Акцизний збір як вид непрямого оподаткування

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2011 в 13:23, реферат

Описание работы

Вступ
Акцизний збір як вид непрямого оподаткування
Законодавче регулювання сплати акцизного збору. Основні елементи
акцизного збору
Нарахування та сплата акцизного збору
Висновок
Використана література

Работа содержит 1 файл

акциз 2.doc

— 137.00 Кб (Скачать)

Україні, акцизним збором. Це, зокрема, досягається шляхом продажу

виробникам  цих товарів, а також замовникам (імпортерам) марок акцизного

збору в грошовій формі або подання  в податкову інспекцію належним чином

оформленого простого векселя на суму акцизного  збору. Одержувачі марок

акцизного збору також вносять плату за марки акцизного збору, що

покривають  витрати держави на виготовлення, зберігання та реалізацію цих

марок. Придбані марки акцизного збору  використовуються виробниками

алкогольних напоїв та тютюнових виробів безпосередньо  в процесі

виробництва для здійснення маркування, а замовники (імпортери) передають

придбані  марки для використання в процесі  виконання замовлення

виробникам (постачальникам) цих виробів. Ввезення на митну територію

України алкогольних напоїв і тютюнових  виробів без марок акцизного збору

(крім  транзиту) не допускається. 

Сума  авансового платежу акцизного збору  у грошовій формі або шляхом

видачі  векселя на стадії придбання марок  акцизного збору розраховується

покупцем  марок самостійно, виходячи з обсягів  виробництва або імпорту на

основі  визначених Урядом України умовних  фіксованих ставок на одиницю

відповідного  товару. Для визначення суми акцизного  збору і необхідної

кількості марок у відповідну податкову  інспекцію подається

заявка-розрахунок встановленої форми. У разі імпорту один примірник

цього розрахунку з позначкою податкової інспекції про сплату акцизного

збору передається імпортером митним органам  під час оформлення вантажної

митної  декларації. Акцизний збір у сумі перевищення  його фактичного

розміру, розрахованого на основі діючих ставок збору і даних вантажної

митної  декларації, над авансовою рохрахунковою  сумою, сплаченою під час

одержання марок (або за векселем), сплачується  до або під час митного

оформлення  вантажу. Такий порядок, зокрема, має  унеможливити нелегальний

імпорт  алкогольних напоїв та тютюнових  виробів, оскільки ввезти їх може

лише  зареєстрований імпортер. 

Якщо  торгівельні організації будь-якої форми власності реалізують

реалізують

алкогольні  напої та тютюнові вироби без наявності  на пляшці, пачці,

упаковці марки акцизного збору, державна податкова адміністрація має

право виносити постанови про конфіскацію  цих товарів. Кримінальний

кодекс  України та Кодекс України про  адміністративні правопорушення

передбачають  відповідальність за незаконне виготовлення, підробку,

незаконне передання (продаж) марок акцизного  збору та незаконне

використання  немаркерованих товарів. 

Перелік товарів, на які встановлюється акцизний збір (підакцизних

товарів), і ставки акцизного збору затверджуються законодавчо і є

єдиними на всій території України для вітчизняних та імпортиних товарів. 

У перелік  підакцизних товарів включено спирт  і алкогольні напої,

тютюнові  вироби, транспортні засоби і шини до них, бензин, рушниці

спортивні, ювелірні вироби, магнітофони й апаратуру  звукозапису,

відеоапаратуру, відео- та аудіокасети, компакт-диски, телевізори

кольорові, набори кухоні або столові, офісні меблі, одяг з натуральної

шкіри та хутра, щоколад, каву, рибні делікатеси, частини тушок домашньої

птиці. 

Акцизний  збір обчислюється за ставками, що визначаються у двох

варіантах: 

- у твердих  ставках (сумах) з одиниці реалізованих, завезених, переданих

товарів; 

- у відсотках  до обороту з реалізації (передачі) товарів або митної

вартості. 

Тверді  ставки акцизного збору встановлені  в ЕКЮ (ЄВРО) з одиниці

(переданих,  завезених в Україну) товарів,  що реалізовані. Ці ставки

диференційовані залежно від якісних характеристик  товару. 

Акцизний  збір, обчисленний в ЕКЮ (ЄВРО) для  товарів, що їх вироблено й

реалізовано в Україні, сплачуються у валюті України. При цьому

використовувається  валютний (обмінний)курс Національного  банку, що діяв

на перший день місяця, в якому відбулася  реалізація товару. Цей курс для

обчислення  ставок акцизного збору залишається  незмінним протягом місяця. 

Акцизний  збір, обчислений в ЕКЮ (ЄВРО) для товарів, що імпортуються в

Україну, сплачується у валюті України  за валютним курсом (обмінним)

курсом  Національного банку, який діяв на дань подання митної декларації. 

За використання відсоткових ставок акцизного збору  можливі такі варіанти

визначення  обороту, що оподатковується: 

1)  для  товарів, які реалізуються за  договірними цінами вітчизняними

виробниками. Оподаткований оборот визначається виходячи з вартості

товарів за вказаними цінами з урахуванням  акцизного збору, без ПДВ

(методику визначення вільної відпускної ціни із включенням акцизного

збору); 

2) для  товарів, що отримані за межами  України за іноземну валюту,

включаючи товари, завезені на територію України  в порядку товарообмінних

операцій  і безкоштовно. Оборот, який оподатковується, обчислюється,

виходячи  з митної вартості товарів, перерахованої  за курсом Національног

Банку України, що діяв на день подання митної декларації. 

В оподатковуваний  оборот включаються також оплата митних послуг (митні

збори), ввізне мито, сума акцизного збору.   

Строки  сплати акцизного збору в бюджет залежать від виду підакцизних

товарів, суми податку. Підприємства, що реалізують вироблені ними спирт

податку. Підприємства, що реалізують вироблені  ними спирт

етиловий  і алкогольні напої, пиво, сплачують податок на третій робочий

день  після здійснення обороту. За реалізації тютюнових виробів податок

сплачується один раз на місяць (до 16 числа), виходячи з фактичного

обсягу  реалізації за звітний місяць. 

Підприємства, в яких середньомісячна сума акцизного збору за попередній

рік становила  понад 25 тис. грн., сплачують податок  щодекади (15, 25

числа поточного місяця і 5 числа місяця, наступного за звітнім),

виходячи  з фактичного обороту за звітну декаду. 

Решта підприємств сплачує податок  щомісяця до 15 числа також виходячи з

фактичного  обороту за попередній місяць. 

За імпортовані  підакцизні товари акцизний збір сплачується  під час

“розтаможування”  імпортного товару. 

Пільги  щодо акцизного збору. На фінансово-господарську діяльність

суб’єктів господарювання справляють вплив пільги, надані стосовно

акцизного збору. 

Акцизний  збір не стягується в разі реалізації підакцизних товарів на

експорт за іноземну валюту. Ця пільга підвищує конкурентоспроможність

відповідних товарів на зарубіжних ринках, сприяє збільшенню надходжень

валютних  ресурсів. 

Не обкладаються акцизним збором обороти з реалізації підакцизних товарів

для виробництва  інших видів підакцизних товарів. У цьому разі

виключається  можливість подвійного оподаткування. 

Не підлягає обкладанню акцизним збором реалізація легкових автомобілів

спеціального  призначення. 

Звільнено від акцизного збору вироблені  українськими підприємствами

легкові автомобілі, вантажно-пасажирські автомобілі, мотоцикли, шини,

окремі  види кольорових телевізорів, магнітофонів, меблів, одягу з хутра

і натуральної  шкіри, продуктів харчування. Ці пільги мають важливе

значення  для розвитку національного виробництва. На жаль, вони

використовуються  ще дуже обмежено. Це свідчить про недостатність

використання  регулюючої функції акцизного збору. 

Платники  акцизного збору та їх службові особи  несуть відповідальність за

правильність  обчислення та своєчасність сплати акцизного  збору в бюджет

відповідно  до чинного законодавства. Контроль за правильністю та

своєчасністю  сплати здійснюють податкові інспекції шляхом камеральної та

документальної  перевірок розрахунків по акцизному  збору, які подаються

платниками. 

Висновок 

Негативний  вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

податку “акцизний збір” (як і інших непрямих податків) матиме місце

тоді, коли встановлення непрямих податків тягне  за собою підвищення цін,

обмежує обсяг виробництва і реалізації товарів, призводить до

нагромадження нереалізованих товарів. 

Таким чином: 

По-перше - непрямим податкам властиве швидке  надходження. Відбулася

реалізація - проводиться перерахування акцизного  збору на рахунки

бюджету. Це, у свою чергу, дає кошти для  фінансування видатків. 

По-друге - оскільки непрямими податками охоплюються  товари народного

вжитку  і послуги, то досить високою є  ймовірність їх повного чи майже

повного надходження. 

По-третє - споживання більш-менш рівномірне в  територіальному розрізі, а

Информация о работе Акцизний збір як вид непрямого оподаткування