Акционерлік қоғамның факторлары мен нәтижелерін график түрінде талдау

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2013 в 17:51, реферат

Описание работы

Факторлы белгі ретінде-жұмыс стажын, тарифті разрядты, жалақыны аламыз. Бұлар материалдық мотивация болып табылады.
Нәтижелік белгі ретінде-өнім шығарудың орындалуын аламыз. Ол моральдық мотивацция.

Работа содержит 1 файл

статистика СРСП.doc

— 167.50 Кб (Скачать)

Акционерлік қоғамның факторлары мен нәтижелерін график түрінде талдау

I вариант

 

Факторлы  белгі ретінде-жұмыс стажын, тарифті  разрядты, жалақыны аламыз. Бұлар материалдық  мотивация болып табылады.

 

Нәтижелік белгі ретінде-өнім шығарудың орындалуын аламыз. Ол моральдық мотивацция.

 

Жұмыс стажі-х1                                                                    Өнім шығарудың орындалуы-у

    n=4

1-сурет                   График мәнді, себебі бисектрисса сияқты; әсер етеді

 

 

Тарифті разряд-х2                                                                          Өнім шығарудың орындалуы-у

 

2-сурет                             График мәнсіз, себебі параллельді; әсер етпейді

 

Жалақы –х3                                                     Өнім шығарудың орындалуы-у

3-сурет                                    График елеулі; әсер етеді, бірақ мәндіге қарағанда аз

II вариант

Фокторлы белгі ретінде-жұмыс  стажын, тарифті разрядты, өнім шығарудың  орындалуын аламыз

 

Нәтижелі белгі ретінде-жалақыны аламыз

 

Жұмы стажы -Х1                                                                                         жалақы-у

 

 

4 сурет                                            График мәнді, себебі бисектрисса сияқты; әсер етеді

 

 

Тарифті разряд-Х2                                                                                    жалақы-у

 

5 сурет                                   График мәнсіз, себебі параллельді; әсер етпейді

 

Өнім шығарудың орындалуы-Х3                                                                 жалақы-у

 

6 сурет                                 График елеулі; әсер етеді, бірақ мәндіге қарағанда аз

 

 

      1 кесте

 

 

Акционерлік қоғамның негізгі сипаттамасы

 

 

 

жұмысшының

номері

 

жұмыс стажы,

жыл

 

тарифті разряд

 

жалақы, мың тг

 

өнім шығарудың орындалуы %

1

2

3

4

5

3

7

4

55,9

131

4

5

3

52,9

128

5

3,5

4

52,8

126

6

8,1

4

53,1

134

7

5

4

52,7

129

8

5,5

5

52,7

135

9

7,9

3

53,4

140

10

10

5

52,6

115

11

7,8

3

53,8

107

12

5,7

3

52,7

117

13

2,2

2

47,8

95

14

2,5

4

52,7

100

15

3,4

2

52,5

104

16

2,7

3

52,4

109

17

4,1

4

52,6

106

18

1,2

4

50,3

99

19

3,8

4

50,2

106

20

6,7

3

65,3

95

21

3,3

3

62,3

101

22

2,8

4

62,4

110


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 ереже бойынша, акцонерлік қоғамдағы жұмысшылардың жұмыс стажы бойынша ретке келтіреміз. Оны жұмыс кестесінде көрсетеміз.

                                                                                                                          

  2 кесте

 

Жұмысшыларды  жұмыс стажы бойынша ретке  келтіру

 

 

 

 

жұмысшының

номері

 

жұмысшы саны

 

жұмыс стажы,

жыл

 

тарифті разряд

 

жалақы, мың тг

 

өнім шығарудың орындалуы %

1

2

3

4

5

6

3

20

1,2

4

47,8

131

4

 

2,2

3

50,2

128

5

 

2,5

4

50,3

126

6

 

2,8

4

52,4

134

7

 

3,3

4

52,5

129

8

 

3,4

5

52,6

135

9

 

3,4

3

52,6

140

10

 

3,5

5

52,7

115

11

 

3,8

3

52,7

107

 

I  топ

26,1/9=2,9

35/9=3,8

463,8/9=51,53

1145/9=127,2

12

 

4,1

3

52,7

117

13

 

5

2

52,7

95

14

 

5

4

52,8

100

15

 

5,5

2

52,9

104

16

 

5,7

3

53,1

109

17

 

6,7

4

53,4

106

 

II   топ

32/6=5,3

18/6=3

317,6/6=52,93

631/6=105,16

18

 

7

4

53,8

99

19

 

7,8

4

55,9

106

20

 

7,9

3

62,3

95

21

 

8,1

3

62,4

101

22

 

10

4

65,3

110

 

III   топ

40,8/5=8,16

18/5=3,6

299,7/5=59,94

511/5=102,2

Барлығы

 

98,9/20=4.945

71/20=3.38

1081,1/20=54.055

2287/20=114.35


 

 

 

2 ереже  бойынша, жұмыс стажына қарай  жұмысшыларды бірдей 3 топқа бөлу  керек болса, онда деңгей аралығын табамыз:

n=4

i=(9.9-1.2)/3= 8.7/3=2.93            

 

 

3 ереже бойынша  төменгі және жоғарғы шекті  табамыз:

                                                                                               

Топтар  саны

і=2,93

I  нұсқа

II нұсқа

              1

              2

              3

             4

I топ

1,2+2,93=4,13

1,2-4,13

4,13-ке дейін ашық

II топ

4,1+2,93=7,07

4,13-7,07

4,13-7,07 аралығы жабық

III топ

7,07+2,93=10

7,07-10

7,07-ден жоғары

 

Жұмыс кестесінде топқа бөлеміз.

4 ереже бойынша  абсолютті және орташа шамаларды  есептейміз, оны жұмыс кестесінде  көрсетеміз.

Абсолютті және  орташа шамаларын  табу

                                                                                                        

              Стаж бойынша

          Жалақы бойынша

 

I

 

26,1:9=2,9

 

I

 

465,8:9=51,53

 

II

 

32:6=5,3

 

II

 

317,6:6=52,93

 

III

 

40,8:5=8,16

 

III

 

299,7:5=59,94

   Орташа шама  98,9:20=4,945

Орташа шама  1083,1:20=54,155


5 ереже. Топтық  кесте

                                                                                                       3 кесте

Жұмысшылардың стажы бойынша  акционерлік қоғамды  топтау                                                                                                                                                                                                                     

Жұмысшы аралықтары

Жұмысшы саны

Жұмысшы стажы

Орта есеппен  жыл

Тарифті разряд орташа есеппен

Жұмысшы жалақысы

Орта есеппен  мың тг

Өнім шы-ғарудың  орын-далуы орташа есеппен %

            1

         2

 

          3

          4

 

I топ   4,13 дейін

9

2,9

3,8

51,53

127,2

II топ 4,13-7,07 аралығы

 6

5,3

3

52,93

105,16

III топ 7,07-ден жоғары

5

8,16

3,6

59,94

102,16

Барлығы

20

4,945

3,38

54,155

114,35


 

6 ереже. Қорытынды

Аналитикалық  зерттеу көрсетті:

Жұмысшылардың стажы 1,2-10 аралығында өседі.

Стаждің өсуі тарифті  разрядтың, жалақының және өнім шығару көлемінің 1,2-4,1 аралығында өсуіне, 4,1-7 аралығында кемуіне , 7-10 аралығында қайтадан өсуіне себепші болады.                                                                                                        

4 кесте

Акционерлік қоғам  жұмысшыларының стаж бойынша бөліну қатарлары

Жұмысшылар  аралығы

Жұмысшылар  жиілігі  f

Жұмысшылар  үлесі   %

Кумулятивті үлес салмағы

Саны

үлесі  %

              1

              2

              3

      4

      5

I.    1,2-4,13

9

45

9

45

II.   4,13-7,07

6

30

15

75

III.  7,07-10

5

25

20

100

Барлығы

20

100

  -

  -


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөліну қатарларының  график бойынша мәліметтері

 

1-график.Жұмысшылардың стаж бойынша бөліну  қатарлары.

 

2-график. Жұмысшылардың стаждық үлесі бойынша бөлінуі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-график.Жұмысшылардың кумулятивті үлесі бойынша бөлінуі.

 

 


Информация о работе Акционерлік қоғамның факторлары мен нәтижелерін график түрінде талдау