Статистияний облік

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Марта 2013 в 14:21, курсовая работа

Описание работы

Метою даної курсової роботи є аналіз основних показників в галузі культури та мистецтва. Найважливішими показниками при даному аналізі є показники діяльності установ культури і мистецтва, показники матеріально-технічної бази закладів культури, їх формування, а також участь населення в культурних заходах.
Завданнями при написанні курсової роботи є:
1) вивчити літературу (підручники, статистичні збірники та інше) з розглянутої проблеми;
2) вивчити структуру закладів культури і мистецтва;
3) розглянути та проаналізувати динаміку числа бібліотек;
4) провести угруповання установ культурно - дозвільного типу;
5) виконати кореляційно - регресійний аналіз.

Содержание

Вступ.........................................................................................................................3
1. Теоретичні основи статистичного вивчення культури та мистецтва.............4
1.1.Загальні положення статистики культура та мистецтво України.................4
1.2. Інструменти статистики культури та мистецтва...........................................5
1.3.Форми статистичної звітності установ культури та мистецтв......................6
2.Статистика культури та мистецтва України....................................................10
2.1.Статистична оцінка діяльності показників закладів культури та мисте-цтва..........................................................................................................................10
2.2.Статистичні показники діяльності культури................................................13
2.3. Статистичні показники діяльності мистецтва ............................................15
3. Практична частина............................................................................................18
Висновок ................................................................................................................40
Список використаної літератури..........................................................................41
Додатки...................................................................................................................42

Работа содержит 1 файл

statistika.doc

— 827.00 Кб (Скачать)

Зміст

Вступ.........................................................................................................................3

1. Теоретичні основи статистичного вивчення культури та мистецтва.............4

1.1.Загальні положення статистики культура та мистецтво України.................4

1.2. Інструменти статистики культури  та мистецтва...........................................5

1.3.Форми статистичної звітності установ культури та мистецтв......................6

2.Статистика культури та мистецтва України....................................................10

2.1.Статистична оцінка діяльності показників закладів культури та мисте-цтва..........................................................................................................................10

2.2.Статистичні показники діяльності культури................................................13

2.3. Статистичні показники діяльності  мистецтва ............................................15

3. Практична частина............................................................................................18

Висновок ................................................................................................................40

Список використаної літератури..........................................................................41

Додатки...................................................................................................................42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Діяльність у сфері  культури та мистецтва охоплює сферу  виробництва, збереження національного культурного надбання, розподілу та споживання населенням духовних цінностей. Існує розгалужена мережа спеціалізованих організацій та установ, призначених для здійснення діяльності в галузі культури і мистецтва: музеї, театри, бібліотеки, клуби і т.д., а також персонал, що професійно займається цією діяльністю.

Завдання статистики культури та мистецтва полягають  у спостереженні за діяльністю організацій  та установ культури, з одного боку, і долученням (участю) населення  до тих чи інших видів культурної діяльності, з іншого.

Статистика культури і мистецтва як галузь соціальної статистики відображає діяльність в  галузі культури і мистецтва, що піддається кількісному аналізу.

Метою даної курсової роботи є аналіз основних показників в галузі культури та мистецтва. Найважливішими показниками при даному аналізі є показники діяльності установ культури і мистецтва, показники матеріально-технічної бази закладів культури, їх формування, а також участь населення в культурних заходах.

Завданнями при написанні курсової роботи є:

1) вивчити літературу (підручники, статистичні збірники  та інше) з розглянутої проблеми;

2) вивчити структуру  закладів культури і мистецтва;

3) розглянути та проаналізувати  динаміку числа бібліотек;

4) провести угруповання  установ культурно - дозвільного типу;

5) виконати кореляційно  - регресійний аналіз.

У даній роботі представлений  статистичний аналіз діяльності культури та мистецтва по Україні.

 

 

 

 

1. 1. Теоретичні основи статистичного вивчення культурыта мистецтва

1.1.Загальні положення статистики культура та мистецтво України.

Упродовж останніх років  роль культури в процесі розвитку стала однією з важливих політичних проблем. Для розроблення конструктивної політики галузі та забезпечення можливості оцінки наслідків її впровадження необхідна відповідна інформація. З цією метою Інститутом статистики ЮНЕСКО розроблено концептуальну основу системи статистики культури, яка охоплює повний спектр культурної творчості, незалежно від конкретного

соціально-економічного способу його реалізації. Зазначена концептуальна база та методологія адаптовані відповідно до національного законодавства про культуру та використані для підготовки цих методологічних положень.

Діяльність, яка регулюється  національним законодавством про культуру, відповідає галузям культури, які визначаються в рамках міжнародного стандарту системи статистики культури. Галузі культури утворюють комплекс, пов'язаних з культурою видів економічної діяльності, які згруповані в такому порядку:

- культурна та природна  спадщина;

- вистави та святкування;

- книги та преса;

- бібліотечна справа;

- аудіовізуальні та  інтерактивні засоби.

Це мінімальний комплекс культурної діяльності, стосовно якої забезпечується збирання й узагальнення співставних статистичних показників, що дозволяє визначити параметри охоплення галузі культури та отримати уявлення про її структуру.

До складу галузі культурної та природної спадщини включається діяльність музеїв, включаючи території археологічних розкопок і пам'яток.

Вистави та святкування - включають всі види культурних заходів, що їх

проводять виконавці. Виконавські  мистецтва - включають таку професійну діяльність, як театральна (включаючи лялькові театри), танцювальна, оперна.

Категорія книги та преса  включає всі види друкованих видань: книги, газети, періодичні видання.

Бібліотечна справа забезпечує створення, збереження та доступ до фонду відомостей, що забезпечують певні інформаційні потреби –дослідницькі, освітні, культурні та дозвільні.

 Основними елементами галузі аудіовізуальних та інтерактивних засобів є передачі на радіо та телебаченні.

Крім того, окремою  складовою статистики культури є  виробництво фільмів.

Особливою складовою  у статистиці культури є мова. Мова виступає одним із засобів передачі поточних послуг культури та культурної спадщини, засобом сприйняття та розуміння оточуючого світу, суспільного та природного середовища існування цієї групи. Тому велика увага в рамках статистики культури приділяється отриманню даних про мови, які використовуються при виробництві продукції у галузі культури. Насамперед такі дані забезпечують відомості щодо доступності матеріалів на національній мові, передачі мови з покоління в покоління та змін у сферах

застосування мови.

 

1.2. Інструменти  статистики культури та мистецтва

Класифікації. Статистика культури в статистичній діяльності розглядається з точки зору двох складових – вимірювання соціальних параметрів і вимірювання економічних параметрів у сфері культури. Для характеристики соціальних параметрів статистично вивчаються показники наявності (мережі) закладів, які надають послуги в галузі культури. До показників, що характеризують соціальні параметри, відносяться також показники охоплення (залучення) населення до окремих видів послуг культури або забезпечення певними видами послуг сфери культури. При збиранні і опрацюванні даних щодо соціальних характеристик у сфері культури на заміну стандартних класифікацій використовуються системи визначень і понять, які відповідають національним законодавствам про культуру .

Для визначення та групування закладів культури за видом діяльності та

як одиниць статистичних спостережень використовується поняття  виду економічної діяльності. Код виду економічної діяльності є одним з основних показників стратифікації сукупності для організації суцільних або вибіркових

обстежень. На основі визначення виду економічної діяльності здійснюється

облік закладів культури в Реєстрі статистичних одиниць (РСО). Для групування закладів культури за видами економічної діяльності використовується Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД).

У процесі виробництва  та поширення даних зі статистики культури та мистецтва щодо економічних характеристик галузі використовуються міжнародні класифікації. В основному ці класифікації є комплексними системами, в рамках яких можливо збирати й узагальнювати дані у форматі, призначеному для економічного аналізу. З цією метою в Україні використовуються національні класифікації, гармонізовані з міжнародними. Хоча ці інструменти для збирання даних не призначені спеціально для збирання інформації зі статистики культури та мистецтва, вони дозволяють аналізувати відібрані види культурної сфери та пов'язаних із нею галузей.

Реєстри. Для формування сукупностей одиниць для організації державних статистичних спостережень зі статистики культури та мистецтва використовуються записи РСО і адміністративний реєстр Федерації виставкової діяльності України. Формування сукупностей одиниць здійснюється на рівні Державного комітету статистики України за встановленими критеріями для відбору.

1.3. Форми статистичної звітності установ культури та мистецтва

У зв'язку зі зміною функцій  органів культури на місцях, значним  скороченням асигнувань на їх утримання, процесом роздержавлення кінопрокату, телебачення, радіо, під впливом  інших факторів виникли проблеми з повнотою збору інформації.

Місцеві статистичні органи мають  у своєму розпорядженні вкрай  обмежене колом показників за статистикою  культури, отримуючи їх в основному  за разовими запитами.

Державні статистичні  спостереження зі статистики культури

охоплюють такі напрями:

1. Діяльність музеїв – державне статистичне спостереження за формою № 8-нк (річна) "Звіт про діяльність музею". Мета спостереження – збирання, розроблення, узагальнення та поширення даних щодо мережі та результатів діяльності музеїв.

2. Діяльність театрів – державне статистичне спостереження за формою № 9-нк (річна) "Звіт про діяльність театру". Мета спостереження –збирання, розроблення, узагальнення та поширення даних щодо мережі та результатів діяльності театрів.

3. Діяльність концертних організацій,  професійних творчих колективів – державне статистичне спостереження за формою № 12-нк (річна) "Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу". Мета спостереження – збирання, розроблення, узагальнення та поширення даних щодо діяльності концертних організацій, професійного творчого колективу.

4. Виставкова діяльність  – державне статистичне спостереження  за формою № 1-виставки (річна) "Звіт про виставкову діяльність". Мета спостереження – збирання, розроблення, узагальнення та поширення даних про виставкову діяльність в Україні.

Бланки форм державних статистичних спостережень затверджуються наказами Державного комітету статистики України. Інструкції про порядок заповнення форм державних статистичних спостережень затверджуються наказами Державного комітету статистики України та проходять процедуру державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Інструментарій для  проведення державних статистичних спостережень

зі статистики культури розміщено на веб-сайті Державного комітету статистики України. Терміни проведення державних статистичних спостережень визначаються щорічними планами державних статистичних спостережень, що затверджуються нормативними актами Кабінету Міністрів

України.

Метаописи державних  статистичних спостережень зі статистики культури для користувачів даних також розміщено на веб-сайті Державного комітету статистики України.

Звіти подаються на паперових носіях органу державної статистики за місцезнаходженням респондентів у термін, визначений на бланку форми. Якщо респонденти подають зазначені форми як електронні звіти, вони здійснюють їх подання органам державної статистики відповідно до встановленого порядку.

Під час отримання  від респондента зазначених форм державних статистичних спостережень органи державної статистики здійснюють попередню візуальну перевірку звіту, після чого уводять звіт до відповідного

комплексу електронної  обробки статистичної інформації, за допомогою якого проводять арифметичний та логічний аналіз як первинних, так і зведених даних, та передають опрацьовану інформацію на вищий рівень розробки.

Результати державних  статистичних спостережень зі статистики

культури за формами  №№ 8-нк; 9-нк; 12-нк та 1-виставки формують у таких

обсягах та розрізах:

– на регіональному рівні: зведена інформація по всіх показниках, включених до відповідної форми звітності за видами закладів культури, видами їх діяльності, їх статусом, за регіоном у цілому й у розрізі районів. До показників відносяться такі: кількість театрів, кількість місць для глядачів, кількість глядачів, кількість вистав, кількість концертів, кількість працівників закладів культури, мови роботи, кількість музейних предметів, типи музейних предметів, кількість виставкових заходів, тривалість виставкових заходів, країни, на території яких проходили виставкові заходи.

– на державному рівні: зведена інформація по всіх показниках, включених до відповідної форми звітності за видами закладів культури, видами їх діяльності, їх статусом, по країні у цілому й у розрізі регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь). До показників відносяться такі: кількість театрів, кількість місць для глядачів, кількість глядачів, кількість вистав, кількість концертів, кількість працівників закладів культури, мови роботи, кількість музейних предметів, типи музейних предметів, кількість виставкових заходів, тривалість виставкових заходів, країни, на території яких проходили виставкові заходи. За результатами розробки даних за формами державних статистичних спостережень зі статистики культури створюють архів та часові ряди даних з метою їх збереження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о работе Статистияний облік