Суть і значення індексів. Їх види і застосування

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2013 в 22:08, доклад

Описание работы

Індекси використовуються для порівняльної характеристики сукупності в часі, для порівняння фактичного випуску з планом, для порівняння рівнів виробництва продукції, цін, продуктивності праці в різних регіонах, на різних підприємствах, для різних товарів.
Індекс в статистиці – це відносна величина , результат порівняння двох рівнів показника , що вивчається. Як відомо, порівняння можна здійснити :
а) в динаміці, тобто порівнюючи рівень показника лоточного періоду з рівнем цього ж показника в базисному періоді. В цьому випадку мова йде про індекси динаміки;

Содержание

Вступ
Суть і значення індексів
Види індексів
Обчислення основних економічних індексів
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

Статистика реферат.doc

— 68.50 Кб (Скачать)

Національний авіаційний університет

Інститут економіки  та менеджменту

Кафедра фінансів, обліку і аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат

З дисципліни «Статистика»

 На тему: «Суть і значення індексів. Їх види і застосування»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала: студентка 203 групи  ФМЛ

Мороз А.В.

Перевірила:

Ковтуненко В. М.

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2012

Зміст

 1. Вступ
 2. Суть і значення індексів
 3. Види індексів
 4. Обчислення основних економічних індексів
 5. Список використаної літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Індекси використовуються для порівняльної характеристики сукупності в часі, для порівняння фактичного випуску з планом, для порівняння рівнів виробництва продукції, цін, продуктивності праці в різних регіонах, на різних підприємствах, для різних товарів.

Індекс в статистиці  –  це відносна величина , результат порівняння двох рівнів показника , що вивчається. Як відомо, порівняння можна здійснити :

а) в динаміці, тобто порівнюючи рівень показника лоточного періоду  з рівнем цього ж показника  в  базисному  періоді. В цьому  випадку мова йде про індекси динаміки;

б) в просторі, тобто порівнюючи  рівень показників однієї територіальної одиниці, чи об'єкта з іншою. В такому разі отримуємо територіальні індекси;

в) фактичний рівень показника співставляється  з запланованим рівнем одного й того ж показника, і в результаті індекс виконання плану.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект А)

Період, з яким здійснюється співставлення  в індексному аналізі, співставляється  зі знаком «0», а період,  який порівнюється, – «1».

 Важливим положенням методологічного характеру при побудові індексів є правильна класифікація факторів співмножників, в результаті множення яких отримуємо якийсь загальний економічний показник. Серед цих факторів якісь можна класифікувати як інтенсивні (якісні) , а якісь – як екстенсивні  (кількісні).

За допомогою індексів вивчають зміну обсягу виробництва різнорідної продукції, цін на різні види товарів, продуктивності праці у галузях матеріального виробництва. Їх також використовують і для визначення ступеня впливу окремих факторів на зміну окремого явища.

У статистиці розрізняють  кілька видів індексів. КОНСПЕКТ  Б)!!!! (там где 3 и 5 пункт расписать :

3. Кількісні показники дають уявлення про обсяг досліджуваного явища, а якісні – про його рівень, що припадає на одиницю сукупності. Між кількісними й якісними показниками існують взаємозв’язки, які використовуються при побудові зведених індексів і при їх аналізі. Тому кількісні й якісні показники часто називають факторами-співмножниками.

5. Агрегатна форма індексів дозволяє розв'язати ряд конкретних завдань статистико-економічного аналізу. Економічний зміст чисельника і знаменника будь-якого з таких індексів не викликає щонайменших труднощів, а тому чітким і беззаперечним є зміст самого індексу.

Середні з індивідуальних індексів є похідні величини, які дістають у результаті перетворення агрегатних індексів. Вибір тієї чи іншої форми індекси залежать від мети, з якою вони визначаються, і з вихідних даней. Так, якщо треба охарактеризувати зміну екстенсивного показника в середньому по сукупності різнорідних елементів, використовують середньоарифметичний зважений індекс. )

Індивідуальний  індекс – це відношення показника  звітного (або поточного) періоду  до аналогічного показника базисного  періоду, позначається буквою “і”, вимірюється  у коефіцієнтах та відсотках.

Складемо основні економічні індивідуальні індекси з формулами:

Індекси

Формули

Цін

Обсягу  продукції

Товарообігу

Собівартості  одиниці продукції

Продуктивності  праці


Загальні індекси характеризують  співвідношення явищ, що складаються  з окремих елементів, які не можна  підсумувати.Загальні індекси обчислюють у формі агрегатного індексу або середнього. Агрегатний індекс є основною формою загальних індексів. При побудові агрегатних індексів використовують такі правила:

  • У індексах якісної ознаки за індексовану величину беруть рівень звітного періоду;
  • В індексах кількісної ознаки за індексовану величину беруть рівень базисного періоду.

Для зіставлення фактичного товарообігу  групи товарів за два періоди  використовують зведений індекс товарообігу  у фактичних цінах.

, де

- сума товарообігу у звітному  періоді;  - сума товарообігу у базисному періоді.

Цей індекс характеризує зростання  обсягу товарообігу у звітному періоді  порівняно з базисним періодом, але  не показує, за рахунок чого відбулося  це зростання: від збільшення кількості  проданих товарів, чи від зміни цін за окремі товари.

Важливим фактором підвищення рівня  виробництва є зростання продуктивності праці. Тому серед основних економічних  індексів особливе місце посідає  індекс продуктивності праці. Рівень продуктивності можна визначити двома способами:

Цим двом способам відповідає два  способи обчислення індексів продуктивності праці. Зведений індекс продуктивності праці обчислюється за формулами:

Для характеристики зміни місткісних показників фізичного обсягу, продуктивності праці – середньозважений індекс має вигляд середньої арифметичної зваженої.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

 

  1. Захожай В. Б. Основи статистики: Учеб. пос. - К.: МАУП, 1997.
  2. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін. - К.: Вид-во КНЕУ, 2000.
  3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 144с.
  4. Статистика: Курс лекций / Харченко Л. П., Долженкова В. Г., Ионин В. Г. и др.; под ред. В. Г. Ионина - Новосибирск: Изд-во НГАЗ иУ, М.: ИНФРА-М, 1998. - 310с.

 


Информация о работе Суть і значення індексів. Їх види і застосування