Sorokinova kritika západnej spoločnosti

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2013 в 04:12, реферат

Описание работы

20.storočie je obdobím, ktoré sa začalo krízou Západnej Európy a celej západnej civilizácie. Do konca XIX. storočia ľudstvo bolo spokojné s ponímaním pojmu “kultúra” ako civilizácii, sumy vedeckých a technických úspechov, ktoré dovoľujú jednotlivcom dôstojne žiť v spoločnosti a maximálne využívať jej prospechy. Avšak na začiatku XX. storočia ľudstvo pochopilo, že vedecko-technický progres nevedie priamo ku kultúrnej prosperite a duchovnej spokojnosti, a že prudký rozvoj techniky môže spomaliť, a niekedy aj poškodiť rozvoj kultúry.

Содержание

Obsah 1
Úvod - začiatok krízy západnej kultúry 2
Hodnoty ako základ kultúry 3
Vplyv krizy na umenie 4
Systémy pravdy: veda, filozofia a náboženstvo 6
Systémy etiky a práva 7
Záver 8
Použitá literatúra 9

Работа содержит 1 файл