальноприйнятих методах міжнародного права.

Содержание

ВСТУП………………………………………………………………………………3
Розділ І. Загальна характеристика Міністерства закордонних справ Республіки Таджикистан……………………………………………………………………..…4
Розділ II. Повноваження та завдання дипломатичної служби…………………..5
Розділ III. Организація діяльності МЗС Республіки Таджикистан……………..13
Список використаних джерел……………………………………………..………17

Работа содержит 1 файл

індз дікс дипломатична служба Таджикистану.docx

— 31.50 Кб (Скачать)

ЗМІСТ 

ВСТУП………………………………………………………………………………3

Розділ І. Загальна характеристика Міністерства закордонних справ  Республіки Таджикистан……………………………………………………………………..…4

Розділ II. Повноваження та завдання дипломатичної служби…………………..5

Розділ III. Организація діяльності МЗС Республіки Таджикистан……………..13

Список використаних джерел……………………………………………..………17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Дипломатична служба Республіки Таджикистан  будучи одним з видів державної  служби, здійснює зовнішньополітичну діяльність Республіки Таджикистан, захищає  інтереси Республіки Таджикистан в  області міжнародних відносин і  грунтується на Конституції Республіки Таджикистан, справжньому Законі, інших нормативно-правових актах і міжнародних договорах, визнаних Республікою Таджикистан і загальноприйнятих методах міжнародного права.

Консульська служба Республіки Таджикистан  будучи частиною дипломатичної служби Республіки Таджикистан, здійснюється на основі Консульського статуту, визнаних Республікою Таджикистан міжнародних  правових актів і інших нормативно-правових актів Республіки Таджикистан.

Систему органів дипломатичної  служби Республіки Таджикистан утворюють  Міністерство закордонних справ  Республіки Таджикистан, дипломатичні представництва і консульські установи Республіки Таджикистан, представництва Республіки Таджикистан в міжнародних  організаціях (загранпредставительствах), представництва Міністерства закордонних справ на території Республіки Таджикистан, а також підвідомчі Міністерству закордонних справ управління, установи і організації, створені на території Республіки Таджикистан з метою забезпечення діяльності Міністерства.

Міністерство закордонних справ  Республіки Таджикистан є центральним  органом виконавчої влади, що здійснює державне управління у сфері стосунків  Республіки Таджикистан із зарубіжними  країнами і міжнародними організаціями, і що очолює систему органів дипломатичної  служби Республіки Таджикистан.

 

 

 

 

Розділ І. Загальна характеристика Міністерства закордонних справ  Республіки Таджикистан

 
          Міністерство закордонних справ Республіки Таджикистан (далі - Міністерство) є центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне управління в області стосунків Республіки Таджикистан з іноземними державами і міжнародними організаціями.

 У своїй діяльності Міністерство  керується Конституцією Республіки  Таджикистан, конституційними законами  і законами Республіки Таджикистан,  указами і розпорядженнями Президента  Республіки Таджикистан, постановами  і розпорядженнями Уряду Республіки  Таджикистан, Концепцією зовнішньої  політики Республіки Таджикистан,  цим Положенням, а також міжнародно-правовими актами признаними Республікою Таджикистан.

 У систему Міністерства входять  дипломатичні представництва і  консульські установи Республіки  Таджикистан в іноземних державах, представництва Республіки Таджикистан  при міжнародних (міждержавних, міжурядових  і регіональних) організація і територіальні органи - представництва Міністерства на території Республіки Таджикистан.

 Міністерство здійснює свою  діяльність у взаємодії з іншими  центральними органами виконавчої  влади, місцевими органами державної  влади, юридичними особами незалежно  від організаційно-правових форм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Повноваження та завдання дипломатичної служби

Міністерство здійснює наступні завдання у встановленій сфері діяльності: 
- розробка загальної стратегії зовнішньої політики Республіки Таджикистан і представлення відповідних пропозицій Президентові Республіки Таджикистан;  
- реалізація зовнішньополітичного курсу Республіки Таджикистан, сприяння здійсненню зміцненню міжнародного авторитету Республіки Таджикистан;  
- контроль і координація міжнародної діяльності інших органів виконавчої влади Республіки Таджикистан в цілях проведення єдиної політичної лінії Республіки Таджикистан в стосунках з іноземними державами і міжнародними організаціями;  
- сприяння погодженій взаємодії органів виконавчої влади з органами законодавчої і судової влади з тим, щоб участь цих органів, їх посадовців в міжнародній діяльності забезпечувало дотримання принципу єдності зовнішньої політики Республіки Таджикистан і виконання міжнародних зобов'язань Республіки Таджикистан

- забезпечення дипломатичними  засобами захисту суверенітету, безпеки, територіальної цілісності, непорушності меж, економічних  і інших інтересів Республіки  Таджикистан у взаємовідносинах  з іноземними державами і міжнародними організаціями;

- захист прав і інтересів  громадян і юридичних осіб  Республіки Таджикистан за кордоном;  
- забезпечення дипломатичних і консульських стосунків Республіки Таджикистан з іноземними державами і зносин з міжнародними і регіональними організаціями;

- керівництво діяльності дипломатичних  і консульських представництв  за кордоном і представництв  Республіки Таджикистан при міжнародних  і регіональних організаціях;  
- спостереження за ходом виконання міжнародних договорів Республіки Таджикистан;  
- вжиття заходів для дотримання законів, що відносяться до міжнародних відносин, і інших нормативних актів Республіки Таджикистан;  
- розгляд питань правового положення іноземних громадян на території Республіки Таджикистан;

- орієнтація центральних органів  друку, радіо і телебачення,  легалізація діяльності засобів  масової інформації іноземних  держав на території Республіки  Таджикистан, проведення прес-конференцій  і інших видів робіт з представниками  іноземної преси в цілях їх  інформування з питань зовнішньої  політики Республіки Таджикистан;

- сприяння розвитку зв'язків  і контактів із співвітчизниками, що проживають за кордоном.

 Міністерство відповідно до  покладених на нього завдань  здійснює наступні

- представляє Республіку Таджикистан  в зносинах з іноземними державами  і міжнародними організаціями;

- сприяє підвищенню ролі Республіки  Таджикистан як члена міжнародного  співтовариства в рішенні глобальних  і регіональних проблем;  
- реалізує стратегію зовнішньої політики Республіки Таджикистан;  
- розробляє і представляє в установленому порядку Президентові Республіки Таджикистан і в Уряд Республіки Таджикистан пропозиції з питань стосунків Республіки Таджикистан з іноземними державами і міжнародними і регіональними організаціями на основі аналізу інформації по усьому комплексу двосторонніх і багатосторонніх стосунків і міжнародних проблем;  
- розробляє проекти міжнародних договорів Республіки Таджикистан, готує пропозиції про укладення, припинення і призупинення дії договорів і в установленому порядку вносить ці пропозиції на розгляд Президента Республіки Таджикистан і Уряду Республіки Таджикистан;

- веде переговори з іноземними  державами і міжнародними і  регіональними організаціями;  
- здійснює загальне спостереження за виконанням міжнародних договорів Республіки Таджикистан, бере участь в підготовці пропозицій по приведенню законодавства Республіки Таджикистан у відповідність з її міжнародно-правовими зобов'язаннями;

- бере участь в розробці політики  і конкретних заходів по забезпеченню  прав і свобод громадян Республіки Таджикистан, її оборони і безпеки, а також розширенню торговельно-економічних і фінансових зв'язків, науково - технічних, культурних і інших обмінів Республіки Таджикистан з іноземними державами і міжнародними і регіональними організаціями;

- забезпечує участь Республіки  Таджикистан в діяльності Організації  Об'єднаних Націй, Організації  по Безпеці і Співпраці в  Європі, Співдружність Незалежних  Держав, і інших міжнародних і регіональних організацій, конференцій, форумів, сприяє підвищенню ролі Республіки Таджикистан як члена світової спільноти в рішенні глобальних і регіональних проблем.

- забезпечує необхідні умови  для функціонування центрального апарату, територіальних органів - представництв Міністерства на території Республіки Таджикистан, організацій, що знаходяться у веденні Міністерства;  
- вносить в установленому порядку Президентові Республіки Таджикистан і в Уряд Республіки Таджикистан пропозиції по організаційних, фінансових і іншим питанням, пов'язаним з його діяльністю;

- дає згоду зацікавленим органам  виконавчої влади на поширення  офіційної інформації з питань, що стосуються зовнішньополітичного  курсу Республіки Таджикистан,  включаючи публікацію дат майбутніх  візитів керівників держави за  межу і керівників іноземних  держав і міжнародних організацій  в Республіку Таджикистан, а  також на освітлення ходу візитів;

- здійснює правове забезпечення  і координацію на території  Республіки Таджикистан діяльності  засобів масової інформації іноземних  держав;  
- сприяє поширенню за кордоном інформації про зовнішню і внутрішню політику Республіки Таджикистан, соціально - економічному, культурному і духовному життю країни.

- бере участь в протокольному  забезпеченні міждержавних обмінів  на вищому і вищому рівні,  а також здійснює контроль  за дотриманням дипломатичних  і консульських привілеїв і імунітету;

- сприяє здійсненню міжпарламентських  і інших зовнішніх зв'язків Республіки Таджикистан;  
- інформує закордонні представництва з питань зовнішньої і внутрішньої політики;  
- забезпечує функціонування єдиної державної системи реєстрації і обліку

міжнародних договорів Республіки Таджикистан;

- забезпечує постійне зберігання  оригіналів (завірених копій, офіційних  перекладів) міжнародних договорів  Республіки Таджикистан, матеріалів  архівів зовнішньої політики  Республіки Таджикистан, облік  і використання документів, що  знаходяться в них на постійному  зберіганні;  
- здійснює кадрове забезпечення центрального апарату, закордонні представництва, представництв Міністерства на території Республіки Таджикистан, організацій, що знаходяться у веденні Міністерства, організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів дипломатичної служби;

- організовує на території Республіки  Таджикистан і за кордоном  консульську роботу, робить в  установленому порядку консульські,  інформаційно - консультаційні і інші види послуг.

- здійснює відповідно до норм  міжнародного права захист прав  і інтересів співвітчизників, що проживають за кордоном;

- оформляє в установленому порядку  паспортно-візову документацію;  
- завіряє в установленому порядку підписи посадовців Республіки Таджикистан на документах, призначених до відправки за кордон, і здійснює легалізацію в необхідних випадках іноземних документів;

- забезпечує здійснення дипломатично-кур'єрського  зв'язку з використанням заходів  і засобів по охороні дипломатичної  пошти при її транспортуванні;  
- в межах своєї компетенції бере участь в процесі розгляду питань громадянства;  
- в цілях забезпечення виконання міжнародних зобов'язань Республіки Таджикистан сприяє функціонуванню іноземних дипломатичних і консульських представництв на території Республіки Таджикистан.

- взаємодіє з органами державної  влади Республіки Таджикистан,  органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями;

- здійснює контроль за дотриманням Державного протоколу державними органами Республіки Таджикистан при проведенні внутрішньодержавних і міжнародних заходів Республіки Таджикистан;

- бере участь в роботі урядових  комісій, на які покладено вирішення  питань, що зачіпають компетенцію  Міністерства;

- приймає в межах своєї компетенції  спільно з відповідними органами  виконавчої влади міри по забезпеченню  безпеки і охорони закордонні представництва, їх працівників і членів їх сімей.

- приймає в установленому порядку  спільно з відповідними органами  виконавчої влади міри по забезпеченню  часткової або повної евакуації закордонних представництв, їх співробітників, фахівців і інших громадян Республіки Таджикистан в випадку виникнення надзвичайної ситуації в країні перебування;  
- видає в межах своєї компетенції інструкції і правила по усій сукупності питань зовнішніх зносин, обов'язкові для усіх міністерств і відомств, організації і громадян, а також перевіряє їх виконання;

- організовує, здійснює і забезпечує  в межах своєї компетенції  безпеку шифрувальних робіт і  зв'язку, а також режим секретності  в Міністерстві і закордонних представництв.

Информация о работе Діяльності МЗС Республіки Таджикистан