Інвестиційні ризики та важливість їх ідентифікації

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Мая 2013 в 23:07, реферат

Описание работы

Будь які сучасні економічні процеси тісно пов'язані з різними видами ризиків. Найважливішою складовою ризику виступає фінансовий ризик, аналіз якого повинен проводитися при ухваленні будь-якого фінансового рішення. Фінансовий ризик є результатом вибору альтернативного фінансового рішення, спрямованого на досягнення бажаного цільового результату фінансової діяльності при вірогідності настання економічного збитку (фінансових втрат) через невизначеність умов його реалізації. Як правило, всі види фінансових ризиків взаємозв'язані і зміна одного виду ризику може суттєво вплинути на фінансово-господарську діяльність підприємства та призвести до неочікуваних наслідків

Работа содержит 1 файл

Есе.doc

— 42.00 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ  «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Кафедра міжнародних фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есе

з дисципліни «Міжнародний фінансовий ринок»

на тему

“Інвестиційні ризики та важливість їх ідентифікації”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав

Студент 5 курсу

МФМ, 8503, гр. 507

Тавровецький  Д.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2013

Будь які сучасні економічні процеси тісно пов'язані з різними видами ризиків. Найважливішою складовою ризику виступає фінансовий ризик, аналіз якого повинен проводитися при ухваленні будь-якого фінансового рішення. Фінансовий ризик є результатом вибору альтернативного фінансового рішення, спрямованого на досягнення бажаного цільового результату фінансової діяльності при вірогідності настання економічного збитку (фінансових втрат) через невизначеність умов його реалізації. Як правило, всі види фінансових ризиків взаємозв'язані і зміна одного виду ризику може суттєво вплинути на фінансово-господарську діяльність підприємства та призвести до неочікуваних наслідків

В даній роботі я хотів би розглянути наступниі види фінаннсових ризиків: ризик реального інвестування (проектний ризик), ризик фінансового інвестування (портфельний ризик) та ризик інноваційного інвестування. Наведені вище фінансові ризики належать до групи ризиків, пов'язаних з вкладенням капіталу (так звані інвестиційні ризики). Інвестиційні ризики характеризуються можливістю виникнення фінансових втрат в процесі здійснення інвестиційної діяльності.

Ризик реального інвестування (проектний ризик). Проектний ризик виникає під час реалізації проекту. Він характеризується невизначеністю доходів від реалізації інвестиційного проекту, пов'язаної з можливістю виникнення несприятливих ситуацій та їхніх наслідків на одній зі стадій здійснення інвестиційного процесу. Загальноприйнятий набір ризиків, що оцінюється інвестором при виборі того або іншого інвестиційного проекту, містить у собі загальноекономічний, фінансовий, ринковий, політичний, підприємницький, проектний, технічний, галузевий й інший ризики. Серед факторів, які найчастіше становлять небезпеку в реалізації інвестиційних проектів (кризового рівня), слід назвати: технічні аварії, вибухи, пожежі, витік конфіденційної інформації, рекламації на якість продукції, збої в комп'ютерній мережі (інформаційній системі) управління підприємством, кримінальні події, стихійні лиха, різке загострення конкуренції на ринку, ворожість влади, смерть ключового фахівця проекту.

Ризик фінансового інвестування (портфельний ризик). Даний вид ризику характеризується ймовірністю недоодержання доходів від цінних паперів у зв'язку зі зміною кон'юнктури інвестиційного ринку. Ризики фінансового інвестування властиві окремим інвестиційним операціям по придбанню цінних паперів. До них належать: відсотковий ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності, комерційний ризик та інші види ризиків.

Ризик інноваційного інвестування. Цей ризик пов'язаний з невизначеністю доходів від вкладення грошових коштів у розвиток нової техніки та технологій, які є результатом досягнень науково-технічного прогресу. Інноваційний ризик можливий в разі інвестування в наукові дослідження, у виробництво нових товарів, використання нових технологій, що призводить до підвищених витрат і ускладнює пошук споживача. Інноваційна діяльність, порівняно з іншими видами діяльності, більшою мірою пов’язана з ризиком, оскільки повна гарантія позитивного результату практично відсутня. У результаті інноваційні проекти більш залежні від чинників невизначеності, які і є причиною виникнення ризиків

Вітчизняним інвесторам важливо ретельно обраховувати вплив інвестиційних ризиків у перспективі. Чим менший ступінь ризику інвестиційного проекту, тим він є привабливішим для інвестора, оскільки інвестиційні ризики загрожують зменшенням прибутків порівняно з можливими або призводять, іноді, навіть дозбитків. Саме тому інвестори в умовах економічної невизначеності, в якихзмушені діяти, обов'язково повинні враховувати вплив інвестиційних ризиківна підприємницьку діяльність. Ризики взаємопов'язані. Зміни одних спричинюють подальші зміни в усій системі інвестиційного проекту. Ризики варто досліджувати і аналізувати на якісному та кількісному рівнях, застосовуючи метод моделювання ризику. Інструментальні засоби кількісного аналізу дають змогу диференціювати ризики, моделювати їх дію, ідентифікувати тип ризику, оцінювати можливі наслідки (втрати), формувати заходи протидії.

Отже сучасна економічна діяльність характеризується певними ризиками. Особливе місце серед них займають фінансові ризики, які є результатом вибору певного альтернативного фінансового рішення при вірогідності настання економічного збитку через невизначеність умов його реалізації. До фінансових ризиків відносять і інвестиційний ризик, який характеризується потенційною можливістю недосягнення запланованих цілей інвестування (у вигляді прибутку або соціального ефекту) і в результаті непередбачених втрат коштів і отримання грошових збитків або прибутку, але менших, ніж планувалося, розмірів. Інвестиційні ризики бувають кількох видів, серед яких можна виділити ризик реального інвестування (проектний ризик), який виникає під час реалізації проекту, ризик фінансового інвестування (портфельний ризик), який характеризується ймовірністю недоодержання доходів від цінних паперів у зв'язку зі зміною кон'юнктури інвестиційного ринку, а також ризик інноваційного інвестування, який виникає під час інвестування у проекти, повязані із розвитком новітніх технологій. Будь які ризики повинні бути дослідженими, диференційованими, ідентифікованими та проаналізованими, для чого використовують, наприклад, інструментальні засоби кількісного аналізу.


Информация о работе Інвестиційні ризики та важливість їх ідентифікації