Аналіз народжуваності та плідності

Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2013 в 22:24, реферат

Описание работы

Народжуваність є позитивною стороною відтворення населення і характеризує появу в населенні нових членів.
При вивченні народжуваності слід чітко відрізняти два поняття – плідність і народжуваність. Народжуваність – процес дітородження в сукупності людей, що складають покоління (генерацію). Плідність – це біологічний потенціал, фізіологічна здатність жіночого організму до дітонародження. Народжуваність є однією з форм реалізації плідності, результатом репродуктивної поведінки жінок або сімей.
Дані про кількість народжених дітей одержують при реєстрації відповідно до діючого в країні законодавства.

Работа содержит 1 файл

При вивчені народжуваності застосовується система показників.doc

— 249.00 Кб (Скачать)

Міністерство освіти, науки, молоді і спорту України

Національний  університет водного господарства та природокористування

Кафедра трудових ресурсів і підприємництва 

Народжуваність є позитивною стороною відтворення населення і характеризує появу в населенні нових членів.

При вивченні народжуваності слід чітко  відрізняти два поняття – плідність  і народжуваність. Народжуваність – процес дітородження в сукупності людей, що складають покоління (генерацію). Плідність – це біологічний потенціал, фізіологічна здатність жіночого організму до дітонародження. Народжуваність є однією з форм реалізації плідності, результатом репродуктивної поведінки жінок або сімей.

 Дані про кількість народжених дітей одержують при реєстрації відповідно до діючого в країні законодавства.

Вивчення народжуваності і плідності  має велике науково-пізнавальне  і практичне значення. Результати статистики народжуваності і плідності використовують для визначення перспективної чисельності населення і таких важливих розрахунків, як розрахунки балансу трудових ресурсів з урахуванням тимчасового вибуття матерів новонароджених, розрахунок майбутніх контингентів навчальних закладів, медичних установ для обслуговування материнства і дитинства, виробництва спеціальних видів продовольчих і непродовольчих товарів.

Аналіз народжуваності і плідності  здійснюють за показниками:

  • загальний коефіцієнт народжуваності;
  • спеціальний коефіцієнт народжуваності;
  • вікові коефіцієнти плідності;
  • сумарний коефіцієнт плідності;

Усі ці показники пов'язані між  собою, але кожний має самостійне значення і надає специфічну характеристику процесу народжуваності.

Вихідним показником для розрахунку усіх коефіцієнтів народжуваності виступає загальна кількість народжених. Але загальна кількість народжених не є вимірником народжуваності як демографічного процесу, оскільки її величина залежить від чисельності населення. Цей показник не може використовуватися для динамічних і міждержавних порівнянь.

Найпростішим відносним показником, що найчастіше використовується для характеристики народжуваності є загальний коефіцієнт народжуваності, який розраховується за формулою:

                                      ,                                 (1)

де: N – абсолютна кількість народжених за рік; – середньорічна чисельність населення;

Теоретично загальний коефіцієнт народжуваності може варіюватися в  широких межах. Протягом свого життя  при відсутності будь-яких обмежень жінка в інтервалі від 15 до 50 років може народити в середньому 8-9 дітей, тобто одну дитину в чотири роки. За цих умов кількість народжених дітей буде вчетверо менше чисельності жінок 15-49 років. Якщо дітородний контингент складає 25 % населення, то число народжених щорічно дітей буде приблизно 6,25 %. Ця величина і є максимальним рівнем загального коефіцієнта народжуваності (біологічним максимумом).

Що стосується мінімального рівня, то теоретично за особливо несприятливих умов він може знизитися майже до нуля, але історія не знає таких прикладів для більш – менш значної чисельності населення.

Таблиця 1

 Міжнародна шкала оцінки рівня народжуваності

Характеристика коефіцієнта

Коефіцієнт народжуваності, ‰

Коефіцієнт сумарної плідності

Загальний

Спеціальний

Надзвичайно низький

До 10

До 40

Менший 1,5

Дуже низький

10 – 12

40-48

1,5-1,8

Низький

12 – 16

48-64

1,8-2,2

Середній

16 – 25

64-100

2,2-2,8

Високий

25 – 35

100-140

2,8-4,0

Дуже високий

35 – 50

140-250

4,0-6,0

Надзвичайно високий

50 і більше

250 і більше

6,0 і більше


 

Значення загального коефіцієнта  народжуваності  залежить не тільки від інтенсивності народжуваності, тобто середнього числа дітей, народжених за рік, але й від демографічних та інших структур, у першу чергу статево-вікової та шлюбної.

     Спеціальний коефіцієнт народжуваності (загальний коефіцієнт плідності) розраховується як відношення числа живонароджених дітей до середньої чисельності жінок віком від 15 до 50 років (15-49 років):

                                                                         (2)

де: – середня чисельність жінок плідного віку.      

Даний показник знаходиться під впливом структури жінок віком 15-49 років. Тому виникає необхідність обчислення більш точних коефіцієнтів, а саме вікових коефіцієнтів плідності, які характеризують інтенсивність народжуваності у конкретній вікові групі жінок.

       Вікові коефіцієнти плідності розраховуються за однолітніми або п'ятилітніми групами жінок в інтервалі від 15 до 50 років за формулою:

                                                                          (3)

де: Nx – число новонароджених матерями у віці х;

– середньорічна чисельність жінок у віці х.

  Сумарний коефіцієнт плідності є узагальнюючим показником народжуваності за рік і представляє собою число дітей, яке народила б одна жінка (або 1000 жінок) за весь репродуктивний період за умов відсутності смертності та збереження вікових коефіцієнтів народжуваності, які спостерігалися в рік, для якого проводиться розрахунок.

                             (4)

- величина вікового інтервалу.

 

Таблиця 2

Чисельність народжених за регіонами України в 2008-2010 рр.

 

Чисельність народжених, осіб

2008

2009

2010

Україна

510588

512526

497689

Автономна Республіка Крим

23353

23524

23238

області

     

Вінницька

17914

18053

17508

Волинська

15301

15290

14848

Дніпропетровська

37383

37309

35593

Донецька

44394

43374

41258

Житомирська

14641

15108

14678

Закарпатська

18292

18219

18301

Запорізька

18901

18409

18018

Івано–Франківська

16983

17333

16343

Київська

20195

20616

19737

Кіровоградська

10538

10916

10531

Луганська

22259

21671

20969

Львівська

29007

30079

28651

Миколаївська

13378

13093

12831

Одеська

28780

28986

28690

Полтавська

14748

14755

14250

Рівненська

17089

17544

17074

Сумська

10835

10681

10360

Тернопільська

12388

12404

11872

Харківська

27207

27226

26286

Херсонська

12473

12323

12388

Хмельницька

14822

14690

14414

Черкаська

12466

12594

12462

Чернівецька

11067

11050

11032

Чернігівська

10039

10534

10091

м.Київ

31965

32488

32082

Севастополь (міськрада)

4170

4257

4184


 

 

Таблиця 3

Розподіл живонароджених і мертвонароджених за статтю та типом поселень в Україні в 2008-2010 рр., осіб

Міські поселення

 

Живонароджені

На 100 дівчаток народилось хлопчиків

Мертвонародженні

 

хлопчики

дівчатка

Чоловічої статі

жіночої статі

2008

176026

164568

107

1230

1074

2009

175690

163807

107

1235

1012

2010

168773

157814

107

1074

1001

Сільська місцевість

2008

87562

82433

106

571

541

2009

89154

83874

106

586

518

2010

88062

83040

106

645

580


 

Таблиця 4

Розподіл живонароджених  та мертвонароджених за статтю і регіонами  України в 2010 р., осіб

 

Живонародженні

На 100 дівчаток народилось хлопчиків

Мертвонародженні

обидві статі

хлопчики

дівчатка

обидві статі

чоловічої статі

жіночої статі

Україна

497689

256835

240854

107

3300

1719

1581

Автономна Республіка Крим

23238

12125

11113

109

175

101

74

області

             

Вінницька

17508

9101

8407

108

130

63

67

Волинська

14848

7775

7073

110

76

38

38

Дніпропетровська

35593

18321

17272

106

263

117

146

Донецька

412558

21350

19908

107

327

177

150

Житомирська

14678

7592

7086

107

69

36

33

Закарпатська

18301

9431

8870

106

143

79

64

Запорізька

18018

9312

8706

107

121

71

50

Івано–Франківська

16343

8364

7979

105

90

47

43

Київська

19737

10100

9637

105

85

45

40

Кіровоградська

10531

5423

5108

106

97

49

48

Луганська

20969

10875

10094

108

109

61

48

Львівська

28651

14775

13876

106

197

111

86

Миколаївська

12831

6551

6280

104

79

44

35

Одеська

128690

14600

14090

104

241

106

135

Полтавська

14250

7439

6811

109

99

45

54

Рівненська

17074

8774

8300

106

117

66

51

Сумська

10360

5383

4977

108

70

35

35

Тернопільська

11872

6095

5777

106

59

26

33

Харківська

26286

13652

12634

108

201

96

105

Херсонська

12388

6451

5937

109

87

53

34

Хмельницька

14414

7368

7046

105

65

36

29

Черкаська

12462

6459

6003

108

72

38

34

Чернівецька

11032

5652

5380

105

68

30

38

Чернігівська

10091

5184

4907

106

73

40

33

м.Київ

32082

16515

15567

106

161

93

68

Севастополь (міськрада)

4184

2168

2016

108

26

16

10


 

 

Таблиця 5

Розподіл народжених за шлюбним станом матерів та порядком народження в Україні в 2008-2010 рр., осіб

 

2008

2009

2010

всього

в т.ч. у матерів, які  не перебувають у зареєстрованому  шлюбі

всього

в т.ч. у матерів, які  не перебувають у зареєстрованому шлюбі

всього

в т.ч. у матерів, які  не перебувають у зареєстрованому  шлюбі

Всього народжених

510589

106605

512525

108610

497689

108785

в т.ч. за порядком народження

           

першими

281586

59802

271972

59465

252882

56565

другими

170273

30272

176302

31251

175630

32188

третіми

39506

10392

43455

11266

46254

12278

четвертими

10441

3507

11466

3776

12842

4467

п’ятими та наступними

8654

2529

9252

2793

9992

3218

невідомо

129

103

78

59

89

69


 


 

Таблиця 6

Загальний коефіцієнт народжуваності в Україні в 2008-2010 рр.

 

Загальний коефіцієнт народжуваності, на 1000 осіб

2008

2009

2010

Україна

11,0

11,1

10,8

Автономна Республіка Крим

11,9

12,0

11,8

області

     

Вінницька

10,8

10,9

10,6

Волинська

14,8

14,7

14,3

Дніпропетровська

11,0

11,1

10,6

Донецька

9,8

9,7

9,3

Житомирська

11,3

11,7

11,5

Закарпатська

14,7

14,6

14,7

Запорізька

10,4

10,1

10,0

Івано–Франківська

12,3

12,5

11,8

Київська

11,7

12,0

11,5

Кіровоградська

10,2

10,7

10,4

Луганська

9,5

9,3

9,1

Львівська

11,3

11,8

11,2

Миколаївська

11,1

11,0

10,8

Одеська

12,0

12,1

12,0

Полтавська

9,7

9,8

9,5

Рівненська

14,8

15,2

14,8

Сумська

9,1

9,1

8,9

Тернопільська

11,3

11,4

10,9

Харківська

9,8

9,8

9,5

Херсонська

11,3

11,2

11,4

Хмельницька

11,0

11,0

10,8

Черкаська

9,5

9,7

9,7

Чернівецька

12,2

12,2

12,2

Чернігівська

8,9

9,4

9,1

м.Київ

11,6

11,7

11,5

Севастополь (міськрада)

11,0

11,2

11,0

Информация о работе Аналіз народжуваності та плідності