Інтеграція України до Європейського Союзу. Шляхи і перспективи розвитку

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2012 в 20:55, реферат

Описание работы

Метою роботи характеристика співпраці в різних сферах України з країнами Західної Європи та інтеграції України до ЄС.
Виходячи з мети курсової роботи можна сформувати наступні завдання:
• розкрити основні напрями співпраці і шляхи інтеграції України до ЄС;
• дати характеристику сучасного стану зовнішньоторговельного обороту України з країнами Європейського Союзу;
• проаналізувати динаміку розвитку зовнішніх зв’язків;
• намітити основні шляхи, дати рекомендації щодо вдосконалення співпраці, визначити першочергові цілі на шляху інтеграції України до ЄС.

Содержание

Вступ
Розділ 1. Сучасний стан розвитку ЄС та передумови інтеграції України в європейській простір
1.1. Європейська інтеграція на сучасному етапі
1.2. Нормативно – правова база відносин України з ЄС
1.3. Гармонізація українського законодавства з європейським
Розділ 2. Аналіз зовнішніх відносин України з ЄС
2.1. Зовнішня торгівля України з країнами ЄС
2.2. Програми Європейського Союзу для України
2.3. Інвестиційна діяльність ЄС в Україні
Розділ 3. Перспективи співробітництва України з ЄС, та шляхи його прискорення
3.1. Проблеми у відносинах України з ЄС
3.2. Шляхи прискорення входження України до ЄС

Работа содержит 1 файл

творческое задание.docx

— 23.44 Кб (Скачать)

 

Міністерство освіти і  науки, молоді та спорту України

Донецький національний  університет

Історичний факультет

Кафедра Міжнародних відносин та зовнішньої політики

 

 

 

 

 

 

«Інтеграція України до Європейського Союзу. Шляхи і перспективи розвитку»

Творче завдання

 

 

 

 

 

 

Студентки І курсу

денного віділення

Кулеби Анастасії Володимирівни

Перевірив: д.і.н., проф. каф. міжнародні відносини і зовнішня політика

Грідіна Ірина Миколаївна

                                           

 

 

 

Донецьк, 2011

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Сучасний стан розвитку ЄС та передумови інтеграції України  в європейській простір

  1. Європейська інтеграція на сучасному етапі
  2. Нормативно – правова база відносин України з ЄС
  3. Гармонізація українського законодавства з європейським

Розділ 2. Аналіз зовнішніх  відносин України з ЄС

2.1. Зовнішня торгівля  України з країнами ЄС

2.2. Програми Європейського  Союзу для України

2.3. Інвестиційна діяльність  ЄС в Україні

Розділ 3. Перспективи співробітництва  України з ЄС, та шляхи його прискорення

3.1. Проблеми у відносинах  України з ЄС

3.2. Шляхи прискорення  входження України до ЄС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Актуальність цієї теми полягає в тому, що об’єктивна необхідність вимагає поступового, але неухильного включення України до системи міжнародного поділу праці (МПП), світових інтеграційних процесів. Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану, нового типу цивілізації третього тисячоліття.

В майбутньому велике значення буде мати інтеграція України в Європу. Україна широким фронтом виходить на західноєвропейський соціально-економічний простір.

Таким чином самостійність  України зовсім не означає її самоізоляції на міжнародній арені.

Сучасні тенденції світового  розвитку ставлять перед Україною нові проблеми та потребують від неї активної участі в їх рішенні.

Характерною рисою сучасного  світового соціального, економічного розвитку є бурхлива динаміка інтеграційних  процесів в світі та в Європі зокрема. При цьому навіть ті країни, які не входять до складу інтеграційних об’єднання, неминуче відчувають на собі їх відчутний вплив. На європейському континенті таким інтеграційним угрупованням з Європейським Союзом, розширення якого приведе до того, що за 2 – 5 років Україна матиме з Євросоюзом спільні кордони. Це відкриє нові можливості для поглиблення співпраці, та водночас змусить відповідати на нові виклики.

Об’єктом  дослідження є сукупність зв’язків (торгових, інвестиційних, фінансових, культурних, спортивних) між Україною і країнами Західною Європи.

Предметом дослідження є процес взаємодії суб’єктів зовнішньої діяльності України і країн ЄС.

Метою роботи характеристика співпраці в різних сферах України з країнами Західної Європи та інтеграції України до ЄС.

Виходячи з мети курсової роботи можна сформувати наступні завдання:

  • розкрити основні напрями співпраці і шляхи інтеграції України до ЄС;
  • дати характеристику сучасного стану зовнішньоторговельного обороту України з країнами Європейського Союзу;
  • проаналізувати динаміку розвитку зовнішніх зв’язків;
  • намітити основні шляхи, дати рекомендації щодо вдосконалення співпраці, визначити першочергові цілі на шляху інтеграції України до ЄС.

Історіографія даної роботи. Під час написання роботи було опрацьовано багато літератури (друковані публікації, періодичні видання, закони і т.п.) і серед неї виділяють такі видання як «Віче», «Політика і час», «Збірник документів Україна на міжнародній арені» та ін., в яких зібраний і надрукований цікавий та корисний матеріал: статистичні відомості стосовно зовнішньополітичних стосунків України з ЄС, глибокий аналіз цих відомостей, детально переглянуті проблеми і перспективи розвитку стосунків України – ЄС. Також необхідно відмітити таких авторів, як І. Бураковський, Г. Немиря, О. Павлюк, В Маштабей, в статтях яких детально проаналізована нормативно – правова база стосунків України – ЄС. Визначено чим ЄС привабливий для України і Україна приваблива для Євросоюзу, як економічний, політичний партнер, намічені основні заходи щодо подальшої інтеграції України в ЄС. Але також треба зауважити на тому, що на даний час замало друкується статистичних даних щодо політичних, економічних зв’язків України з країнами Західної Європи, відсутні монографії, присвячені проблемі інтеграції України до Європейського Союзу.

Характеристика  джерел. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі, але за джерельну основу в даній курсовій роботі взяті періодичні видання та довідкові джерела, в яких дана тематика розглядається на вищому рівні.

Теоретичною та методологічною основою роботи послужили закони, нормативні акти, друковані публікації, періодичні видання.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, восьми підрозділів, висновків, списку використаних джерел та  літератури.


Информация о работе Інтеграція України до Європейського Союзу. Шляхи і перспективи розвитку