Декларація з ПДФО - вчимось заповнювати

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2012 в 21:28, реферат

Описание работы

Податковий агент щодо ПДФО - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст.18 та розділом IV ПКУ (пп. 14.1.180 ПКУ).

Работа содержит 1 файл

Практика з ПДФО.docx

— 50.24 Кб (Скачать)
 1. Декларація з ПДФО - вчимось заповнювати

Податковий агент щодо ПДФО - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст.18 та розділом IV ПКУ (пп. 14.1.180 ПКУ).

Так як Декларація подається окремо за кожний податковий період, який складає календарний місяць, окрему Декларацію за рік подавати не потрібно

У Декларації повинні бути заповнені всі зазначені в ній графи. Якщо ж інформація відсутня у будь-якій з граф, достатньо буде поставити прочерк (п. 1.4 листа N 4485).

Органи ДПС НЕ ПРИЙМУТЬ від вас Декларацію, якщо вона:

 • заповнена олівцем;
 • містить підчистки, помарки, малопомітні виправлення, дописки і закреслення (крім передбачених формою декларації), тексту або цифр, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи внаслідок інших причин;
 • не підтверджена підписами керівника підприємства та головного бухгалтера та не завірена печаткою платника податку, підписом самозайнятої особи (п. 1.5 листа N 4485);
 • ксерокопія оригіналу (пп. 2.2.1 листа N 4485)

Декларація подається до органів ДПС за місцем реєстрації податкового агента, уповноваженого - юридичної особи або її відокремлених підрозділів, що зобов'язані нараховувати та перераховувати ПДФО

Детальніше про заповнення Декларації можна дізнатися за адресою http://podatok.vlasnasprava.info/podatkovyj-kodeks/komentari-ekspertiv/401-2011-03-15-09-52-26.html

Додатково, податковий агент  подає Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається.

Якщо останній день строку подання податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Граничні строки подання податкового розрахунку можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені Кодексом.

Якщо після подачі податкового розрахунку за звітний період податковий агент подає новий податковий розрахунок з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у пункті 50.1 статті 50 Кодексу, не застосовуються.

Податковий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду.

Податковий розрахунок подається до органу ДПС за місцезнаходженням податкового агента - юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до органу ДПС за податковою адресою фізичної особи - податкового агента.

Податковий розрахунок подається податковими агентами із штатною чисельністю працівників до 1000 осіб єдиним документом на всіх, що працюють, з обов'язковим заповненням їхніх податкових номерів або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) – однією порцією. Якщо штатна чисельність працівників є більшою ніж 1000 осіб, можливе подання податкового розрахунку кількома порціями, кожна з яких являє собою окремий податковий розрахунок із своїм номером порції. Строк подання останньої порції не повинен перевищувати встановленого строку подання податкового розрахунку. Аркуші окремого податкового розрахунку зшиваються.

Релігійні організації, а також створені ними добродійні заклади повинні подавати податковий розрахунок на всіх платників податку.

Детальніше – див. наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. N 1020

 

Фізична особа - платник податку подає декларацію про майновий стан і доходи за звітний податковий період в установлені Кодексом або законом строки до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою (місцем проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник податку в органі державної податкової служби).

Декларація подається до органу державної податкової служби в один із таких способів на вибір платника податку:

а) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством.

Платник податку до 1 березня року, що настає за звітним періодом, має право звернутися із запитом до відповідного органу державної податкової служби з проханням надати роз'яснення щодо заповнення декларації, а орган державної податкової служби зобов'язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.

Детальніше – див. наказ Міністерства фінансів України від 07.11.2011 р. N 1395

 

Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку (Форма N 3ДФ)

Довідка видається безоплатно сільською, селищною, міською радою особисто власнику сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки) у 10-денний строк з дня звернення за місцем проживання або місцем розташування земельної ділянки на підставі письмової заяви, якщо сільськогосподарська продукція вирощується (виробляється) ним на земельних ділянках, наданих йому в розмірах, встановлених Земельним кодексом України для:

 • ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено у результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю);
 • будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок)
 • ведення садівництва;
 • індивідуального дачного будівництва.

У довідці зазначаються:

 • порядковий номер, за яким довідку зареєстровано, та дата (число, місяць і рік) видачі;
 • паспортні дані власника сільськогосподарської продукції (прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий), місце проживання (область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира);
 • реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків власника сільськогосподарської продукції згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) власника сільськогосподарської продукції;
 • вид використання земельної ділянки;
 • розмір земельної ділянки у гектарах;
 • ініціали та прізвище голови або секретаря виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради;
 • дата, до якої дійсна довідка.

Довідка реєструється сільською, селищною, міською радою. Видається строком на п'ять років.

Довідка подається власником сільськогосподарської продукції податковому агенту.

Детальніше – див. наказ ДПАУ від 21.12.2010 р. № 975 та лист ДПА  від 26.04.2011 р. N 7907/6/17-0715

 

 

2. Особливості застосування прогресивної шкали ставок ПДФО у вигляді з/п (п. 167.1)

П. 161.1 встановлює прогресивну  шкалу ставок ПДФО, що застосовуються при оподаткуванні окремих доходів, які включаються до бази оподаткування  згідно статті 164 ПКУ. Найпоширеніші  доходи, які оподатковуються за шкалою ставок – доходи у вигляді з/п. ін. заохочувальних та компенсаційних виплат або ін. виплат і винагород, що виплачуються ФО у зв’язку з  відносинами трудового найму  або ЦП договорами.

Суть оподаткування доходів  за прогресивною ставкою полягає  у тому, що:

а) до з/п. сума якої не перевищує 10-ти кратного розміру мінімальної з/п., встановленої законом на 1-ше січня звітного року (у 2012 році – 1073 грн), застосовується ставка 15%;

б) до частини з/п що перевищу 10-ти кратного розміру мінімальної з/п., встановленої законом на 1-ше січня звітного року (у 2012 році – 1073 грн), застосовується ставка 17%;

в) як виняток – з/п  працівників вугільної промисловості  оподатковується ставкою 10% не залежно від суми.

А тепер про порядок  застосування прогресивної шкали ставок ПДФО покажемо на прикладах.

Приклад 1. З/п, нарахована працівнику п-ва за січень 2012 року, становить 12 000 грн. Визначити суму ПДФО.

Нарахована сума з/п перевищує 10 730 грн (1073*10) і тому оподатковується за 2-ма ставками 15 і 17%.

Визначимо базу оподаткування  з/п, що оподатковується за ставкою 15%.

10 730 – 10 730*0,036 = 10 343,72 (грн.)

Сума з/п. що перевищує 10 730 дорівнює 1270 грн. (12 000 – 10 730).

Визначимо базу оподаткування  з/п. що оподатковується за ставкою 17%:

1270 – 1270*0,036 = 1224,28 (грн)

Розраховуємо  суму ПДФО:

10 343,72 грн * 15% + 1224,28 грн * 17% = 1764,19 грн.

Приклад 2. З/п, нарахована працівнику п-ва за січень 2012 року становить 20 000 грн. Визначимо суму ПДФО.

Дохід працівника за січень 2012 року перевищив максимальну величину бази нарахування ЄСВ (18 241), тому з\п за січень потрапляє до бази справляння ЄСВ частково. В сумі 18 241 грн. Із суми 1759 грн. (20 000 грн. – 18 241) ЄСВ не справляється.

Нарахована сума з/п перевищує 10 730 грн., тому вона обкладається ПДФО за двома ставками 15 і 17%.

Визначаємо базу оподаткування зарплати, що оподатковується за ставкою 15%.

10 730 грн - 10 730*0,036 = 10 343,72 (грн.)

Сума з/п. що перевищує 10 730 дорівнює 9 270 грн. (20 000 – 10 730).

Визначимо базу оподаткування  з/п. що оподатковується за ставкою 17%: При цьому слід врахувати, що із суми перевищення (9 270 грн.) ЄСВ утримується частково із суми 7 511 грн. (9 270 – 1 759):

9 270 - 7 511*0,036 = 8 999,6 грн

Розраховуємо  суму ПДФО:

10 343,72 грн * 15% + 8 999,6 грн * 17% = 3 081,49 грн.

Приклад 3. У жовтні 2011 року працівнику п-ва нараховано такі виплати:

 • з/п за жовтень 2011 року – 5 000 грн.
 • лікарняні за дні хвороби у вересні 2011 року – 2 000 грн.
 • лікарняні за дні хвороби у жовтні 2011 року – 4 000 грн.

Сума з/п за вереснь 2011 року становить 7 500 грн.

Для цілей порівняння з  максимальною величиною бази нарахування  ЄСВ та для порівняння з межею 9410 грн з метою застосування ставок лікарняні слід відносити до місяців. За які їх нарахвано.

Таким чином, дохід вересня 2011 р. з урахуванням лікарняних, нарахованих  у вересні 2011 (7 500 + 2 000 = 9 500 грн.). не перевищив максимальну величину доходу, з якого в цьому місяці справлявся ЄСВ (14 400 грн). У свою чергу, дохід за жовтень 2011 р. також не перевищує максимальну величину бази нарахування ЄСВ, що діє в цьому місяці у розмірі 16 745 грн (5 000 + 4 000 = 9 000). Ураховуючи викладене вище, ЄСВ утримується з усієї суми виплат.

Оскільки нарахований  дохід працівника за жовтень 2011 року менше 9 410 грн, утримання ПДФО здійснюється за ставкою 15%.

Визначимо базу оподаткування  доходу. Нарахованого за жовтень 2011:

(5 000 грн. – 5 000 грн * 3,6%) + (4 000 грн – 4 000 грн * 2%) = 8 740 грн.

Дохід за вересень 2011 року, з  урахуванням нарахованої з/п і  лікарняних перевищив 9410 грн., тому лікарняні  за цей місяць, нараховані у жовтні, оподатковуються за ставками 15 і 17%.

Визначимо суму лікарняних за вересень (нарахованих у жовтні). Що підлягають обкладенню ПДФО за ставкою 17%.

2000 – (9410 – 7500) = 90 грн.

Таким чином, лікарняні, нараховані у жовтні за вересень 2011 року у сумі 1910 грн., обкладаються ПДФО за ставкою 15% і сумі 90 грн. – 17%.

Розраховуємо  суму ПДФО, утриманого з доходу, нарахованого у жовтні 2011 року:

(8740 +1910 – 1910*2%) * 15% + (90 –  90 * 2%) * 17% = 1606,76 грн. 

 

 

3. Порядок розрахунку  податкової соціальної пільги 


 

=


 

Информация о работе Декларація з ПДФО - вчимось заповнювати